Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ung i dag

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  MANGE ARBEIDSGRENER

  Menigheten er organisert for å tjene, og et av de første stegene for en som vil vie sitt liv til tjeneste for Kristus, er å forene seg med menigheten. Dersom vi vil være lojale overfor Kristus, kreves det av oss at vi trofast utfører menighetens plikter. Dette er en viktig del av vår utdannelse, og i en menighet som har Mesterens liv som sitt forbilde, vil vi straks bli ledet til å arbeide for verden omkring oss. Det finnes mange grener der de unge kan finne anledning til å hjelpe andre. — Education, side 268, 269.UD 188.1

  Alle har sin plass.— Alle har sin plass i himmelens evige plan. Alle skal samarbeide med Kristus til sjelers frelse. Like sikkert som det er beredt et sted for oss i de himmelske boligene, er det planlagt et sted for oss på jorden, der vi skal arbeide for Gud. — Christ’s Object Lessons, side 326, 327.UD 188.2

  Sabbatsskolearbeidet.— Herren kaller på unge menn og kvinner som vil vie seg til en livslang alvorlig oppgave i sabbatsskolearbeidet. . . . Herren ønsker lærere til sabbatsskolearbeidet som kan gi en helhjertet tjeneste, som vil utvikle sine evner gjennom øvelse og forbedre det som de allerede har oppnådd. — Testimonies on Sabbath-School Work, side 53.UD 188.3

  Bibelarbeid.— Planen om å holde bibelstudier er en him-melsk plan. Den åpner muligheten til å sette hundrevis av unge menn og kvinner inn i et viktig arbeid som ellers ikke ville blitt utført.UD 188.4

  Bibelen har ikke lenker. Vi kan ta den med oss til ethvert menneskes dør, og sannhetene som finnes i den, kan vi frem-holde for ethvert menneskes samvittighet. Det er mange som gjerne vil være som de troende i Berøa, som var av et edlere sinn. Daglig vil de granske Skriftene for seg selv når sann-heten blir fremstilt, for å undersøke om det er slik som det blir sagt. Kristus har sagt: «Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem — og nettopp de vitner om meg!» Joh. 5, 39. Jesus, verdens Frelser, ber menneskene ikke bare om å lese, men å granske skriftene. Dette er et stort og viktig arbeid, og det er blitt betrodd oss. Når vi utfører dette, vil vi få store fordeler av det, for lydighet mot Kristi befaling blir ikke uten lønn. Dem som er lydige og følger det lyset som er åpenbart i Guds Ord, vil han krone med spesielle tegn på sin gunst. — Testimonies on SabbathSchool Work, side 29, 30.UD 188.5

  Kolportasje.— Herren kaller våre unge til å arbeide som kolportører og evangelister, til å arbeide fra hus til hus på steder der folk ennå ikke har hørt sannheten. Han taler til våre unge menn og sier: «Vet dere ikke at . . . dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da legemet til Guds ære.» 1 Kor. 6, 19. 20. De som vil gå til arbeidet under Guds ledelse, vil bli velsignet på en vidunderlig måte. — Testimonies for the Church VIII, side 229.UD 189.1

  En av de aller beste måter unge menn kan gjøre seg skikket til forkynnergjerningen på, er å begynne som kolportører. La dem dra ut til byer og landsbyer og selge bøker som inne-holder sannheten for denne tid. I dette arbeidet vil de få anledning til å tale livets ord, og den sannhetssæd som de sår, vil spire og bære frukt. Når de treffer folk og viser dem vår litteratur, får de en erfaring som de ikke ville kunne få ved å preke. . . .UD 189.2

  Alle som ønsker å få anledning til å utføre et virkelig misjonsarbeid, og som uten forbehold vil overgi seg til Gud, vil i kolportasjen finne anledning til å tale om mange ting som angår det kommende udødelige liv. — Gospel Workers, side 96.UD 189.3

  Undervisning.— Når det gjelder å opplære og danne sinnet hos de unge og å gjennomføre på en lykkelig måte de mange virkegrener som skal utføres av lærerne i våre menighetsskoler, trenger vi de aller beste talenter som kan skaffes. . . .UD 189.4

  Særlig for barnas vedkommende er det behov for lærere som er rolige og vennlige og som viser overbærenhet og kjærlighet nettopp mot dem som trenger det mest. . . .UD 190.1

  Menighetsskolene våre trenger lærere som har høye mo-ralske egenskaper og som man kan stole på, slike som er sunne i troen og som eier takt og tålmodighet, slike som vandrer med Gud og avstår fra ethvert skinn av ondt. — Veiledning for menigheten II, side 366, 367.UD 190.2

  Forretningsvirksomhet.— Gud ønsker i sin tjeneste intel-ligente mennesker, mennesker med kvalifikasjoner for arbeid av de forskjelligste slag. Det trengs forretningsfolk som vil flette de store sannhetsprinsipper inn i alle sine transaksjoner. Og deres talenter burde være gjort fullkomne ved det grundigste studium, den mest samvittighetsfulle opplæring. Om mennesker på noe felt trenger til å bruke sine anledninger for å bli kloke og effektive, må det vel være slike som utnytter sine evner til å bygge opp Guds rike i denne verden. Om Daniel hører vi dette: Da hans måte å håndtere sakene på i statens styre og stell ble gått riktig grundig etter i sømmene, var det ikke en eneste feil å finne hos ham. Han er mønsteret for hva en offentlig tjenestemann kan bringe det til. Hans historie viser tydelig hvilke prestasjoner et menneske kan nå om det konsentrerer all sin kraft, både i kropp og sjel, både i hjerne og hjerte, om tjenesten for Gud. — Ord som lever, side 230.UD 190.3

  Helsearbeid.— Det er ikke noen misjonsgjerning som er viktigere enn den som en trofast og gudfryktig lege utfører. Det finnes ikke noen annen gjerning hvor et menneske kan utføre mer godt eller vinne flere stjerner som skal skinne i hans gledes krone. Han kan ta Kristi nåde med seg som en liflig vellukt inn i alle de sykestuene han besøker. Han kan ta den sanne helbredende balsam med seg til den sjel som er syk av synd. Han kan lede den syke og den døende til Guds Lam som bærer verdens synd. Han skal ikke høre på dem som sier at det er farlig å tale om de evige spørsmål til dem som er i livsfare, av frykt for at det vil gjøre dem verre. I ni av ti tilfelle vil kunnskapen om Frelseren som tilgir synd, gjøre dem bedre både i sinn og legeme. Jesus kan bekjempe Satans kraft. Han er den legen som den synde-syke kan stole på, for han vil lege ikke bare et sykt legeme, men også en syk sjel. — Testimonies V, side 448, 449.UD 190.4

  Nesten på hvert sted finnes det en hel del mennesker som ikke vil høre Guds ord bli forkynt eller overvære et religiøst møte. Dersom evangeliet skal nå disse menneskene, må det bli brakt til dem i deres hjem. Lindring av deres legemlige lidelser er ofte den eneste måten en kan nå dem på. Den troende som pleier de syke og hjelper de fattige i deres nød, finner mange anledninger til å be med dem, lese Guds Ord og tale med dem om Frelseren. De kan be for de hjelpeløse som ikke eier kraft til å motstå de lyster som lidenskapene har ødelagt. De kan bringe en håpets stråle til de falne og forsagte. Deres kjærlighet, som kommer til syne i uegennyttig handling, vil gjøre det lettere for disse lidende å tro på Kristi kjærlighet. — I den store læges fodspor, side 148.UD 191.1

  Predikantvirksomhet.— Forkynnelsen av evangeliet må ikke undervurderes. Ikke noe arbeid bør bli utført på en slik måte at forkynnelsen av ordet vil bli betraktet som en under-ordnet sak. Det er nemlig ikke slik. De som undervurderer predikantens arbeid, undervurderer Kristus. Predikantvirksomheten i dens forskjellige grener er det høyeste av alt arbeid. Det bør fremholdes for de unge at det ikke finnes noe arbeid som Gud velsigner mer enn det å forkynne evangeliet.UD 191.2

  Våre unge menn må ikke bli avskrekket fra å gå inn i predikantvirksomheten. Det er fare for at noen på grunn av sterke påstander vil bli trukket bort fra den stien Gud byr dem å gå på. Noen som burde berede seg til å bli predikanter, er blitt oppmuntret til å studere medisin. Herren kaller på flere predikanter til å arbeide i sin vingård. Disse ordene ble talt: «Styrk forpostene og ha trofaste vakter i alle deler av verden.” Gud kaller på dere unge menn. Han kaller på hele hærer med unge menn som er varmhjertet og storsinnet og som har en dyp kjærlighet til Kristus og sannheten. — Testi-monies VI, side 411.UD 191.3

  Misjonsarbeid i utlandet. — Det er behov for unge menn. Gud kaller dem til misjonsmarkene. Fordi de er forholdsvis fri for bekymringer og ansvar, er de bedre i stand til å ta del i arbeidet enn de som må sørge for at en stor familie blir underholdt og får utdannelse. Dessuten kan unge menn lettere tilpasse seg et nytt klima og et nytt samfunn, og kan bedre tåle vanskeligheter og et ubehagelig liv. Ved takt og utholdenhet kan de nå menneskene der de er. — Testimonies V, side 393.UD 192.1

  Unge menn bør gjøre seg skikket til arbeidet ved å bli kjent med andre språk, slik at Gud kan bruke dem som redskaper til å bringe hans frelsende sannheter til andre nasjoner. Disse unge menn kan skaffe seg kunnskap om andre språk, også mens de arbeider for syndere. Dersom de bruker tiden godt, kan de utvikle sitt sinn og utdanne seg til å bli til større nytte. Dersom unge kvinner, som bare har båret et lite ansvar, ville vie seg til Gud, kunne de utdanne seg til å bli til nytte ved å studere og bli kjent med fremmede språk. De kunne ta fatt på arbeidet med å oversette. — Testimonies III, side 204.UD 192.2

  Ungdommelig tjeneste.— Barn kan være gode misjonsarbeidere i hjemmet og i menigheten. Gud vil at de skal være her i verden for å utføre en nyttig tjeneste, og ikke bare for moro skyld. I hjemmet kan de bli øvd opp til å gjøre misjons-arbeid som vil gjøre dem skikket til å gjøre større nytte siden. Foreldre, hjelp barna deres til å oppfylle Guds hensikt med dem. — Review and Herald, 8. desember 1910.UD 192.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents