Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Scopul publicațiilor noastre

  O solie hotărâtă — Puterea și eficiența lucrării noastre depind în mare măsură de natura literaturii publicată la editurile noastre. De aceea trebuie să se lucreze cu mare grijă în alegerea și pregătirea materialului care va fi introdus în lume. Este nevoie de o foarte mare atenție și putere de discernământ. Noi trebuie să ne dedicăm energia publicării unei literaturi de cea mai pură calitate și cu un caracter înălțător. Periodicele noastre trebuie să fie pline de adevărurile vitale din punct de vedere spiritual.SE 11.1

  Dumnezeu ne-a înmânat un stindard pe care stă scris: “Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus.” (Apocalipsa 14, 12.) Aceasta este o solie deosebită care ne pune de o parte — o solie care nu trebuie să sune niciodată nesigur. Atenția oamenilor trebuie îndepărtată de la fântânile crăpate care nu țin apa și îndreptată către Fântâna cu apa vieții.SE 11.2

  Publicațiile noastre au datoria cea mai sfântă de a expune în modul cel mai clar, simplu și direct bazele spirituale ale credinței noastre. Peste tot, oamenii trebuie să ia hotărârea de partea cui să fie. Ei toți vor alege să fie ori sub stindardul adevărului și neprihănirii ori sub stindardul puterilor apostaziate care se luptă pentru supremație. În timpurile acestea solia lui Dumnezeu către lume trebuie să fie afirmată cu o hotărâre și putere de o asemenea natură încât oamenii să fie nevoiți să abordeze direct adevărul, atât din punctul de vedere al minții cât și din punctul de vedere al inimii. Oamenii trebuie să fie aduși în situația de a vedea superioritatea adevărului față de multitudinea de erori care sunt afirmate din ce în ce mai mult, încercând să înlocuiască, dacă ar fi posibil, Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp solemn.SE 11.3

  Scopul suprem al publicațiilor noastre este acela de a-L înălța pe Dumnezeu și de a îndrepta atenția oamenilor către adevărul viu din Cuvântul Său. Cu privire la adevăr, Dumnezeu ne cheamă să ridicăm standardul Său și nu pe al nostru sau al lumii.SE 12.1

  Numai făcând așa vom avea parte de belșugul mâinilor Sale. Trebuie să luăm aminte la felul în care Dumnezeu s-a purtat cu oamenii din vechime. De fiecare dată când ei înălțau stindardul Său, Dumnezeu îi proslăvea în fața dușmanilor lor. Dar când, preamărindu-se pe ei înșiși, ei nu-i mai erau supuși, aducând slavă unei puteri și unor principii contrare Lui, Dumnezeu îi lăsa să culeagă roadele comportamentului lor în nenorocire și înfrângere.SE 12.2

  Editorii periodicelor noastre, profesorii din școlile noastre, președinții de conferință, au cu toții nevoie să bea din apa pură a râului vieții. Cu toții trebuie să înțeleagă pe deplin cuvintele pe care Domnul i le-a spus femeii samaritene: “Dacă ai cunoaște darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce-ți zice: ‘Dă-mi să beau!’, tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apa vieții.... Oricine bea din apa pe care i-o dau Eu, în veac nu-i va fi sete. Ci apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă vie, curgând în veșnicie.” (Ioan 4, 10-14.)SE 12.3

  Natura materialelor date spre publicare — Periodicele noastre trebuie să dedice spațiul publicării lucrurilor cu adevărat semnificative. Fiecare articol trebuie să cuprindă numai gânduri nobile care să înalțe caracterul, gânduri care să-i ofere cititorului ajutor, lumină și tărie. Religia și sfințenia în familie trebuie ridicate la un rang mai înalt decât au fost vreodată. Întocmai cum Enoh a umblat cu Dumnezeu, trebuie să facă și adventiștii de ziua a șaptea, arătându-și sinceritatea prin cuvinte curate și prin cuvinte pline de simpatie, blândețe și dragoste.SE 13.1

  Uneori este nevoie să folosim cuvinte de reproș și mustrare. Aceia care nu mai sunt pe calea cea dreaptă trebuie îndrumați să vadă pericolul. Trebuie să li se adreseze o solie care să-i trezească din letargia care le ține simțurile înlănțuite. Dacă nu va avea loc o redeșteptare morală, sufletele acelea vor muri în păcatele lor. Trebuie ca solia adevărului să pătrundă în inimă ca o sabie ascuțită cu două tăișuri. Adresați-le chemări care să-i trezească pe cei neglijenți și să aducă înapoi la Dumnezeu pe cei care rătăcesc în prostia lor.SE 13.2

  Trebuie să atragem atenția oamenilor. Solia noastră este ori o mireasmă de viață spre viață ori de moarte spre moarte. Sunt în cumpănă sufletele oamenilor. Și de aceea trebuie să se facă auzită o voce care să strige: “Dacă Domnul este Dumnezeul vostru, mergeți după El; dacă este Baal, atunci mergeți după el.” (1 Regi 18, 21.)...SE 13.3

  Prezentați solia pentru timpul acesta — Toți trebuie să caute să învețe, să scrie și să publice mai mult cu privire la acele lucruri care stau să se împlinească acum și care privesc starea sufletelor în veșnicie. Dați hrană la timpul potrivit celor bătrâni și celor tineri, celor sfinți și celor păcătoși. Prezentați fără întârziere tot ceea ce poate fi spus pentru a trezi Biserica din somnul ei. Nu pierdeți timpul îndeletnicindu-vă cu acele lucruri care nu sunt esențiale și care nu au nici o semnificație pentru nevoile curente ale oamenilor....SE 13.4

  Alocați mai mult timp publicării și punerii în circulație a cărților conținând adevărul prezent. Atrageți atenția asupra cărților care abordează credința și evlavia de natură practică și acelora care se ocupă de cuvântul profeției. Oamenii trebuie învățați să citească cuvântul sigur al profeției în lumina cuvântului viu al lui Dumnezeu. Ei trebuie să știe că semnele timpului se împlinesc acum. Numai Dumnezeu poate să ofere succes în lucrarea de pregătire și de punere în circulație a publicațiilor noastre. — Testimonies for the Church 7:150-158 (1902).SE 14.1

  O lucrare bine determinată și de perspectivă — Solia de avertizare pentru timpul acesta nu este prezentată cu seriozitate în cuprinzătoarea lume a afacerilor. Centrele de comerț sunt pline de bărbați și femei care au nevoie de adevărul pentru aceste timpuri, dar care nu au o cunoștință salvatoare despre principiile sale valoroase, pentru că nu se fac eforturi serioase pentru a întâmpina această clasă de oameni exact acolo unde se află.SE 14.2

  Există un mandat foarte bine definit și de perspectivă pentru publicațiile și periodicele care ies de sub tiparul editurilor noastre. Aceste ziare nu trebuie să reproducă sau să ia în discuție erorile care apar în mod constant, tinzând să depărteze mințile de adevăr. Articolele trebuie să trateze adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu, oferind instrucțiuni clare cu privire la adevărurile mântuitoare ale timpului prezent și avertizând cu privire la iminența judecății lui Dumnezeu și sfârșitul tuturor lucrurilor.SE 14.3

  O dată cu răspândirea lucrării, trebuie mărit numărul de limbi în care apar publicațiile noaste. Editurile noastre lucrează acum în multe țări, prezentând adevărul în limbile franceză, daneză, germană și multe alte limbi străine. Pe măsură ce lucrarea continuă, spiritul de armonie și unitate trebuie să domine peste tot; nu avem timp pentru controverse și dispute. Adevărul trebuie prezentat indiferent de condiții ca o lampă care arde. Fiecare ființă rațională trebuie să aibă privilegiul de a auzi adevărul pentru timpul acesta. — Manuscris 61, 1909.SE 14.4

  Încurajări și instrucțiuni timpurii — În iulie 1853 am văzut că lucrurile nu mergeau așa cum trebuie, și că revista, care aparținea și avea girul lui Dumnezeu, nu trebuia să apară așa de rar. [Înainte de acest timp Reiew and Herald, apărea în mod neregulat; în timpul de care vorbea Ellen White începuse să apară de două ori pe lună.] În timpurile în care trăim, cauza noastră are nevoie ca revista să apară săptămânal și de tot mai multe broșuri care să demaște erorile tot mai mari din timpul nostru; din lipsă de mijloace lucrarea este împiedicată. Am văzut că adevărul trebuie să înainteze și că noi nu trebuie să ne temem atât de mult; că ziarele și broșurile trebuie mai degrabă trimise acolo unde nu este nevoie de ele, decât ca cineva care le prețuiește și care are de beneficiat de pe urma lor, să nu aibă acces la ele. Am văzut că trebuie să prezentăm foarte clar semnele ultimelor zile, pentru că manifestările Satanei sunt în creștere. Numărul publicațiilor lui Satana și ale agenților săi este în creștere; puterea lor este în creștere; noi trebuie să ne îndeplinim cu repeziciune sarcina de a aduce adevărul în fața oamenilor.SE 15.1

  Mi s-a arătat că adevărul odată publicat, va putea sta în picioare pentru că este adevărul pentru timpul din urmă; va trăi de la sine, și nu va avea nevoie de apărare în viitor. Nu este nevoie de cuvinte fără număr pentru a apăra ceea ce vorbește de la sine și strălucește în claritatea sa. Adevărul este drept, direct, clar și se poate apăra singur; nu tot așa este și cu eroarea. Este atât de încurcată și încâlcită, încât este nevoie de o mulțime de vorbe pentru a o susține în forma ei îndoielnică. Am văzut că în unele locuri, toată lumina primită a venit datorită publicațiilor; sufletele de acolo au primit adevărul în felul acesta și apoi le-au vorbit și altora despre el; și că în unele locuri unde sunt câțiva oameni, sunt datorită lucrării acestui sol tăcut. Acesta fusese predicatorul lor. Lipsa mijloacelor nu trebuie să stânjenească înaintarea mijloacelor. — Early Writings, 96 (1853).SE 15.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents