Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Publicațiile pe teme educaționale

  Înălțați-L pe marele Învățător — Toți editorii publicației Christian Educator, [Prima noastră publicație pe teme educaționale a fost publicat la Battle Creek, Michigan, din Iulie 1897 până în vara anului 1899.] ar trebui să manifeste o grijă deosebită cu articolele pe care le supun atenției cititorilor. De ce au fost publicate în acest ziar articole despre realizări ale oamenilor? Voi nu reflectați slava lui Dumnezeu prin preamărirea acestor oameni socotiți învățați în Educator și Instructor. [Aici se face referire la Youth's Instructor.] Oare au revistele acestea scopul de a face publicitate acestor oameni, metode și cărți pe care le amintiți? Ce are asta de-a face cu educația creștină? Voi nu trebuie să le prezentați oamenilor viețile și realizările unora implicați în lucrarea de educație, ci despre felul de educație promovat de cel mai mare Învățător pe care lumea L-a cunoscut și care se vede și în Cuvântul lui Dumnezeu.SE 115.1

  Ținând minte lucrul acesta, care este cu totul diferit față de ce practică cele mai renumite școli din zilele noastre, să ne angajăm să nu le vorbim oamenilor despre acei educatori care nici nu cunosc și nici nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca ei să creadă că predau ceea ce și creștinismul învață, dar noi știm sigur că “doctrinele” lor sunt doar poruncile omenești. Ei au rămas cu mult în urmă în ceea ce privește cele mai importante aspecte ale educației din timpurile noastre. Domnul nu va însărcinat să puneți pe paginile ziarelor noastre istoria și personalitatea acestor oameni.SE 115.2

  Adevărata autoritate — Cei aflați în comitetul redacțional al publicației Christian Educator au o prea mică înțelegere a naturii speciale a adevăratei educații. Nu mi se pare înțelept să cerem bani pentru sprijinirea acestei publicații. Putem studia surse cu o autoritate superioară. Dumnezeu a afirmat lucruri minunate despre principiile de la baza educației. Apostolul Petru spune: “În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: ‘Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.’ Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Și avem cuvântul proorociei făcut și mai tare; la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până când se va crăpa de ziuă și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1, 16-19.)SE 116.1

  Indicatoare înșelătoare — Domnul a chemat din lume un popor căruia i-a dat o mare lumină și cunoștință cu privire la cuvântul Său. EL le spune în Exod 31, 12-18 ce fel de relație dorește să aibă cu ei. Dumnezeu nu ne-a îngăduit să preamărim pe anumiți oameni, prezentându-le studenților pe aceia care nu poartă sigiliul lui Dumnezeu, sigiliu pe care el îl pune asupra poporului Său. “Păziți Sabatele Mele, pentru că sunt un semn între Mine și voi din neam în neam; ca să știți că Eu sunt Domnul care vă sfințesc.” Aceia care refuză să facă parte din poporul Său ales și sfințit prin păzirea Cuvântului Său, sunt ca niște indicatoare care arată în direcții greșite. Același lucru se poate spune și despre aceia care îi încurajează pe tineri să studieze ca model pe niște presupuși înțelepți, dar care nu au dat dovadă de înțelepciunea lor prin faptul că nu L-au cunoscut și nici nu au păzit poruncile Lui.SE 116.2

  Editorii publicațiilor deja amintite, Educator și Instructor nu trebuie să abată atenția poporului de la Dumnezeu la oameni, încurajându-i să studieze cărțile acelora care nu au fost supuși Domnului Cerurilor. Dumnezeu nu-i privește cu plăcere pe aceia care Îi întorc spatele pentru a întreba pe dumnezeii Acronului, în ciuda faptului că El i-a ales ca administratori ai adevărurilor Sale sfinte. Să depunem toate eforturile pentru onorarea și înălțarea Numelui lui Dumnezeu în orice articol publicat în periodicele noastre. Nu trebuie să alocăm spațiu pentru publicarea principiilor educaționale susținute de așa-zișii înțelepți ai lumii. Datoria noastră este de a educa oameni care să ducă lumina în toată lumea, pentru a pregăti un popor în vederea celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos pe norii cerului.SE 117.1

  În loc să facem referire mereu și mereu la diferiți autori și să publicăm biografiile lor, ceea ce fac acum sau ce au făcut în trecut, cei care lucrează la producerea articolelor să scrie un mesaj hotărât către această lume, dovedind astfel că se află sub influența Duhul Sfânt și care înțeleg și iau seama la sfatul sfântului Pavel: “Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat pentru că știi de la cine le-ai învățat.” (2 Timotei 3, 14.) Aceia care se lasă conduși de Duhul Sfânt vor împrumuta principiile educației de la Cel care este prea înțelept ca să poată greși și prea bun ca să fie nedrept.SE 117.2

  Nu preamăriți ideile oamenilor — NU trebuie să preamărim ideile oamenilor cu privire la educație. Poporul lui Dumnezeu trebuie să privească la lucruri mai înalte decât acestea. Domnul are o mare dorință de a împărtăși din Duhul Său cel Sfânt tuturor acelora care înfometează și însetează după neprihănire. Dumnezeu consideră o adevărată nebunie tendința care se manifestă printre aceia care pretind a fi educatori, și anume aceea de a lăuda și preamări pe oameni învățați. Pavel spune: “Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: ‘Voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, și voi nimici priceperea celor pricepuți.’ Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, și Grecii caută înțelepciune; dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, și pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înțeleaptă decât oamenii; și slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați: printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt; pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1, 18-28.)SE 118.1

  Și apoi Domnul mai spune: “Așa vorbește Domnul: ‘Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.’” (Ieremia 9, 23.)SE 119.1

  Dezonorându-l pe Creator — De ce este oare Domnul atât de direct în această privință? Asta pentru că mulți dintre aceia care sunt preamăriți înaintea poporul Său nu Îi sunt credincioși și astfel cei care îi laudă dezonorează pe Creatorul lor. Aceia care petrec timp și își pun la lucru toate darurile în această lucrare, pretinzând în același timp că lucrează pentru Cuvântul și cauza lui Dumnezeu, dovedesc că au o imensă nevoie de a învăța de la marele Învățător, pentru că educatori fiind ei ar trebui să aibă în ei spiritul Marelui Educator. Ei nu fac diferență între cei circumciși și cei necircumciși, plasându-i pe toți la același nivel. Dacă nu au o rațiune vie și sfințită, pentru a putea face deosebirea între sacru și profan, ei vor continua să plaseze pe oameni în locul lui Dumnezeu. Nereușind să facă distincție între ascultare și neascultare vor da glas unui mesaj nesigur și oamenii vor fi astfel nepregătiți pentru bătălia din marea zi a Domnului.SE 119.2

  Domnul privește diferit la cei ce ascultă și la cei ce nu ascultă. “Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: ‘Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos, și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi! O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, și fericirea ta ca valurile mării.’” (Isaia 48, 17-18.) “Și voi, prin El, sunteți în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: ‘Cine se laudă, să se laude în Domnul.’” (1 Corinteni 1, 30-31.)SE 120.1

  Cât de important este ca aceia de la care se așteaptă să fie educatori să studieze cu atenție în Scriptură pentru a afla calea, adevărul și viața. Ei pot găsi instrucțiuni foarte important în capitolul 6 al Evangheliei lui Ioan. Profesorii noștri trebuie să studieze acest capitol cu foarte mare atenție pentru a putea să le ofere studenților hrană la vreme de nevoie. Hristos spunea: “În prooroci este scris: ‘Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl, și a primit învățătura Lui, vine la Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, în afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viața veșnică. Eu sunt Pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, și au murit. Pâinea, care se pogoară din cer, este de așa fel, ca cineva să mănânce din ea, și să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viața lumii.’SE 120.2

  Isus le-a zis: ‘Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncați trupul Fiului omului, și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul Meu, și bea sângele Meu, are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, și sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu, și bea sângele Meu, rămâne în Mine, și Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine. Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit: cine mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh și viață.’” (Ioan 6, 45-63.)SE 121.1

  Dacă aceste cuvinte vor fi studiate și înțelese pe deplin, vor aduce lumină și bucurie. Totuși există unii care nu vor vedea niciodată frumusețea sau importanța lor. “Cuvintele pe care vi le spun eu”, zicea Hristos, “sunt duh și viață”. Numai Cuvântul Dumnezeului celui viu deține perfecțiunea. Cei care îi învață pe tineri se pot hrăni în voie din acesta, fiind conștient în același timp de pericolul care există de a se hrăni din alte cărți deși s-ar putea să fie multe lucruri foarte bune în ele.SE 121.2

  Deosebiți de lume — Editorii periodicelor noastre trebuie să se străduiască să atragă atenția oamenilor asupra Cărții Cărților și asupra acelor cărți și periodice care prezintă Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Pe măsură ce aceia care contribuie la scrierea articolelor se pun la dispoziția Duhului Sfânt, vor apăra mai puțin ideile oamenilor și mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Stând la picioarele lui Isus și învățând de la Acela care este infinit în înțelepciune, vor înțelege în propria lor experiență ce înseamnă să mănânci trupul și să bei sângele Fiului Omului. Toți aceia care învață pe alții Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să trăiască această experiență.SE 122.1

  S-ar putea ca unii să spună acelora care fac din Cuvântul lui Dumnezeu cartea lor de căpătâi că sunt prea înguști în gândire și că vor să facă o deosebire prea mare între ei și lume pentru a mai putea sluji la ceva. Aceasta este o greșeală. Răul acesta de care ne temem nu va fi adus la îndeplinire. Dumnezeu vrea ca poporul Său să se deosebească de lume în toate privințele pentru că altfel ar deveni foarte confuz, întocmai ca ucenicii care s-au întors de la Hristos și nu au mai mers cu El.SE 122.2

  Hristos nu le cere oamenilor să-i slăvească pe semenii lor. El nu le-a cerut să laude frumusețea înfățișării Sale și nici nu a intenționat ca oamenii să-și concentreze atenția asupra frumuseții Sale fizice. Dorința sa era să atragă atenția oamenilor la virtuțile caracterului Său și la ascultarea Sa perfectă, pentru ca uitându-se la El, toți să poată fi schimbați în același chip de slavă și să reprezinte bunătatea, mila și dragostea Sa față de lume. — Scrisoarea 85, 1899.SE 122.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents