Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Cărțile de care este nevoie

  Pentru întărirea stâlpilor de credință — Lucrarea de publicare a cărților este o lucrare bună și măreață. Dar nu întotdeauna a ocupat poziția înaltă și sfântă la care a vrut Dumnezeu ca ea să funcționeze pentru că unii care s-au angajat în această lucrare au permis amestecul intereselor proprii. Lucrarea de editare ar trebui să fie mijlocul prin care lumea poate primi repede lumina sfântă a adevărului prezent. Publicațiile care văd astăzi lumina tiparului trebuie să fie de o așa natură încât să întărească fiecare stâlp al credinței care a fost stabilit de Cuvântul lui Dumnezeu și prin descoperirile Duhului Sfânt.SE 142.1

  Adevărul pe care Dumnezeu li l-a dat poporului Său în aceste zile de pe urmă, trebuie să-i facă în stare să stea neclintiți în fața acelora care vor aduce teorii false în biserică. În același adevăr care a rezistat atacurilor dușmanului timp de jumătate de secol, poporul lui Dumnezeu trebuie să-și afle astăzi liniștea și încrederea. Noi trebuie să le dovedim necredincioșilor că avem adevărul Cuvântului lui Dumnezeu printr-o viață de renunțare la sine. Nu trebuie să luam credința noastră în derâdere ci trebuie să avem mereu înaintea ochilor exemplul Aceluia care, deși era Prințul Cerului, s-a coborât pentru o viață de renunțare la sine și sacrificiu pentru a răzbuna dreptatea Cuvântului Tatălui Său. Fiecare din noi să ia hotărârea de a face totul posibil pentru ca lumina faptelor noastre celor bune să lumineze în fața întregii lumi.SE 142.2

  Unitate și progres — Cei care conduc lucrare de publicare a cărților și jurnalelor noastre trebuie să fie in perfect acord unii cu ceilalți, astfel încât lumina pe care ele o conțin să poată ajunge cu rapiditate pretutindeni, creștinilor cu numele și lumii întregi. În ceea ce privește vânzarea cărților s-ar fi putut realiza mult mai multe lucruri decât s-au realizat până acum.SE 143.1

  Pastorii bisericilor noastre ar trebui să facă un apel la adresa membrilor pentru triumfarea adevărului. “Scoală-te, luminează-te! Căci lumina vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale.” (Isaia 60, 1-3.) În dragoste și unitate credincioșii vor realiza lucruri minunate. Nu se va scula biserica noastră pentru a adresa ultimul strigăt de avertizare către lume? — Testimonies for the Church 9:69-70 (1909).SE 143.2

  Un mesaj oportun — După un timp am adormit din nou. De data aceasta se părea că sunt la un consiliu unde se discuta activitatea noastră de publicare. Câțiva dintre frații noștri erau prezenți acolo, lideri ai lucrării, iar fratele Haskell și soția sa vorbeau unu cu celălalt și cu ceilalți frați despre difuzarea cărților, tractatelor și periodicelor noastre.SE 143.3

  Fratele Haskell oferea o serie de motive pentru care cărțile ce cuprindeau lucrurile dezvăluite surorii White, adică acelea care conțineau mesajul special pentru lumea de acum, ar trebui să fie difuzate mai intens. “De ce”, zicea el, “aceste cărți care conțin sfaturi divine nu sunt apreciate și difuzate mai mult? De ce nu se insistă asupra cărților care conțin avertismente despre lucrarea lui Satana? De ce nu depunem eforturi mai intense pentru difuzarea acelor cărți care arată planurile întocmite de Satana pentru contracararea lucrării lui Dumnezeu, dezvăluindu-i planurile și înșelăciunile? Putem contracara răul moral pe care el vrea să-l provoace prin înșelăciunile sale deschizând ochii oamenilor pentru ca ei să poată da seama de situația lucrurilor și de pericolele timpului nostru; astfel ei vor depune eforturi sârguincioase pentru a se prinde prin credință de Hristos și neprihănirea Sa.”SE 143.4

  În mijlocul nostru stătea un mesager ceresc care ne adresa sfaturi și avertismente. El ne-a explicat destul de clar că lumea piere din lipsa cunoștinței Evangheliei cerului și ca acest mesaj, atât din materialele publicate deja cât și din cele ce urmează a fi publicate, ar trebui să ajungă la toți oamenii, indiferent de distanță. — Testimonies for the Church 9:66-67 (1909).SE 144.1

  Care întăresc poporul — Cărțile mai mari conțin adevărul prezent pentru timpul în care trăim, adevăr care trebuie proclamat în toate colțurile lumii. Colportorii noștri trebuie să distribuie aceste cărți care prezintă în mod clar instrucțiuni despre mesajul care va pregăti poporul pentru a sta în picioare pe platforma adevărului prezent, ridicând sus stindardul pe care stă scris, “Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” — Manuscris 136, 1903.SE 144.2

  Aduceți-vă aminte de călăuzirea lui Dumnezeu — Mă afectează profund situația noastră prezentă. De mult trebuia făcută lucrarea pe care o facem noi acum. Noi trebuie să facem exact cum i-a poruncit lui Moise Domnul să facă atunci când, după ce au pribegit prin pustie, copiii lui Israel se aflau pe malul Iordanului. Moise a fost îndemnat să le aducă aminte felul în care s-a purtat Domnul cu ei în tot timpul călătoriei lor prin pustie. Deuteronomul înregistrează această repetare.SE 145.1

  Noi ar trebui să publicăm din nou istoria timpurie a călăuzirii poporului de către Dumnezeu la începutul lucrării. Mulții dintre aceia care au descoperit adevărul mai târziu nu cunosc această istorie. Experiențele lui William Miller și ale colaboratorilor săi, ale căpitanului Joseph Bates și a altor pionieri ai mișcării adventiste, ar trebui să fie întotdeauna la îndemâna oricui. Dați mai multă atenție cărții fratelui Loughborough. Frații de la conducere trebuie să facă tot posibilul pentru răspândirea acestei cărți.SE 145.2

  Trebuie să depunem toate eforturile pentru găsirea celei mai bune modalități de a revizui experiențele pe care le-am avut de la începutul lucrării când ne-am separat de celelalte biserici și am mers înainte pas cu pas în lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Apoi am hotărât că numai singura noastră călăuzire avea să fie Biblia și numai Biblia. Să nu renunțăm niciodată la această poziție. Am văzut cum Dumnezeu și-a manifestat puterea în chip minunat. Am văzut miracole. Mereu și mereu când ajungeam la ananghie, Dumnezeu ne ajuta prin manifestarea puterii Sale. — Scrisoarea 105, 1903.SE 145.3

  Compilații ale articolelor Ellenei White — Poporul trebuie să audă iarăși și iarăși lucrurile care le-au fost spuse până acum. Cititorii uită destul de repede articolele care se publică în reviste. Ele trebuie adunate și tipărite în volum pentru a fi la dispoziția credincioșilor și necredincioșilor. — Scrisoarea 71, 1903.SE 146.1

  Literatură pentru câmpul din sud — Noi trebuie să pregătim literatură specială pentru câmpul din sud. Lucrarea de publicație trebuie să se desfășoare acolo pentru a pregăti cărțile cu stilul de care este nevoie acum. — Manuscris 5, 1903.SE 146.2

  Împliniți nevoile negrilor — Am aflat că prima voastră prioritate în câmpurile din sud este lucrarea cu negrii. Ei bine, lucrați cu spor (dați-i bătaie). Dar trebuie să scoateți de sub tipar o serie de cărți cu multe ilustrații pentru că negrii trebuie să vadă un lucru înainte de a-l înțelege. Cărțile mici ar trebui distribuite pe gratisSE 146.3

  Lucrarea de publicare din Nashville trebuie să fie de o așa natură încât să împlinească nevoie oamenilor pe care îi slujește. Totul trebuie să fie clar, simplu și bine ilustrat. Pentru această regiune sunt bune și ilustrațiile cu o calitate nu atât de mare deci mai ieftine. Trebuie publicate cărți bune și ieftine.SE 146.4

  Sudul este o lume aparte, iar publicarea cărților trebuie făcută în locul acela. Dacă oamenii aceia nu vor putea avea cărți potrivite pentru ei, cuvintele și predicile nu vor avea un efect atât de mare asupra minților lor. Dar dacă ei ar avea cărți potrivite pentru ei, în care să poată citi adevărul și vedea ilustrațiile alăturate, ei vor ține minte adevărul care va avea putere de convingere asupra lor. Apoi ar trebui editate alte cărți mai mari care să împlinească nevoile claselor mai educate. — Manuscris 28, 1903.SE 146.5

  Cărțile importante pentru această vreme — Am primit o serie de scrisori prin care oamenii mă întrebau dacă nu cumva exista pericolul ca revistele și cărțile care au fost publicate și distribuite printre frați să conțină lucruri care nu sunt atât de esențiale pentru noi ca popor. Mi s-a spus că povestirile obișnuite publicate în general sub forma unor cărți nu sunt binefăcătoare pentru creșterea noastră. Lumea este plină de astfel de cărți și simplul fapt că aceste cărți se vând atât de bine nu constituie cât de puțin dovada faptului că aceste cărți ar trebui distribuite. Un astfel de sentimentalism umple mii de cărți fără valoare care sunt ca “lemnul, fân și trestie.” Scriitorii acestor cărți și-au hrănit mințile cu romantismul epocii lor. Toate lucrurile pe care mintea și le poate închipui, sunt scrise în cărți și aduse în fața oamenilor ca hrană pentru minte. Dar cele mai multe nu au nici o valoare. “Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?”. Nu avem nevoie de romane pentru că viața este plină de “aventură.”SE 147.1

  Povestirile siropoase ieftine și fără valoare nu trebuie să fie nici vândute și nici să le se facă publicitate prin intermediul caselor noastre de editură. Multe dintre cărțile pe care noi le vindem acum nu sunt după voia lui Dumnezeu. Poate că în alte vremuri publicarea acestor cărți nu ar fi fost atât de rea, dar acum suntem prea aproape de sfârșitul acestei lumi pentru ca oamenii să fie hrăniți cu niște cărți atât de ieftine care nu răspund nevoilor lor. Îndreptați-le atenția asupra cărților care prezintă o neprihănire și o credință practică. Curățiți și sfințiți tabăra. Sunt destule care pot oferi lumină acestei lumi.SE 147.2

  Nu înțeleg de ce ziarele noastre fac atât de multe referiri la cărți care nu sunt esențiale pentru timpul în care trăim. Multe dintre aceste cărți pot fi obținute la orice librărie. De ce să nu îndreptăm atenția oamenilor la temele cuvântului vieții veșnice? De ce să nu depunem toate eforturile pentru a beneficia de experiențele simple, reale și adevărate ale lucrătorilor noștri de pretutindeni? Dumnezeu dorește acest fel de literatură. Timpul este prea scurt pentru a fi dedicat subiectelor de natură comună sau cărților care au ca singur scop amuzamentul. — Manuscris 80, 1899.SE 148.1

  Pericolul cărților de slabă calitate — Dacă nu vom fi foarte grijulii, librăriile vor fin inundate de cărți de slabă calitate și poporul nostru nu va mai putea avea lumina și adevărul care le sunt necesare pentru a pregăti calea Domnului. Astfel de lucruri s-au întâmplat și se vor mai întâmpla dacă lucrarea de publicare nu se va ghida după principii corecte. — Scrisoarea 43, 1899.SE 148.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents