Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Temelia, stâlpii și trăsăturile distinctive ale credinței noastre

  Să vorbească primii lucrători — Dumnezeu m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? El a spus că trebuie să vorbească morții. Ce vrea să spună asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea noastră noi suntem datori să repetăm cuvintele pionierilor, care știau ce înseamnă să cauți adevărul cum se caută o comoară ascunsă, și care au trudit din greu pentru a pune bazele credinței noastre. Pas cu pas ei au înaintat conduși de Duhul Sfânt. Unul câte unul însă, au trecut la odihnă. Mi s-a spus că trebuie să publicăm din nou ceea ce au scris acești oameni în trecut. În Signs of the Times articolele nu trebuie să fie lungi sau tipărite cu fonturi mici. Nu îngrămădiți totul într-un singur număr al ziarului. Tipărirea trebuie să fie de calitate iar ziarul trebuie să cuprindă experiențe înfocate.SE 28.1

  Nu cu mult timp în urmă, mi-a căzut în mână o copie a publicației Bible Echo. [Publicația Bible Echo, cunoscut și sub numele de Echo, a apărut în Australia în 1895 și era un ziar misionar săptămânal. În 1903 a devenit Australian Signs of the Times.]. Uitându-mă prin el am văzut un articol scris de fratele Haskel și un altul de fratele Corlis. Punând ziarul jos mi-am spus că aceste articole merită să fie republicate. Erau pline de putere și de adevăr. Oamenii aceștia vorbeau ca mânați de Duhul Sfânt.SE 28.2

  Adevărurile care constituie temelia credinței noastre trebuie menținute tot timpul în atenția oamenilor. Unii se vor depărta de credință luând seama la spiritele și doctrinele celui rău. Ei vorbesc despre asta ca și cum ar fi o știință însă vine diavolul și le satisface căutarea după știință; dar nu este știința mântuirii. Nu este știința umilinței, a consacrării sau a sfințirii sufletului. Trebuie acum să înțelegem clar care sunt stâlpii credinței noastre — adevărurile care ne-au constituit în poporul pe care îl formăm astăzi, călăuzindu-ne pas cu pas. — The Review and Herald, 25 mai, 1905.SE 29.1

  Mesajul care trebuie prezentat — Ceea ce trebuie să învățăm noi acum, este felul în care să înțelegem și să prezentăm, în modul cel mai clar posibil, Evanghelia pe care Isus a venit personal să i-o dea lui Ioan pe insula Patmos — Evanghelia numită “descoperirea lui Isus Hristos”. Noi trebuie să le prezentăm oamenilor o explicație clară a cărții Apocalipsa. Suntem datori să le prezentăm Cuvântul lui Dumnezeu exact așa cum este, cu cât mai puține explicații de-ale noastre. Nimeni nu poate face aceasta de unul singur. Deși ni s-au încredințat cele mai mari și mai importante adevăruri care au fost vreodată date lumii, suntem doar copii, în ceea ce privește adevărul în toată plinătatea sa. Hristos este marele Învățător iar noi trebuie să ne străduim să înțelegem și să definim totul foarte clar. Ne aflăm în fața celor mai importante probleme pe care a trebuit umanitatea să le înfrunte până acum.SE 29.2

  Nota centrală este cea de-a treia solie îngerească, cuprinzându-le în același timp și pe celelalte două. Cu toții trebuie să înțelegem adevărurile prezentate în aceste solii, iar viața noastră de zi cu zi trebuie să facă dovadă de acest lucru, pentru că sunt lucruri esențiale pentru mântuirea noastră. Pentru a înțelege aceste mari adevăruri va trebui să le studiem cu rugăciune în modul cel mai serios. — Scrisoarea 97, 1902.SE 29.3

  Definirea trăsăturilor distinctive — La Minneapolis Dumnezeu a dăruit adevăruri prețioase poporului Său. Unii au respins această lumină care venea din cer, cu o încăpățânare asemănătoarea aceleia de care au dat dovadă iudeii când l-au respins pe Isus și s-a bătut mult monedă pe rămânerea la vechile hotare. Dar se vedea clar că ei nu știau ce înseamnă aceste vechi hotare. Logica și dovezile intrinseci ale Cuvântului se impuneau de la sine; dar mințile oamenilor erau de nestrămutat, fiind sigilate împotriva pătrunderii luminii, pentru că hotărâseră că abaterea de la “vechile hotare” ar fi constituit o greșeală foarte periculoasă. De fapt acestea nu erau afectate nici cât negru sub unghie, fiind vorba despre ideile lor pervertite cu privire la ce ar fi putut constitui vechile hotare.SE 30.1

  Perioada de după 1844 a fost un timp de măreață importanță, când uimiții fiind, am descoperit doctrina curățiri Sanctuarului care are loc în cer, având în același timp o legătură foarte bine definită cu poporul lui Dumnezeu de pe pământ, când primul, al doilea și cel de-l treilea înger prezintă stindardul pe care scrie “Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” Una dintre învățăturile cruciale cuprinse în această solie este sanctuarul din cer și chivotul conținând Legea lui Dumnezeu pe care le-au văzut cei ce iubesc adevărul Său. Lumina Sabatului poruncii a patra strălucea puternic pe calea călcătorilor poruncilor lui Dumnezeu. Distrugerea celor răi face de asemenea parte din vechile hotare. Nu fac apel decât la acele lucruri care se înscriu în ceea ce putem denumi ca fiind “vechile hotare”. Toată această zarvă despre schimbarea lor nu este decât în mințile unora.SE 30.2

  Acum, în aceste timpuri, Dumnezeu va da lucrării sale un avânt nou și înviorător. Satana vede lucrul acesta și este hotărât să-l împiedice. El știe că dacă poate să-i înșele pe aceia care pretind a crede adevărurile prezente, și-i face să creadă că lucrarea pe care Dumnezeu dorește ca poporul său să o facă însemnă depărtarea de la vechile învățături, lucru căruia ei trebuie să i se împotrivească cu toată puterea, atunci el va jubila de bucurie că i-a făcut să creadă această amăgire. Din cauza felului greșit în care au fost prezentate lucrurile în fața minților multora din poporul nostru, lucrarea din timpul de astăzi a fost în mod surprinzător plină de piedici. Ceea ce este hrană pentru biserică este desemnat ca fiind periculos și nu le este prezentat. Din cauza acestei mici diferențe de opinii care nu este luată în seamă, credința va fi zdruncinată, va apărea apostazia, unitatea se va pierde și se va semăna discordie; și asta pentru că nici măcar ei nu știu de ce se ceartă. Nu ar fi mai bine fraților să judecăm totul la rece. Întregul cer ne privește; ce se va spune despre ultimele evenimente? În lumina evenimentelor prezente, când ridicăm bariere între noi, nu numai că ne lipsim de o mare lumină și de avantaje importante, dar ne punem și într-o poziție în care nu putem primi din cer lumina pe care trebuie să le-o comunicăm altora, acum când este atât de mare nevoie de ea. — Manuscris 13, 1889.SE 31.1

  Îngăduiți pionierilor să ne prezinte adevărul — Atunci când puterea lui Dumnezeu arată care este adevărul, acel adevăr va trebuie să fie privit întotdeauna ca fiind adevăr. Nu trebuie să fie îngăduită nici o presupunere ulterioară care este contrară luminii prezentate de Dumnezeu. Se vor ridica unii cu o anumită înțelegere a Scripturii care este poate adevărată pentru ei, dar care de fapt nu este adevărată. Dumnezeu ne-a dat adevărul pentru timpul de astăzi ca o temelie pentru credința noastră. Tot timpul vor apărea oameni care vor aduce lumină nouă în contradicție cu lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin puterea Duhului său celui Sfânt.SE 31.2

  Câțiva din cei care au trecut prin experiența descoperirii acestui adevăr mai trăiesc încă. În mila Sa, Dumnezeu le-a mai dat încă viață pentru a putea repeta mereu, până la sfârșitul vieților lor, experiențele prin care au trecut, așa cum a făcut și apostolul Ioan până la sfârșitul zilelor sale. Chiar dacă cei ce au ținut odată sus stindardul adevărului, nu mai trăiesc în prezent, experiența lor trebuie să vorbească prin retipărirea scrierilor lor. Mi s-a arătat că trebuie să-i facem să vorbească în felul acesta. Astfel vor depune ei mărturie cu privire la adevărul pentru timpul prezent.SE 32.1

  Nu trebuie să primim cuvintele acelora care vin cu o solie care contrazice punctele principale ale credinței noastre. Ei adună multe versete din Scriptură și le îngrămădesc ca dovezi pentru presupusele lor teorii. Acest lucru s-a repetat iarăși și iarăși în ultimii cincizeci de ani. În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare, implementarea acestor adevăruri într-o manieră care afectează unul dintre stâlpi credinței pe care Dumnezeu i-a stabilit în acești cincizeci de ani, constituie o mare greșeală. Acela care acționează în acest mod nu cunoaște minunata descoperire a Duhului Sfânt care a dat putere și tărie soliilor din trecut ce au fost revelate poporului lui Dumnezeu. — Preach the Word, p. 5 (1905).SE 32.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents