Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sfaturi pentru editori

  Te-am pus un străjer — O responsabilitate solemnă apasă asupra caselor noastre de editură. Aceia care sunt la conducerea acestor instituții și care editează periodicele și pregătesc cărțile pentru publicare, aflându-se în lumina planului lui Dumnezeu și fiind chemați să avertizeze lumea, sunt responsabili în fața lui Dumnezeu pentru sufletele semenilor lor. Atât lor, cât și slujitorilor Cuvântului lui Dumnezeu li se aplică mesajul pe care Dumnezeu l-a dat profeților din vechime: “Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea, și să-i înștiințezi din partea Mea. Când zic celui rău: Răule, vei muri negreșit! și tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere in mâna ta.” Ezechiel 33:7, 8. — Testimonies for the Church 7:140 (1902).SE 89.1

  Lucruri sfinte și lucruri obișnuite — Trebuie să se facă distincție între lucrarea Domnului și lucrurile obișnuite ale vieții de zi cu zi. El spune: “Îmi voi întinde mâna împotriva ta, îți voi topi zgura, cum o topește leșia, toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară, și pe sfetnicii tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă.SE 89.2

  Sionul va fi mântuit prin judecată, și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, vor fi mântuiți prin dreptate.” (Isaia 1, 25-27). Aceste lucruri au o importanță deosebită și sunt o lecție pentru toți cei care se află pe postul de editor.SE 90.1

  Cuvintele rostite de Moise au o semnificație foarte profundă. “Fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelnița, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc; și au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Moise i-a zis lui Aaron: ‘Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: “Voi fi sfințit de cei ce se apropie de Mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor”.’” (Leviticul 10, 1-3). Iată o lecție prețioasă pentru toți aceia care pregătesc materialul pentru publicarea la editurile noastre. Lucrurile sfinte nu trebuie amestecate cu cele obișnuite. Ziarele care au un tiraj atât de mare ar trebui să aibă mult mai multe sfaturi valoroase decât cele care apar în cotidianele vremii. “Pentru ce să amesteci paiele cu grâul?” (Ieremia 23, 28.) Avem nevoie de grâu curat, cernut întru totul.SE 90.2

  “Așa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui, și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia: ‘Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire; și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați.... Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire, între ucenicii Mei. La lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta’.” (Isaia 8, 11-20).SE 90.3

  Vreau să atrag atenția lucrătorilor noștri asupra celui de-al șaselea capitol din Isaia. Citiți experiența pe care a avut-o profetul când l-a văzut pe Domnul “șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, și cu două zburau. Strigau unul la altul, și ziceau: ‘Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!’ Se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna, și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: ‘Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, și am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oștirilor!’ Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis: ‘Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!’ Am auzit glasul Domnului, întrebând: ‘Pe cine să trimit, și cine va merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: ‘Iată-mă, trimite-mă!’” (Isaia 6, 1-8.)SE 91.1

  Toți cei care lucrează în instituțiile noastre au nevoie de o astfel de experiență. Există pericolul ca ei să nu aibă o legătură vie cu Dumnezeu, ca să fie sfințiți prin adevăr. Astfel ei pierd perspectiva asupra puterii adevărului și capacitatea de a distinge lucrurile sfinte și cele obișnuite.SE 91.2

  Hrană la vreme de nevoie — Adresându-mă fraților din poziții responsabile, le spun: Domnul să vă ungă nu numai ochii ca să vedeți ci să vă și toarne în inimi untdelemnul sfânt care curge din cele două ramuri de măslin prin țevile de aur în vasul de aur ce alimentează sfeșnicele de la sanctuar. Domnul “să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui.” (Efeseni 1, 17-19.) Ca niște administratori credincioși, noi trebuie să dăm hrană la vremea potrivită întregii case a lui Dumnezeu. Prezentați-le oamenilor adevărul. Lucrați ca și cum ați fi priviți de întreg cerul. Nu avem timp de pierdut — nici măcar o clipă. Trebuie să aducem la împlinire lucrurile urgente, fiind ascunși în crăpătura stâncii pentru a-L putea vedea pe Hristos și să fim ajutați de Duhul Sfânt pentru a termina mai repede. — Testimonies for the Church 7:152-154 (1902).SE 91.3

  Pericolele studiului speculativ — Lumina adevărului pe care Dumnezeu o vrea adusă în fața popoarelor de astăzi, nu coincide cu ceea ce doresc să învețe erudiții acestei lumi; adeseori, acești oameni ajung la concluzii eronate în studiile lor, iar tot studiind diferiți autori se entuziasmează de anumite idei care au o origine satanică. Satana îmbrăcat într-un înger de lumină, vine la oamenii care studiază cu subiecte care par foarte interesante și ca ascunzând știință. Studiind aceste subiecte, oamenii sunt conduși să accepte concluzii eronate și să devină colaboratori cu spiritele înșelătoare în emiterea de noi teorii care depărtează de adevăr.SE 92.1

  Există pericolul ca pastorii, profesorii și editorii noștri să amestece uneori anumite idei pe care le-au găsit în cărțile citite cu argumentele prezentate în discursuri și articole, crezând că în principiu sunt aceleași cu învățăturile Duhului adevărului cartea, Templul Viu, reprezintă un exemplu elocvent al acestei situații, când scriitorul a adus în sprijinul cărții sale, ideea că învățăturile sale sunt aceleași cu cele din scrierile surorii White. Vom avea mereu datoria de a contracara influența acelor oameni care studiază științe de origine satanică și prin care Satana lucrează pentru a distruge pe Dumnezeu și Hristos. — Testimonies for the Church 9:67-68 (1909).SE 92.2

  Către editorii periodicelor noastre — Am fost avertizată asupra ajutorului pe care pastorii noștri i-l pot da lui Satana pentru prezentarea teoriilor sale înaintea oamenilor prin abordarea frecventă a teoriilor panteiste. Prezentați oamenilor adevărul prezent în mod constant. Nu dați curs sentimentelor spiritiste, repetând ideile înșelătoare și ciudate care ne asaltează de ani de zile.SE 93.1

  Domnul le-a dat pastorilor un mesaj de purtat, dar El nu i-a chemat să vorbească despre acele subiecte asupra cărora au insistat unii oameni. Semințele plasate astfel în minte vor germina și vor încolți spre a aduce roadă. Astfel oamenii sunt învățați să accepte ideile lui Satana și să le transmită mai departe.SE 93.2

  Ziarele noastre să nu prezinte aceste idei false ale lui Satana. În ziarele noastre noi avem nevoie de mesajul Evangheliei mântuitoare. “O, Sioane, tu care aduci vești bune, suie-te pe munți; O, Ierusalime, care aduci vești bune, ridică-ți vocea și strigă cu putere; ridică-ți vocea, nu te teme; spune cetăților lui Iuda: Iată Dumnezeul tău.”SE 93.3

  Ațintiți-vă privirea asupra Domnului Isus Hristos și veți fi astfel schimbați ca să vă asemănați cu El. Nu discutați aceste teorii spiritiste. Nu le oferiți nici un colțișor din mintea voastră. Ziarele noastre să nu accepte nici un material de genul acesta. Publicați adevărul și nu eroarea. Nu încercați să explicați caracterul lui Dumnezeu. Nu puteți da nici o explicație auxiliară în afara celor pe care le dă Biblia. Teoriile omenești cu privire la aceasta sunt absolut inutile. Nu vă mânjiți mintea cu aceste teorii înșelătoarea ale dușmanului. Depuneți eforturi pentru a convinge pe oameni să nu studieze nimic asemănător. Mai bine să nu publicăm deloc astfel de subiecte. Publicați doar doctrinele adevărului prezent și excludeți cu totul aceste idei eronate. — Scrisoarea 179, 1904.SE 93.4

  Nu faceți compromisuri în legătură cu Sabatul — Oamenii vor încerca să ne determine să facem mesajul mai blând, prin excluderea unuia dintre cele mai importante aspecte ale sale. Ei spun: “De ce insistați atât de mult în ceea ce învățați pe Sabatul zilei a șaptea? Mereu și mereu ne spuneți asta. Vom fi de acord cu voi dacă nu veți mai spune atât de mult în legătură cu aceasta; nu mai publicați despre Sabatul zilei a șaptea în Sentinel [Aici se face referire la publicația The American Sentinel (Santinela sau Gardianul) (1886-1901), ziar săptămânal dedicat propagării principiilor libertății religioase. A fost urmat în perioada 1901-1904 de publicația lunară Sentinel of Christian Liberty.], și vă veți putea bucura de sprijinul și influența noastră.” Unii dintre frații noștri angajați în lucrare au tendința de adopta o astfel de atitudine.SE 94.1

  Am fost îndemnată să vă avertizez cu privire la îngăduirea unor idei înșelătoare și la existența modestiei și precauției false, într-o atitudine de sustragere de la afirmarea credinței. Mi s-au arătat în timpul nopții lucruri care m-au tulburat foarte mult. Se părea că sunt la niște întâlnirile unor consilii la care se discutau astfel de lucruri și unde au fost deschise o serie de documente care încurajau la compromis. Fraților, vom permite noi lumii să modeleze mesajul pe care Dumnezeu ne-a însărcinat să-l prezentăm? Atunci, la fel de bine ar putea și bolnavul să-și prescrie remedii pentru boala lui.SE 94.2

  Vom trăda noi încrederea care ne-a fost acordată, doar de dragul lumii. Dacă în lume predomină eroarea și călcarea legilor lui Dumnezeu, nu este de datoria noastră să le arătăm păcatele și pericolul în care se află? Noi trebuie să vestim cu putere mesajul celor trei îngeri.SE 95.1

  La ce altceva servește ziarul Sentinel dacă nu pentru a fi vocea “străjerului” de pe zidurile Sionului care semnalează pericolul. Noi nu trebuie să ne umilim și să cerem scuze lumii pentru că le spunem adevărul: niciodată să nu ascundeți adevărul. Prezentați adevărul așa cum este în fața tuturor martorilor, fie ei oameni sau îngeri. Să arătăm întregii lumi că Adventiștii de ziua a șaptea nu fac nici un compromis. Eliminați orice aparență de șovăială în ceea ce privește credința și părerile voastre. Lumea are dreptul să știe la ce se poate aștepta din partea noastră, și ne va privi ca oameni care nu sunt onești și care își ascund adevăratele opinii și principii din considerente politice, dacă suntem nededicați chiar și în aparență până când opinia populară stabilește ce este corect și ce nu este. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Hristos a afirmat că-L va trimite în lume, avea să dea o mărturie evidentă. — Manuscris 16, 1890.SE 95.2

  Insistați pe trăsăturile distinctive — Religia lui Isus este în pericol pentru că este amestecată cu lucruri de un caracter lumesc. Adevărata pietate și înțelepciune care vin de sus, tind să fie înlocuite de o politică lumească, iar Dumnezeu își va retrage mâna Sa binecuvântătoare de la conferință. Va fi îndepărtat chivotul din mijlocul poporului? Își vor face loc idolii? Vor fi aduse oare în sanctuar precepte și principii false? Va fi adorat antihristul? Să ignorăm noi adevăratele doctrine și principii pe care ni le-a dat Dumnezeu și care ne fac ceea ce suntem? Va deveni oare casa de editură, unealta lui Dumnezeu, doar o instituție lumească și politică? Dar asta se întâmplă atunci când dușmanul ne conduce prin oameni neconsacrați și orbiți.SE 95.3

  Aceste lucruri au ajuns prea departe și nimeni nu a protestat clar împotriva lor. Dar iată că a venit într-adevăr timpul ca Domnul să pună lucrurile în ordine. Unii dintre oamenii aflați în pozițiile cheie nu au avut experiență în conducerea lucrării iar acești oameni ar trebui să ia mai mult în considerație umilința și precauția. În timpul nopții am fost dusă la mai multe consfătuiri și acolo am auzit oameni influenți rostind cuvinte care lăsau să se înțeleagă faptul că dacă se va renunța la titulatura de Adventist de Ziua a șaptea în coloanele ziarului American Sentinel, și dacă nu se va mai publica nimic despre Sabat, oamenii mari ai lumii vor lua ziarul sub protecția lor; astfel va deveni mai cunoscut și va face o lucrare mai mare ceea ce a părut foarte de dorit. Acești oameni, însă nu pot pricepe de ce noi nu ne putem asocia cu necredincioșii la nivel ideatic sau practic sub pretextul măririi influenței publicației Sentinel. Ei s-au luminat la față și au început să facă planuri pentru a face un adevărat succes din Santinel.SE 96.1

  Această politică este primul pas dintr-un șir de alți pași greșiți. Principiile care au fost susținute în American Sentinel sunt rezumatul lucrării de argumentare a Sabatului, iar când oamenii încep să vorbească despre schimbarea acestor principii, fac o lucrare care nu le aparține. Ca și Uza ei încearcă să țină chivotul care este al lui Dumnezeu fiind sub supravegherea Sa specială. “Cine dintre voi a simțit povara acestei cauze de la început și a acceptat responsabilități în condiții grele? Cine a purtat povara acestei lucrări tot timpul acesta? Cine a dat dovadă de renunțare și sacrificiu de sine?” Domnul a pregătit un loc pentru slujitorii Săi loiali și care rostesc strigăte de avertizare. El își aduce la îndeplinire lucrarea înainte ce vreunul din voi să contribuie cu ceva și el poate și va face loc adevărului pe care voi îl eliminați. American Sentinel a publicat adevărul pentru timpul acesta. Luați seama la ceea ce faceți. “Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc.” — Manuscris 29, 1890.SE 96.2

  Răspunsul la mișcarea legii duminicii — Eu una sper că trompeta va suna în mod special pentru a semnaliza această mișcare a legii duminicii. Cred că ar fi cel mai bine ca să se insiste în mod special în ziarele noastre asupra continuității Legii lui Dumnezeu. Nu ar trebui ca să existe un ziar sau un pamflet care să ia locul ziarului Sentinel? Nu am putut fi de acord că încetarea publicării ziarului a fost un lucru înțelept pentru că el a constituit un glas care vorbea constant în apărarea libertății religioase. Articolele despre adevăr ar trebui să fie scurte iar adevărul trebuie prezentat în mod clar și distinct, acordând o atenție deosebită Sabatului Domnului și arătând faptul că oamenii care plăsmuiesc legi pentru a impune păzirea primei zile a săptămânii nu sunt loiali Domnului cerurilor care a sfințit ziua a șaptea. Facem noi tot ceea ce putem pentru a înălța legea lui Iehova?SE 97.1

  Acum trebuie să ne opunem cu toată puterea legii duminicii. Cea mai bună metodă de a face lucrul acesta este să înălțăm legea lui Dumnezeu, ținând-o ca un stindard al sfințeniei. Aceasta se va face dacă adevărul triumfă. — Scrisoarea 58, 1906.SE 98.1

  Nu preamăriți pe nici un om — În timpul nopții, m-am adresat cu perseverență acelora care sunt editori și colaboratori ai periodicelor noastre. Dacă aceștia nu știu decât să umple paginile ziarelor noastre cu laude adresate unuia și altuia, atunci ar trebui să caute înțelepciune de la Dumnezeu. Vederea voastră spirituală are nevoie de alifie cerească. Atunci când ei laudă excesiv oameni pe care ei nu-i cunosc și care nu păzesc poruncile cu un “Așa zice Domnul!”, se plasează într-o poziție care în timpul de criză le va periclita discernământul atunci când vor vedea lucrurile bune înfăptuite de aceia care caută să înșele și care pretind a fi Hristos și profeți trimiși de Dumnezeu.SE 98.2

  Despre acel timp Hristos spune: “ ... ca să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.” Și apoi El întreabă: “Va găsi Fiul Omului credință pe pământ atunci când va veni El?” Aceia care aduc asemenea laude oamenilor, fie că în scris fie că prin viu grai, trebuie să aibă o putere mai mare de discernământ. Ar fi mult mai bine dacă s-ar arăta aceeași încredere și bună credință acelora care se străduiesc ca în folosirea stiloului și a cuvântului să facă voia lui Dumnezeu ca niște copii ascultători, păzind poruncile Lui; ei nu înalță și laudă pe unul și altul ci ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu, arătându-și dragostea de frați, și eliminând orice lăstar al resentimentelor cărora li se permite să încolțească.SE 98.3

  Știu că Domnul ia seama la lucrările acelora care cred că lucrează în neprihănire, care par să nu fie nici de o parte nici de cealaltă. Iată ce mesaj am primit pentru ei: Vă aflați în întuneric și voi nu știți cui aduceți laude. Domnul nu poate susține o astfel de lucrare care nu poartă amprenta sa pentru că îi conduce pe alții pe căi care nu sunt cărările cerului.SE 99.1

  Luați seama la fiecare afirmație — Trăim vremuri când fiecare propoziție scrisă trebuie să fie adevărată, sinceră și să aibă un înțeles clar. Să nu folosiți nici măcar o picătură de cerneală pentru a ne spori popularitatea sau pentru a susține ceea ce Dumnezeu condamnă. Aceia care fac lucrul acesta dau dovadă de un zel deosebit și de o dorință arzătoare de a se face remarcați și se vede că nu au învățat la picioarele lui Hristos. Tot ceea ce fac și spun ei este impregnat de sine. Ei își îndreaptă armele împotriva fraților lor care fac lucrarea pe care le-a încredințat-o Domnul, dar orbiți fiind ei cred că fac lucrarea lui Dumnezeu.SE 99.2

  Mi s-a încredințat datoria de a spune fraților mei: Umiliți-vă și mărturisiți-vă păcatele, pentru că altfel veți fi umiliți de Însuși Domnul. Mesajul către Biserica din Laodiceea se potrivește acelora care nu aplică mesajul la ei înșiși. Ei nu sunt nici reci nici foarte calzi ci căldicei. Domnul spune: “Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: ‘Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic’ și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești; și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi”. (Apocalipsa 3, 15-18.)SE 99.3

  Vom permite noi să ni se vadă rușinea goliciunii în ceea ce privește aceste două daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, scrisul și vorbitul? Nu vom lua în seamă faptul că neprihănirea de care a dat dovadă în ascultarea sa absolută de poruncile Tatălui Său a fost cauza crucificării sale? Prin ascultare deplină de legea lui Iehova noi preamărim și cinstim legea. Care este semnificația acelor cuvinte adresate poporului lui Dumnezeu care încearcă să lupte lupta ce bună a credinței, în ciuda mărimii obstacolelor spunând: “Noi nu ne vom pleca înaintea lui Baal și nu vom cinsti pe nimeni care face acest lucru.”?SE 100.1

  Cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu primesc binecuvântarea lui pe când cei care o calcă au parte de blesteme. Ne vom dedica noi condeiele și glasurile în umilință pentru a așeza lauri pe capul acelora care au fost liderii sub steagul lui Satan, declarând că trebuie să cinstim instituțiile papalității? Capacitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat au fost întrebuințate în mod greșit pentru a introduce o atitudine de împotrivire. Este total împotriva planului lui Dumnezeu ca oamenii să aducă laude și închinare instituțiilor omenești care s-au implicat într-o lucrare care este în directă opoziție cu lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său pentru aceste zile. De ce există atâta orbire? Până și cel mai neînsemnat ar putea să arate universului, lumilor necăzute și lumii noastre căzute elocvența tăcerii.SE 100.2

  Aduceți în fața oamenilor probleme vitale — Să presupunem că profesorii și studenții noștri ar avea mai multe de prezentat oamenilor în cea ce privește acele lucruri care trebuie aduse la îndeplinire astăzi, și care privesc interesul veșnic al sufletelor. Să presupunem că tinerii și bătrânii vor primi hrană la vreme de nevoie atât prin articole cât și de la amvoane. Nu mai pierdeți timpul în tot ceea ce aveți de spus pentru a trezi biserica din somnul ei insistând asupra acelor aspecte care nu sunt esențiale și care nu au nici o semnificație pentru nevoile curente ale poporului sau pentru cei care nu cunosc adevărul. Citiți primele trei versete ale cărții Apocalipsa și veți vedea care este lucrarea care se dorește a fi făcută din partea acelora care pretind că au credință în Cuvântul lui Dumnezeu.SE 101.1

  Mesajul care ne pune deoparte — Frații mei, ultimele articole din ziare au relevat o orbire a discernământului spiritual. Vom putea să vedem clar atunci când vom fi binecuvântați cu o vedere spirituală. Lucrurile privitoare la timp și simțuri care atrag acum atenția își vor pierde semnificația pentru că ni se vor descoperi lucruri cu o valoare veșnică. Întocmai cum Dumnezeu le-a descoperit voia Sa, evreilor sclavi în Egipt, acelora care nu se aliniau deloc obiceiurilor și practicilor unei lumi căzută în nelegiuire, Domnul le va descoperi lumină din cer și acelora care iubesc un “Așa zice Domnul.” Lor le va descoperi El gândurile Lui. El le va descoperi semnificația cuvintelor Sale acelora care sunt cel mai puțin influențați de ideile lumii, care se feresc cel mai mult de etalare, vanitate, mândrie și dorința după locurile din față, dar care ies în evidență ca poporul Său ciudat care umblă după fapte bune. Prima desfășurare a puterii lui Dumnezeu în fața robilor evrei din Egipt a însemnat demonstrarea lipsurilor înțelepciunii mai marilor acestei lumi. Înțelepciunea oamenilor este nebunie în fața lui Dumnezeu. Vrăjitorii au arătat cât de ignoranți erau cu privire la cunoaștere înainte ca Domnul să arate măreția înțelepciunii Lui. Înțelepciunea oamenilor care au folosit în mod necorespunzător talentele pe care li le-a dat Dumnezeu, a fost arătată de El ca fiind nebunie.SE 101.2

  “Așa vorbește Domnul: ‘Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată și dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu’, zice Domnul.” “Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur, care nu sunt tăiați împrejur cu inima.”SE 102.1

  Toți aceia care se vor uni pentru lăuda, slăvi și da cinste acelora care țin ridicat stindardul lui Satan se luptă împotriva lui Dumnezeu. În loc de a purta mesajul de “liniște și pace” noi trebuie să ducem lumina lumii întregi. Nouă ni s-a dat un stindard pe care scrie: “Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința în Isus.” Acest mesaj este special și ne pune cu totul de o parte și el trebuie să fie foarte clar și sigur pentru a putea conduce pe oameni de la fântânile secate care nu au apă deloc la izvorul cu apa vieții. — Scrisoarea 60, 1898.SE 102.2

  Editorul și obiceiurile care țin de sănătatea sa — Este nevoie de o temperanță strictă în ceea ce privește alimentația, atât mâncarea cât și băutura, pentru a ne putea păstra și exercita eficient toate capacitățile corpului nostru. Este nevoie de obiceiuri practicând o temperanță strictă, combinate cu exersarea mușchilor și a minții pentru a ne putea păstra atât vigoarea mintală cât și cea fizică și ele vor da rezistență pastorilor, editorilor și tuturor acelora care au o viață mai sedentară. În ciuda tuturor afirmațiilor pe care le facem despre reforma sanitară noi mâncăm prea mult. Îngăduirea apetitului este principala cauză a bolilor fizice și psihice și stă la baza slăbiciunii generale evidente pretutindeni. — Testimonies for the Church 3:487 (1875).SE 103.1

  Importanța exercițiilor fizice — Unii bărbați și femei înzestrați cu talente deosebite nu aduc la îndeplinire nici jumătatea din ceea ce ar putea face pentru că nu-și controlează apetitul. Aceasta este o slăbiciune în cazul multor scriitori și vorbitori. După o masă copioasă ei se apucă de activități sedentare cum ar fi cititul sau scrisul și nu dedică nici o clipă exercițiilor fizice. Astfel se simte o puternică influență negativă asupra cursivității gândirii și vorbirii. Ei nu vor mai putea scrie și vorbi cu puterea necesară pentru a atinge inimile oamenilor; eforturile lor vor fi astfel ineficiente.SE 103.2

  Aceia care dețin responsabilități de mare importanță, în special aceia care sunt păzitorii lucrurilor spirituale, ar trebui să posede un simț ascuțit și o prezență de spirit deosebită. Ei trebuie să fie mai temperați decât ceilalți în ceea ce privește apetitul. Pe mesele lor nu trebuie să se găsească mâncăruri bogate și extravagante. — The Ministry of Healing, 308-309 (1905).SE 103.3

  Mese simple și exerciții fizice — Iată o sugestie pentru aceia care depun îndeosebi activități sedentare sau intelectuale. Toți cei care au curaj moral și control de sine să încerce acest lucru: mâncați doar două sau trei feluri simple de mâncare la fiecare masă și nu mâncați decât o cantitate suficientă pentru a vă satisface foamea. Faceți în fiecare zi exerciții fizice și veți vedea dacă nu veți beneficia de pe urma acestor lucruri. — The Ministry of Healing, 308-310 (1905).SE 104.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents