Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ereste Geschriften - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  HOOFDSTUK 7: DE BEPROEVING VAN ONS GELOOF

  In deze tijd van beproeving hebben wij er behoefte aan om door elkander bemoedigd en getroost te worden. De verleidingen van Satan zijn nu groter dan zij ooit geweest zijn, want hij weet dat zijn tijd kort is, en dat spoedig ieder geval beslist zal zijn, òf ten laven òf ten dode. Het is nu geen tijd om ons door ontmoediging of beproeving te laten overweldigen; wij moeten moed houden onder al onze beproevingen, en volkomen vertrouwen op de machtige God van Jakob. De Heer heeft mij getoond, dat Zijn genade genoeg is voor al onze beproevingen; en ofschoon die groter zijn dan ooit tevoren, kunnen wij elke verzoeking weerstaan, indien wij slechts volkomen op God vertrouwen, en kunnen dcor Zijn genade de overwinning behalen.
  De wijze, waarop zij deze zaak verstond, en zoals die haar voorgesteld werd, wordt in de volgende paragrafen aangegeven, de eerste waarvan gepubliceerd werd in het jaar 1854, en de tweede in 1888:
  EG 43.1

  Indien wij de moed niet opgeven onder onze verdrukkingen, en de overwinning behalen over de verzoekingen van Satan, dan verduren wij de beproeving van ons geloof, die veel kosteliker is dan die van het goud, en zullen sterker en beter in staat bevonden worden cm de volgende te doorstaan. Maar wanneer wij bezwijken, en toegeven aan de verzoekingen van Satan, dan zullen wij awakker worden en geen loon voor de beproeving ontvangen, en niet zo goed voorbereid zijn voor de volgende. Op die wijze zullen wij zwakker en zwakker worden, totdat wij in de strik des duivels gevangen zijn tot zijn wil. Wij moeten de gehele wapenrusting Gods aanhebben, en ieder ogenblik klaar staan voor een strijd met de machten der duisternis. Wanneer verzoekingen en beproevingen met geweld op ons aandringen, laat ons dan tot God gaan, en met Hem worstelen in het gebed. Hij zal ons niet ledig van Zich doen gaan, maar ons genade en kracht geven om te overwinnen, en de macht van de vijand te breken. O, dat iedereen deze dingen in het ware licht mocht zien, en verdrukkingen wilde lijden, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus! Dan zou Israel voorwaarts gaan, krachtig in God, en in de sterkte Zijner macht.EG 43.2

  God heeft mij getoond, dat Hij Zijn volk een bittere kelk te drinken heeft gegeven, om hen te louteren en te reinigen. Het is een bittere teug, en zij kunnen die nog bitterder maken door te murmureren, te klagen en ontevreden te zijn. Maar degenen, die hem op deze wijze aannemen, moeten nog een tweede beker te drinken krijgen, want de eerste heeft niet de verlangde invloed op het hart. En indien de tweede het werk niet doet, dan moeten zij nog een verdere drinken, en nog een verdere, totdat hij de verlangde uitwerking heeft; of zij blijven vuil en onrein van hart. Ik zag dat deze bittere beker verzoet kan worden door geduld, lijdzaamheid en gebed, en dat hij de gewenste uitwerking zal hebben op-de harten van degenen, die hem op deze wijze aannemen; en dat God de eer ontvangen en verheerlikt worden zal. Het betekent niet weinig om een Christen te zijn, door God als Zijn eigendom erkend te worden en Hem welbehagelik te zijn. De Heer heeft mij enkelen getoond, die de waarheid voor deze tijd belijden, wier leven niet overeenkomstig hun belijdenis is. Hun standaard van heiligheid is gans en al te laag, en zij blijven ver van de heiligheid, waar de Bijbel van spreekt. Sommigen voeren ijdele en ongepaste gesprekken, en anderen laten hun eigen ik op de voorgrond treden. Wij moeten niet verwachten dat wij onszelven kunnen behagen, kunnen leven en handelen zoals de wereld, of het genot van de wereld kunnen smaken, genieten van het gezelschap van degenen, die van de wereld zijn, en dat wij dan met Christus zullen heersen in heprlikheid.EG 44.1

  Wij moeten hier gemeenschap hebben aan het lijden van Christus, indien wij hiernamaals deel wensen te hebben aan Zijn heerlikheid. Indien wij naar ons eigen belang trachten, en op welke wijze wij onszelven bet best kunnen behagen in plaats van God te zoeken, en Zijn kostbare, hjdende zaak voort te helpen, dan zullen wij God en de heilige zaak, welke wij belijden, oneer aandoen. Wii hebbdn slechts nog weinig tijd over om voor God te werken. Niets moet te kostbaar zijn om op te offeren voor de redding van de verstrooide en verwonde kudde van Jezus. Zij, die nu een verbond met God gemaakt hebben met offerande, zullen spoedig thuis gehaald worden, om het nieuwe koninkrijk eeuwigdurend in bezit te nemen.EG 45.1

  O, laat ons gans en al voor de Heer leven, en door een goed-geregeld leven en godzalige wandel tonen, dat wij met Jezus zijn geweest, en Zijn zachtmoedige en nederige volgelingen zijn. Wij moeten werken terwijl het nog dag is, want wanneer de donkere nacht van moeite en benauwdheid komt, dan zal het te laat wezen om te werken voor God. Jezus is in Zijn heilige tempel, en zal nu onze offeranden, onze gebeden, en onze belijdenis van bedreven fouten en zondeu nog aannemen, en al de overtredingen van Israël vergeven, dat zij uitgewist kunnen worden, voordat Hij het heiligdom verlaat. Wanneer Jezus het heiligdom uittreedt, zullen zij, die heilig en rechtvaardig zijn, nog geheiligd en gerechtvaardigd worden; want al hun zonden zullen dan uitgewist zijn, ēn zij zullen verzegeld wezen met het zegel van de levende God. Maar zij, die onrecht doen, en die vuil zijn, zullen nog onrecht doen, en nog vuil worden; want dan zal er geen Priester in het heiligdom zijn om hun offeranden, hun belijdenis van zonden, en hun gebeden op te offeren voor de, troon des Vaders. Wat er dus gedaan wordt om zielen te redden van de komende storm van toorn, moet gedaan worden voordat Jezus het heilige der heiligen heiligdom in het hemelse verlaat.EG 45.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents