Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ereste Geschriften - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  HOOFDSTUK 30: VALSE HERDERS

  Mij werd getoond, dat de valse herders dronken waren, maar niet van wijn; zij waggelen, maar niet van sterke drank. Gods waarheid is verzegeld voor hen; zij kunnen die niet lezen. Wanneer hen gevraagd wordt, wat de zevende dags Sabbat is, of het de ware Sabbat van de Bijbel is of niet, dan doen zij hen het oog op fabelen richten. Ik zag dat dit profeten waren gelijk de vossen van de woestijn. Zij zijn in de bressen niet opgetreden, zij hebben de muur niet toegemuurd voor het huis Israëls om in de strijd te staan, ten dage des Heren. Wanneer enigen verontrust worden, en zij deze valse herders aangaande de waarheid beginnen te ondervragen, dan volgen zij de gemakkelikste en beste manier om hun doel to bereiken en de harten van degenen, die onderzoeken willen, tot rust te brengen; zij veranderen zelfs hun eigen stelling om hun doel te bereiken. Het licht heeft op veel van deze herders geschenen; maar zij wilden het niet erkennen, en hebben hun stelling verscheidene malen veranderd, om de waarheid te ontgaan, en weg te komen van besluiten, waar zij toe moesten komen, wanneer zij hun vorige stelling waren blijven innemen. De kracht van de waarheid heeft hun fondament verbroken, maar in plaats van toe te geven, namen zij de toevlucht tot een ander platform, en dat één, waarmede zijzelven niet tevreden waren.EG 142.1

  Ik zag dat vele van deze herders de vroegere leringen van God ontkend hadden; zij hadden de heerlike waarheden ontkend en verworpen, die zij eens ijverig voorgestaan hadden, en zichzelven bedekt met mesmerime en allerlei dwalingen. Ik zag dat zij dronken waren door dwaling, en de kudde op de weg des doods leidden. Vele van de tegenstanders van Gods waarheid bedenken onrecht op hun leger, en overdag voeren zij hun boze plannen uit om de waarheid te onderdrukken en iets nieuws uit te brengen om de mensen helang in te boezemen, en hun gedachten van de kostbare, hoogst gewichtige waarheid af te trekken.EG 142.2

  Ik zag dat de priesters, die hun kudde leiden op de weg des doods, spoedig tot staan gebracht zullen worden in hun vreselike loopbaan. Gods plagen zijn aan het komen, en de valse herders zullen niet slechts gemarteld worden met sen of twee van deze plagen. Gods hand zal in die tijd uigestrekt zijn in toorn en gerechtigheid, en Hij zal die niet terugtrekken, voordat Zijn raadslag'en volkomen uitgevoerd zijn, en de huurling priesters er toe gebracht zijn om te aanbidden aan de voeten van de heiligen, en te erkennen, dat God hen heeft liefgehad, omdat zij zich aan de waarheid hebben vastgehouden en Gods geboden bewaard hebben; en totdat de ongerechtigen verdaan zijn van de aarde.EG 143.1

  De verschillende partijen van belijdende Advent gelovigen hebben alle een weinig van de waarheid, maar God heeft al deze waarheden gegeven aan Zijn kinderen, die voorbereid worden op de dag des Heren. Hij heeft hun ook waarheden gegeven, welke geen van deze partijen kennen, enook niet zullen verstaan. De dingen, welke voor hen verzegeld zijn, heeft de Heer geopenbaard aan degenen, die zien willen, en die klaar zijn om te verstaan. Indien God enig nieuw licht heeft mede te delen, zal Hij het Zijn uitverkorenen en geliefden doen verstaan, zonder dat zij hun verstand laten verlichten door te luisteren naar degenen, die in duisternis en dwaling verkeren.EG 143.2

  Mij werd de noodzakelikheid getoond, dat degenen, die geloven dat wij de laatste boodschap van genade hebben, afgezonderd zouden staan van degenen, die dageliks nieuwe dwalingen indrinken. Ik zag, dat noch de jongen, noch de ouden hun bijeenkomsten moeten bijwonen; want het is verkeerd om hen op die wijze aan te moedigen, terwijl zij dwalingen leren, die een dodelik gift zijn voor de ziel, lerende leringen, die geboden van mensen zijn. De invloed van zalke bijeenkomsten is niet goed. Indien God ons uit zulke duisternis en dwaling getrokken heeft, behoren wij te staan in de vrijheid, met welke Hij ons vrijgemaakt heeft, en ons te verheugen in de waarheid. . God neemt het ons kwalik als wij naar dwaling gaan luisteren, zonder dat wij verplicht zijn te gaan; want tenzij Hij ons zendt naar die bijeenkomsten, waar dwaling door middel van wilskracht krachtig aan de mensen wordt voorgesteld, zal Hij ons er niet voor bewaren. De engelen geven hun waakzame zorg voor ons op; en wij worden overgelaten om door de vijand met vuisten geslagen, en door hem en de macht van zijn boze engelen in duisternis gedompeld en verzwakt te worden; en het licht, dat rondom ons schijnt, wordt met de duisternis besmet.EG 144.1

  Ik zag dat wij geen tijd hebben om te verspillen met naar fabelen te luisteren. Onze gedachten moeten niet op die manier worden afgetrokken, maar behoren bezig te zijn met de tegenwoordige waarheid, en naar wijsheid te zoeken, opdat wij een beter verstand mogen verkrijgen aangaande de stelling, die wij innnemen; dat wij bereid mogen zijn tot verantwoording uit de Schriften, van de hoop, die in ons is, met zachtmoedigheid, Terwijl valse leerstellingen en gevaarlike dwalingen aan ons opgedrongen worden, kunnen onze gedachten zich niet bezighouden met de waarheid, die het huis van Israël moet uitrusten en klaarmaken om in de strijd te staan ten dage des Heren.EG 144.2

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents