Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
شهادتهایی برای کلیسا — جلد اول - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  فصل 76 - امور خدا در شرق

  افراطگری و تعصب که در سالهای گذشته شعله کشیده بود تاثیرات ویران کننده خود را در شرق بجا گذارد. دیدم که خداوند امت خود را در سال ۱۸۴۴ آزمود. او در زمانهای خاصی دیگری پس از سال ۱۸۴۴ دیگر امت خویش را نیازمود. ما همچنان از آن زمان در صبر منتظر بوده و هستیم. قبل از ۱۸۵۴ شور و هیجان قابل توجهی بوجود آمد و بسیاری قبول کردند که جنبشی به فرمان خدا بوده است زیرا وسیع و بسیط بوده است و برخی بواسطه آن متحول شده اند. ولی این قبیل نتیجه گیری لازم نبود. در ارتباط با زمان ۱۸۵۴ بسیار موعظه شده بود که معقول و درست بود. برخی که درستکار بودند حقیقت و اشتباه را با هم برداشتند و بخاطر اشتباه مغبون شدند و پس از نومیدی هم از حقیقت و هم از اشتباه با هم دست کشیدند و حال خیلی مشکل است تا حقیقت به آنان دست یابد. برخی که نومیدی را تحمل کردند نشانه های حقیقت حاضر را دیدند و پیام فرشته سوم را در بر گرفتند و تلاش میکنند تا آنرا در زندگی خود حمل کنند. ولی در جایی که یک نفر با اعتقاد در سال ۱۸۵۴ منتفع شد، ده ها نفر با آن ضرر دیدند و بسیاری از آنان در موقعیتی قرار گرفتند که از طریق حقیقت متقاعد نخواهند شد گرچه بوضوح به آنان ارائه شود. SBK1 172.1

  اعلان سال ۱۸۵۴ با روحی همراه بوده که از سوی خدا نبوده است. این روح، پر قیل و قالی، ناهنجار، بی پروا و تحریک کننده بوده است. قیل و قال توسط بسیاری ضروریت دین واقعی تلقی شد و گرایشی وجود داشت تا همه را به سطح پایین بیاورد. بسیاری این را تحقیر در نظر گرفتند ولی وقتی مغایر با دیدگاههای خاصی آنان بود آنان در لحظه ای هیجان زده شدند و روحی مغرور از خود نشان دادند و کسانی را که موافق نبودند را متهم ساختند که مغرور و متکبرند و در مقابل حقیقت و قدرت خدا مقاومت میکنند. SBK1 172.2

  فرشتگان مقدسی با رفتار بی ادبانه ای که بسیاری به نام خدا مرتکب شده بودند ناخشنود و بیزار شدند. فرشتگان اشاره کرده اند که با نام اعظم مقدسی و مهیب، صورتهای خود را میپوشانند، وقتی که از نام خدا سخن میبرند. و نام مسیح برای آنان چنان حرمت دارد که با حرمتی عظیم از او سخن میگویند. ولی چقدر متضاد بود روح و تاثیری که در سال ۱۸۵۴ با جنبش همراه بود. برخی که همچنان تحت تأثیر مشابه بودند از خدا سخن میگفتند گوئی که از یک اسب و یا چیزهای پیش و پا افتاده حرف میزنند. در دعاهایشان کلام خدای قادر مطلق را در چیزهای پیش و پا افتاده و با رفتاری نامحترمانه بکار میبردند. آنانیکه چنین میکنند حسی از خصوصیت متعالی خدا یا مسیح یا چیزهای ملکوتی ندارند. SBK1 172.3

  بمن نشان داده شد که وقتی خدا فرشتگان خود را فرستاد تا خدمت کنند یا با افراد مکالمه کنند، وقتی این افراد فهمیدند که آنان فرشته را دیده و با آنها گفتگو کرده اند از ترسی شوکه شدند و از ترسی نزدیک بود که بمیرند. من به داوران ۲۱:۱۳. ۲۲ ارجاع داده شدم : «وقتي شعله هاي آتش قربانگاه بسوي آسمان زبانه کشید فرشته در شعله آتش به آسمان صعود نمود! مانوح و زنش با دیدن این واقعه رو بر زمین نهادند و مانوح فهمید که او فرشته خداوند بوده است. این آخرین باري بود که آنها او را دیدند. مانوح به همسر خود گفت: «ما خواهیم مرد، زیرا خدا را دیدیم». داوران ۲۳.۲۲:۶ «وقتي جدعون فهمید که او در حقیقت فرشته خداوند بود، از ترسی فریاد زده، گفت: «آه اي خداوند! من فرشته تو را روبرو دیدم!” خداوند به وي فرمود: «آرام باش! نترسی، تو نخواهي مرد». یوشع ۱۳:۵-۱۵ «روزي یوشع که به شهر اریحا نزدیث شده بود، چشمش به مردي شمشیر به دست افتاد. یوشع بسوي او رفت و پرسید: «دوست هستي یا دشمن؟” آن مرد به یوشع گفت: «من فرمانده لشکر خداوند هستم.” یوشع روي بر زمین نهاد و سجده کرده گفت:«هر امري داري به بندهات بفرما.” او به يو شع گفت: «کفشهایت را در آور، زیرا جایي که ایستادهاي مقدسی است.” یوشع اطاعت کرد. وقتی فرشته آنقدر هیبت و حرمت داشت آیا نباید به خدا که خالق آن فرشته است با حرمت یاد شود. SBK1 172.4

  بسیاری از افراد که از طریق تاثیر سال ۱۸۵۴ متحول شده بودند دوباره لازم بود تا متحول شوند. و حال ده برابر بیشتر کار نیاز است تا اشتباه اصلاح شود و دیدگاههایی که از معلمین خود دریافت نموده اند پاک شود و هدایت شوند تا حقیقت که با اشتباه آمیخته نیست را دریافت کنند و به پیام فرشته سوم ارجاع شوند. این قشر باید از ذهن خود را پاک کنند قبل از اینکه بتوانند یاد بگیرند، در غیر اینصورت علفهای خطای هرز و سمی رشد کرده و بذرهای ارزشمند حقیقت را ریشه کن میکنند. اشتباه ابتدا باید ریشه کن شود، سپس خاک آماده میشود تا بذر خوب در آن کاشته و جوانه زده و برای جلال خدا میوه بیاورد. SBK1 172.5

  تنها علاج و درمان برای شرق از طریق انضباط و سازماندهی است. روح افراطگری برخی از اقشار سبتیون را حکمرانی کرده است، آنان کمی از چشمه حقیقت نوشیده اند و با روح پیام فرشته سوم نا آشنا هستند. هیچ کاری نمیتواند برای این قشر کرده شود مگر اینکه دیدگاههای افراطگرایانه آنان تصحیح شود. برخی که در نهضت ۱۸۵۴ بودند با خود دیدگاههای نادرستی آوردند، از قبیل ”عدم قیام بدکاران” و ”عصر آینده” و آنان در پی این هستند تا دیدگاههای خود را با تجربه گذشته خود و با پیام فرشته سوم یکی کنند. آنان نمیتوانند چنین کنند، هیچ سازشی بین مسیح و شیطان وجود ندارد. ”عدم قیام بدکاران” و دیدگاههای خاصی آنان از ”عصر آینده” اشتباهات فاحشی هستند که شیطان آنرا در میان کفر و الحاد ایام آخر تدبیر کرده تا به اهداف خود که تباه کردن جانهاست بپردازد. این اشتباهات نمیتواند با پیام منشاء آسمانی هماهنگی داشته باشد. SBK1 172.6

  برخی از این افراد کارهایی میکنند که آنرا عطایا مینامند و میگویند که خدا آنها را در کلیسا قرار داده است. آنان حرفهای نامفهوم و بی معنی را بر زبان می آورند که توسط فریب دهنده بزرگ یاری شده است. تعصب و افراطگرایی، هیجانهای غلط، سخن گفتن غلط به زبانها و حرکتهای پر سر و صدا هدایا در نظر گرفته شده اند و به اشتباه اندیشیده شده که که خدا آنها را در کلیسا قرار داده است. بسیاری در اینجا فریب خورده اند. ثمره این چیزها نیکو نیست. ”شما آنانرا از میوه هایشان خواهید شناخت”. تعصب و قیل و قالب شواهد مخصوصی به ایمان در نظر گرفته شده است. برخی از حاضر بودن در جلسات خشنود نمیشوند اگر زمان خوشی در آن جلسات نداشته باشند. آنان برای این کار میکنند و مشتاق هیجان در احساسات هستند. ولی تاثیر این قبیل جلسات سودمند نیست. وقتی احساسی شادی سپری شد، آنان مستغرق تر از قبل میشوند زیرا شادی آنان از سرچشمه درست نیامده است. سودمند ترین جلسات برای پیشبرد روحانی آنهایی هستند که با جدیت و جستجوی عمیق قلب همراه هستند و هر یک خود را کنکاش میکند و با اشتیاق و فروتنی در پی فرا گرفتن از مسیح هستند. SBK1 172.7

  برادر لونت از پرتلند از احساسات خود رنج برد. او احساسی کرد که روحی که اغلب جلساتشان را حکمرانی میکرد در هماهنگی با پیام فرشته سوم نیست. او تجربه ای داشت که در شرق بخاطر افراطگری ویرانگری ببارآورده بود و او را هدایت کرد تا با تردید به هر چیزی که مانند تعصب ظاهر میشود نگاه کند. او گذشته را بعنوان هشدار در پیش روی خود داشت و احساسی کرده بود که باید از آن کناره گیری کند و آشکارا با هر کسی که تا حدی تعصب و افراطگری داشت سخن بگوید چرا که او احساسی کرد که هر دوی آنها و خدا در خطر هستند. او به چیزها با نور درستی نگاه میکرد. SBK1 173.1

  روحهای بیقرار زیادی وجود دارند که خود را تسلیم انضباط و دستور نمیکنند. آنان فکر میکنند که آزادی آنان محدود خواهد شد. کار خدا پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه بی پروایی و روح بی نظمی متعصبانه در جلساتشان اصلاح شود. احساسات، شواهد مطمئنی نیستند که یک فرد توسط آن با خدا هدایت شده باشد. شیطان با احساسات و عقاید بازی خواهد کرد. اینها راهنماهای مطمئنی نیستند. همه باید کاملا خود را با شواهد ایمان ما آشنا سازند و مطالعه زیاد باید انجام شود که چطور اقرار خود را زینت دهند و برای جلال خدا میوه بیاورند. هیچکس نباید طریقی رادر پیش گیرد تا خود را برای بی ایمانان نفرت انگیز جلوه کند. ما باید عفیف و متعادل بوده و عفت کلام داشته باشیم و در زندگی بی عیب باشیم. روح بی تفاوت و بی پروا و بذله گوئی و سرسری گرفتن باید توبیخ شود. این شاهدی از فیضی خدا بر قلب افراد نیست که افراد، با قریحه حرف بزنند و دعا کنند، و وقتی که جلسه تمام شد بیرون بروند و با تند مزاجی و بی پروایی رفتار کنند. این قبیل افراد نمایندگان دلسرد کننده ایمان ما هستند، و آنان برای امور خدا مایه ننگ و عار هستند. SBK1 173.2

  اختلاط عجیبی از دیدگاهها در میان سباتیون در ---- وجود دارد. برخی در هماهنگی با پیکره نیستند و در حالیکه آنان به به شغلی که اکنون دارند ادامه میدهند، آنان تحت تاثیر وسوسه های شیطان هستند و با افراطگرایی و روح خطا متأثر میشوند. برخی دیدگاههای افراطی دارند که چشمان آنان را نسبت به نکات مهم و ضروری حقیقت کور کرده است و آنان را هدایت میکند تا نتیجه گیریهای افراطی خود را در با حقیقت هم سطح بدانند. ظهور چنین افرادی و روحی که از خود نشان میدهند، سبت را برای بی ایمانان حساسی منزجر کننده مینماید. SBK1 173.3

  مطابق با نوری که خدا بمن داده است، با این حال گروهی بزرگ خواهند بود که در شرق برخاسته تا بطور ثابت از حقیقت اطاعت کنند. کسانیکه به انتخاب خود طریقی مغشوش را دنبال میکنند رها خواهند شد تا در خطا بیفتند که نهایتا باعث سرنگونی آنان میگردد ولی آنان برای مدتی برای کسانی که میخواهند حقیقت را قبول کنند مانعی خواهند بود. خادمانی که در کلام و اصول تعلیمی کار میکنند باید کارگرانی تمام و کمال باشند و باید حقیقت ناب را با سادگی و بی آلایشی ارائه کنند. آنان باید گله را با خوراک پاک و تمیز تغذیه کنند. ستاره های سرگردانی هستند که ادعا میکنند که خادمانی هستند که از سوی خدا فرستاده شده اند و سبات را از جایی به جای دیگر موعظه میکنند ولی کسانی هستند که حقیقت را با اشتباه مخلوط کرده اند و دیدگاههای ناموزونی را به مردم ارائه میکنند. شیطان آنان را وادار کرده تا از قضاوت درست و بی ایمانانی که حساسی هستند منزجر باشند. برخی از این افراد از عطایایی که اغلب مورد استفاده قرار میگیرند حرف زیاد دارند تا بزنند. آنان خود را به احساسی سرکشی و هیجانی میسپارند و صداهای نامفهوم از خود در می آورند که آن را عطیه زبانها مینامند برخی از قشرها، مسحور این نمایشهای عجیب میشوند. روح عجیبی در این طبقه حکمفرماست که کسانی را که آنان را سرزنش کنند را مرعوب و پایمال میکنند. روح خدا در کار نیست و با چنین کارگرانی همراه نیست. آنان روح دیگری دارند. همچنان این قبیل واعظان در میان برخی قشرها توفیق می یابند. ولی این کار باندازه زیادی کار خادمان خدا را افزایش میدهد که فرستاده میشوند تا به مردم، سبت و عطایا را در نور شایسته ای ارائه کنند و از کسانی که نفوذ و الگویی شایسته دارند تقلید کنند. SBK1 173.4

  حقیقت باید برای ذهنهای هشیار و هوشمند بطریقی که آنرا جذاب میکند ارائه شود. ما توسط مردم درک نشده ایم بلکه بعنوان مردمی بیچاره، سبک مغز، پست و منحط مورد نگرش قرار گرفته ایم. آنگاه چقدر برای همه کسانیکه تعلیم میدهند و همه کسانیکه باور میکنند مهم است تا با تاثیرات تقدیس کننده زندگیهای رفعت یافته و با ثبات به بی ایمانان نشان دهد که توسط این مردم فریب خورده اند. چقدر مهم است که امور حقیقت بتواند هیجانات افراطی و کذب را محو کند و حقیقت بر شایستگیهای خود بایستد و خلوصی فطری و خصوصیات متعالی خود را آشکار سازد. SBK1 173.5

  دیدم که اهمیت دارد که کسانیکه حقیقت را موعظه میکنند باید رفتار خود را خالصی و پالایشی کنند تا از چیزهای عجیب و غریب و بی قاعده اجتناب کنند و حقیقت را در خلوصی و صفای آن ارائه کنند. من به تیطس ۱: ۹ ارجاع داده شدم: «باید به پیامي که قابل اعتماد و با تعالیم صحیح سازگار است، محکم بچسبد تا بتواند اطرافیان را با تعلیمي درست تشویق کرده و مخالفان را مجاب سازد». در آیه ۱۶ پولس از طبقه ای صحبت میکند که مدعی هستند که خدا را میشناسند ولی در کاهایشان او را انکار میکنند ”آنها نفرت انگیز و نافرمانند و براي انجام کار نیک کاملا بي فایده هستند”. او آنگاه تیطس را تشویق میکند: «اما تو، مطالبي را که مطابق تعالیم صحیح است به آنها بگو به پیر مردان دستور بده که باوقار، سنگین، روشن بین و در ایمان، محبت و پایداري سالم و قوي باشند. همچنین به پیر زنها دستور بده که رفتاري خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند؛ بلکه آنچه را که نیکوست تعلیم دهند”. این آموزه ها برای استفاده همه کسانی که خدا آنانرا فرا خوانده است تا کلام را موعظه کنند، نوشته شده اند و همچنین برای نفع امت او که کلام را میشنوند. SBK1 173.6

  حقیقت خدا هرگز پست نمیکند بلکه دریاقت کننده آن را متعال میسازد و سلیقه های او را پالایش میکند و رای و نظر او را تقدیس میکند و او را برای گروه خالصی و فرشتگان مقدس در ملکوت خدا کامل میکند. برخی هستند که حقیقت را خشن و زمخت و عجیب و پوچ یافته اند، کسانیکه اگر بتوانند از همسایگان خود سوء استفاده میکنند، بخاطر اینکه خود را منتفع سازند. آنان در بسیاری از طرق در خطا هستند، با این حال وقتی که حقیقت توسط آنان با تمام قلب و وجود باور شود تغییری کلی در زندگی آنان رخ میدهد. آنان بلادرنگ کار اصلاحات را آغاز میکنند. تأثیر ناب حقیقت، انسان را کاملا رشد و ترفیع خواهد داد. او در کار با همنوعانی سر و کار دارد که خداترسی هستند و همسایه خود را مانند خودشان دوست دارند و با آنان طوری رفتار میکنند که دوست دارند با آنان رفتار شود. گفتگوهای آنان از روی صدق و صفا و عفیف خواهد بود و چنان در شخصیت متعالی هستند که بی ایمانان نمیتوانند از آنان سوء استفاده کنند. او تاثیر تقدیس کننده ای از حقیقت را با خود به خانواده حمل میکند و میگذارد تا نور او به آنان بتابد تا با دیدن اعمال خوب او خداوند جلال یابد. او در تمامی گامهای زندگی الگوی زندگی مسیح را بنمایش میگذارد. SBK1 173.7

  به احکام خدا بدون کم و کاست باید عمل شود از اطاعت تمام و کمال به همه مطالباتش. اگر مطالبات آنرا نصفه و نیمه انجام دهیم و اطاعت تمام و کمال نداشته باشیم، هیچ چیزی عایدمان نمیشود. مادیگرایان و دنیا دوستان دائما شگفت زده میشوند و متقاعد میشوند که خدا با امت خویش صادق بوده است وقتی که کارهای آنان با ایمانشان همخوانی دارند. ”آنان را از میوه هایشان خواهید شناخت”. هر درختی با میوه های آن شناخته میشود. کلام ما و اعمال ما میوه هایی هستند که حاصل میکنیم. بسیاری افراد هستند که گفته های مسیح را میشنوند ولی آنرا انجام نمیدهند. آنان اقرار و ادعا میکنند ولی میوه های آنان برای بی ایمانان نفرت انگیز است. آنان لافزن هستند و با خودستانی و خود عدالت محوری دعا و حرف میزنند و خود را متعالی میسازند و اعمال خوب خود را برمیشمارند و در واقع مانند فریسیان خدا را شکر میکنند که آنان مانند دیگران گناهکار نیستند. با این حال همین افراد حیله گرند و و در کار و تجارت پا را از حد فراتر میگذارند. میوه های آنان خوب نیستند. کلام آنان و کردار آنان غلط است و با این حال در بینوایی خود کورند و در وضعیت تاسف آوری بسر میبرند. SBK1 174.1

  بمن نشان داده شد که کلام زیر برای کسانی که تحت اغفال و فریب هستند کاربرد دارد: « نه هر کسی که مرا «خداوندا، خداوندا» خطاب کند به پادشاهي آسمان وارد خواهد شد، بلکه کسي که اراده پدر آسماني مرا به انجام برساند. وقتي آن روز برسد بسیاري به من خواهند گفت: ”خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نر اندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت: امن هرگز شما را نشناختم. از من دور شوید، اي بدکاران. SBK1 174.2

  در اینجا بزرگترین فریب وجود دارد که میتواند بر ذهن بشر تأثیر بگذارد این افراد فکر میکنند که محق هستند در حالیکه در اشتباهند. آنان فکر میکنند که کار بزرگی را در زندگی روحانی خود انجام میدهند ولی عیسی نهایتا این خود عدالت-محوران را از هم میپاشد و بطور روشن تصویر واقعی از خودشان را در باره همه اشتباهاتشان و نقصی خصایل مذهبی آنان نشان میدهد. آنان ناقص یافت میشوند و خیلی دیر است تا نقایصی آنان برطرف شود. خداوند برای اصلاح خطاکاران وسایلی مهیا کرده است: با اینحال اگر کسانی که در اشتباه هستند عقیده خود را دنبال کنند و تمهیداتی را که او مقدر ساخته خوار بشمارند تا آنان را اصلاح کند و آنان را به حقیقت پیوند دهد، آنان به موقعیتی آورده میشوند که کلام خداوند ما در باره وضعیت آنها در بالا شرح داده شد. SBK1 174.3

  خداوند مردم را حاضر و آماده میکند تا بطور واحد بایستند و از یک چیز سخن بگویند و بدین سبب دعای مسیح را برای حواریون و پیروان خود ادامه دهند: «فقط براي اینها دعا نمي کنم بلکه براي کساني هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکي باشند آن چنان که تو اي پدر در من هستي و من در تو و آنان نیز در ما یکي باشند و تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده اي. آن جلالي را که تو به من داده اي به آنان داده ام تا آنها یکي باشند آن چنان که ما یکي هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکي باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادي و آنها را مثل خود من دوست داري یوحنا ۱۷ : ۲۰, ۲۱. SBK1 174.4

  گروههای کوچکی دائما قیام میکنند که ایمان دارند که خدا تنها با تعداد خیلی قلیلی است کسانی که پراکنده اند و تاثیرگذاری آنان آنچه را که خادمان خدا بنا کرده اند را از هم متفرقی و منکسر میسازد. اذهان بیقرار که میخواهند ببینند و باور کنند دائما قیام می کنند، برخی در یک مکان و برخی در مکان دیگر، همگی کار خاصی را برای دشمن انجام میدهند، با اینحال ادعا میکنند که حقیقت را دارند. آنان از مردمی که خدا هدایت کرده و کامیاب نموده است و از طریق آنان کار عظیم خود را انجام میدهد، جدا می ایستند. آنها دائما هراسی خود را ابراز میکنند که پیکره سبتیها شبیه دنیا میشود ولی بندرت دو نفر از آنها را میتوان یافت که دیدگاهی مشابه داشته باشند. SBK1 174.5

  آنان متفرق و مغشوشی هستند و با اینحال خود را فریب میدهند بحدی که خیال که میکنند که خدا مخصوصا با آنان است. برخی از این ها ادعا میکنند که عطایایی در بین خود دارند و با تأثیرات و تعالیم این عطایا هدایت میشوند تا در میان آنهایی باشند که خدا مسئولیت خاصی از کار خودبه آنان سپرده است، تا آن قشر را از پیکره جدا سازند. به مردمی که مطابق با کلام خدا تمام تلاش خود را میکنند که یکی شوند و بر اساسی پیام فرشته سوم بنا شده اند، با شک و تردید نگاه میشوند برای این دلیل که کار خود را تعمیم میبخشند و جانها را برای حقیقت جمع آوری میکنند. آنان دنیوی تلقی میشوند زیرا تاثیری بر این جهان دارند و کردار آنان شهادت میدهد که چشم انتظار خدا هستند با اینحال کار خاصی و بزرگی در این جهان انجام میدهند تا مردم را بیرون آورده و شایسته و آماده ظهور مسیح سازند. SBK1 174.6

  این قشر نمیدانند که به چه چیزی واقعا ایمان دارند و یا دلیل بی ایمانی خود را نمیدانند. آنان همیشه در حال یاد گیری هستند ولی هرگز قادر نیستند تا به دانش و معرفت حقیقت دست یابند. مردی با دیدگاههای اشتباه و وحشیانه بلند میشود و ادعا میکند که خدا او را فرستاده است، با نوری تازه از جلال و همه باید آنچه را که او میگویند باور کنند. برخی که ایمانی ثابت و بنا شده ندارند و مقید به پیکره نیستند ولی دستخوش حرکت هستند، بدون اینکه لنگری داشته باشند که به آن تکیه کنند بادبان خود را رها ساخته اند تا از هر طرف که باد بیاید به همانسو بچرخند. نور هدایت خدا چنان میتابد که جهان از او روی برمیگرداند و از او منزجر و متنفر میشود. آنگاه او از روی کفر و عناد خود را در کنار مسیح قرار میدهد و ادعا میکند که جهان بهمان دلیل از او نفرت دارد که از مسیح نفرت داشت. دیگری قیام میکند، ادعا میکند که توسط خدا هدایت شده است و از فرضیه قیام نکردن بدکاران دفاع میکند، که یکی از شاهکارهای کذب شیطان است. دیگری دیدگاههای غلط را در باره ”عصر آینده” بر پا میکند. و آن یکی دیگر با شور و هیجان لباس و پوششی امریکایی را تشویق میکند. همه آزادی کامل مذهبی میخواهند و هر یک از دیگری جداگانه و مستقل عمل میکند و با اینحال ادعا میکنند که خدا بطور خاصی در کار با آنان است. SBK1 174.7

  برخی خوشی و ولوله میکنند که عطایایی دارند که دیگران از آن بی بهره اند. امید که خداوند مردم را از چنین عطایایی رهایی بخشد. این هدایا چه برای آنان میکند؟ آیا آنان با عمل کردن و ممارست به چنین عطایایی در اتحاد با ایمان در می آیند؟ و آیا آنان بی ایمانان را متقاعد میسازند که خدا حقیقتا با آنان است؟ در حالیکه این افراد با حقیقت هماهنگی ندارند و دیدگاههای مختلفی را عرضه میکنند، نزد هم جمع میشوند و شور و هیجان قابل توجهی از زبانهای ناشناخته دارند و حال آنکه میدانیم که آنان حقیقت را با خود ندارند. این قبیل افراد مستقیما در مسیر گناهکاران قرار میگیرند و نفوذ آنان موثر است تا دیگران را از قبول کردن سبت دور نگاهدارند. این قبیل مطابق با اعمالشان اجر خواهند یافت. آیا برای خداوند اصلاح خواهند شد یا از سبت صرفنظر خواهند کرد! آنگاه در راه بی ایمانان نخواهند ایستاد. SBK1 175.1

  خداوند انسانهایی را هدایت کرده که برای سالها در زحمت و مشقت بوده اند، مایل به هر گونه فداکاری هستند، از محرومیت در عذاب بوده اند و در سختیها و مشقات تاب آورده اند تا حقیقت را به جهان بیاورند و با ثبات عزم خود ملامتی را که افراطی ها بر امور خدا آورده اند را بر طرف کنند. آنان در هر شکلی با مخالفت ها روبرو بوده اند. آنان در روز و شب با رنج در جستجوی شواهدی از ایمان ما بوده اند تا حقیقت را در روشنایی و وضوح نشان دهند در شکلی که در برابر همه مخالفت ها ایستادگی و مقاومت کند. خداوند به دعاهای پرشور و اشکبار و دردناک آنان که نور و حقیقت دارد، توجه دارد تا اینکه حقیقت روشنی خود به دیگران بتاباند. او به تلاشهای فداکارانه آنان توجه دارد و آنان را طبق اعمال آنها اجر خواهد داد. SBK1 175.2

  از طرفی دیگر، کسانی که رنج نبرده اند تا این حقایق ارزشمند را بر ملا سازند به برخی نکات رسیده اند، مانند حقیقت سبت، که همگی برای آنان تدارک دیده شده است، و آنگاه همه سپاسگزاری که باید از خود نشان دهند برای آنچه که برای آنان هزینه ای نداشته است، ولی برای دیگران بسیار زیاد، تا همچون قورح و داتان و ابیرام برخیزند و توطئه کنند و کسانی را که خدا بار مسئولیت را به آنان محول نموده است، ملامت کنند. آنان خواهند گفت: «شما از حد خود تجاوز کرده اید! همه قوم اسرائیل متعلق به خداوند مي باشند و خداوند با همه ماست. پس چرا شما خود را برتر از قوم خداوند مي شمارید؟» اعداد ۳:۱۶. آنان قدردان نیستند. آنان روحی قوی دارند که تسلیم استدلال نمیشود و آنان را هدایت میکند تا خود را ویران سازند. SBK1 175.3

  خداوند امت خود را برکت داده تا در مشیتی که مقدر فرموده به پیش بروند. او مردمی را از هر قشری بیرون آورده و بر صخره عظیم حقیقت نهاده است. کافران متقاعد شده اند که خدا با امت او بوده است و قلوب آنها را فروتن ساخته تا مطیع حقیقت باشند. کار خدا بطور پیوسته به پیش میرود. با اینحال با وجود اینکه همه شواهد و دلایلی که خداوند پیکره را هدایت نموده، کسانیکه مدعی سبت هستند، مستقل از پیکره عمل میکنند و آنطور که دوست دارند عمل میکنند. دیدگاههای آنان مغشوش و پریشان است. وضعیت از هم پاشیده آنها شاهدی بر این است که خدا با آنان نیست. خداوند از کسانی که روشی را دنبال میکنند که جهان از آنان متزجر شود خشمگین است. اگر از یک مسیحی بخاطر اعمال خوب او و پیروی از مسیح ابراز تنفر شده است، او اجری خواهد یافت، ولی اگر او روشی را دنبال نکند که مقبول واقع شود، بخاطر اینکه رفتار او پالایش نشده است و بخاطر اینکه او حقیقت را موضوعی ساخته تا با همسایگان خود دعوا و ستیز کند و روشی را اتخاذ کرده که سبات را آزار دهنده نشان دهد، بنابراین او مانعی برای گناهکاران است و ننگی برای حقیقت الهی، و اگر او توبه نکند برای او بهتر خواهد بود که سنگ آسیایی بر گردن خود بیاویزد و خود را به اعماق دریا بیندازد. SBK1 175.4

  هیچ موقعیتی نباید به بی ایمانان داده شود تا ایمان ما را خوار بسازند. ما عجیب و غریب و منحصر بفرد در نظر گرفته شده ایم و نباید روشی اتخاذ کنیم تا بی ایمانان بیش از ایمانی که به آن اعتقاد داریم نسبت بما اظهار نظر کنند. SBK1 175.5

  کسانیکه که به حقیقت ایمان دارند ممکن است فکر کنند که برای خواهران خیلی بهداشتی خواهد بود تا جامه و لباسی امریکایی را بپذیرند با این حال اگر آن نوع لباسی تاثیر ما را در میان بی ایمانان فلج کند که ما نتوانیم بسادگی به آنان دسترسی داشته باشیم، ما نباید به هیچ وجه آنرا قبول کنیم گرچه از عاقبت و نتیجه آن عذاب بکشیم. ولی برخی فریب داده شده اند با این فکر که پذیرفتن آن لباس به نفع ماست. در حالیکه ممکن است برای برخی سودمند باشد ولی به دیگران آسیب میرساند. SBK1 175.6

  دیدم که فرمان خدا وارونه شده است و راهنمایی های خاصی او بوسیله کسانی که لباسی امریکایی را پذیرفته اند مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. من به تثنیه ۵:۲۲ ارجاع شدم: «زن نباید لباسی مردانه بپوشد و نه مرد لباسی زنانه به تن کند؛ زیرا خداوند خدایتان از این کار نفرت دارد». خداوند نمیخواهد تا امت وی این باصطلاح لباسهای بهسازی شده را بپذیرند. این جامه ها عفیف نیستند و مایه شرمساری هستند. و اصلا شایسته پیروان فروتن و عفیف مسیح نیست. SBK1 175.7

  گرایش روز افزونی وجود دارد تا زنان ظاهری همانند جنسی مخالف داشته باشند و لباس خود را مانند مردان درست کنند، ولی خداوند آنرا عملی شنیع میخواند. «من همچنین مي خواهم زنها، خود را به طور آبرومند و معقول و با لباسهاي مناسب بیار ایند، نه با آرایش گیسوان و یا زیورهاي طلا و جواهرات و لباسهاي گران قیمت اول تیموتائوس ۹:۲. SBK1 175.8

  آنانیکه حسی میکنند فرا خوانده شده اند تا برای طرفداری از حقوق زنان و لباسی باصطلاح اصلاح شده به جنبشی بپیوندند ممکن است از ارتباط با پیام فرشته سوم بریده باشند. روحی همراه با یک نفر ممکن است در هماهنگی با دیگری نباشد. کلام در ارتباط با حقوق مردان و زنان ساده و آشکار است. روح گرایان تا حدی این نوع لباس را میپذیرند. ادونتیستهای روز هفتم که به ترمیم عطایا ایمان دارند اغلب بعنوان روحگرایان نشان گذاری شده اند. اگر این لباسی را بپذیرند آنگاه تاثیر گذاری آنان خواهد مرد. مردم آنان را هم سطح روحگرایان قرار میدهند و از شنیدن به حرف انان خود داری میکنند. SBK1 176.1

  با آن لباسی باصطلاح اصلاح شده روح سبکسری و گستاخی به پیش میرود. اعتدال و نجابت از بسیاری از کسانی که این لباس را میپذیرندرخت بر میبندد. بمن نشان داده شد که خدا از ما میخواهد تا شیوه ای سازگار و روشن اتخاذ کنیم. اگر خواهران لباس امریکایی را قبول کنند، تاثیر خود و شوهر خود را از دست خواهند داد. آنان ضرب المثل، انگشت نما و مایه استهزاء میشوند. منجی ما میگوید: ”شما نور جهان هستید”. بگذارید تا نور شما بر جهان بتابد تا کارهای خوب شما را ببینند و پدر شما را که در آسمان است جلال دهند. کار بزرگی برای انجام شدن برای دنیا وجود دارد و خدا نمیخواهد تا روشی را اتخاذ کنیم تا تاثیر خود را بر جهان کم یا نابود سازیم. SBK1 176.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents