Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

สงครามครั้งยิ่งใหญ่

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  บทที่ 29 - แท่นรองอันแข็งแรงมั่นคง

  ข้าพเจ้าได้เห็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ได้เฝ้าระวังตัวเป็นอย่างดีและแข็งแรงมั่นคง และจะไม่ยอมให้การสนับสนุนคนเหล่านั้น ที่ทำให้ความเชื่อของกลุ่มคณะที่ได้ก่อตั้งขึ้นนั้นสั่นคลอน พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูพวกเขาด้วยเห็นพ้องต้องพระทัย ข้าพเจ้าได้รับการสำแดงให้เห็นสามขั้นตอน - หนึ่ง สอง และสาม — ข่าวของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง องค์ที่สอง และองค์ที่สาม ทูตสวรรค์องค์นั้นได้กล่าวว่า “วิบัติแก่ผู้นั้นที่ได้ดึงตัวต่อหรือเข็มที่กลัดข่าวประเสริฐเหล่านี้ออกไป ความเข้าใจที่ถูกต้องของข่าวประเสริฐเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โชคชะตาของมนุษย์ได้แขวนไว้กับลักษณะที่ข่าวประเสริฐเหล่านี้ถูกตอบรับอย่างไร” อีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ถูกนำกลับไปยังข่าวประเสริฐเหล่านี้ และได้เห็นว่าพลไพร่ของพระเจ้าได้ซื้อประสบการณ์ของพวกเขามาด้วยราคาแพง มันถูกได้มาโดยการทนทุกข์ทรมานอย่างมากและการต่อสู้อย่างแสนสาหัส พระเจ้าได้ทรงนำพาเขาทั้งหลายไปทีละก้าว จนกระทั่งพระองค์ได้ทรงวางเขาทั้งหลายลงบนแท่นรองอันแข็งแกร่งและที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้ แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นคนแต่ละคนในขณะที่พวกเขาได้เข้าใกล้แท่นรองนั้น บ้างก็ตรวจสอบรากฐานก่อนที่จะก้าวขึ้นไป บ้างก็ก้าวขึ้นไปทันทีด้วยความชื่นชมยินดี บ้างก็เริ่มค้นหาข้อผิดพลาดในการวางรากฐานของแท่นรองนั้น เขาทั้งหลายปรารถนาที่จะให้มีการปรับปรุงเกิดขึ้นเพื่อที่แท่นรองจะได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและคนทั้งหลายก็จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น บางคนได้ก้าวลงมาจากแท่นรองและตรวจสอบมัน แล้วก็ได้พบข้อผิดพลาดที่บ่งบอกว่ามันได้ถูกวางอย่างผิดพลาด ข้าพเจ้าได้เห็นว่าเกือบทุกคนได้ยืนอยู่บนแท่นรองอย่างมั่นคง และได้เตือนสติหนุนใจคนอื่นที่ได้ก้าวออกไปให้หยุดการพร่ำบ่นของพวกเขา เพราะว่าพระเจ้าคือนายช่างใหญ่และว่าพวกเขากำลังต่อสู้กับพระองค์ เขาทั้งหลายได้เล่าพรรณนาพระราชกิจอันวิเศษของพระเจ้าที่ได้ทรงนำพาเขาทั้งหลายไปยังแท่นรองอันแข็งแรงมั่นคงนี้ และเกือบจะทุกคนได้มองขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ด้วยเป็นหนึ่งเดียวกัน และได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยเสียงร้องอันดัง สิ่งนี้ได้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของบางคนที่ได้พร่ำบ่นและที่ได้ก้าวออกไปจากแท่นรอง และพวกเขาได้ก้าวขึ้นมาบนแท่นรองใหม่อีกครั้งด้วยสายตาที่ถ่อมลงGCTh 73.1

  ข้าพเจ้าได้ถูกชี้กลับไปยังการประกาศเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ ยอห์นได้ถูกส่งมาด้วยพระวิญญาณและฤทธิ์เดชของเอลียาห์ เพื่อเตรียมมรรคาให้แก่การเสด็จมาขององค์พระเยซู คนเหล่านั้นที่ได้ปฏิเสธไม่รับคำพยานของยอห์นต่างมิได้รับประโยชน์อันดีจากการสอนของพระเยซู การต่อต้านของพวกเขาต่อการประกาศเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ ได้วางพวกเขาไว้ ณ สถานที่ที่พวกเขาไม่สามารถได้รับหลักฐานที่แข็งที่สุด ในการเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ได้อย่างง่ายดาย ซาตานได้นำพาคนเหล่านั้นที่ได้ปฏิเสธไม่รับข่าวสารของยอห์นให้ปฏิเสธไม่รับพระเยซูต่อไปและให้ตรึงพระองค์ที่กางเขน โดยการกระทำเช่นนี้ พวกเขาได้วางตัวเองไว้ ณ สถานที่ที่พวกเขาไม่สามารถได้รับพระพรในวันเพนตาคอส ซึ่งจะเป็นผู้สอนทางที่จะนำไปสู่สถานบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์ให้แก่พวกเขาได้ การที่ม่านในพระวิหารได้ขาดออกได้สำแดงให้เห็นว่าเครื่องถวายสัตวบูชาของชาวยิวและพิธีกรรมต่าง ๆ นั้น จะมิได้รับการตอบรับอีกต่อไป เครื่องถวายสัตวบูชาอันยิ่งใหญ่ได้ถูกถวายแล้วและได้รับการยอมรับแล้ว และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ในฟ้าสวรรค์ที่ซึ่งพระเยซูได้ทรงเสด็จเข้าไปโดยพระโลหิตของพระองค์เอง และได้ฉายผลประโยชน์อันดีจากพิธีลบบาปของพระองค์ลงบนเหล่าสาวกของพระองค์ พวกยิวได้ถูกทิ้งไว้ในการล่อลวงอย่างเต็มที่และความมืดสนิท เขาทั้งหลายได้สูญเสียแสงสว่างทั้งปวงที่เขาทั้งหลายน่าจะได้รับเกี่ยวกับแผนการแห่งความรอด และยังคงวางใจในการถวายเครื่องสัตวบูชาและเครื่องถวายบูชาอันไร้ประโยชน์ของพวกเขาต่อไป เขาทั้งหลายไม่สามารถได้รับผลประโยชน์อันดีจากการใคร่ครวญวิงวอนของพระคริสต์ในห้องบริสุทธิ์ได้ สถานบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์ได้เข้ามาแทนที่สถานบริสุทธิ์บนแผ่นดินโลก หากแต่พวกเขายังไม่มีความรู้เรื่องหนทางที่นำไปสู่สถานบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์อีกด้วยGCTh 73.2

  หลายคนมองไปที่ความสยดสยองที่วิธีการต่าง ๆ ที่ชาวยิวได้กระทำต่อพระเยซูในการปฏิเสธไม่รับและการตรึงพระองค์ที่กางเขน และในขณะที่เขาทั้งหลายได้อ่านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอันน่าละอายต่อพระองค์นี้ เขาทั้งหลายก็คิดว่าเขารักพระคริสต์ และจะไม่ปฏิเสธเหมือนกับเปโตรหรือตรึงกางเขนพระองค์เหมือนกับชาวยิว แต่พระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรเป็นพยานการเห็นอกเห็นใจของพวกเขาที่มีต่อพระบุตรของพระองค์นั้นได้ทรงพิสูจน์พวกเขาและได้ทรงนำไปสู่การทดสอบความรักนั้นที่พวกเขาได้ปฏิญาณต่อพระเยซูGCTh 73.3

  ทั่วฟ้าสวรรค์ได้เฝ้าดูการตอบรับข่าวสารด้วยความสนใจอย่างสุดซึ้ง แต่หลายคนที่ได้ปฏิญาณตัวว่ารักพระเยซูและผู้ที่ได้หลั่งน้ำตาในขณะที่พวกเขาได้อ่านเรื่องราวที่กางเขนนั้น แทนที่จะตอบรับข่าวสารนั้นด้วยความยินดี ต่างถูกปลุกเร้าด้วยความโกรธเคือง และหัวเราะถากถางข่าวดีเรื่องการเสด็จมาของพระเยซูและประกาศว่ามันคือการชักนำไปในทางที่ผิด เขาทั้งหลายจะไม่ร่วมสมาคมกับคนเหล่านั้นที่ได้รักการปรากฏของพระองค์ แต่ได้เกลียดชังพวกเขาและปิดกั้นพวกเขาจากเหล่าคริสตจักร คนเหล่านั้นที่ได้ปฏิเสธไม่รับข่าวประเสริฐประการที่หนึ่ง ไม่สามารถที่จะได้รับประโยชน์ผลดีจากข่าวประเสริฐประการที่สอง และจะไม่ได้รับผลดีจากเสียงร้องเที่ยงคืน ซึ่งจะเตรียมตัวเขาทั้งหลายให้เข้าสู่ห้องบริสุทธิ์ที่สุดของสถานบริสุทธิ์ในฟ้าสวรรค์กับพระเยซูด้วยความเชื่อ และโดยการปฏิเสธไม่รับข่าวประเสริฐทั้งสองประการก่อนหน้านี้ เขาทั้งหลายก็ไม่สามารถเห็นแสงสว่างของข่าวทูตสวรรค์องค์ที่สามได้ ซึ่งจะสำแดงให้เขาทั้งหลายเห็นทางที่จะเข้าไปสู่ห้องบริสุทธิ์ที่สุด ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาคริสตจักรที่เป็นแต่เพียงนามนั้นเช่นเดียวกับที่ชาวยิวได้ตรึงพระเยซูที่กางเขน เขาทั้งหลายก็ได้ตรึงข่าวประเสริฐเหล่านี้ และดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่ทรงกำลังปฏิบัติอยู่ในฟ้าสวรรค์ หรือหนทางที่จะนำพาให้เข้าไปสู่ห้องบริสุทธิ์ที่สุด และเขาทั้งหลายก็ไม่สามารถได้รับผลประโยชน์อันดีในการใคร่ครวญวิงวอนของพระเยซูที่นั่น เฉกเช่นเดียวกับชาวยิวผู้ซึ่งได้ถวายเครื่องสัตวบูชาอันไร้ประโยชน์ของพวกเขา เขาทั้งหลายก็ได้ถวายคำอธิษฐานอันไร้ประโยชน์ของเขาทั้งหลายสู่ห้องส่วนที่พระเยซูได้ทรงเสด็จจากไป และซาตานซึ่งได้พึงพอใจกับการหลอกลวงบรรดาผู้ติดตามพระคริสต์ที่ได้ปฏิญาณตัวนั้น ได้จับเขาทั้งหลายไว้ให้แน่นขึ้นในกับดักของมัน และมันก็สวมอุปนิสัยเคร่งครัดในความเชื่อ และนำจิตใจของบรรดาคริสเตียนที่ได้ปฏิญาณตัวเหล่านี้ให้มาสู่ตัวมันเอง และทำงานด้วยบรรดาการอิทธิฤทธิ์ของมันและหมายสำคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ มันได้ล่อลวงบางคนโดยทางหนึ่งและบางคนในอีกทางหนึ่ง มันได้ตระเตรียมการชักนำในทางที่ผิดที่แตกต่างกันไป เพื่อให้มีผลกระทบต่อจิตใจที่ต่างกัน บางคนได้มองไปที่การล่อลวงหนึ่งด้วยความหวาดกลัว ในขณะที่พวกเขาได้ยอมรับการล่อลวงอีกประการหนึ่งด้วยโดยทันทีทันใด ซาตานได้ล่อลวงบางคนด้วยลัทธิทรงวิญญาณ มันก็ยังมาปรากฏในรูปของทูตแห่งความสว่างและแผ่อิทธิพลของมันเหนือผืนแผ่นดิน ข้าพเจ้าได้เห็นการปฏิรูปอันเทียมเท็จตลอดทั่วทุกหนทุกแห่ง บรรดาคริสตจักรต่างเบิกบานใจและคิดว่าพระเจ้าทรงกำลังทำงานสำหรับพวกเขาอย่างอัศจรรย์ แต่แท้จริงแล้วมันคือวิญญาณอื่นต่างหาก มันจะมลายหายไปและจะทิ้งโลกนี้กับคริสตจักรให้อยู่ในสภาพที่เลวร้ายกว่าที่เคยเป็นมาเสียอีกGCTh 74.1

  ข้าพเจ้าได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีลูกหลานที่ซื่อตรงท่ามกลางกลุ่มแอ็ดเวนตีส (กลุ่มผู้รอคอย) ที่เป็นเพียงแต่ในนาม และบรรดาคริสตจักรที่ล้มลงและเหล่าศาสนาจารย์ผู้รับใช้และประชาชนก็ยังจะถูกเรียกร้องให้ออกมาจากคริสตจักรเหล่านี้ก่อนที่ภัยพิบัติต่าง ๆ จะถูกเทลงมา และพวกเขาก็จะอ้าแขนรับความจริงด้วยความยินดี ซาตานก็รู้เรื่องนี้ และก่อนที่เสียงร้องอันดังของทูตสวรรค์องค์ที่สามจะปลุกความตื่นเต้นขึ้นในองค์กรศาสนาเหล่านี้ และคนเหล่านั้นที่ได้ปฏิเสธไม่รับความจริงอาจจะคิดว่าพระเจ้าได้ทรงสถิตอยู่กับพวกเขา มันหวังที่จะหลอกลวงผู้ที่ซื่อตรง และนำให้พวกเขาคิดว่าพระเจ้ายังทรงทำงานเพื่อบรรดาคริสตจักรอยู่ หากแต่แสงสว่างจะฉายออกมาและทุกคนในบรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์นั้นจะออกมาจากคริสตจักรที่ล้มลงและยืนหยัดร่วมกับกลุ่มคนที่เหลืออยู่GCTh 74.2

  โปรดอ่านมัทธิวบทที่ 3; กิจการบทที่ 2; 2 โครินธ์ 11:14; 2 เธสะโลนิกา 2:9-12; วิวรณ์ 14:6-12GCTh 74.3