Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 54—LÆRERE OG FORÆLDRE I FÆLLESSKAB

  Behovet for en medfølende forståelse. — Lærerne i hjemmet og lærerne i skolen bør have en medfølende forståelse for hverandres arbejde. De bør arbejde har-monisk sammen, besjælede af den samme missionsånd, og sammen stræbe efter at gavne børnene legemligt, sjæleligt og åndeligt og at udvikle karakterer, der vil bestå i fristelsen.1Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 157.BIH 307.1

  Forældrene bør huske, at der vil blive udrettet langt mere ved menighedsskolens indsats, hvis de selv gør sig klart, hvilke fordele deres børn kan opnå i en sådan skole, og forener sig helhjertet med læreren. Ved bøn, tålmodighed og selvbeherskelse kan forældrene gøre ende på meget af den uret, som forårsages af utålmodighed og uforstandig eftergivenhed. Forældre og lærer bør sammen tage fat på arbejdet, idet forældrene husker på, at de selv vil blive hjulpet ved tilstedeværelsen af en alvorlig, gudfrygtig lærer i samfundet.2Samme, s. 155. 156.BIH 307.2

  Splittelse kan tilintetgøre en god indflydelse. — En splittelsens ånd næret i nogle få hjerter vil overføres til andre og tilintetgøre den indflydelse, skolen kunne øve til det gode. Medmindre forældrene er beredvillige til og ivrige efter at samarbejde med læreren for deres børns frelse, er de ikke færdige til, at der kan oprettes en skole iblandt dem.3Vejledning for menigheden II, s. 379.BIH 307.3

  Samarbejdet begynder i hjemmet. — Samarbejdet burde begynde med faderen og moderen selv i det daglige liv i hjemmet. De står med et fælles ansvar ved opdragelsen af deres børn, og de burde altid bestræbe sig for at handle i fællesskab. De må overgive sig til Gud og søge hjælp fra ham til at kunne støtte hinanden. De skal lære deres børn at være trofaste mod Gud, trofaste over for, hvad der er rigtigt, og således trofaste over for sig selv og over for alle, som de kommer i berøring med. Når børn har fået en sådan opdragelse, vil de ikke komme til at volde forstyrrelse eller vanskeligheder, når de kommer i skole. De vil være en støtte for deres lærere og et godt eksempel og en opmuntring for deres kammerater.4Uddannelse, s. 283.BIH 307.4

  Børnene vil bringe indflydelsen fra jeres opdragelse med sig ind i klasseværelset. Når gudfrygtige forældre og gudfrygtige lærere arbejder godt sammen, bliver børnenes hjerter beredt til at nære dyb interesse for Guds værk i menigheden. De dyder, som opelskes i hjemmet, føres ind i menigheden, og Gud bliver æret.5Brev 29, 1902.BIH 308.1

  Hvis forældrene er så optaget af dette livs arbejde og fornøjelser, at de forsømmer en passende opdragelse af deres børn, bliver lærerens arbejde ikke blot meget hårdt og prøvende, men ofte også helt uden frugt.6Review and Herald, 13. juni 1882.BIH 308.2

  Lærerens gerning er supplerende. — Intet andet har så stor betydning for karakterdannelsen som hjemmets påvirkning. Lærerens gerning bør være supplerende for forældrenes, men den skal ikke indtage dens plads. Med hensyn til alt, hvad der angår barnets velfærd, bør forældre og lærere bestræbe sig for at samarbejde. 7Uddannelse, s. 283.BIH 308.3

  Den oplæring, barnet får i hjemmet, skal være sådan, at den vil være til hjælp for læreren. I hjemmet skal barnet lære betydningen af renlighed, orden og omhu; og denne undervisning skal gentages i skolen.8Manuskript 45, 1912.BIH 308.4

  Når barnet er gammelt nok til at komme i skole, bør læreren samarbejde med forældrene, og den manuelle oplæring bør fortsætte som en del af skoleundervisningen. Der er mange elever, som protesterer mod denne form for skolearbejde. De mener, at en nyttig beskæftigelse, som det at lære et håndværk, er nedværdigende; men disse har en fejlagtig opfattelse af, hvad sand værdighed er.9Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 146.BIH 308.5

  Hjemmet kan blive velsignet på grund af skolen. — Hvis han [læreren] arbejder tålmodigt, alvorligt og ud-holdende efter Kristi retningslinier, kan det reformato-riske arbejde, som udføres på skolen, brede sig til bør-nenes hjem og bringe en renere og mere himmelsk at-mosfære med sig. Dette er i sandhed et missionsarbejde af højeste rang.10Samme, s. 157.BIH 309.1

  Den opmærksomme lærer vil kunne finde mange muligheder til at få eleverne til at udvise hjælpsomhed. Særlig af små børn bliver læreren betragtet med næsten ubegrænset tillid og respekt. Hvad han end foreslår i retning af at hjælpe til i hjemmet, påpasselighed med det daglige arbejde eller at tage sig af de syge eller fattige, kan næppe undgå at bære frugt. Og sådan opnås der atter en dobbelt vinding. De venlige forslag får til-bagevirkende kraft. Forældrenes taknemmelighed og samarbejde vil lette lærerens byrde og lyse på hans vej.11Uddannelse, s. 215.BIH 309.2

  Forældrene kan lette lærerens arbejde. — Hvis forældrene trofast gør deres del, vil lærerens arbejde blive meget lettere. Hans håb og mod vil vokse. Forældre, hvis hjerter er fyldt med Kristi kærlighed, vil afholde sig fra at finde fejl og vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at opmuntre og hjælpe den, de har valgt til lærer for deres børn. De vil være villige til at tro, at han er lige så samvittighedsfuld i sin gerning, som de er i deres.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 157.BIH 309.3

  Når forældrene forstår deres ansvar, vil der være langt mindre tilbage, som læreren må gøre.13Samme, s. 148.BIH 309.4

  Forældrene kan blive lærerens rådgivere. — Vi skal tale om Guds kærlighed i vore hjem. Vi skal undervise om den i vore skoler. Guds ords principper skal indføres i hjemmets og skolens daglige liv. Hvis forældrene til fulde forstod deres pligt til at underkaste sig Herrens åbenbarede vilje, ville de blive forstandige rådgivere i vore skoler” og i uddannelsesmæssige spørgsmål; for de ville af erfaring fra opdragelsen i hjemmet vide, hvordan man kan gardere sig mod de fristelser, som kommer til børn og unge. Lærere og forældre ville således blive Guds medarbejdere i at opdrage de unge for Himmelen.14Brev 356, 1907.BIH 309.5

  Forældrenes intime kendskab både til børnenes karakter og til deres fysiske særegenheder eller svagheder ville være til hjælp for læreren, hvis han blev delagtiggjort deri. Det må beklages, at så mange ikke gør sig dette klart. De fleste forældre viser kun ringe interesse for at skaffe sig oplysninger om lærerens kvalifikationer og for at samarbejde med ham i hans gerning.15Uddannelse, s. 284.BIH 310.1

  De [forældrene] må forstå, at det er deres pligt at samarbejde med læreren, at opmuntre til en forstandig disciplin og at bede meget for den, som underviser deres børn.16Fundamentals of Christian Education, s. 270.BIH 310.2

  Lærerne kan blive forældrenes rådgivere. — Fordi forældrene så sjældent søger at gøre lærerens bekendt-skab, er det af så meget større vigtighed, at læreren søger at lære forældrene at kende. Han bør besøge sine elevers hjem og få kendskab til den indflydelse og de omgivelser, som de lever under. Ved personligt at komme i kontakt med deres hjem og deres tilværelse kan han styrke de bånd, der knytter ham til sine elever, og lære, hvordan han med større held kan tage sig af deres forskellige tilbøjeligheder og temperamenter.BIH 310.3

  Ved at vise interesse for opdragelsen i hjemmet gør læreren dobbelt gavn. Mange forældre, som er opslugt af arbejde og bekymringer, glemmer deres muligheder for at påvirke deres børn til det gode. Læreren kan gøre meget for at vække disse forældre til at se deres mulig- heder og deres forrettigheder. Han vil møde andre, for hvem følelsen af deres ansvar er en tung byrde — så ivrige er de for, at deres børn skal blive til gode og nyttige mænd og kvinder. Tit kan læreren hjælpe disse forældre til at kunne bære deres byrder, og ved at rådslå med hinanden kan både lærer og forældre få nyt mod og ny kraft.17Uddannelse, s. 284. 285.BIH 310.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents