Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  AFSNIT 19—DOMMENS DAG

  Kapitel 82—TIMEN ER NÆR

  Satan er ved at mobilisere sin hær. — Satan er ved at mobilisere sin hær, men er vi hver især beredte til den forfærdelige kamp, som venter os ret forude? Forbereder vi os selv og vor husstand til at indse betydningen af vore modstanderes stilling og måde at kæmpe på? Vænner vore børn sig til at være beslutsomme, så de kan stå faste og urokkelige i alle spørgsmål vedrørende principper og pligter? Det er min bøn, at vi alle må forstå tidernes tegn, og at vi må berede os selv og vore børn således, at Gud i kampens tid kan være vort værn og vor tilflugt.1Review and Herald, 23. april 1889.BIH 533.1

  Bered jer på en vældig overraskelse. — Overtrædelserne har næsten nået deres højdepunkt. Verden er fuld af forvirring, og stor rædsel vil snart komme over menneskeheden. Enden er meget nær. Guds folk bør berede sig på, hvad der vil bryde løs over verden som en vældig overraskelse.BIH 533.2

  Vor tid er kostbar. Vi har kun nogle få, meget få, dage af prøvetiden til at gøre os rede til det fremtidige evige liv.2Youth's Instructor, 28. april 1908.BIH 533.3

  Mange uforberedte familier. — I nattens syner forekom det mig, at jeg frembar mit vidnesbyrd for folket sabbat og søndag. Ved begge lejligheder forekom det mig, at jeg var i et kæmpemæssigt telt, der var stuvende fuldt. Herren gav mig et bestemt budskab til folket. Mit budskab gjaldt vore familier, der ikke er beredte til at møde Herren. Det hvilede på mig som en særlig forplig-telse at vise vort folk nødvendigheden af at søge Herren under dyb hjerteransagelse og med alvorlig beslutsomhed. . . .BIH 533.4

  Virkeligt omvendte forældre vil i deres hjem åbenbare, at de søger at bringe deres liv under Guds ords tugt. . . . For faderen og moderen er den korrekte opdragelse af deres børn den vigtigste opgave i livet.3Brev 64, 1911.BIH 534.1

  Alvorlige spørgsmål til forældre. — Fædre og mødre, hvordan står det til med fortiden? Har I været tro mod det, der blev betroet jer? Når I har set, at jeres børn har været tilbøjelige til at følge en vej, som I vidste ville føre til urene tanker, ord og handlinger, har I da, idet I først bad Gud om hjælp, søgt at påvise faren for dem? Har I vist dem faren ved at følge deres egne veje? Mødre, har I forsømt den gerning, Gud har givet jer — den største gerning, der er betroet dødelige? Har I afslået at bære det ansvar, Gud har lagt på jer? Når Guds straffedomme falder over de urene og vanhellige i den nært forestående trængselstid, vil jeres børn da forbande jer på grund af jeres eftergivenhed?4Review and Herald, 23. dec. 1902.BIH 534.2

  Forældre blandt nye medlemmer har brug for undervisning. — De, der bærer det sidste budskab om nåde ud til verden, bør føle det som deres pligt at give forældre undervisning angående gudsfrygt i hjemmet. Den store reformatoriske gerning må begynde med, at man frem-holder Guds lovs principper for fædre og mødre og børn. Når lovens krav bliver fremholdt, og mænd og kvinder bliver overbeviste om, at det er deres pligt at vise lydighed, vis dem så, hvilket ansvar deres beslutning indbefatter ikke blot for dem selv, men for deres børn. Vis dem, at lydighed mod Guds ord er vort eneste værn mod de onder, som driver verden ud i ødelæggelse.5Vejledning for menigheden II, s. 334.BIH 534.3

  Vore unge trænger til hjælp og opmuntring. — Nu er det den rette tid og den rette anledning til at arbejde for de unge. Fortæl dem, at vi nu lever i en farlig krisetid, og at det er nødvendigt at vide, hvorledes man kan skelne ægte gudfrygtighed fra falsk. Vore unge trænger til hjælp, de trænger til at blive løftet op, blive opmuntre- de, men på den rette måde — måske ikke netop sådan, som de ville ønske det, men på en måde, som kan hjælpe dem til at hellige sjæl og sind. De behøver god, helliggørende religion mere end noget andet.6Budskaber til de unge, s. 171.BIH 534.4

  Tøv ikke. — Kommende begivenheder kaster deres skygger over vor sti. Fædre, mødre, jeg opfordrer jer til nu at gøre de alvorligste anstrengelser for jeres børns skyld. Giv dem daglig undervisning i gudsfrygt. Lær dem at elske Gud og at være tro mod de rette principper. Arbejd med en ædel og alvorlig tro ledet af Helligåndens guddommelige påvirkning og gør det NU. Udsæt det ikke en dag, ikke en time.7Review and Herald, 23. april 1889.BIH 535.1

  Arbejd helhjertet. — Forældre, ydmyg jeres hjerter for Gud. Begynd at arbejde helhjertet for jeres børn. Bed indtrængende Herren om at tilgive, at I tilsidesatte hans ord, idet I forsømte at vænne jeres børn til den vej, de skulle følge. Bed om lys og vejledning, om en følsom samvittighed og en klar dømmekraft, så I må kunne se jeres fejl og mangler. Gud vil høre det ydmyge og angergivne hjertes bønner.8Manuskript 22, 1904.BIH 535.2

  Bekendelse måske nødvendig. — Bekend jeres synder over for Gud, hvis I har svigtet jeres pligt over for børnene. Saml dem omkring jer og indrøm jeres forsømmelighed. Fortæl dem, at I ønsker at gennemføre en refor-mation i hjemmet, og bed dem hjælpe jer med at gøre hjemmet til det, det burde være. Læs de anvisninger for dem, som findes i Guds ord. Bed med dem; og bed Gud lade dem leve og hjælpe dem med at forberede sig til et hjem i hans rige. På den måde kan I begynde reformationsarbejdet. Og bliv så ved med at følge Herrens vej!9Samme.BIH 535.3

  Vær børnene et forbillede på ubetinget lydighed. — Det er forældrenes særlige opgave at tydeliggøre Guds love for deres børn og tilskynde dem til at følge dem, for at de må kunne indse, hvor vigtigt det er at adlyde Gud alle deres levedage. Moses skulle indskærpe forældrene deres pligt til at være et forbillede for deres børn på ubetinget lydighed. Det var Moses’ opgave, og det er dette arbejde, der fremfor alt må udføres i hjemmet i dag. Det skal ledsage den tredje engels budskab. Uvidenhed er ikke nogen undskyldning for, at forældre skulle forsømme at lære deres børn, hvad det vil sige at overtræde Guds lov. Der er lys nok, og ingen behøver at vandre i mørke, ingen behøver at være uvidende. Gud er lige så meget en lærer for os i dag, som han var det for Israels børn, og alle har en hellig pligt til at adlyde hans love.10Brev 90, 1898.BIH 535.4

  Bed og arbejd for deres frelse. — Lær jeres børn, at hjertet må oplæres til selvbeherskelse og selvfornægtelse. Bevæggrundene i livet må være i harmoni med Guds lov. Vær aldrig tilfredse med, at jeres børn vokser op adskilte fra Kristus. Lad aldrig sindet få ro, så længe de er kolde og uinteresserede. Råb til Gud dag og nat. Bed og arbejd for at frelse jeres børns sjæle. “Herrens frygt er visdoms begyndelse.” Den er drivfjederen, karakterens ankerhjul. Uden Herrens frygt vil de ikke nå den store hensigt med deres skabelse.11Review and Herald, 23. april 1889.BIH 536.1

  Arbejd som karakterens bygmestre. — Syvende dags adventist forældre bør i højere grad kende deres ansvar som karakterens bygmestre. Gud giver dem den forret at kunne styrke hans sag gennem deres børns helligelse og indsats. Herren ønsker at se en stor skare unge blive mobiliseret i vore hjem, hvor de på grund af den gud-frygtige påvirkning har overgivet deres hjerter til ham, så de går ud for at give ham livets bedste tjeneste. Gennem vejledningen og oplæringen under den gudfrygtige opdragelse i hjemmet og som følge af morgen-og aftenandagternes indflydelse og det retlinede eksempel fra forældre, som elsker og frygter Gud, har de lært at bøje sig for Gud som deres lærer og er rede til at yde ham en acceptabel tjeneste som trofaste sønner og døtre. Disse unge er beredte til at fremstille Kristi nåde og magt for verden.12Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 131.BIH 536.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents