Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  AFSNIT 1—HJEMMET — DEN FØRSTE SKOLE

  Kapitel 1—HJEMMETS BETYDNING SOM SKOLE

  Uddannelsen begynder i hjemmet. — Det er i hjemmet, at barnets uddannelse skal begynde. Her er dets første skole. Her skal det med sine forældre som vejledere lære de ting, der skal lede det gennem livet — ting som respekt, lydighed, ærbødighed og selvkontrol. Hjemmets uddannelsesmæssige indflydelse er en afgjort magt til det gode eller det onde. Den virker på mange måder stille og gradvis, men når den stilles på rettens side, bliver den en vidtrækkende magt for sand-hed og retfærdighed. Hvis barnet ikke bliver oplært rigtigt her, vil Satan uddanne det på sin egen måde. Derfor er skolen i hjemmet så vigtig!1Counsels to Parents, Teachers, and Students, s. 107.BIH 17.1

  Her lægges grundvolden. — Det påhviler alle forældre at give deres børn en fysisk, mental og åndelig oplæring. De må gøre deres til, at børnene får en velafbalanceret, harmonisk karakter. Dette er ikke nogen ringe og betydningsløs opgave, men noget, der kræver tålmodig og udholdende anstrengelse forenet med alvorlig omtanke og bøn. Der må lægges en god grundvold og rejses et stærkt og solidt skelet, og derefter må byggearbejdet, afpudsningen og fuldkommengørelsen skride fremad dag for dag.2Samme, s. 107. 108.BIH 17.2

  Nægt barnet alt andet end denne rettighed. — Forældre, husk at jeres hjem er en forskole, hvor jeres børn bliver gjort skikkede for hjemmet hinsides. Nægt dem hellere alt andet end den opdragelse, de bør modtage i deres tidligste år. Tillad ikke pirrelighed at komme til udtryk. Lær jeres børn at være venlige og tålmodige. Lær dem at være betænksomme over for andre. Således forbereder I dem til at træde i religionens ædle tjeneste.3Manuskript 102, 1903.BIH 17.3

  Hjemmet bør være en forberedelsesskole, hvor børn og unge bliver gjort duelige til at gøre tjeneste for Me¬steren og forberedte til at gå i den højere skole i Guds rige.4Manuskript 7, 1899.BIH 18.1

  Ikke noget underordnet. — Uddannelsen i hjemmet bør ikke betragtes som noget underordnet. Den indtager førstepladsen i al sand uddannelse. Det er betroet fædre og mødre at forme deres børns sind.5Review and Herald, 6. juni 1899.BIH 18.2

  Hvor er dette ordsprog rammende: “Som grenen bøjes, formes træet.” Det kan overføres på vore børns oplæring. Forældre, vil I huske, at jeres børns opdragelse fra deres første år er overladt til jer som et helligt hverv? Disse unge træer skal formes med nænsomhed, så de kan blive overflyttet til Herrens have. Opdragelsen i hjemmet må ikke på nogen måde forsømmes. De, som tilsidesætter dette, tilsidesætter en religiøs pligt.6Manuskript 84, 1897.BIH 18.3

  Børneopdragelsens store omfang. — Opdragelsen i hjemmet har stor betydning og omfatter meget. Abraham blev kaldt de troendes fader. Blandt de ting, der gjorde ham til et bemærkelsesværdigt eksempel på gudfrygtighed, var den strenge agtelse, han viste for Guds bud i sit hjem. Han dyrkede religionen hjemme. Han, som ser den opdragelse, der gives i hvert eneste hjem, og som kan bedømme indflydelsen af denne opdragelse, sagde: “Jeg har jo udvalgt ham, for at han skal pålægge sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej ved at øve retfærdighed og ret.”7Brev 9, 1904.BIH 18.4

  Gud befalede hebræerne at lære deres børn hans be-falinger og at gøre dem bekendt med alt, hvad han havde gjort for dem. Hjemmet og skolen var ét. I stedet for fremmede læber skulle fader og moder i kærlighed belære deres børn. Guds tanker var knyttet til alle dagliglivets begivenheder i hjemmet. Guds vældige gerninger ved udfrielsen af sit folk blev skildret med veltalenhed og ærbødig ærefrygt. De store sandheder om Guds forsyns styrelse og det kommende liv blev ind- prentet i det unge sind. Det blev gjort bekendt med det sande, det gode og det smukke.BIH 18.5

  Undervisningen blev illustreret med figurer og symboler og blev således bedre fæstet i hukommelsen. Gennem dette levende billedsprog blev barnet næsten fra spæd oplært i fædrenes mysterier, visdom og for¬ventning og ledet til tanker, følelser og forventninger, der nåede ud over det synlige og forgængelige til det usynlige og evige.8Fundamentals of Christian Education, s. 95. 96.BIH 19.1

  Den går forud for og bereder til den almindelige skolegang. — Forældrenes arbejde går forud for lærerens. De har en skole i hjemmet — det første trin. Hvis de under bøn omhyggeligt søger at kende og udføre deres pligt, vil de berede børnene til det andet trin — at modtage undervisning fra læreren.9Review and Herald, 13. juni 1882.BIH 19.2

  Den former karakteren. — Hjemmet kan være en skole, hvor børnene virkelig får formet deres karakter i tempelstil.10Manuskript 136, 1898.BIH 19.3

  Uddannelsen i hjemmet i Nazaret. — Jesus fik sin ud-dannelse i hjemmet. Hans moder var den første lærer, han havde blandt menneskene. Det var fra hendes læber og fra profeternes skriftruller, han fik undervisning om himmelske ting. Han voksede op i et hjem på landet og bar trofast og glad sin del af familiens byrder. Han, som havde været Himmelens fyrste, var en villig tjener og en kærlig og lydig søn. Han lærte et håndværk og arbejdede med sine egne hænder på værkstedet sammen med Josef.11Sundhed og livslykke, s. 57. 58.BIH 19.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents