Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Barnet i hjemmet - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 9—ET KALD TIL SELVUDVIKLING

  Stadig fremgang nødvendig. — Moderens gerning er sådan, at den kræver stadig fremgang i hendes liv, for at hun kan føre sine børn til større og større færdigheder. Men Satan lægger sine planer for at sikre sig både forældrenes og børnenes sjæle. Mødre trækkes bort fra hjemmets pligter og den omhyggelige oplæring af deres små for at tjene selvet og verden.1Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 60.BIH 67.1

  Mødre bør udvikle deres intellekt, om ikke af anden grund, så for deres børns skyld, for de bærer et større ansvar i deres gerning end kongen på sin trone. Få mødre føler vægten af det tillidshverv, der er betroet dem, og forstår, hvilken effektivitet de kan opnå i deres særlige gerning ved tålmodigt og omhyggeligt at udvikle sig selv.BIH 67.2

  Først er det nødvendigt, at moderen på det strengeste disciplinerer og udvikler alle sindets og hjertets evner og følelser, for at hun ikke skal få en forvreden eller ensidig karakter og efterlade mærkerne af sine mangler og særheder på børnene. Mange mødre behøver at blive vækket op til at se det reelle behov for en forandring af deres målsætning og karakter for tilfredsstillende at kunne udføre de pligter, som de frivilligt har påtaget sig ved at indgå ægteskab. Området for kvindens brugbarhed kan udvides og hendes indflydelse kan øges i næsten ubegrænset grad, hvis hun vil være behørigt opmærksom på disse ting, der berører menneskeslægtens skæbne.2Pacific Health Journal, maj 1890.BIH 67.3

  Gå stadig frem i visdom og duelighed. — Mødre bør frem for noget andet vænne sig til at tænke og granske, hvis de vil vokse i visdom og duelighed. De, der holder ud dermed, vil snart opdage, at de er ved at tilegne sig den evne, de mente at mangle. De er ved at lære at forme deres børns karakter rigtigt. Resultatet af det arbejde og den omtanke, der ofres på dette, vil kunne ses i deres lydighed, deres enkelhed, beskedenhed og renhed. Dette resultat vil være rigelig belønning for alle anstrengelserne.BIH 67.4

  Gud ønsker, at mødre til stadighed søger at udvikle både forstand og hjerte. De bør føle, at de har en gerning at gøre for ham med deres børns opdragelse og oplæring, og jo mere fuldkomment de kan udvikle deres evner, desto dygtigere vil de blive i deres gerning som forældre.3Signs of the Times, 9. feb. 1882.BIH 68.1

  Forældre bør vokse intellektuelt og moralsk. — Det er mødrenes pligt at udvikle deres forstand og bevare deres hjerte rent. De bør benytte alle til rådighed stående midler til deres intellektuelle og moralske udvikling, for at de kan blive kvalificerede til at udvikle deres børns forstand.4Testimonies for the Church III, s. 147.BIH 68.2

  Forældre bør til stadighed være elever i Kristi skole. De trænger til fornyelse og kraft, for at de med Kristi enkelhed kan give de yngre medlemmer i Guds familie kendskab til hans vilje.5Signs of the Times, 25. sept. 1901.BIH 68.3

  Den kristne opdragelses forbavsende kraft. — For-ældrenes forståelse for den kristne opdragelses forbavsende kraft er endnu ikke blevet vakt. Arbejdet i sandhedens guldgruber har været mærkeligt forsømt. Denne skødesløse ligegyldighed har ikke Guds velbehag. Forældre, Gud opfordrer jer til at se på denne sag med salvede øjne. I har hidtil kun skummet overfladen. Tag fat på det arbejde, I så længe har forsømt, og Gud vil samarbejde med jer. Gør arbejdet helhjertet, så vil Gud give jer fremgang. Begynd med at bringe evangeliet ind i jeres liv i hjemmet.6Samme, 3. april 1901.BIH 68.4

  Vi er for tiden i Guds værksted. Mange af os er rå sten fra stenbruddet. Men når Guds sandhed bringes i anvendelse på os, bliver enhver ufuldkommenhed fjernet, og vi bliver sat i stand til at skinne som levende stene i det himmelske tempel, hvor vi vil komme i nær forbindelse ikke blot med de hellige engle, men med Himmelens konge.7Christian Temperance and Bible Hygiene, s. 161.BIH 68.5

  Målet er fuldkommenhed. — Mødre, vil I ikke ophøre med jeres unyttige og betydningsløse arbejde til fordel for det, der forgår ved brug? Vil I ikke søge at drage nær til Gud, for at hans visdom kan vejlede jer og hans nåde hjælpe jer med et værk, der vil bestå gennem evigheden? Stræb efter at gøre jeres børns karakter fuldkommen. Husk, at kun sådanne kan se Gud. . . .BIH 69.1

  Mange forældre forsømmer den gerning, Gud har givet dem. Selv er de langtfra rene og hellige, og de ser ikke deres børns mangler, sådan som de ville, hvis de med egne øjne betragtede og beundrede Kristi fuldkomne karakter.8Signs of the Times, 1. juli 1886.BIH 69.2

  Sådan bliver kvinden den ideelle moder. — I stedet for at blive gjort til en husslave bør hustruen og moderen have tid til at erhverve sig gode kundskaber, så hun kan være en støtte for sin mand og følge med i børnenes åndelige udvikling. Hun bør med forstand bruge de anledninger, hun har til at påvirke sine kære til at berede sig til det kommende liv. Hun bør tage tid til at gøre den kære frelser til sin daglige ledsager og fortrolige ven. Endvidere bør hun tage tid til at læse hans ord, til at følge med sine børn ud i det frie og til at lære af Gud ved at betragte hans skaberværk.BIH 69.3

  Hun bør være frejdig og livsglad og gøre aftenerne til hyggelige timer, hvor familien samles efter dagens pligter, i stedet for at bruge hvert eneste øjeblik til håndarbejde. Mange mænd ville derved få lyst til at blive i deres hjem fremfor at gå til klublokalet eller på værtshus. Mange drenge ville holde sig borte fra gaden. Mange piger ville blive reddet fra en letsindig og uheldig omgangskreds. For forældre og børn ville hjemmet da blive, hvad det efter Guds bestemmelse skulle være: en livsvarig velsignelse.9Sundhed og livslykke, s. 103.BIH 69.4

  Gør familielivet til en succes — Råd til en moder. — Du bør ikke følge dine egne tilbøjeligheder, men være meget omhyggelig med at afgive det rette eksempel i alle henseender. Vær ikke uvirksom. Væk de slumrende kræfter i dig, og gør dig uundværlig for din mand ved at være opmærksom og hjælpsom. Vær på alle måder en velsignelse for ham. Tag fat på de pligter, der nødvendigvis må gøres. Find ud af, hvordan du hurtigst kan udføre de almindelige uinteressante daglige og alligevel nødvendige pligter, der har med familielivet at gøre. . . .BIH 70.1

  Prøv at gøre dit familieliv til en succes. Stillingen som hustru og moder er mere betydningsfuld end du tror. . . Du har brug for familielivets erfaring og opdragende virkning og den afveksling og bevægelse, de alvorlige bestræbelser og den udvikling af viljekraften, dette liv medfører.10Brev 5, 1884.BIH 70.2

  Forældre der har for travlt. — Mange forældre und-skylder sig med, at de har så meget at gøre, at de ikke har tid til at udvikle deres sjæleliv, at oplære deres børn i det praktiske liv eller at undervise dem om, hvordan de kan komme til at tilhøre Kristi fold.11Testimonies for the Church III, s. 144. 145.BIH 70.3

  Forældrene må ikke forsømme at ruste deres eget sind mod synd og være på vagt over for det, der ikke blot vil ødelægge dem selv, men overføre lidelse og alle former for elendighed og dårligdom til deres børn. Ved at opdrage sig selv på rette måde skal forældrene lære deres børn, at Gud er den, der styrer.12Brev 86, 1899.BIH 70.4

  Forældre bør med glæde tage imod råd. — Medens børnene sover i ugudelig ligegyldighed, sår Satan en sæd i deres hjerter, som vil vokse op og bære en frugt til døden. Alligevel føler sådanne forældre sig ofte krænkede over, at man fortæller dem om deres fejltagelser. De opfører sig, som om de ville sige til den, der giver råd: “Hvad ret har du til at befatte dig med mine børn?” Men er deres børn ikke også Guds børn? Hvordan ser han på deres skammelige pligtforsømmelse? Hvilken undskyldning vil de give, når han spørger dem om, hvorfor de satte børn i verden og tillod, at de blev en kastebold for Satans fristelser?13Signs of the Times, 3. april 1901.BIH 70.5

  Vær rede til at lytte til andres råd uden at føle, at det ikke kommer jeres brødre og søstre ved, hvordan I behandler jeres børn, eller hvordan jeres børn opfører sig.14Manuskript 27, 1911.BIH 71.1

  Fordele ved møder til gensidig vejledning.*Der henvises hertil lejrmødets gruppedrøftelser. — Gud har overdraget os et yderst helligt hverv, og vi har behov for at mødes og modtage undervisning, for at vi kan blive i stand til at udføre dette hverv. ... Vi har behov for at mødes og modtage den guddommelige berøring, for at vi ret kan forstå vor opgave i hjemmet. Forældre må have en forståelse af, hvordan de kan oplære og uddanne deres sønner og døtre sådan, at de vil kunne skinne som himmellys i verden, når de bliver sendt ud fra hjemmets helligdom.15Testimonies for the Church IV, s. 32. 33.BIH 71.2

  På lejrmødet kan vi få med os en bedre forståelse for vore hjemlige pligter. Dér er der noget at lære angående det arbejde, Herren ønsker, at vore søstre skal udføre i deres hjem. De skal lære at tale høfligt, når de taler med deres mand og børn. De skal tænke på, hvordan de kan hjælpe til med at bringe hvert medlem i familien under Guds tugt. Fædre og mødre bør forstå, at de har pligt til at gøre hjemmet behageligt og tiltrækkende, og at lydighed ikke opnås ved skænd og trusler. Mange forældre mangler endnu at lære, at der ikke udrettes noget godt med skældud. Mange ser ikke nødvendighe- den af at tale venligt til børnene. De tænker ikke på, at disse små er købt og prisen betalt og at de tilhører Herren Jesus.16Manuskript 65, 1908.BIH 71.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents