Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

نبرد عظیم

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  15—کتاب مقدس و انقلاب فرانسه

  اصلاحات در قرن شانزدهم کتاب مقدس گشوده شده ای را به مردم ارائه داد که اجازه ورود به همه کشورهای اروپا را جویا بود. برخی از کشورها آن را به عنوان پیک آسمانی با خوشحالی پذیرفتند. در کشورهای دیگر سازمان پاپ ها تا حد زیادی موفق شد تا از ورود آن جلوگیری نماید؛ و نور دانش کتاب مقدس با اثرات ترفیع دهنده خود کام اً برکنار شود. اگر هم نور در کشوری نفوذ می کرد به خاطر تاریکی فهمیده نمی شد. حقیقت و خطا برای قرن ها برای به دست آوردن سلطه مبارزه کردند. سرانجام شر پیروز گشت و حقیقت آسمانی بیرون رانده شد. « حكم این است كه نور به جهان آمد ولی مردم به علت کارهای شرارت آمیز خود تاریكی را بر نور ترجیح دادند. »انجیل یوحنا فصل ۳ آیه ۱۹ . ملت برای برداشت نتایج مسیری که برگزیده بودند رها شدند. کنترل روح خدا از مردمی که عطیه ی فیض او را تحقیر کرده بودند گرفته شد. به شر اجازه داده شد تا به کمال برسد؛ و همه دنیا ثمره عدم پذیرش خودسرانه نور را مشاهده کرد.NA 257.1

  جنگ بر ضد کتاب مقدس برای قرن های متوالی در فرانسه ادامه یافت و در صحنه های انق اب به اوج خود رسید. ولی این طغیان وحشتناک نتیجه مشروع توقیف کتاب مقدس توسط روم بود. )به ضمیمه مراجعه کنید.( این امر بارزترین تصویر که دنیا تاکنون از سیاست پاپ ها به خود دیده بود را معرفی نمود تصویر نتایجی که بیش از هزار سال تعالیم کلیسای روم برای خود حفظ کرده بود.NA 257.2

  توقیف کتاب مقدس در طول سلطه پاپ ها توسط انبیاء پیشگویی شده بود؛ و مکاشفه نیز نتایج وحشتناکی که قرار بود بخاطر سلطه « مرد شریر » واقع گردد بخصوص برای فرانسه را خاطر نشان می کند.NA 258.1

  فرشته خداوند گفت: « آنان به مدت چهل و دو ماه شهر مقدس را پایمال خواهند رد. من دو شاهد خود را مأمور خواهم ساخت، دو پ س ا ك در بر کرده ه در تمام آن یکهزار و دویست و شصت روز نبوت خواهند ك رد…. و آن زمان ه شهادت خود را به پایان رسانند، آن وحشی ه از چاه ك ك ك بی انتها می آید با آنان جنگ خواهد رد، آنان را ش ست خواهد داد و ك ك به قتل خواهد رسانید. نعشه ی آنان در خیابان آن شهر بزرگ ه به نایه ك ك روحانی سدوم یا مصر نامیده شده است، خواهد افتاد. همان جایی که خداوند آنها نیز مصلوب شد… به خاطر مرگ این دو، تمام مردم روی زمین خوشحال خواهند شد. جشن خواهند گرفت و به ی دیگر هدیه خواهند ك داد، زیرا این دو نبی، تمام مردم روی زمین را معذب می ساختند. در پایان این سه روز و نیم، روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پاهای خود ایستادند و تمام کسانیکه این واقعه را دیدند، سخت وحشت ردند. » مکاشفه فصل ۱۱ آیه های ۲ تا ۱۱ . كNA 258.2

  دوره زمانی مورد اشاره در اینجا « چهل و دو ماه » و « هزار و دویست و شصت روز » هر دو یکی هستند و اشاره به زمانی دارند که کلیسای مسیح می باید متحمل ظلم و ستم از طرف روم شود. این ۱۲ ۰ سال سلطه پاپ ۶ ها از سال ۵۳۸ بعد از می د شروع شد و در نتیجه سال ۱۷ ۸ خاتمه یافت. ا ۹ )به ضمیمه مراجعه شود.( در آن دوران ارتش فرانسه وارد روم شد و پاپ را دستگیر کرد و او در تبعید درگذشت. گرچه پاپ جدید پس از این واقعه به زودی انتخاب شد، سلسله مراتب پاپ ها از آن تاریخ به بعد هرگز نتوانسته است قدرتی را که قب داشته به دست بیاورد. اNA 258.3

  ظلم و ستم به کلیسا در تمام دوره ۱۲ ۰ سال ادامه نداشت. خدا با رحم ۶ و شفقت نسبت به قوم خود مدت مصیبت آتشین ایشان را کوتاه نمود. در پیشگویی درباره « عذاب سخت » که گریبان کلیسا را خواهد گرفت نجاتدهنده چنین فرمود: « اگر خدا آن روزها را وتاه نمیکرد، هیچ جانداری ك جان سالم به در نمیبرد. اما خدا بهخاطر برگزیدگان خود آن روزها را وتاه ك خواهد ساخت. » انجیل متی فصل ۲۴ آیه ۲۲ . تحت نفوذ اصلاحات جفا پیش از ۱۷ ۸ خاتمه داده شد. ۹NA 258.4

  در خصوص دو شاهد نبی در ادامه چنین فرمود: « این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند ه در پیشگاه خداوند زمین می ایستند. » ك مزمور نویس نیز گفت: « کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه های من نور است. » مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۴؛ مزمور فصل ۱۱ آیه ۱۰۵ . دو شاهد ۹ نمایندگانی برای عهد عتیق و عهد جدید هستند. هر دو شهادت های مهمی برای خاستگاه و بقای احکام خدا هستند. هر دو همچنین شاهدانی برای نقشه نجات می باشند. نمونه ها، قربانی ها و نبوت های عهد قدیم همه به ظهور نجات دهنده آینده اشاره می کنند. انجیل ها و رساله های عهد جدید از نجات دهنده ای سخن می گویند که عیناً مطابق رویه ی دقیق پیشگویی شده توسط نمونه ها و نبوت آمده است.NA 259.1

  « دو پ س در بر کرده ه در تمام آن یکهزار و دویست و شصت روز نبوت ا ك خواهند رد. » در طول بخش بزرگی از این دوران، شاهدان خدا در وضعیت ك گمنامی باقی ماندند. قدرت پاپ ها کوشید تا کلام حق را از مردم مخفی نگهدارد و شهود دروغین را برای تکذیب شهادت آنان ارائه نماید. )به ضمیمه مراجعه شود.( وقتی کتاب مقدس توسط قدرت های دینی و غیرروحانی ممنوع شد، وقتی شهادت آن تحریف شد و هر نوع فعالیت ابداع شده از طرف مردم و اجنه برای منحرف کردن ذهن مردم از آن بکار برده شد و وقتی آنانی که شهامت اع م حقایق مقدس آن را داشتند ردیابی، تسلیم، شکنجه، ا در سلول های سیاه چال گرفتار و برای ایمانشان به شهادت رسیدند و یا مجبور به فرار به پناهگاه های کوه ها و غارها شدند آنگاه شاهدان وفادار پ س ا پوشیده نبوت کردند. با وجود این در تمام ۱۲ ۰ سال شهادت خود را ادامه ۶ دادند. در تاریک ترین اوقات مردانی وفادار که کلام خدا را دوست داشتند و برای عزت او غیور بودند وجود داشتند. به این خادمان وفادار حکمت، قدرت و اقتدار برای اع م حقیقت او در طول تمام این دوران داده شد. اNA 259.2

  « اگر سی بخواهد به آنها آزاری برساند، از دهان آنان آتش بیرون آمده و ك دشمنان شان را می سوزاند، به این ترتیب هر ه در پی آزار آنها باشد، شته ك ك می شود. » مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۵. انسان نمی تواند با مصونیت کلام خدا را لگدمال کند. مفهوم این نکوهش وحشتناک در فصل پایانی کتاب مکاشفه بیان شده است. « من به تمام کسانی که پیشگویی های این تاب را می ك شنوند اع م می کنم ه: اگر سی چیزی بر آنها بیافزاید، خدا بلایایی را ه ا ك ك ك در این تاب آمده است، نصیب او خواهد رد؛ و اگر سی از این پیشگویی ك ك ك ها چیزی م ند، خدا او را از درخت حیات و شهر مقدس ه در این تاب ك ك ك ك آمده است، بی بهره خواهد ساخت. » مکاشفه فصل ۲۲ آیه های ۱۸ و ۹ .۱NA 259.3

  اخطارهایی که خدا برای حفاظت مردم در برابر تغییر هر روشی که او آشکار و یا امر کرده این چنین است. این تهدیدات جدی در مورد همه کسانی که با اعمال نفوذ خود مردم را به کم اهمیت انگاشتن احکام خدا هدایت می نمایند کاربرد دارد. آنها باید باعث ترس و رعشه کسانی شوند که گستاخانه اع م می کنند اطاعت یا عدم اطاعت از احکام خدا تبعاتی ندارد. همه ا کسانی که عقاید خود را فراتر از مکاشفات الهی قرار می دهند، همه کسانی که معنی واضح کتاب مقدس را برای تطبیق به راحتی خود و یا به خاطر هم شکلی با دنیا تغییر می دهند مسئولیتی وحشتناک را بر خود می پذیرند. کلام نگاشته شده، قانون خدا سیرت هر شخص را آزمایش نموده و همه آنانی را که این آزمون خطاناپذیر را ناقص اع م می کنند محکوم می نماید. اNA 260.1

  « آن زمان ه شهادت خود را به پایان می رسانند. » زمانی که دو شاهد ك پ س پوشیده می باید نبوت بنمایند در سال ۱۷ ۸ خاتمه یافت. در حالی که ا ۹ به اتمام کار ناشناخته شان نزدیک می شدند، بر علیه آنها توسط قدرتی که با نماد « آن وحشی ه از چاه بی انتها می آید » شناخته شده جنگ خواهد ك شد. در بسیاری از ملت های اروپا قدرتی که توسط شیطان به وسیله ی پاپ ها اداره می شد برای قرن ها بر کلیسا و دولت تسلط داشت. ولی در اینجا تظاهر جدیدی از قدرت شیطان مشهود می گردد.NA 260.2

  خط مشی روم بر این مبنی بود که تحت ادای احترام به کتاب مقدس آن را به زبانی ناشناخته و پنهان از نظر مردم نگهداری کند. زیر سلطه کلیسا بود که شاهدان « پ س پوشیده » نبوت کردند. ولی قدرت دیگر آن وحشی ه از ا ك هاویه برمی خیزد تا بر ضد کلام خدا آشکارا و متعهدانه جنگ نماید.NA 260.3

  « شهر عظیم » که در خیابان هایش شاهدان کشته می شوند و جسدشان بر خاک می افتد از « لحاظ روحانی » مصر است. مصر در میان تمام ملت هایی که تاریخ کتاب مقدس از آنها اسم می برد با جسارت وجود خدای زنده را انکار کرد و در مقابل اوامرش مقاومت نمود. هیچ پادشاهی جز پادشاه مصر اینچنین گستاخانه آشکارا و متکبرانه بر ضد اقتدار آسمان سرکشی نکرده است. هنگامی که پیام توسط موسی به نام خداوند به او ارائه شد فرعون با تکبر پاسخ داد: « یهوه کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من یهوه را نمی شناسم و بنی اسرائیل را هم آزاد نمی کنم. » سفر خروج فصل ۵ آیه ۲. این انکار وجود خداست و ملتی که مصر نماد آن است همان انکار مشابه نسبت به خواسته های خدای زنده را اع م نموده و روحیه مشابه بی ایمانی و تمرد را از خود نشان ا خواهند داد. « شهر عظیم » از « لحاظ روحانی » با صدوم نیز مقایسه شده است. فساد صدوم در شکستن احکام خدا به شکلی خاص در هرزگی مشهود گردید؛ و این گناه باید مشخصات بارز ملتی باشد که مشخصات این بخش از کتاب مقدس را تحقق بخشد.NA 260.4

  پس مطابق کلام نبی کمی پیش از سال ۱۷ ۸ قدرتی با منشاء و سیرت ۹ شیطانی برای جنگ بر علیه کتاب مقدس به پا خواهد خاست؛ و در سرزمینی که شهادت دو شاهد خدا باید به سکوت گراید ارتداد فرعون و هرزگی صدوم ظاهر خواهد گشت.NA 261.1

  این نبوت به شکلی دقیق و بارز در تاریخ فرانسه تحقق پیدا کرد. در طول انق ب در سال « ۱۷ ۳ دنیا برای نخستین بار اجتماعی از مردان که در تمدن ا ۹ متولد و تربیت یافته بودند و صدای متحد خود را با تظاهر به حق برای حکمرانی یکی از بهترین ملت های اروپا برای انکار جدی ترین حقیقتی که روان انسان دریافت می کرد برافراشته و به اتفاق اعتقاد و عبادت خدا را رد نمودند. 1 Sir Walter Scott, Life of Napoleon , vol. 1, ch. 17. » « فرانسه تنها کشور در دنیاست که گزارش صحیح در رابطه با آن باقی مانده که به عنوان یک ملت دست خود را در طغیانی آشکار بر علیه خالق عالم بلند کرده است. در انگلستان، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورها تعداد زیادی کافر و بی دین وجود داشته و هنوز هم وجود دارند ولی فرانسه در تاریخ دنیا امری مستثنی است که توسط هیئت قانونگذار خود اع م نمود خدا وجود ندارد ا و همه ساکنین پایتخت و اکثریت قریب به اتفاق در جاهای دیگر مرد و زن رقصیدند و بخاطر قبول تصمیم مجلس با شادی آواز سر دادند. 2 مجله بلاک وود نوامبر ۱۰۷۸NA 261.2

  فرانسه همچنین خصوصیاتی که بطور بخصوص سدوم و عموره را مشخص می نمود از خود ارائه داد. در طول انق ب حالتی از انحطاط اخلاقی و فساد ا مشابه با سدوم و عموره وجود داشت که سبب نابودی گسترده شهرها شد. و این مورخ مجموعاً ارتداد و هرزگی فرانسه را همانطور که در نبوت ذکر شده توصیف می کند: « اموری با این قوانینی تأثیرگذار دینی بسیار مرتبط بود که یگانگی زناشویی را متزلزل می کرد مقدس ترین وحدتی که انسان ها می توانند بوجود آورند و بقایش بسیار قاطعانه به استحکام جامعه منجر می شود به یک قرارداد مدنی زودگذر که هر دو می توانند در صورت تمایل وارد شوند یا رها کنند تبدیل نمود.... اگر دوستان می خواستند برای کشف موثرترین روش تخریب آنچه در زندگی خانوادگی محترم، پر فیض و دائمی است همکاری نمایند و در عین حال اطمینان داشته باشند شرارتی که خلق آن هدف آنها بود باید از نسلی به نسلی دیگر دوام بیاورد آنها نمی توانستند نقشه ی مؤثرتری که سبب انحطاط ازدواج می گردد از خود اختراع کرده باشند ... سوفی آرنولت 3 Sophie Arnoult. یک هنرپیشه که به خاطر گفتن نکته های کنایه آمیز مشهور است ازدواج جمهوریخواهان را به عنوان رسم زنا’ توصیف نمود. 4 Scott, vol. 1, ch. 17. ” ‘NA 262.1

  « همان جایی که خداوند ما نیز مصلوب شد. » این تصریح نبوت نیز بوسیله فرانسه تحقق یافت. در هیچ سرزمینی روحیه دشمنی بر ضد مسیح به این برجستگی ظاهر نشده بود. در هیچ کشوری حقیقت با چنین مخالفتی تلخ و ظالمانه مواجه نشده بود. جفایی که فرانسه بر معترفان انجیل وارد آورده بود در واقع مسیح را در حضور رسولان به صلیب کشیده بود.NA 262.2

  قرن پس از قرن خون مقدسین ریخته شده بود. در حالی که والدنسی ها جانشان را « برای کلام خدا و شهادت عیسی مسیح » بر کوه های پیدمانت از دست دادند شهادتی مشابه به حقیقت توسط برادران شان 5 Piedmont. آلبِجنسی های 6 Albigenses. فرانسه داده شده بود. در دوران اصلاحات پیروان آن با شکنجه های وحشتناکی کشته شده بودند. پادشاه و اشراف، زنان اصیل و دوشیزگان ظریف، طبقه سلحشور و موجب غرور کشور شاهد درد و رنج های شهدای عیسی بودند. هیوگنات های شجاع برای حقوقی که قلب 7 Huguenots. انسان بسیار مقدس می داند جنگیده و خونشان را در جبهه های سخت نثار کرده بودند. پروتستان ها را خطاکار قلمداد نمودند و برای سر هر یک بهایی تعیین شد و مانند حیوانات وحشی شکار می شدند.NA 262.3

  « کلیسای در بیابان » بازماندگان معدود مسیحیان قدیمی که در قرن هجدهم هنوز در فرانسه باقی مانده بودند و در کوه های جنوب مخفی شده بودند کماکان ایمان پدران خود را گرامی می داشتند. وقتی سعی داشتند شبانه در کوهستان و یا بوته زار دیدار کنند گرفتار سواره نظام شده و به بردگی مادام العمر در کشتی ها محکوم می شدند. پاک ترین، تحصیل کرده ترین و زیرک ترین فرانسوی ها در میان دزدها و قاتل ها به زنجیر شکنجه وحشنتاک کشیده می شدند. » دیگران با رفتاری شفقت بار بی اسلحه و بی پناه در حالی که برای 8 Wylie, b. 22, ch. 6. دعا به زانو می افتادند تیرباران می شدند. اجساد صدها پیرمرد و پیرزن بی دفاع و کودکان بی تقصیر در محل اجتماع شان بر زمین رها می شدند. در عبور و مرور در کوهستان و جنگل جایی که عادت به اجتماع داشتند مشاهده « اجساد کشتگان و جسدهای معلق بر شاخه های درختان در فاصله هر چهار قدم غیرعادی » نبود. کشورشان بواسطه شمشیر و تبر و دسته هیزم نابود شده « به یک بیابان تیره و تار تبدیل گشته بود. « » این بی رحمی ها در قرون وسطی اتفاق نیفتاده بود... بلکه در دوران پر زرق و برق لویی چهاردهم. سپس علم ترویج یافت و آثار ادبی رشد و نمو کرد و متفکرین علم الهیات در دربار و حکومت، مردانی با سواد و سخنور بودند که آراستگی، تواضع و نیکوکاری را تشویق می نمودند. 9 مأخذ قبل، کتاب ۲NA 263.1

  ولی سیاه ترین در لسیت سیاه جرایم، وحشتناک ترین و درنده خوترین جنایت های تمام قرون، کشتار بارتالومیوی قدیس 10، فصل .۶ St. Bartholomew. بود. دنیا همچنان با وحشتی لرزان صحنه های هجوم وحشیانه و ظالمانه را بیاد می آورد. پادشاه فرانسه با اصرار کشیش ها و اسقف های روم صحه ی خود را بر این کار وحشتناک قرار داد.NA 263.2

  زنگی که در نیمه شب به صدا در می آمد علامت شروع کشتار بود. هزاران پروتستان با اعتماد به شرافت پادشاه خود به آرامی در خانه هایشان خوابیده بودند که بدون اخطار از رختخواب بیرون کشیده شده و کشته شدند.NA 263.3

  به همان نحوی که مسیح رهبر نامرئی خروج قومش از بردگی مصر بود شیطان نیز رهبر نامرئی پیروانش در این کار وحشتناک تکثیر شهدا بود. قتل عام برای هفت روز که سه روز نخست با شدتی باورنکردنی به انجام رسید در پاریس ادامه داشت؛ و این امر به خود شهر محدود نمی شد بلکه فرمان ویژه پادشاه شامل تمام ایالت ها و شهرهایی که پروتستانها در آنها بودند می شد. تفاوتی برای سن و یا جنس قائل نشدند. نه نوزاد معصوم و نه پیرمردان سفید موی در امان ماندند. اشراف و دهقانان، پیر و جوان، مادر و فرزند در کنار یکدیگر کشته شدند. این آدمکشی برای دو ماه در سراسر فرانسه ادامه داشت. هفتاد هزار گل سرسبد کشور نابود شدند.NA 263.4

  « وقتی خبر کشتار به روم رسید شادی در میان روحانیون حد و اندازه نداشت. کاردینال لورین 11 Lorraine. قاصد را هزار سکه ط پاداش داد؛ توپ های ا سنت آنجلوی به خاطر خبر به صدا در آمدند و زنگ ها از هر برج کلیسایی به صدا درآمدند و آتش بازی شب را به روز تبدیل کرده بود و پاپ گرگوری سیزدهم با اشتیاق کاردینال ها و دیگر عالی مقامان کلیسایی به کلیسای سنت لوئیس رفتند جایی که کاردینال لورین سرود تِ دیوم 12 Te Deum. را خواند…. مدالی برای یادبود کشتار ضرب شد و در واتیکان نقاشی آبرنگ واساری 13 Vasari. در توضیح حمله به دریاسالار و طرح ریزی کشتار توسط پادشاه در شورا و خود قتل عام کماکان دیده می شود. گرگوری گل رُز طلایی را برای چارلز فرستاد و چهار ماه بعد از قتل عام ... با رضایت خاطر به موعظه ی کشیش فرانسوی گوش فرا داد که ... درباره آن روز سرشار از شادی و شعف صحبت می کرد، ‘ زمانی که پدر مقدس اعلی خبر را دریافت نمود و برای ادای شکرانه جدی به خدا و لویی قدیس رفت.’ 14 Henry White, The Massacre of St. Bartholomew, ch. 14, par. 34. » NA 264.1

  همان روح حاکم که کشتار بارتالومیوی قدیس را هدایت نمود صحنه های انق ب را نیز رهبری نمود. عیسی مسیح به عنوان یک شیاد معرفی شد و ا فریاد یک صدای کافران فرانسه « انسان رذل را در هم بکوبید » یعنی عیسی را به گوش میرسید. کفرگویی جسورانه بر ضد آسمان و شرارت نفرت انگیز دست به دست دادند و رذل ترین مردان هیولاهای قساوت و فساد در حد اعلی ارتقاء یافتند. در همه این امور سر بیعت از شیطان فرود آمد و در حالی که مسیح با خصایص حقیقت، پاکی و محبت از خود گذشته مصلوب شد.NA 264.2

  « آن وحش که از هاویه بر می آید بر ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد کشت. » قدرت مبنی بر انکار هستی خدا که در طول انق ب بر فرانسه سلطه داشت و سلطنت ترس و وحشت چنان جنگی ا را بر علیه خدا و کلام مقدس او به راه انداخت که دنیا هرگز آن را تجربه نکرده بود. مجلس ملی پرستش خدا را منسوخ نمود. کتب مقدس جمع آوری شده و با ابراز اهانت همه جانبه در ملاءعام سوزانده شدند. احکام خدا لگدمال شدند. مؤسسات ترویج کتاب مقدس منحل شدند. روز استراحت هفتگی کنار گذاشته شد و به جای آن هر دهمین روز به شادمانی و کفرگویی اختصاص داده شد. تعمید و شام ربانی ممنوع شد و اعلانات روی مقبره ها به شکل چشمگیر اع م می کردند که مرگ خوابی است ابدی. اNA 265.1

  ترس از خدا خیلی دور از آغاز حکمت قرار داشت و ابتدای حماقت تلقی می شد. کلیه عبادت های مذهبی به جز جشن های آزادی و کشوری ممنوع شدند. « اسقف منصوب شده بر طبق اساس نامه پاریس مجبور به شرکت در رُل اساسی یک نمایش بی شرمانه و مضحک شد که تاکنون در برابر نمایندگان کشور صورت گرفته بود.... در حرکت دسته جمعی اسقف به جلو رانده شد تا در حضور مجلس اع م کند که دینی که چندین سال ا تعلیم داده است از هر جهت چیزی جز یکی از وظایف کشیش نبود که هیچ پایه و اساس تاریخی و یا مبنای حقیقت مقدس ندارد. او به شکل جدی و صریح وجود خدا را که برای عبادتش تقدیس شده بود انکار نمود و خود را برای آینده به ترویج آزادی، برابری، فضایل و اخلاقیات تسلیم نمود. آنگاه نشانه های اسقفی را بر روی میز گذاشت و از طرف رئیس مجلس دوستانه به آغوش کشیده شد. تعدادی از کشیش های مرتد عمل اسقف را پیروی نمودند. 15 Scott, vol. 1, ch. 17 » NA 265.2

  « و ساکنان زمین برایشان خوشی و شادی می کنند و نزد یکدیگر هدایا خواهند فرستاد از آن رو که این دو نبی ساکنان زمین را معذب ساختند. » فرانسه بی دین صدای سرزنش کننده دو شاهد خدا را به سکوت واداشته بود. جسد کلام حقیقت در خیابان های فرانسه افتاده بود و کسانی که از محدودیت ها و مطالبات کلام خدا نفرت داشتند اکنون شادمان بودند. مردم آشکارا بر ضد پادشاه آسمان قد علم کردند. آنها مانند گمراهان باستانی فریاد برآوردند: « خدا نمی داند؟ آیا خدای متعال از کارهای ما باخبر نمی شود؟ » مزمور فصل ۷۳ آیه ۱۱ . با جسارتی کفرآمیز تقریباً غیر قابل باور یکی از کشیش های آن دوران تازه چنین گفت: « خدا اگر وجود داری انتقام بی حرمتی به نام خود را بگیر. من خواستار مبارزه هستم! تو ساکت می مانی؛ شهامت به راه انداختن رعدهای خود را نداری. از این پس چه کسی به وجود تو اعتقاد خواهد داشت؟ 16 Lacretelle, History, vol. 11, p. 309; in Sir Archibald Alison, History of Europe, vol. 1, ch. 10.” این چه انعکاسی از ادعای فرعون است؛ « یهوه کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم؟ « » من یهوه را نمی شناسم! »NA 265.3

  « احمق در دل خود می گوید: خدا وجود ندارد. » مزمور فصل ۱۴ آیه ۱؛ و خداوند درباره تحریف کنندگان حقیقت اع م می کند: « حماقت ایشان بر ا جمیع مردم واضح خواهد شد. » رساله دوم به تیموتائوس فصل ۳ آیه . پس ۹ از انکار عبادت خدای زنده توسط فرانسه « او که عالی و بلند است و ساکن در ابدیت » مدتی کوتاه نگذشت که با پرستش الهه منطق در حضور زن هرزه ای به بت پرستی پَست کننده نزول کرد. آن هم در برابر مجلس نمایندگان و اعلی ترین مقامات مدنی و قضایی! مورخی چنین می گوید: « یکی از مراسم این دوران احمقانه برای بیهودگی آمیخته با بی ایمانی بی رقیب ماند. درهای انجمن به روی گروهی از نوازندگان موسیقی باز شد و پیشاپیش آنان اعضای شهرداری در صفوف منظم پیش می رفتند و سرودی در تمجید آزادی می خواندند و زن محجبه ای را به عنوان هدف عبادت آینده شان تحت عنوان الهه منطق بدرقه می کردند. او را به محض رسیدن به سکو با روشی عالی بی حجاب کردند و در طرف راست رئیس نشاندند و زمانی که از طرف عموم به عنوان رقاصه اُپرا شناخته شد... و مجلس ملی فرانسه به سوی این شخص به عنوان مناسب ترین نماد منطق که پرستش می کردند سرتعظیم فرود آورد.NA 266.1

  « این نمایش خنده آور و خدانشناسانه رسمی برجا گذاشت و برقراری الهه منطق در سرتاسر کشور تجدید و تکرار شد در چنین مکان هایی ساکنین مشتاق بودند تا هم سطح بودن خود را به همه مراتب عالی انق ب ثابت کنند. 17 Scott, vol. 1, ch. 17. » ا NA 266.2

  شخص سخنرانی که پرستش الهه منطق را معرفی می کرد گفت: « قانون گذاران! تعصب جای خود را به منطق داده است. چشم های تارش تحمل روشنایی تابناک را ندارد. امروز گردهمایی بزرگی در زیر طاق های گوتیک کلیساها تشکیل شده است که برای نخستین بار حقیقت را منعکس می کند. آنجا فرانسوی ها تنها عبادت حقیقی را که پرستش منطق و آزادی است جشن گرفته اند. در آنجا ما آرزوهای موفقیت قوای جمهوری را شکل داده ایم. آنجاست که ما بت های فاقد حیات را به خاطر تصویر زنده و شاهکار طبیعت طرد کردیم. 18 M. A. Thiers, History of the French Revolution, vol. 2, pp. 370, 371.NA 266.3

  وقتی الهه به تالار اجتماع آورده شد سخنران دست او را گرفت و رو به حضار نموده گفت: « انسان های فانی، دیگر جلوی رعدهای خدایی که ترس های شما را به وجود آورده است نلرزید. از این به بعد خدایی جز الهه منطق را نشناسید. من شریف ترین و پاک ترین تصویر آن را به شما ارائه می دهم؛ اگر قرار است بت هایی داشته باشید فقط برای چنین خدایی قربانی کنید…. در برابر عظمت سنای منطق به زانو درآیید. آه! پرده ی منطق! »NA 267.1

  « الهه پس از در آغوش گرفته شدن توسط رئیس بر خودرویی بسیار مجلل سوار شده و از میان انبوه بزرگ جمعیت به کلیسای جامع نُتِردام انتقال داده شد تا جای خدا را اشغال کند. در آنجا به محراب عالی بالا برده شد و حضار او را مورد ستایش قرار دادند. 19 Alison, vol. 1, ch. 10. » NA 267.2

  مدتی کوتاهی پس از آن واقعه کتب مقدس را در ملاءعام سوزاندند. در یک مورد « انجمن مشهور موزه » با فریاد « زنده باد منطق » در حالی که نیم سوخته ی چندین کتاب شامل کتب دعا و نماز روزانه و عهد قدیم و جدید را برافراشته بر چوبی حمل می کردند به تالار شهرداری وارد شدند و رئیس گفت: « اینها که برای نوع بشر باعث ارتکاب حماقت شده اند را در آتشی بزرگ بسوزانید. 20 Journal of Paris, 1793, No. 318. Quoted in Buchez-Roux, Collection of Parliamentary History, vol. 30, pp. 200, 201. » NA 267.3

  پیروی از پاپ ها این کار که ارتداد به کمال می رساند را شروع کرده بود. سیاست روم این شرایط اجتماعی، سیاسی و دینی که فرانسه را به نابودی سوق می داد را به وجود آورده بود. نویسندگان در اشاره به وقایع هولناک انق ب می گویند این زیاده روی ها را باید به حساب تخت ا سلطنت و کلیسا گذاشت. )به ضمیمه مراجعه شود.( آنها در عدالت دقیق باید به حساب کلیسا نوشته شوند. پاپ گرایی ذهن پادشاهان را بر علیه اصلاحات به عنوان دشمن سلطنت و عاملی از اخت ف که برای صلح و ا آرامش و هماهنگی ملت مرگبار می باشد مسموم کرده بود. این نبوغ روم بود که بدین وسیله وخیم ترین بی رحمی ها و آزاردهنده ترین ظلم ها که از تخت سلطنت بر می خاست را ترویج نموده بود.NA 267.4

  روح آزادی همراه کتاب مقدس از بین رفت. هر جا که انجیل پذیرفته می شد ذهن مردم بیدار می گشت. آنها شروع به برانداختن غل و زنجیرهایی کردند که آنها را برده ی جهل و شرارت و خرافات کرده بود. آنها شروع به تفکر و تعامل چون انسانها کردند. پادشاهان آن را درک کردند و از استبداد خود لرزیدند.NA 268.1

  روم در برافروختن ترس حسود آنها کوتاه نیامد. پاپ به نایب السلطنه فرانسه در سال ۱۵۲۵ گفت: « این جنون )آیین پروتستان( نه تنها مذهب را بلکه همه اقتدارها، اشراف، قوانین، نظم و درجات اختیارات را از بین خواهد برد. 21 G. de Felice, History of the Protestants of France, b. 1, ch. 2, par. 8. » چند سال بعد سفیر پاپ به پادشاه اخطار کرد: « اعلی حضرتا، گول نخورید. پروتستان ها تمام نظم مدنی و همچنین دینی را دگرگون خواهند کرد.... تخت سلطنت به اندازه محراب در خطر است.... معرفی دینی جدید به ناچار دولت جدید را بوجود خواهد آورد؛ 22 D’Aubigne, History of the Reformation in Europe in the Time of Calvin, b. 2, ch. 36.” و الهیات دانان NA 268.2

  با توسل جستن به تعصبات مردم اع م نمودند که تعالیم پروتستان ها « مردم ا را به سوی نو ظهوری و حماقت سوق داده و پادشاه را از محبت خالصانه اتباعش محروم نموده و کلیسا و دولت را منهدم می نمایند. » بدین شکل روم توانست فرانسه را بر ضد اصلاحات تجهیز کند. « برای حمایت از تاج و تخت، حفاظت اشراف و نگهداری قوانین بود که شمشیر جفا برای نخستین بار در فرانسه عریان شد. 23 Wylie, b. 13, ch. 4. »NA 268.3

  حکام کشور نتوانستند نتایج این سیاست سرنوشت ساز را پیش بینی کنند. تعالیم کتاب مقدس در ذهن و قلب مردم اصول عدالت، اعتدال، حقیقت، انصاف و سخاوتمندی که سنگ زاویه ترقی ملت محسوب می شوند را می کاشت. « صداقت مایهٔ سرفرازی یک قوم است. » و به موجب آن « تخت سلطنت استوار می ماند. » امثال سلیمان فصل ۱۴ آیه ۳۴ ؛ فصل ۱ آیه « .۱۲ عمل عدالت س متی » و نتیجه اش « صلح و امنیت ابدی » ا ۶ خواهد بود. اشعیاء فصل ۳۲ آیه ۱۷ . کسی که از احکام الهی پیروی می کند به طور یقین قوانین کشورش را احترام و متابعت خواهد نمود. کسی که از خدا می ترسد پادشاه را در اعمال اقتدار عدل و قانون ج ل خواهد داد. ولی ا فرانسه ناخرسند کتاب مقدس را ممنوع و پیروان آن را تحریم نمود. قرنی پس از قرن دیگر مردان پایبند به اصول و صداقت، دقت ذهنی و قدرت اخلاقی که شجاعت اعتراف به ایمان و اعتقادات را با تحمل رنج بخاطر حقیقت داشتند به عنوان بردگان در کشتی ها به سر برده، بر تیر آتش سوزی جان داده و یا در سیاه چاله ها پوسیده اند. هزاران تن آسایش و ایمنی را در فرار یافتند و این امر برای دویست و پنجاه سال پس از شروع اصلاحات ادامه داشت.NA 268.4

  « نسلی از فرانسوی ها بندرت در این مدت طولانی وجود داشت که شاهد فرار شاگردان انجیل از غضب بی منطق جفا رساننده نبود و همراه با خودشان تیزهوشی، هنر، سازندگی و نظم را که در اینها بعنوان قاعده و قانون بطور بسیار برجسته بودند برای ترقی دادن سرزمین هایی که به آن پناه می بردند حمل می کردند؛ و به همان نسبتی که کشورهای دیگر را از این مواهب و استعدادها غنی میساختند سرزمین ترک نموده خود را تهی می نمودند. اگر همه آنچه که از کشور رانده شد در فرانسه نگهداری شده بود؛ اگر در طول این سیصد سال مهارت های صنعتی تبعیدشدگان سرزمین اصلی را پرورش می داد؛ اگر در طول این سیصد سال شیوه هنری آنها تولیدات فرانسه را بهبود می بخشید؛ اگر در طول این سیصد سال نبوغ خ ق و قدرت استدلالی آنها ادبیات فرانسه را تقویت نموده بود و علوم آن ا را توسعه می داد و اگر حکمت ایشان شوراهای فرانسه را هدایت می نمود و شجاعت آنها در جنگ هایش بکار برده می شد و انصاف آنها قوانین را تدوین می نمود و آیین کتاب مقدس هوش و عقل را تقویت و وجدان ملتش را اداره می نمود چه جلالی در حال حاضر فرانسه را در خود احاطه می کرد! چه کشور عظیم، موفق و سعادتمند و الگویی برای ملت های دیگر می بود!NA 269.1

  « ولی تعصب کورکورانه و انعطاف ناپذیر هر معلم تقوا، هر طلیعه دار نظم، هر مدافع صادق تخت سلطنت را فراری داد و به مردمی که می توانستند کشورشان را مشهور و ج ل’ کره زمین سازند گفت: بین سوختن بر ا ‘ توده آتش و تبعید یکی را انتخاب کنید. در انتها نابودی ملت کامل شد؛ دیگر وجدانی برای نادیده گرفته شدن وجود نداشت؛ دیگر دیانتی وجود نداشت تا به سوزانده شدن بر هیزم محکوم گردد و نه وطن پرستی که به تبعید وادار شود. 24 Wylie, b. 13, ch. 20.” و انق ب با تمام وقایع وحشتناک خود نتیجه آن شد. ا NA 269.2

  « با فرار هیوگنات ها زوال و انحطاط کلی بر فرانسه مستولی گشت. شهرهای مترقی تولیدکننده به تباهی گرفتار شدند؛ منطقه های حاصلخیز به حالت بیابانی خود برگشتند؛ کند ذهنی و فساد اخلاقی پشت سر پیشرفت غیرعادی بوجود آمد. پاریس به یک نوانخانه بزرگ تبدیل شد و تخمین زده می شود که در شروع انق لب، دویست هزار گدای مدعی صدقه از دستان پادشاه بودند. فقط جزویت ا ها )یسوعیون( در طول زوال و نابودی ملت رشد و نمو کردند و با استبداد وحشتناک بر کلیساها و مدارس، زندان ها و بردگان کشتی ران حکومت نمودند. »NA 270.1

  انجیل راه حل این مشکلات سیاسی و اجتماعی که مهارت روحانیون، پادشاه و قانونگذاران خود را به چالش کشیده بود را ببار می آورد که در نهایت ملت را به هرج و مرج و تباهی کشاند. ولی مردم تحت سیطره روم دروس مبارک فداکاری و محبت از خودگذشته منجی را از دست داده بودند. آنها به انحراف از اعمال انکار نفس بخاطر خیر دیگران هدایت شده بودند. ثروتمندان در مورد ظلم به فقرا توبیخ نشده بودند و فقرا برای بندگی و ذلت کمکی دریافت نکرده بودند. خودخواهی ثروتمندان و قدرتمندان آشکارتر و ظالمانه تر می شد. برای قرنها طمع و هرزگی اشراف به اخاذی بی رحمانه از دهقانان ختم شد. ثروتمندان به فقرا ظلم می کردند و فقرا از ثروتمندان نفرت داشتند.NA 270.2

  در اکثر ایالت ها اشراف مالکین زمین ها بودند و طبقات کارگر فقط مستأجر؛ آنها تحت رحمت مالکین و مجبور به تمکین به مطالبات غیرعادلانه آنان بودند. بار حمایت کلیسا و دولت بر دوش طبقات متوسط و پایین قرار داشت و مقامات مدنی و روحانیون مالیات سنگین از آنها مطالبه می کردند. « عیش و خوشگذرانی اشراف قانون اعلی بحساب می آمد؛ به علت عدم توجه استعمارگران ممکن بود که زارعین و دهقانان از گرسنگی بمیرند.... در هر مورد مردم مجبور بودند خواسته مالکین را در نظر بگیرند. زندگی کارگران کشاورزی کار مداوم و بدبختی بی فرجام بود؛ اگر هرگز جسارت شکایت می داشتند، شکایت های ایشان با تحقیر اهانت آمیز مواجه می شد. دادگاه ها همیشه حرف یکی از اشراف را به شهادت روستاییان ترجیح می دادند؛ قضات به دریافت رشوه مشهور بودند؛ و در چنین فساد همه جانبه ای ساده ترین انحراف از حق توسط اشراف حکم و قدرت قانون را داشت. حتی به ندرت نصف مالیاتی که از طرفی توسط مقامات مدنی و از طرف دیگر توسط روحانیون از مردم جمع می شد به خزانه سلطنتی و یا اسقفی وارد می شد؛ مابقی برای استفاده های بی بند و بار شخصی به هدر می رفت؛ و کسانی که بدین ترتیب هموطنان خود را فقیر می کردند خود از مالیات معاف بودند و به شکل قانونی یا مطابق رسوم حق استفاده از تمام پرداختی ها به دولت را داشتند. طبقه ممتاز تقریباً صدو پنچاه هزار نفر بودند و میلیونها نفر برای ارضای امیال آنها محکوم به زندگی پست و ناامیدانه بودند. » )به ضمیمه مراجعه شود.(NA 270.3

  دربار به خوشگذرانی و هرزگی تسلیم شده بود. بین حکام و مردم اعتماد کمی وجود داشت. سوءظن بر کلیه اقدامات دولت بعنوان حیله و خودخواهی وجود داشت. برای بیش از نیم قرن پیش از انق ب لوئی پانزدهم بر تخت پادشاهی ا تسلط داشت که حتی در آن زمان شرارت آلود به عنوان پادشاهی تنبل، تن پرور و هرزه شناخته می شد. با اشراف فاسد و بی رحم و طبقات پایین فقیر و جاهل و دولت با خزانه خالی و مردم خشمگین احتیاج به بینش نبوتی نبود تا وقوع طغیان زودهنگام را پیشگویی کند. پادشاه به اخطار مشاوران طبق عادت چنین پاسخ داد: « سعی کنید اوضاع را تا زمانی که من زنده ام بچرخانید؛ بعد از مرگ من هرچه بادا باد. » اصرار به اص ح اوضاع بیهوده بود. او اوضاع شرارت بار را ا دید ولی شهامت و قدرت رویارویی با آنها را نداشت. نابودی در انتظار فرانسه در واقع تصویری بود از پاسخ خودخواهانه و سست پادشاه « بعد از من طوفان! ”NA 271.1

  روم با تحریک حسادت پادشاهان و طبقه حاکم اعمال نفوذ کرده بود تا مردم را در اسارت نگه دارد چرا که می دانست دولت در نتیجه تضعیف خواهد شد و هدف این بود که حکام و مردم را در بندگی خود نگه دارد. روم با سیاست آینده نگر دریافت که برای در بند نهادن موثر انسانها غل و زنجیر باید دور و بر روانشان بسته شود؛ و اینکه مطمئن ترین راه برای جلوگیری از فرار ایشان از بندگی این است که ایشان را عاجز در درگیری با آزادی نمود. هزار بار وحشتناک تر از عذاب جسمی که نتیجه خط مشی روم بود تنزل اخلاقی بود. مردم محروم از کتاب مقدس و گرفتار تعلیم تعصب و خودخواهی در پرده ای از نادانی و خرافات پوشیده و در شرارت غرق شده بودند تا اینکه کام برای اداره کردن خود صلاحیت نداشتند. اNA 271.2

  ولی کارکرد همه اینها خیلی متفاوت از آن چیزی بود که روم در نظر داشت. به جای نگهداری مردم در تبعیت کورکورانه به تعالیم خود نتیجه کارش انقلابی و بی ایمان ساختن مردم بود. اصول و عقاید روم را به عنوان کشیش سازی مورد نفرت قرار دادند؛ و روحانیون را شریک در تعدی شناختند. تنها خدایی که می شناختند خدای روم بود و تعالیم آن تنها آیین آنها بود. طمع و بی رحمی آن را میوه قانونی کتاب مقدس دانستند و سهمی از آن نمی خواستند.NA 272.1

  روم سیرت خدا را بد جلوه داده و احکام او را تحریف کرده بود و اکنون مردم کتاب مقدس و مولف آن را رد نمودند. روم خواهان ایمان کورکورانه به عقایدش تحت جلوه مجوز مورد تائید کتاب مقدس بود. در عکسالعمل وُلتر 25 Voltaire. و همراهان او کلام خدا را کام کنار گذاشتند و زهر بی ایمانی را ا همه جا پاشیدند. روم مردم را تحت پاشنه آهنین خود خورد کرده بود؛ و اکنون مردم پست و وحشی شده در واکنش به حکومت استبدادی روم همه محدودیتها و موانع را دور انداختند. غضبناک از اینکه برای مدت طولانی زرق و برق فریب کار را احترام ورزیده بودند حقیقت و دروغ را با هم رد نمودند و لگام گسیختگی را آزادی فرض نموده و بردگان شرارت در این آزادی خیالی شادی نمودند.NA 272.2

  در مراحل اولیه انق ب با توافق پادشاه به مردم اجازه نمایندگان بیشتری ا از ترکیب اشراف و روحانیون داده شد؛ در نتیجه توازن قدرت در دست آنها بود؛ ولی آمادگی استفاده حکیمانه و میانه رو از آن را نداشتند. آنها مشتاق به تصحیح اشتباهاتی که بخاطرشان رنج کشیده بودند تصمیم گرفتند جامعه را تجدید ساختار نمایند. مردم عصبانی که ذهنشان پر از خاطرات تلخ خطاها بود تصمیم گرفتند وضعیت نکبت باری را که غیر قابل تحمل شده بود تغییر اساسی بدهند و از کسانی که موجب عذاب و آزار آنها شده بودند انتقام بگیرند. مظلومان درسی را که تحت ظلم فراگرفته بودند به کار بردند و ستمگران کسانی شدند که به ایشان ظلم و ستم کرده بودند.NA 272.3

  فرانسه ناخرسند حسادتی را که کاشته بود با خون درو کرد. نتایج تسلیم فرانسه به قدرت کنترل کننده روم وحشتناک بود. جایی که فرانسه تحت نفوذ کاتولیک ها اولین تیر آتش سوزی را در ابتدای اصلاحات برپا کرده بود اکنون نخستین گیوتین برپا شد. در همان نقطه ای که اولین شهدای ایمان پروتستان در قرن شانزدهم سوخته شدند نخستین قربانیان گیوتین در قرن هجدهم کشته شدند. فرانسه در عدم پذیرش انجیل که می توانست شفا بوجود آورد در را به روی بی ایمانی و نابودی باز کرده بود. وقتی محدودیت های احکام خدا کنار گذاشته شد متوجه شدند که قوانین انسانی برای جلوگیری از موج پرقدرت امیال انسانی عاجز است و ملت بسوی هرج و مرج و طغیان سوق داده شد. جنگ بر ضد کتاب مقدس عصری را برقرار کرد که در تاریخ دنیا به عنوان حکومت )ترور( ترس و وحشت ثبت شده است. صلح و شادمانی از خانه ها و قلب مردم زدوده شده بود. کسی در امان نبود. کسی که امروز پیروز شده بود روز بعد مظنون و محکوم می گشت. خشونت و شهوت حکمفرما بودند.NA 272.4

  پادشاه، روحانیون و اشراف مجبور به تسلیم به قساوت مردم هیجان زده و دیوانه شدند. عطش انتقام توسط اعدام پادشاه برانگیخته شد و آنانی که فرمان مرگش را صادر کرده بودند بزودی خود در ادامه اعدام شدند. تصمیم به کشتار همه کسانی که مظنون به دشمنی با انق ب بودند گرفته شد. زندانها شلوغ شد ا و در یک زمان بیش از دویست هزار نفر در زندان بودند. شهرهای مملکت پر از صحنه های وحشتناک بود. یک دسته از انقلابیون بر ضد دسته دیگر بودند و فرانسه تبدیل به میدان گروه های متخاصمی شده بود که تحت نفوذ شور و غیرت در نوسان بود. « در پاریس آشوب پشت سرآشوب بر می خاست و مردم به دسته های گوناگون تقسیم شده بودند و چیزی جز نابودی یکدیگر نمی خواستند؛ » اضافه بر این وضع نکبت بار، ملت با یک جنگ طولانی مخرب با قدرت های بزرگ اروپا درگیر شد. « کشور تقریباً ورشکست شد و ارتشی ها برای مستمری عقب افتاده جنجال به پا می کردند، اهالی پاریس از گرسنگی می مردند و ایالت ها از دست راهزنان بی چیز شده بودند و تمدن از دست هرج و مرج و افسار گسیختگی تقریباً به خاموشی گراییده بود.NA 273.1

  مردم خیلی خوب دروس بی رحمی و شکنجه را که روم به صورت جدی به ایشان آموخته بود فرا گرفته بودند. روز کیفر بالاخره فرارسیده بود. اکنون شاگردان عیسی نبودند که به سیاهچال انداخته و یا به تیرآتش سوزی کشیده شدند. مدتها قبل آنها از بین رفته و یا به تبعید فرستاده شده بودند. روم ظالم حال قدرت مهلک کسانی که برای لذت از اعمال خونریزی تربیت کرده بود را حس می کرد. « نمونه های جفا که روحانیون فرانسه برای اعصار متمادی از خود نشان داده بودند اکنون با قدرتی بارز به خود آنها برگشته بود. داربست های اعدام از خون کشیش ها رنگین شده بود. کشتی های پارویی و زندان ها که زمانی از هیوگنات ها پر شده بود اکنون پر از جفاکاران شده بود. روحانیون کاتولیک روم زنجیر شده به نیمکت و در حال رنج کشیدن با پارو همه مصیبت هایی کلیسایشان به سهولت بر سر بدعت گرایان نجیب آورده بود را اکنون تجربه می کردند. » )به ضمیمه مراجعه شود.(NA 273.2

  « آنگاه روزهایی فرا رسیدند که وحشی ترین قوانین توسط وحشی ترین دادگاه ها به اجرا درآمدند؛ زمانی که کسی نمی توانست همسایه خود را بدون خطر ارتکاب جرم کبیره س م بگوید و یا دعا نماید؛ وقتی جاسوس ها ا در گوشه و کنار پرسه می زدند و گیوتین هر روز صبح سخت و طولانی کار می کرد، وقتی که زندانها به مانند انبارهای کشتی های برده کشی پر بودند و جویبارها کف آلود از خون جاری به رودخانه سن سرازیر می شدند…. در حالی که گاری های پر از قربانیان از خیابان های پاریس به سوی قتلگاه می رفتند و فرمانداران که کمیته حاکم به حوزه ها فرستاده بود از دست و زیاده روی ستم که حتی در پایتخت ناشناخته بود لذت می بردند. تیغه ی دستگاه مهلک برای کار کشتار فجیع شان به کندی بالا و پایین می آمد. صفوف طولانی از اسیرها با گلوله خوشه ای از پا درآمدند. در کف قایق های پرازدحام سوراخ ایجاد می شد. لیون به بیابان تبدیل شد. در آراس 26Arras. حتی از مرگ پرشفقت سریع محروم شدند. سرتاسر لوآر 27 Loire. از شهر سومور 28 Saumur.گرفته تا دریا، گروه بزرگی از کلاغ ها و زاغ ها بر جسد عریان در بغل هم افتاده جشن گرفته بودند. ترحمی در قبال سن و یا جنس نشان داده نشد. تعداد پسران جوان و دختران هفده ساله که توسط دولت ملعون به قتل رسیده بودند بیش از صدها نفر بود. اطفال از سینه مادران قاپیده و در ردیف ژاکوبین ها از نیزه ای بر سر نیزه دیگر پرتاب می شدند. » )به ضمیمه مراجعه شود.( در مدت کوتاه ده سال گروه بزرگی از انسانها جان خود را از دست دادند.NA 274.1

  این همان چیزی است که شیطان می خواست. این نتیجه ای بود که برای به دست آوردنش قرنها کار کرده بود. خط مشی او از ابتدا تا انتها فریب است و هدف همیشگی اش ایجاد پریشانی و بدبختی برای انسانهاست دگرگونی و تباهی خلقت خدا و آلوده کردن اهداف الهی و سخاوتمندی و محبت اوست تا در آسمان اندوه بوجود آورد. آنگاه ذهن انسانها را با هنر فریبنده اش کور کند تا تقصیر کارش را به گردن خدا بیاندازند، گویا تمام این بدبختی ها نتیجه نقشه خالق است. به همین نحو وقتی آنان که به قدرت بیرحم او فاسد و درنده خو شده اند به آزادی دست می یابند ایشان را وادار به زیاده روی و بی رحمی می نماید. آنگاه این تصویر افسار گسیختگی از ستمگران و جفا رسانندگان مثالی از نتایج آزادی نشان می دهند.NA 274.2

  وقتی خطا در یک لباس کشف می شود شیطان آن را در نقاب لباس مبدل ارائه میدهد و مردم مشتاقانه چون نوآوری آنرا می پذیرند. وقتی مردم متوجه شدند که آئین روم حیله و نیرنگ است و شیطان نمی تواند توسط این سازمان مردم را به نقض احکام الهی هدایت کند او اصرار ورزید که مردم تمام ادیان را خدعه بپندارند و کتاب مقدس را افسانه بدانند؛ پس احکام الهی را نادیده گرفتند و خود را به شرارت لگام گسیخته تسلیم کردند.NA 275.1

  اشتباه کشنده که چنین مصیبتی برای ساکنین فرانسه ببار آورد نادیده گرفتن این حقیقت عظیم بود: که آزادی واقعی در ممنوعیت های احکام خدا وجود دارد. « اگر تو فقط به دستورات من گوش می دادی! آنگاه برکات، مثل نهری که هرگز خشک نمی شود به جانب تو جریان می داشت. « » خداوند می گوید برای گناهکاران، امنیتی وجود نخواهد داشت. « » اما کسانیکه به من گوش دهند در آرامش زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید. » اشعیاء فصل ۴۸ آیه های ۱۸ و ۲۲ و امثال سلیمان فصل یک آیه ۳۳ .NA 275.2

  بی دینان، بی ایمانان و مرتدان با احکام خدا مخالفت نموده آنرا انکار می کنند؛ ولی نتایج نفوذ آنان ثابت می کند که س متی انسان در اطاعت او از ا فرامین خدا نهفته شده است. از آنهایی که درس کلام خدا را نخواهند خواند خواسته شده تا آن را در تاریخ ملت ها بخوانند.NA 275.3

  وقتی شیطان توسط کلیسای روم مردم را از اطاعت باز داشت عاملش مخفی شده بود و کارش آنچنان تغییر شکل یافته بود که فساد و مصیبت بدست آمده به عنوان نتیجه گناه دیده نشود؛ و قدرت او تا آن حدی توسط کار روح خدا خنثی شده بود که اهداف او به نتایج نهایی خود نرسند. مردم نتایج را به مسبب آن ردیابی نکردند تا بدانند منشاء مصیبت شان چیست. ولی در انق ب احکام خدا ا آشکارا توسط شورای ملی کنار گذاشته شدند؛ و در حکومت ترس و وحشت که در ادامه آن پدیدار گشت کار علت و معلول توسط همگان مشاهده شد.NA 275.4

  وقتی فرانسه در م ء عام خدا را رد نمود و کتاب مقدس را کنار گذاشت ا افراد شریر و ارواح ظلمت در دسترسی به هدفی که علاقمند به آن بودند شادی کردند مملکتی آزاد از محدودیت های احکام خدا. چون حکم بر علیه کار شریر به سرعت اجرا نشده بود در نتیجه دل بنی آدم « یکسره مصمم به ارتکابِ بدی است. » جامعه فصل ۸ آیه ۱۱ . ولی نقض احکام عادل و منصف باید به شکل غیرقابل اجتناب به مصیبت و نابودی منتهی شود. گرچه بلافاصله با محاکمه روبرو نمی شود ولی شرارت مردم را به سوی نابودی سوق خواهد داد. قرنهای ارتداد و جرایم، خشونت الهی را برای روز کیفر ذخیره می نمود و وقتی شرارت به کمال رسید متنفرین از خدا خیلی دیر فهمیدند که به انتها رساندن صبر و حوصله خدا چیز وحشتناکی است. روح کنترل کننده خدا که بر قدرت بی رحم شیطان اثر مهارکننده دارد تا حد زیادی برداشته شد و کسی که شادی اش درمانده کردن انسانهاست فرصت یافت تا اراده اش را به ثمر برساند. آنهایی که خدمت طغیان را انتخاب کرده بودند برای برداشت میوه هایش واگذار شدند تا اینکه سرزمین پر از جرایمی چنان وحشتناک شد که به قلم آوردنشان مشکل می نمود. از ایالت های ویران شده و شهرهای نابود شده فریادی هولناک شنیده می شد فریاد دردناک و تلخ. فرانسه را گویا زمین لرزه ای لرزانده بود. دین، قانون، نظم اجتماعی، خانواده، دولت و کلیسا همه از دستی خدانشناس ضربه خورده بودند دستی که بر علیه احکام خدا بلند شده بود. مرد حکیم حقیقت را بیان می کرد وقتی گفت: « شخص شریر از شرارت خود ه ک می شود. « » گرچه ممکن است یک ا گناه کار صد بار گناه کند و باز هم زنده بماند، اما در واقع کسانی سعادتمند خواهند بود که از خدا می ترسند و به او احترام می گذارند. کسی که گناه می کند روی سعادت را نخواهد دید. » امثال سلیمان فصل ۱۱ آیه ۵؛ جامعه فصل ۸ آیه های ۱۲ و « .۱۳ زیرا شما هرگز به حکمت توجّه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید. « » بنابراین، آنچه کاشته اید درو خواهید کرد و کارهای شما، شما را گرفتار می سازد. » امثال سلیمان فصل ۱ آیه ۲ و ۹ .۳۱NA 276.1

  شهدای وفادار به خدا که توسط قدرت کفرآمیزی که از « هاویه بر می خیزد » کشته شدند بنا نبود مدت طولانی ساکت بمانند. « در پایان این سه روز و نیم، روح حیات از جانب خدا بر آنان وارد آمد و آنها به روی پای خود ایستادند و تمام کسانیکه این واقعه را دیدند، سخت وحشت ردند. » مکاشفه فصل ۱۱ ك آیه ۱۱ . در سال ۱۷ ۳ بود که فرمان هایی که دین مسیحی را لغو نمود و کتاب ۹ مقدس را به کنار گذاشت از مجلس فرانسه صادر شده بود. سه سال و نیم بعد تصمیمی از همان مجلس فرامین صادره را لغو نمود و حکم آزادی کتاب مقدس را صادر نمود. دنیا از عظمت احساس خطا که در نتیجه رد نمودن کتب مقدس بوجود آمده بود مبهوت ایستاده بود و مردم متوجه لزوم ایمان به خدا و کلامش به عنوان اساس فضیلت و اخ ق شدند. خداوند می گوید: « فکر می کنی تو ا به چه کسی اهانت و چه کسی را مسخره می کردی؟ تو نسبت به من، خدای قدوس اسرائیل، بی حرمتی کرده ای. » اشعیاء فصل ۳۷ آیه « .۲۳ یک بار و برای همیشه قدرت و توانایی خود را به ملتها نشان خواهم داد تا آنها بفهمند که من خداوند هستم. » ارمیاء فصل ۱ آیه ۶ .۲۱NA 276.2

  راجع به دو شاهد نبی مضافاً اع م می کند: « آنگاه آن دو، صدای بلندی از ا آسمان شنیدند ه به آنان می گفت: به اینجا بیایید و آنان پیش چشم دشمنان ك خود در ابری به آسمان رفتند. » مکاشفه فصل ۱۱ آیه ۱۲ . از زمانی که فرانسه بر علیه دو شاهد خدا جنگ نمود بیش از پیش مورد احترام قرار گرفته اند. در سال ۱۸۰۴ انجمن کتاب مقدس بریتانیا و خارج تشکیل شد. پشت سر آن سازمان های مشابه با شعبه های متعدد در قاره اروپا پدید آمدند. در سال ۱۸۱ انجمن ۶ امریکایی کتاب مقدس تاسیس شد. وقتی انجمن کتاب مقدس بریتانیا شکل گرفت کتاب مقدس به پنجاه زبان چاپ و منتشر شده بود. پس از آن به صدها زبان و گویش ترجمه شده است. )به ضمیمه مراجعه شود.(NA 277.1

  در پنجاه سال قبل از ۱۷ ۲ توجه کمی به کار بشارت در کشورهای ۹ خارجی معطوف شده بود. انجمن های جدیدی تشکیل شد با این حال کلیساهای معدودی برای انتشار مسیحیت در سرزمین های بت پرست فعالیت می کردند. ولی در اواخر قرن هجدهم تغییر بزرگی رخ داد. مردم از نتایج مکتب عقل گرایی ناراضی شدند و به ضرورت مکاشفات الهی و مذهب تجربی پی بردند. از این زمان کار مبلغان مذهبی خارجی رشد بی سابقه ای بدست آورد. )به ضمیمه مراجعه شود.(NA 277.2

  پیشرفت در صنعت چاپ به توزیع کتاب مقدس نیروی حرکت داده است؛ و ازدیاد وسایل ارتباطی بین کشورهای مختلف و از بین رفتن سدهای قدیمی تعصب و انحصارگرایی ملی و از دست دادن قدرت مدنی پاپ روم راه را برای ورود کلام خدا باز نموده اند. برای چند سالی فروش بدون محدودیت کتاب مقدس در خیابان های روم آزاد گشته است و اکنون به گوشه و کنار مسکون کره زمین حمل میشود.NA 277.3

  وُلتر بی ایمان یکبار با غرور گفت: « من خسته شدم از تکرار حرف مردم که دوازده نفر دین مسیحیت را تأسیس کردند؛ و ثابت خواهم کرد که یک نفر می تواند آن را براندازد. » نسل ها پس از مرگش گذشته اند و میلیونها نفر در جنگ بر ضد کتاب مقدس شرکت جسته اند ولی نابودی اش خیلی بعید است، اگر صد نسخه در زمان وُلتر وجود داشت اکنون ده هزار و حتی صدها هزار نسخه از کلام خدا وجود دارد. به گفته یکی از اص ح طلبان نخستین در ا خصوص کلیسای مسیحی « کتاب مقدس سندانی است که چکش های فراوانی بر آن فرسوده شده اند. » خداوند گفته است « اما دیگر هیچ اسلحه ای نمی تواند به تو آسیب برساند، تو برای همه ی کسانیکه تو را متهم می کنند، پاسخی خواهی داشت. » اشعیاء فصل ۵۴ آیه ۱۷ .NA 278.1

  « کلام خداوند تا ابد پایدار است. « » کارهای خداوند با عدالت و راستی و احکام او همه، قابل اعتماد می باشند. همه ی آنها پایدار و ابدی هستند، زیرا بر عدالت و راستی بنا شده اند. » اشعیاء فصل ۴۰ آیه ۸؛ مزمور فصل ۱۱۱ آیه های ۷ و ۸. آنچه که بر اقتدار انسان بنا می شود سرنگون خواهد شد ولی آنچه که بر صخره ی پابرجای کلام خدا بنا می گردد تا ابد پابرجا خواهد ماند.NA 278.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents