Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vardagsreligion

  Det finns vältalighet mer övertygande än ord i en verklig, gedigen kristens stilla, konsekventa liv. Vad en människa är har långt större inflytande än vad hon säger.NLASB 221.1

  De rättstjänare som översteprästerna sänt för att gripa Jesus kom tillbaka med beskedet: “Aldrig har någon människa så talat, som den mannen talar.” Joh. 7: 46. Men grunden till detta var att aldrig någon människa levat som han levde. Hade hans liv varit annorlunda än det var, skulle han inte ha kunnat tala som han gjorde. Hans ord bars upp av en övertygande kraft, ty de flödade från ett hjärta som var rent och heligt, fullt av kärlek och medlidande, godhet och sanning.NLASB 221.2

  Inflytande pli andra
  Det är vår karaktär och erfarenhet som avgör vårt inflytande på andra. För att övertyga andra om kraften i Kristi nåd, måste vi känna dess kraft i våra egna hjärtan och liv. Det evangelium vi framställer till själars frälsning måste vara det evangelium som kan frälsa vårt eget hjärta. Endast genom en levande tro på Kristus som en personlig Frälsare är det möjligt att göra vårt inflytande känt i en skeptisk värld. Om vi vill rädda syndare ur tidsandans forsande strömvirvlar, måste vi själva ha ett fast och orubbligt fotfäste på klippan Jesus Kristus.
  NLASB 221.3

  Kristendomens särmärke är inte ett yttre tecken som består i att bära ett kors eller en krona, utan något som uppenbarar att människan har förening med Gud. Genom kraften i Guds nåd, uppenbarad i en förvandlad karaktär, kommer världen att bli övertygad om att Gud har sänt sin Son såsom dess Frälsare. Ingenting har större inflytande på andra än ett osjälviskt liv. Det starkaste argument som kan anföras till förmån för evangelium är en kärleksfull och älskvärd kristen.NLASB 222.1

  Att leva ett sådant liv och utöva ett sådant inflytande kostar oavlåtlig ansträngning, självförsakelse och självtukt. Då många inte förstår detta, blir de så lätt missmodiga i sitt kristna liv. Många som uppriktigt helgar sina liv till Guds tjänst står överraskade och besvikna, när de såsom aldrig förr finner sig stå inför hinder, prövningar och svårigheter. De ber om en Kristus-lik karaktär och om duglighet för Herrens verk, och ställs samtidigt i förhållanden som tycks framkalla allt det onda i deras gamla natur. Brister kommer i dagen vilka de inte ens anade fanns till. Liksom det gamla Israel frågar de: Om Gud leder oss, varför kommer då allt detta över oss?NLASB 222.2

  Utvalda fostringsmetoder
  Det är därför att Gud verkligen leder dem som dessa prövningar kommer i deras väg. Prövningar och hinder av olika slag är Herrens utvalda medel för vår fostran samt av honom utvalda förhållanden för att ge oss framgång. Han Som läser människors hjärtan känner deras karaktärer bättre än de gör själva. Han ser att en del har förmågor och användbarhet som om de inriktas rätt kan utnyttjas för att befrämja hans verk. I sin allvisa försyn leder han dessa människor in i olika situationer och varierande omständigheter, så att de kan upptäcka brister i sin karaktär, om vilka de förut varit okunniga. Han ger dem tillfälle att korrigera dessa brister och därigenom bli skickliggjorda för hans tjänst. Ofta timter han lidandets eldslågor att luttra dem för att de skall bli renade. Det faktum att vi blir tvungna att utstå prövningar visar att Herren Jesus i oss ser något värdefullt som han vill utveckla. Om han i oss inte såg någonting varmed han kunde förhärliga sitt namn, skulle han inte slösa tid på att söka förädla oss. Han kastar inte in vät_ , delösa stenar i sin smältugn. Det är värdefull malm han förädlar. Smeden lägger järn och stål i elden för att få reda på vad slags metall det är. Herren tillåter sina utvalda att föras in i lidandets smältugn för att se vad de går för och om de kan utbildas till hans tjänst.
  NLASB 222.3

  Krukmakaren tar leran och formar den enligt sin vilja. Han knådar den och bearbetar den. Han tar isär den och pressar ihop den. Han väter den och torkar den sedan. Så låter han den ligga en stund utan att röra den. När den är fullständigt mjuk och formbar, fortsätter han sitt arbete att forma den till ett kärl eller en kruka. Han formar den på krukmakarskivan samt dekorerar och putsar den. Han torkar den i solen och bränner den i ugnen. På så sätt blir det ett kärl till nytta. På liknande sätt önskar den Stora Mästaren forma oss. Och såsom leran är i krukmakarens händer, så skall vi vara i hans händer. Vi skall inte försöka göra krukmakarens arbete. Vår del är att uppge oss själva till att formas av den store Mästaren.NLASB 223.1

  “Mina älskade, förundren eder icke över den luttringseld. som är tänd bland eder, och som I till eder prövning måsten genomgå, och menen icke att därmed något förunderligt vederfares eder; utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.” 1 Petr. 4: 12, 13.NLASB 224.1

  Moses utbildning
  Den undervisning Moses erhållit i Egypten blev honom till hjälp i många avseenden, men den mest värdefulla beredelsen för sitt livsverk fick han medan han vaktade får. Moses var av naturen en impulsiv människa. Såsom framgångsrik militär ledare i Egypten och en kungens och nationens favorit, hade han vant sig vid att erhålla beröm och smicker. Han hade dragit folkets uppmärksamhet till sig själv. Han hoppades i sin egen kraft kunna genomföra Israels befrielse. Men helt annorlunda var de lärdomar han måste inhämta såsom Guds representant. När han ledde sina hjordar genom de vilda bergen och ned till dalarnas gröna ängar, lärde han sig tro och saktmod, tålamod och ödmjukhet. Han lärde sig ta vård om de svaga, att sköta de sjuka, att uppsöka de vilsegångna, att ha tålamod med de bångstyriga, att ta vård om lammen och sköta om de gamla och svaga.
  NLASB 224.2

  I denna uppgift drogs Moses närmare den stora Overherden. Han hade inte längre planer på att utföra något stort. Han sökte att troget, såsom för Gud, utföra den uppgift som blivit honom given. Han var medveten om Guds närvaro i sin omgivning. Allt i naturen talade till honom om den osynlige Guden. Han kände Gud såsom en personlig Gud, och i det han tänkte på hans karaktär, kände han allt mer och mer hans närvaro. Han fann en tillflykt hos den Evige.NLASB 224.3

  Efter denna erfarenhet hörde Moses kallelsen från himmelen att byta ut sin herdestav mot myndighetens spira, att lämna sin fårhjord och bli Israels ledare. Den gudomliga befallningen fann honom emellertid utan självtillit, trög till att tala och tillbakadragen. Han överväldigades aven känsla av oförmåga att vara Guds språkrör. Men han tog emot uppgiften, och satte hela sin förtröstan till Herren. Den mäktiga uppgiften satte hans bästa själskrafter i verksamhet. Gud välsignade hans villiga lydnad, och han blev vältalig, förhoppningsfull, självbehärskad, väl skickad för det största verk som någonsin getts en människa. Om honom står det skrivet: ,,1 Israel uppstod icke mer någon profet sådan som Mose, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte.” 5 Mos. 34: 10.NLASB 225.1

  Vi behöver akta oss för att tycka synd om oss själva. Hällge dig aldrig åt känslan att du inte blir värderad som du borde bli, att dina ansträngningar inte blir uppskattade och att ditt arbete är alltför svårt. Låt minnet av vad Kristus har utstått för oss bringa varje klagande tanke till tystnad. Vi blir bättre behandlade än vår Herre. “Du begär stora ting för dig! Begär icke något sådant.” Jer. 45: 5. Herren har ingen plats i sitt verk för dem som har större begär efter att vinna kronan än efter att bära korset. Han vill ha människor som är mer angelägna att göra sin plikt än att ta emot sin lön, människor som är ivrigare att vara trogna mot principerna än att bli befordrade.NLASB 225.2

  Guds makt är oinskränkt
  Låt oss vara hoppfulla och modiga. Han känner till alla våra behov. Med konungarnas Konungs allmakt, han som är vår Gud och håller förbund, förenar sig den ömma Herdens mildhet och omsorg. Hans makt är oinskränkt, och detta ger oss visshet om, att hans löften säkert skall uppfyllas på alla som litar på honom. Han har möjligheter att undanröja Varje svårighet, så att de som tjänar honom och litar på hans ledning skall få .sitt underhåll. Hans kärlek överträffar all annan kärlek, så mycket som himmelen är högre än jorden. Han vakar över sina barn med en kärlek som är evig och utan gräns.
  NLASB 225.3

  När dagarna är som mörkast, när allting ser omöjligt ut, tro då på Gud. Han genomför sin vilja, och han gör allting till sitt folks bästa. De som älskar och tjänar honom får ny kraft dag efter dag.NLASB 226.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents