Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Vi väljer den bästa kosten

  Den kost som människan fick sig an visad i begynnelsen innefattade inte kött. Inte förrän efter floden, när all växtlighet på jorden hade blivit förstörd, fick människan tillåtelse att äta kött.NLASB 62.1

  När Herren utvalde människans kost i Edens lustgård, visade han dem den bästa maten, och när han utvalde kosten för Israels barn gjorde han på samma sätt. Han förde israeliterna ut ur Egypten och började fostra dem till att bli hans egendomsfolk. Genom dem ville han sedan välsigna och undervisa hela världen. Han försåg dem med den för detta ändamål bästa maten, inte kött utan manna, “ängla bröd”. Endast på grund av deras missnöje och längtan efter Egyptens köttgrytor försåg han dem med kött, och detta endast för en kort tid, men denna medförde sjukdom och död för tusenden. Trots detta blev begränsningen till en icke-animalisk kost aldrig riktigt godtagen. Den forsatte att vara en orsak till missnöje, öppet eller i hemlighet, och blev därför inte heller bestående.NLASB 62.2

  När israeliterna bosatte sig i Kanaan tilläts de att använda kött, dock med vissa begränsningar för att minska dess skadliga följder. Förtäring av svinkött blev förbjudet, så också av andra djur, fåglar och fiskar vilkas kött för klarades vara orent. Vid förtäring av sådant kött som var tillåtet var det emellertid strängt förbjudet att äta fettet och blodet.NLASB 63.1

  Endast friska djur kunde användas till mat. Inget djur som var ihjälrivet eller hade självdött eller från vilket blod inte hade fått avrinna fick användas.NLASB 63.2

  Genom att avvika från de gudomliga föreskrifterna för sin kost gick israeliterna miste om många välsignelser. De ville ha kött, men fick också bära följderna. De uppnådde inte Guds ideal i fråga om karaktären, inte heller uppfyllde de Guds syfte med sin kallelse. Herren “gav . . . dem, vad de begärde, men sände tärande sjukdom över dem”. De satte större värde på det materiella än det andliga, och den heliga, främsta rangställning som han hade ämnat åt dem, uppnådde de inte.NLASB 63.3

  De som äter kött äter egentligen säd och grönsaker i andra hand, ty djuren får från dessa näringsämnen vad de behöver för sin tillväxt. Det liv som finns i sädesslagen och växterna upptas av den som förtär dem. Vi får det sedan genom att äta djurens kött. Hur mycket bättre är det inte att få det direkt genom att äta den mat som Gud har berett åt oss.NLASB 63.4

  Sjukdom hos våra husdjur
  Kött har aldrig varit den bästa maten, men nu är det i dubbel utsträckning förkastligt, eftersom sjukdomar hos djuren har ökat så hastigt. De som använder kött vet egentligen mycket litet vad de äter. Om de kunde se djuren levande och känna till kvaliten på det kött de äter, skulle de ofta med vämjelse skjuta det ifrån sig. ,Folk äter ofta kött som är bemängt med tuberkulos och kancervirus. Tuberkulos, kancer och andra dödliga sjukdomar överförs därmed till människan.
  NLASB 63.5

  Svinets kött är fullt av parasiter. Angående svinet har Gud sagt: “Det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar.” 5 Mos. 14: 8. Denna befallning gavs därför att svinets kött är olämpligt som mat. Svinet är ett avskrädesätande renhållningsdjur och detta är den enda uppgift det var ämnat att fylla. Aldrig under några omständigheter var dess kött ämnat till mat för människor. Det är omöjligt för kött av någon levande varelse att vara hälsosamt som mat, när smuts är dess naturliga element, och när det förtär allt vad avskyvärt är.NLASB 64.1

  Också en del metoder för djurens gödning framkallar sjukdom. Eftersom de är avstängda från ljus och frisk luft och tvungna att inandas smutsiga ladugårdars instängda atmosfär, kanhända även gödda på föda som är på väg att ruttna, blir snart hela djurets kropp smittat med skadliga avfallsprodukter.NLASB 64.2

  Djur transporteras ofta långa vägar och underkastas mycket lidande, innan de når slakteriet. De hämtas från de gröna ängarna och forslas sedan över milslånga, heta och dammiga vägar eller blir instängda i smutsiga gods vagnar, feberheta och uttröttade och får ofta under många timmar vara utan både foder och vatten. På detta sätt förs de arma djuren till sin död för att människan skall kunna kalasa på deras döda kroppar.NLASB 64.3

  Fisk blir på många håll så smittad av de orenligheter som de nödgas leva på, att de blir en orsak till sjukdom. Sund kost av allt det goda naturen bjuder ger hälsa och kraft. Detta är särskilt fallet, när fisk kommer i beröring med de stora städernas avlopp. Fisk som lever på avloppens innehåll kan sedan ge sig av till avlägsna vattendrag och fångas där vattnet är rent och friskt. När de sedan används till mat, kan de, utan att man anar faran, medföra sjukdom och död.NLASB 64.4

  Köttdietens följder
  Följderna aven regelbunden köttdiet torde inte omedelbart komma i dagen, men detta är inget bevis för att den inte är skadlig. Det är inte många människor man kan få att tro, att det är köttet de äter som har fördärvat deras blod och åstadkommit deras lidanden. Många dör i sjukdomar som helt och hållet förorsakats av köttätande, medan detta helt undgår deras egna och andras misstankar.
  NLASB 65.1

  De skadliga moraliska följderna av att regelbundet äta kött är inte mindre påtagliga än de fysiska skadorna. Kött är skadligt för hälsan och allt som påverkar kroppen har en motsvarande inverkan på sinnelaget och själen. Tänk bara på den grymhet mot djuren som köttätandet är förbundet med, och dess inverkan på dem som behandlar dem illa och på dem som bevittnar det. Hur förstör inte detta de ömhetskänslor som man alltid borde hysa för Guds skapade varelser.NLASB 65.2

  Det är en missuppfattning att tro att muskelstyrka beror på att man äter kött. Kroppens behov kan bättre tillfredsställas, och bättre och starkare hälsa åtnjutas utan att man använder kött. Sädesslagen tillsammans med frukt, nötter och grönsaker innehåller alla nödvändiga näringsämnen för att bilda bra blod. Behovet av dessa näringsämnen kan inte fyllas så väl och så fullständigt genom en köttdiet. Om kött hade varit av betydelse för hälsa och krafter skulle kött ha innefattats i människans ursprungliga kost.NLASB 65.3

  När man slutar att använda kött, uppträder ofta en känsla av svaghet, en brist på kraft. Många tror att detta är ett bevis för att kött är nödvändigt, men det är endast på grund av att denna mat stimulerar, gör blodet feberaktigt och uppjagar nerverna som de saknar köttet. En del människor kommer att finna det lika svårt att sluta upp med att äta kött som det är för en alkoholist att sluta med sitt brännvin, men de kommer att må bättre när de vant sig vid den nya kosten.NLASB 66.1

  Variation i kosten
  När man överger köttet bör det ersättas med en kombination av sädesslag, nötter, grönsaker och frukt som blir både närande och aptitlig. Detta är särskilt nödvändigt för dem som är klena eller har tungt kroppsarbete. I en del fattiga länder kan kött vara den billigaste maten. Under sådana förhållanden kommer övergången att ske med större svårighet, men den kan ske. Vi bör emellertid ta med i beräkningen människors olika inställning och en livslång vanas makt, och bör vara försiktiga att inte överdrivet påyrka även riktiga principer. Ingen bör enträget uppmanas att göra förändringen plötsligt. Kött måste ersättas av hälsosam kost som också är billig. Här har den som lagar maten stort ansvar. Med omsorg och skicklighet kan rätter tillagas som kommer att vara biide närande och aptitretande och som i största utsträckning kommer att ersätta köttet.
  NLASB 66.2

  Under alla förhållanden måste samvetet upplysas, viljan engageras och god och hälsosam mat anrättas, om övergången från köttkost skall kunna ske smärtfritt. Begäret efter kött kommer då snart att försvinna.NLASB 66.3

  Är det inte på tiden att alla tog sikte på att undvara kött? Hur kan de som har för avsikt att bli rena, förädlade och heliga, så att de kan åtnjuta heliga änglars gemenskap, fortsätta att som mat använda någonting som inverkar skadligt på både kropp och själ? Hur kan de ta livet av Guds skapade väsen bara för att kunna förtära köttet som en njutning eller en lyx? Hellre bör man då återvända till den hälsosamma och njutbara kost som gavs människan i begynnelsen och ge barnen ett gott föredöme samt undervisa dem om att öva barmhärtighet mot de varelser som Gud har skapat och ställt under vårt beskydd.NLASB 66.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents