Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hemlivet

  Samhället är sammansatt av familjer
  och blir vad familjerna gör det till. Från hjärtat “utgår livet” (Ords. 4: 23), och samhällets hjärta såväl som kyrkans och nationens är familjen. Samhällets välfärd, kyrkans framgång och nationens välfärd, beror på hemmens inflytande.
  NLASB 18.1

  Hemlivets betydelse och tillfällen ser vi belysta i Jesu liv. Han som kom från himmelen för att bli vårt föredöme och vår lärare tillbringade trettio år som medlem i en familj i Nasaret. Bibelns redogörelse för dessa år är mycket kortfattad. Inga säregna underverk tilldrog sig allmän uppmärksamhet. Inga ivriga folkskaror följde honom eller lyssnade till hans ord. Ändå fullföljde han under alla dessa år sin gudomliga uppgift. Han levde som en av oss, deltog i hemlivet, underordnade sig dess disciplin, utförde dess plikter, bar dess bördor. Under ett anspråkslöst hems skyddande vård deltog han i allt det som är allas vår lott och “växte till i ålder och vishet och nåd inför Gud och människor.” Luk. 2: 52.NLASB 18.2

  Frälsarens ungdomsår är mer än ett föredöme för ungdomen. De ger lärdomar som borde vara en uppmuntran för alla föräldrar. De dagliga plikter som gäller familjen och grannskapet är det allra första verksamhetsområdet för den som vill verka för sina medmänniskors välfärd. Det finns inget viktigare arbetsfält än det som överlämnats åt hemmets grundare och vårdare. Inga uppgifter som anförtrotts oss för med sig större och mera vittgående följder än föräldrars arbete.NLASB 19.1

  Det är vår tids ungdom och barn som avgör samhällets, framtid, och vad dessa ungdomar och barn skall bli beror på hemmet. Till bristen på rätt fostran i hemmet kan spåras större delen av de sjukdomar, den misär och den brottslighet som drabbar världen. Om hemlivet var vad det skulle vara, om barnen som lämnar dess vård var beredda att möta livets plikter och faror, vilken förvandling skulle vi då inte få uppleva i vår värld!NLASB 19.2

  Stora ansträngningar görs, man använder tid och pengar och arbetar nästan utan begränsning i företag och på anstalter för att återställa offren för dåliga vanor. Och även alla dessa ansträngningar är otillräckliga för att fylla de stora behoven. Men resultaten blir inte överväldigande. Hur många blir varaktigt hjälpta?NLASB 19.3

  Massor av människor längtar efter att få börja ett bättre liv, men de saknar mod och beslutsamhet att bryta vanornas makt. De drar sig för den ansträngning, kamp och självförsakelse som fordras, och deras liv blir förfelat och ödelagt. På så sätt har även lysande begåvningar, män med höga ideal och som för övrigt är av naturen och genom sin utbildning lämpade att fylla förtroendeuppdrag och ansvarsfulla poster, blivit förnedrade och gått förlorade bådo för detta livet och för det tillkommande.NLASB 19.4

  Hur bitter blir inte kampen att återvinna sitt människovärde för dem som verkligen bryter med sitt förflutna! Och många går under hela sitt liv med bruten hälsa, med vacklande viljekraft, med ett skadat intellekt och försvagade själskrafter som resultat av sin fördärvliga sådd. Hur mycket, mer skulle inte ha uträttats om man i tid tagit itu med det onda.NLASB 19.5

  Detta arbete vilar till stor del på föräldrarna. Om man i sina ansträngningar att minska spritmissbruk och annat ont, som likt ett rötsår fräter på samhällskroppen, hade lagt större vikt vid att undervisa föräldrarna hur man kan bygga upp barnens vanor och karaktär, så skulle man ha gjort avsevärt mycket större nytta. Vanan är en fruktansvärd makt när den missbrukas, men det står i föräldrarnas makt att göra den till en livs- och samhällsbevarande kraft. De har förmånen att dirigera strömmen vid dess källa, och det är deras sak att leda den i rätt riktning.NLASB 20.1

  Grunden till ett lyckligt liv
  Föräldrarna kan hos sina barn lägga grunden till ett friskt och lyckligt liv. De har möjlighet att sända ut dem från sina hem med moralisk kraft att motstå frestelser och med mod och kraft framgångsrikt ta itu med livets problem. De kan sporra dem till att besluta sig för att utveckla kraft till att leva till Guds ära och till välsignelse för världen. De kan jämna vägen för dem även om deras liv blir ljust eller om svåra upplevelser kommer att möta dem.
  NLASB 20.2

  Hemmets uppgift sträcker sig längre än dess egna medlemmar. Det kristna hemmet skall genom tillämpning lära barnen riktiga livsprinciper. Ett sådant föredöme kommer att kraftigt främja det goda i världen. Mäktigare än någon predikan är ett verkligt hems inflytande på människors hjärtan och liv. De ungdomar som lämnar ett sådant hem, kommer att delge andra vad de själva har lärt. Ädlare livs principer kommer att vinna mark i andra familjer och ett förädlande inflytande blir verksamt i samhället.NLASB 20.3

  Det finns många andra för vilka våra hem kan bli till välsignelse. Kristna människors umgängesliv och förströelser bör inte styras efter världens sätt att leva, utan av Kristi Ande och hans Ords undervisning.NLASB 21.1

  “När du gör ett gästabud, på middagen eller på aftonen, så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, ej heller rika grannar, så att de bjuda dig igen och du därigenom får vedergällning. Nej, när du gör gästabud, så bjud fattiga, krymplingar, halta, blinda. Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse. Så lärde Jesus i Luk. 14: 12-14.NLASB 21.2

  Sådana gäster kommer det inte att förorsaka dig något större besvär att ta emot. Du behöver inte bjuda dem på ett raffinerat eller dyrbart kalas. Du behöver inte göra några ansträngningar för att lysa. Värmen i ett vänligt välkommen, en plats vid din härd, en stol vid ditt bord i hemmet, och förmånen att få dela bönetimmens välsignelse, skulle för många av dessa vara en försmak av himmelen.NLASB 21.3

  Våra sympatier bör överskrida det egna jagets gränser och familjeväggarnas inhägnad. Det ges värdefulla tillfällen för dem som är villiga att göra sina hem till en välsignelse för andra. Umgängeslivets inflytande är en underbar kraft. Vi kan använda den, om vi vill, såsom ett medel att hjälpa människorna omkring oss.NLASB 21.4

  En utsträckt hand
  Våra hem bör vara en tillflyktsort för den för frestelser utsatta ungdomen. Många av dem står vid skiljevägen. Varje inflytande, varje intryck blir av avgörande betydelse för de val som kommer att forma deras öde för både tid och evighet. Det onda lockar dem. Nöjeslokalerna görs ljusa och tilldragande. De välkomnar alla besökare. Överallt omkring oss finns hemlös ungdom, många andra med hem som inte ger någon hjälp eller några höga ideal. Därför dras de in i det som är ont. De går under alldeles utanför våra dörrar.
  NLASB 21.5

  Denna ungdom behöver förståelse och en utsträckt, hjälpande hand. Vänliga ord, enkelt sagda, och en smula spontan uppmärksamhet skulle skingra de moln av frestelser som hopar sig över dem. Det finns kraft i ett ärligt uttryck av verklig sympati för att öppna hjärtedörrar hos människor som behöver få känna de Kristus-lika ordens vällukt och den okonstlade, milda beröringen av Kristi kärlek. Om vi ville visa intresse för ungdomen, inbjuda dem till våra hem och omge dem med en trevlig, välgörande atmosfär, skulle många med glädje vända sina steg in på den goda vägen.NLASB 22.1

  Vår tid här nere är kort, vi går vår väg genom världen bara en gång. Låt oss därför under vägen göra det mesta möjliga av livet. Om vi är villiga att öppna våra hjärtan och våra hem för livets gudomliga principer, kommer vi att kunna förmedla strömmar av livgivande kraft. Från våra hem skall då flöda strömmar av läkedom som för med sig liv, glädje och fruktbarhet, där det nu råder ofruktbarhet och nöd.NLASB 22.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents