Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hälsan börjar i hemmet

  Kunskapen om att människan skall vara ett tempel, en boning som uppenbarar Guds härlighet, skulle utgöra den starkaste sporre till att vårda och utveckla våra fysiska krafter. Övermåttan underbart har Skaparen skapat människokroppen, och nu råder han oss att göra den till föremål för vårt studium, så att vi förstår dess behov och gör vår del för att bevara den från skada och besmittelse.NLASB 46.1

  För att njuta av god hälsa måste vi ha bra blod, ty blodet är själva livsströmmen. Det reparerar nedbrutna vävnader och ger kroppen näring. När blodet tillförs lämpliga födoämnen och renas och får livskraft genom kontakt med frisk luft, för det med sig liv och kraft till varje del av kroppen. Ju bättre blodcirkulationen är, dess bättre kommer denna uppgift att fullföljas.NLASB 46.2

  Vid varje hjärtats pulsslag finner blodet sin väg, snabbt och lätt, till alla kroppens delar. Dess cirkulation bör inte förhindras genom åtsittande kläder eller band, ej heller genom otillräcklig klädsel av armar och ben. Allt som hindrar blodcirkulationen tvingar blodet tillbaka till de inre organen och åtadkommer därmed blodstockning. Huvudvärk, hosta, hjärtklappning eller matsmältningsbesvär blir ofta följden.NLASB 46.3

  För att få bra blod måste vi andas ordentligt. Fulla, djupa andetag av frisk luft som fyller lungorna med syre, renar blodet. Syret ger det dess ljusa färg och sänder det såsom en livgivande ström till varje del av kroppen. Riktig andning lugnar nerverna, stimulerar aptiten och gör matsmält ningen mera fullständig samt framkallar god, vederkvickande sömn.NLASB 47.1

  Goda andningsvanor
  Goda andningsvanor Vi bör ge lungorna största möjliga frihet. Deras förmåga att fylla sin uppgift utvecklas genom obehindrad verksamhet. Den minskar om de blir hopträngda och sammanpressade. Härav kommer de skadliga följderna av den allmänna ovanan, särskilt i stillasittande arbete, att sitta framåtlutad. I denna ställning är det omöjligt att ta djupa andetag.
  NLASB 47.2

  Lungorna är ständigt i färd med att avlägsna orenhet och behöver ständigt förses med frisk luft. Dålig luft ger inte den nödvändiga syremängden och när blodet passerat hjärnan och andra organ blir dessa inte uppfriskade. Därav följer nödvändigheten av grundlig ventilation. Att leva i instängda, dåligt ventilerade boningsrum med dess “döda”, förskämda luft, försvagar hela kroppen. Den blir ovanligt känslig för kyla så att till och med en lindrig avkylning förorsakar sjukdom. Det är den ständiga vistelsen inomhus som gör många kvinnor bleka och svaga. De inandas samma luft om och om igen till dess den är bemängd med giftiga ämnen som utsöndrats från lungorna och huden och dessa orenheter återförs sedan till blodet.NLASB 47.3

  Vid uppförandet av byggnader vare sig för offentligt bruk eller bostäder bör man noga sörja för god ventilation och rikligt med sol. Försummelse i fråga om tillräcklig ventilation är ansvarig för mycket av vår dåsighet och slöhet.NLASB 48.1

  Noggrann renlighet är nödvändig för både kroppslig och själslig hälsa. Orenhet utsöndras ständigt från kroppen genom utdunstning från huden. Dess miljontals porer blir hastigt igentäppta om de inte hålls rena genom att vi badar ofta. Orenheterna som skulle utsöndras genom huden blir i annat fall en ytterligare börda för övriga utsöndringsorgan.NLASB 48.2

  De flesta människor skulle vinna på att ta ett kallt eller ljumt bad varje dag, morgon eller kväll. I stället för att öka mottagligheten för förkylning, kommer ett rätt taget bad att förebygga förkylning, ty det förbättrar cirkulationen. Blodet dras till kroppsytan och en lättare och mera regelbunden tillströmning av blod erhålls. Själ och kropp blir vederkvickta. Musklerna blir mera elastiska och tankarna blir klarare. Badet lugnar dessutom nerverna. Badning underlättar även tarmens, magens och leverns verksamhet i det den ger dem alla hälsa och livskraft och därmed främjar matsmältningen.NLASB 48.3

  Det är även betydelsefullt att kläderna hålls rena. Underkläderna absorberar de avfallsprodukter som utsöndras genom porerna. Om man inte byter och tvättar dem ofta, återuppsuger kroppen dessa orenheter.NLASB 48.4

  Varje slag av orenhet och brist på hygien kommer att åstadkomma sjukdom. Dödsbringande bakterier frodas i mörka, försummade hörn, i ruttnande avfall och i fukt, mögel och unkenhet. Grönsaksavfall eller högar av fallna löv bör inte tillåtas ligga kvar nära huset för att ruttna och förpesta luften. Ingenting orent eller på väg att ruttna bör tolereras inom hemmets väggar.NLASB 48.5

  Noggrann hygien, rikligt med solljus och noggrann omsorg om hygien i hemlivets varje detalj är av högsta betydelse, om våra familjemedlemmar skall gå fria från sjukdom och vara friska och glada.NLASB 49.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents