Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Barnens utbildning börjar i hemmet

  Våra barn kan sägas stå vid ett vägskäl. På alla sidor lockar världen till egennytta och självisk njutning, och kallar dem bort från den väg som utstakats för Herrens återlösta barn. Om deras liv kommer att bli till välsignelse eller till förbannelse beror på den väg de väljer. Fyllda som de är av energi och ivriga att pröva sina förmågor, måste de finna ett utlopp för sin överflödande livskraft. De kommer att bli aktiva till gott eller ont.NLASB 29.1

  Bibeln söker inte dämpa verksamhetslusten. Den leder den rätt. Gud bjuder inte ungdomen att avstå från att söka nå höga mål. De karaktärsdrag som gör oss verkligt framgångsrika och aktade bland människor, det outsläckliga begäret efter något högre och bättre, den okuvliga viljan, de ihärdiga ansträngningarna och den outtröttliga uthålligheten skall ju inte undertryckas. De skall i stället genom Guds nåd ledas så att sådana mål uppnås som är så mycket högre än enbart själviska och världsliga intressen som himmelen är högre än jorden.NLASB 29.2

  Föräldrarnas första plikt
  På oss som föräldrar och kristna vilar ansvaret att leda våra barn i rätt riktning. De måste med förstånd, omtanke och ömhet ledas in på det Kristus-lika tjänandets väg. Vi står som föräldrar i heligt förbund med Gud att fostra våra barn för hans tjänst, Det är vår första plikt att omge dem med sådana förhållanden som leder dem till att välja ett liv i tjänande kärlek och att ge dem den härför nödvändiga utbildningen.
  NLASB 30.1

  “Så älskade Gud. . . att han utgav sin enfödde Son”, för att vi inte skulle förgås utan ärva evigt liv. Kristus älskade oss och “utgav sig själv för oss”. (Joh. 3: 16, Ef. 5: 2.) Om vi älskar, kommer vi att ge, “Icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna”, är vad vi måste lära oss och lära våra barn. Matt. 20: 28.NLASB 30.2

  Ungdomen bör tänka på att de inte är sina egna. De tillhör Kristus. De är köpta med hans blod, hans kärlek gör anspråk på dem, De lever, genom att han bevarar dem genom sin makt. Deras tid, deras krafter, deras förmågor, alltsamman tillhör honom för att utvecklas, utbildas och användas för honom.NLASB 30.3

  Den mänskliga familjen, som skapats till Guds avbild, är näst efter änglarna de ädlaste av alla väsen i hans skapelseverk. Gud vill att vi skall bli allt som han har gjort möjligt för oss att bli och att prestera vårt allra bästa med de krafter han har gett oss.NLASB 30.4

  Livet är hemlighetsfullt och heligt. Det är en uppenbarelse av Gud själv, han som är livets källa. Livets tillfällen är dyrbara och skall tillvaratas med omsorg, Går de förlorade, är de förlorade för alltid,NLASB 30.5

  Gud ställer evigheten inför oss med dess allvarliga verkligheter och ger oss en inblick i odödliga och oförgängliga värden. Han framställer för oss ovärderliga, förädlande sanningar, för att vi skall kunna gå fram på trygga, tillförlitliga vägar i vår strävan efter ett mål som är värdigt all vår förmåga.NLASB 30.6

  Gud betraktar det lilla frö som han själv har skapat och ser däri den blivande vackra blomman, busken eller det högresta, lummiga trädet. På samma sätt ser han möjligheterna i varje människa. Vi är här för ett bestämt ändamål. Gud har gett oss sin plan för våra liv, och han vill att vi skall nå den allra högsta utveckling.NLASB 31.1

  Han vill att vi ständigt skall växa till i gudsfruktan, glädje och användbarhet. Alla har vi förmågor som vi måste lära oss att se och värdera såsom gudomliga gåvor, och att använda dem rätt. Han vill att ungdomen skall odla och utveckla alla sina inneboende krafter och sätta alla sina själsförmögenheter i verksamhet. Han vill se dem njuta av allt som är nyttigt och värdefullt i livet, att vara goda och göra gott, och därmed samla en himmelsk skatt för det eviga livet.NLASB 31.2

  Ungdom bör ivrigt eftertrakta att överträffa varandra i allt som är osjälviskt, högt och ädelt. Ut dem betrakta Kristus som mönsterbilden efter vilken de själva skall formas. Den ädla anda som han uppenbarade i sitt liv skall också de hysa, nämligen en strävan att göra världen bättre därför att de har levt i den. Till denna livsuppgift är de kallade.NLASB 31.3

  En mångsidig utbildning
  En mångsidig utbildning är nödvändig, en utbildning som kommer att kräva av föräldrar och lärare sådan omtanke och ansträngning som enbart en undervisning i vetenskapliga ämnen inte kräver. Här gäller det något mer än intellektets odling. En utbildning är inte fullständig såvida inte kroppen, själen och hjärtat blir i lika grad bildade. Karaktären måste komma under lämplig fostran för att kunna nå sin fullaste och högsta utveckling. Alla själens och kroppens förmögenheter skall utvecklas och utbildas rätt.
  NLASB 31.4

  Verklig bildning omfattar hela människan. En sådan bildning lär oss att rätt använda oss själva. Den gör det möjligt för oss att på bästa sätt använda både hjärna, ben och muskler, ja, hela kroppen, själen och hjärtat. Själsförmögenheterna är de högre krafter som skall styra hela kroppen. De naturliga begären skall ställas under samvetets och de andliga känslornas kontroll. Kristus intar platsen som mänsklighetens huvud, och hans avsikt är att leda oss in på renhetens höga och heliga vägar i hans tjänst. Genom hans nåds för underliga inflytande kommer vi att förändras i gemenskap med honom.NLASB 32.1

  Jesus erhöll sin utbildning i hemmet. Hans mor var hans första lärare. Från hennes läppar och från profeternas skrifter lärde han känna det som hör himmelriket till. Han levde sitt liv i ett vanligt hem och där bar han villigt och glatt sin del av familjens bördor. Han som förut befallde Över de himmelska härskarorna, var en villig tjänare, en kärleksfull och lydig son. Han lärde sig ett yrke och arbetade med sina egna händer i snickeriverkstaden. Trött som en vanlig arbetare gick han till fots på den lilla stadens gator till och från sitt anspråkslösa arbete.NLASB 32.2

  Den tidens människor värderade allting efter dess yttre glans. Allt eftersom religionen hade avtagit i kraft, hade den ökat i pomp och ståt. Den tidens lärare försökte vinna folkets respekt genom yttre ståt och prål. Inför allt detta framstod Kristi liv i bjärt kontrast. Hans liv visade hur värdelöst allt detta var som man ansåg vara det viktigaste i livet. Skolorna som på den tiden förstorade det som var ringa och förringade det som var stort, uppsökte han inte. Han hämtade sin utbildning ur de källor som himmelen förordnat, genom nyttigt arbete, genom studium av Guds Ord, från naturen och livets erfarenheter. Dessa är Guds läroböcker, fyllda med undervisning för alla som har villiga händer, seende ögon och ett förstående sinnelag.NLASB 32.3

  “Barnet växte upp och blev allt starkare och uppfylldes av vishet; och Guds nåd var över honom.” Förberedd på detta sätt kunde han ta upp sitt livsverk, och i varje kontakt med sina medmänniskor utöva ett inflytande till välsignelse.NLASB 33.1

  Barnets första skola
  Hemmet är barnets första skola, och det är här grunden skall läggas för ett tjänande liv. Om ett sådant liv skall det inte bara teoretiseras. Dess principer skall i stället forma hela livets fostran.
  NLASB 33.2

  Mycket tidigt skall barnet undervisas om hjälpsamhetens dygd. Så snart krafter och förståndsförmågor är tillräckligt utvecklade, bör man ge barnet bestämda uppgifter i hemmet. Det bör uppmuntras till att söka hjälpa far och mor, uppmuntras till självförsakelse och självkontroll, till att sätta andras lycka och bekvämlighet före sin egen, att ta vara på tillfällen att glädja och hjälpa sina bröder, systrar och lekkamrater och att visa vänlighet mot gamla och sjuka, och andra som har det svårt. Ju mera helt det sanna tjänandets anda råder i hemmet, dess mera helt kommer denna anda att utvecklas i barnens liv. De kommer att lära sig att finna glädje i att tjäna och försaka för andras bästa.NLASB 33.3

  Hemmets undervisning skall sedan uppföljas genom skolans arbete. Hela människans utveckling, fysiskt, själsligt och andligt, samt fostran till att tjäna och försaka, bör ständigt hållas i sikte.NLASB 33.4

  När det gäller att forma karaktären och leda de ungas liv in på det osjälviska tjänandets banor, är vardagens erfarenhet att tjäna för Kristi skull i små saker mera verksamt än någon annan metod. Att uppmuntra och leda dem rätt är föräldrars och lärares uppgift. Tjänandets anda är himmelens anda, och i varje ansträngning att utveckla och uppmuntra den kommer änglarna att medverka.NLASB 33.5

  En sådan utbildning måste vara grundad på Guds Ord. Endast här finner vi dess principer i sin fullhet. Bibeln bör läggas till grund för både studier och undervisning. Den väsentligaste kunskapen är kunskapen om Gud och om Kristus som han har sänt.NLASB 34.1

  Lär känna dig själv
  Varje barn och varje ung man och kvinna bör äga kunskap om sig själv. De bör känna till den kropp som Gud har gett dem och de lagar som ligger till grund för att bevara den vid hälsa. De bör också få en yrkesutbildning som gör dem till män och kvinnor med praktiska förmågor. Till detta bör läggas undervisning och praktisk erfarenhet i olika slags missionsverksamhet.
  NLASB 34.2

  Låt också ungdomen avancera så fort och så långt som de förmår att tillägna sig kunskap. Låt deras studier vara så omfattande som deras krafter tillåter. Och allt eftersom de lär, låt dem också delge andra sina kunskaper. På så sätt erhåller deras själsförmögenheter disciplin och kraft. Det är kunskapernas användning som avgör utbildningens värde. Att använda lång tid för studier utan att göra några ansträngningar att delge vad man lärt visar sig ofta vara ett hinder snarare än en hjälp till verklig utveckling. Både i hemmet och i skolan bör det vara elevens uppgift att lära sig studera och att förmedla den erhållna kunskapen. Vilken bana han än väljer kommer han att vara både elev och lärare så länge livet varar. På detta sätt kan han göra ständiga framsteg, om han sätter sin förtröstan till Gud. Ty för de människor som tror på honom och håller sig till honom som är oändlig i visdom, kan Gud uppenbara gångna tidsåldrars hemligheter och lösa de mest svårartade problem.NLASB 34.3

  Umgängets inflytande
  Bibeln lägger stor vikt vid umgängets inflytande, även när det gäller vuxna. Hur mycket större är då inte dess makt över barn och ungdom. De kamrater de umgås med, I det beteendemönster de utvecklar, och de vanor de lägger sig till med kommer att avgöra frågan om deras användbarhet här i tiden och även deras eviga väl.
  NLASB 35.1

  Det är ett sorgligt faktum, som borde få föräldrars hjärtan att bäva, att det i många skolor och högre läroanstalter till vilka ungdomen sänds för intellektuell bildning och fostran, råder ett inflytande som snedvrider karaktären, avleder sinnena från livets verkliga ändamål och förnedrar det sedliga livet. Genom kontakt med dåliga kamrater, de nöjeslystna och de sedligt fördärvade, förlorar ett stort antal ungdomar den okonstlade och rena livsstil, den tro på Gud och den självuppoffrande anda som kristna föräldrar högaktat och slagit vakt om genom omsorgsfull undervisning och allvarlig bön.NLASB 35.2

  Många av dem som börjar sin skolgång för att utbilda sig för något slag av osjälviskt tjänande, blir fördjupade i världsliga ämnen. De väcks till iver att vinna utmärkelser i sina Studier och få ära och upphöjd ställning i världen. Syftet med deras inträde i skolan förloras ur sikte och de ägnar sig i stället åt själviska och världsliga strävanden. Ofta lägger de sig också till med vanor som fördärvar livet både för denna värld och för den tillkommande.NLASB 35.3

  I regel är människor med vidsynta åsikter, osjälviska uppsåt och ädla strävanden, personer hos vilka dessa karaktärsdrag utvecklats under inflytande av de människor de umgåtts med under tidiga år.NLASB 35.4

  I alla Guds föreskrifter för sitt folk Israel underströks betydelsen av att skydda barnen från dåligt sällskap. Alla åtgärder för det religiösa och sociala livets väl vidtogs för att bevara barnen från dåligt sällskap och från deras tidigare år göra dem förtrogna med Guds lags principer och föreskrifter. Den praktiska undervisning som gavs vid nationens födelse måste ha gjort ett djupt intryck på allas hjärtan. Innan den sista fruktansvärda straffdomen kom över Egypten i och med alla förstföddas död, befallde Gud sitt folk att samla alla sina barn i sina egna hem. Dörrposterna i varje hus beströks med blod, och innanför detta teckens säkra skydd skulle alla stanna kvar. På samma sätt bör föräldrar i vår tid som älskar och fruktar Gud, bevara sina barn inom ramen av Guds förbund, under skydd av de helgande verkningar som möjliggjorts genom Kristi försoningsblod.NLASB 36.1

  Alla som söker följa det gudomliga utbildningsmönstret, kommer att åtnjuta hans uppehållande nåd, hans ständiga närvaro och bevarande kraft. Till oss alla säger han: “Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd... Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.” Jos. 1: 9, 5.NLASB 36.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents