Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Alkoholen och det moderna livet

  Ve dig, du som bygger ditt hus med orättfärdighet och dina salar med orätt, . . . du som säger: ‘Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar och så gör åt dig vida fönster och belägger huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! Kallar du det att vara konung, att du ävlas med att bygga cederhus? . . . Dina ögon och ditt hjärta stå allenast efter vinning och efter att utgjuta den oskyldiges blod att öva förtryck och våld.” Jer. 22: 13-17.NLASB 81.1

  Detta kan tillämpas på dem som tillverkar och säljer rusdrycker. Deras affärsverksamhet innebär stöld. Ty för de pengar de tar emot ger de inte lika värde tillbaka. Varje krona de lägger till sina vinster har fört med sig en förbannelse till förbrukaren.NLASB 81.2

  Gud har med frikostig hand gett människor sina välsignelser. Om hans gåvor används med förstånd, liur litet skulle världen då veta av fattigdom och nöd! Det är människors ondska som förvandlar hans välsignelser till förbannelser. Det är på grund av girighet och vinstbegär och en förvänd aptit som jordens säd och frukter, som getts oss till näring, blir förvandlade till gift som medför elände och fördärv.NLASB 81.3

  Varje år konsumeras miljontals och åter miljontals liter berusande drycker. Miljarder och åter miljarder kronor går åt för att köpa elände, fattigdom, sjukdom, förnedring, brottslighet och död. För förtjänstens skull säljer man åt sina offer det som fördärvar och ödelägger kropp och själ. Så åsamkar man alkoholistens familj fattigdom och elände.NLASB 82.1

  Men än mera fruktansvärt är att förbannelsen träffar själva hjärtat i hemmet. Det blir alltmera vanligt att kvinnor faller offer för spritbegäret. I många hem är barn, till och med de yngsta, i sin oskuld och hjälplöshet, dagligen utsatta för faror på grund av spritförtärande mödrars försummelse, vanvård och förnedring. Vilka andra framtidsutsikter ger väl dem detta, än en förnedring till och med djupare än deras föräldrars?NLASB 82.2

  Ofta förbjuds försäljning av rusdrycker till den som är drucken eller som är känd för att vara alkoholist. Men verksamheten att göra ungdomen alkoholiserad fortsätter oavbrutet. Själva rusdryckshanteringens tillvaro är beroende av att man hos ungdomen skapar begär efter alkohol. Ungdomen blir ledd vidare steg för steg till dess spritvanan är grundlagd och en törst har skapats som till varje pris kräver att bli tillfredsställd. Det vore mycket mindre skadligt att ge sprit åt den obotliga alkoholisten, vars undergång i de flesta fall redan är avgjord, än att tillåta blomman av vår ungdom att lockas i fördärvet.NLASB 82.3

  Anstalter har upprättats där alkoholens offer kan få hjälp med att övervinna sitt begär. Detta är en ädel verksamhet, men så länge försäljningen av rusdrycker godkänns av myndigheterna, kommer de onyktra att få ringa nytta härav. Smaken för sprit, även om den är under. tryckt, är inte helt omintetgjord, och när frestelsen ansätter dem, såsom den gör på många håll, faller de alltför ofta lätt offer för sitt begär.NLASB 82.4

  Oerhörda finansiella förluster
  Rättigheter beviljas med åberopande av att de tillför medel till statskassan, men vad betyder väl denna inkomst, när den jämförs med de enorma utgifter som förorsakas av brottslingar och de utfattiga som utgör sprithanteringens frukter. En man begår under spritens inflytande ett brott och ställs inför rätta, och de som legaliserat spriten är tvungna att ta itu med resultatet av sina egna gärningar. De legaliserade försäljningen av drycker som gjort mannen till brottsling, och nu måste de sända mannen till fängelse, medan hans hustru och barn ofta blir lämnade utblottade för att bli en börda för samhället.
  NLASB 83.1

  Om man endast tog den finansiella sidan av frågan i betraktande, skulle man inte tolerera en sådan verksamhet! Vilka inkomster kan väl kompensera förlusten aven människas förstånd, utplåningen eller vanställandet av Guds avbild hos människan, barnens undergång, i det de blir dömda till fattigdom och förnedring och till att i sig föreviga de onda tendenser som behärskar deras alkoholiserade föräldrar?NLASB 83.2

  En man som fått vanan att använda rusdrycker är i en förtvivlad ställning. Hans hjärna är sjuk och hans viljekraft är försvagad. Så långt som det gäller hans egen kraft, är hans begär omöjligt att behärska. Man kan inte tala förnuft med honom eller övertala honom att förneka sig själv. När den som har beslutat sig för att sluta dricka sprit blir indragen på en krog, tar han till glaset igen och med första smaken av sprit dör varje beslut och varje tillstymmelse till viljekraft. Blott en droppe av den sinnesförvirrande drycken, och varje tanke på dess följder är som bortblåst. Den förkrossade hustrun är glömd.NLASB 83.3

  Det finns ingen människa vars intressen inte äventyras av sprithanteringen. Det finns ingen människa som för att skydda sig själv inte personligen borde föresätta sig att göra den om intet.NLASB 84.1

  Framför alla andra ställen där man sköter enbart världsliga affärer skulle lagstiftande församlingar och domstolar vara fria från onykterhetens förbannelse. Landshövdingar, riksdagsmän, domare, de som stiftar och tillämpar landets lagar, de som bär ansvaret för sina medmänniskors liv, goda rykte och egendom bör vara helnyktra. Endast då kan deras intellekt vara klart nog att skilja mellan rätt och orätt. Endast då kan de äga fasta principer och vishet att skipa rättvisa och visa barmhärtighet.NLASB 84.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents