Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Att leva bättre

  Behovet av undervisning om hälsans lagar har aldrig varit större än nu. Många överträder dessa lagar av okunnighet. De behöver undervisning. Men vi vet i regel bättre än vi handlar. Vi behöver lära oss att inse hur betydelsefullt det är att vi verkligen i praktiken tillämpar vad vi får veta. Vi frågar i allmänhet för litet efter vår hälsa. Hur mycket bättre är det inte att förebygga sjukdom än att veta hur vi. skall göra när vi redan är sjuka.NLASB 13.1

  Det är varje människas plikt, för sin egen skull och för samhällets, att lära sig förstå livets lagar och sedan samvetsgrant följa dem. Vi behöver lära känna den underbaraste av alla organismer, vår egen kropp. Det är först när vi förstår de olika organens funktioner och deras beroende av varandra som vi kan hålla oss friska. Vi bör också studera själens inverkan på kroppen och kroppens inverkan på själen och lagarna för vårt välbefinnande.NLASB 13.2

  Sjukdom är en naturens ansträngning att frigöra kroppen från ett tillstånd som uppkommit på grund av att vi överträtt hälsans lagar. Vid sjukdom bör man söka efter orsaken. Ohälsosamma förhållanden bör ändras, felaktiga vanor rättas till. Sedan får vi stödja naturen i dess ansträngningar att driva ut föroreningar och återställa rätta förhållanden i kroppen.NLASB 14.1

  Frisk luft, sol, vila, motion, lämplig kost, vatten, förtröstan på Guds kraft: dessa är de verkliga botemedlen. Vi bör lära känna naturens läkande hjälpmedel och hur de skall användas. Det är livsviktige både att vi förstår de principer som gäller vid behandling av sjukdom och att vi skaffar oss en praktisk utbildning som gör det möjligt för oss att använda denna kunskap.NLASB 14.2

  Att använda naturliga läkemedel fordrar en viss omsorg och ansträngning som många inte är villiga att kosta på sig. Naturens läkande och återuppbyggande krafter verkar gradvis och den otålige tycker att det går för långsamt. När vi finner att vi måste överge skadliga njutningar måste vi visa karaktärsstyrka. Om naturen får tillfälle att verka ostört kommer den nämligen att läka de skador som uppstått. De som är uthålliga i lydnad för naturens lagar kommer att belönas med hälsa till kropp och själ.NLASB 14.3

  Vi kan aldrig för ofta bli påminda om att hälsan aldrig kommer av en slump. Hälsa är ett resultat av lydnad för naturens lagar. Detta inser alla som tränar inom idrotten. De förbereder sig mycket noga. De underkastar sig noggrann utbildning, hård träning och sträng disciplin. Alla fysiska vanor blir noggrant reglerade. De vet att försummelse, omåttlighet eller vårdslöshet som försvagar eller hämmar något av kroppens organ i dess funktioner resulterar i nederlag.NLASB 14.4

  Livet är ingen låtsad strid
  För den kristne är hälsan så mycket viktigare som han vet att hans hälsa ger resultat även för evigheten. Det som försvagar hälsan nedsätter inte bara kroppens krafter utan har en benägenhet att försvaga också de själsliga och moraliska krafterna. Om vi ger efter för någon ohälsosam vana blir det svårare att skilja mellan rätt och orätt och därmed svårare att motstå det onda. Detta ökar faran av ett misslyckande och ett nederlag.
  NLASB 15.1

  “Fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen.” 1 Kor. 9:24. I den tävlan som vi alla tar del kan alla vinna som är villiga att underkasta sig disciplin genom lydnad för rätta principer. Att följa dessa principer i alla livets detaljer betraktas alltför ofta såsom oväsentligt, alltför bagatellartat för att kräva vår uppmärksamhet. Men med tanke på allt som står på spel är ingenting av det vi tar med oväsentligt. Varje handling är en vikt i vågskålen som avgör vad det skall bli av vårt liv. Bibeln bjuder oss att löpa såsom den som vill vinna segerlönen.NLASB 15.2

  Aposteln Paulus skriver: om den självförsakelse som de tävlande i de gamla grekiska idrottsspelen underkastade sig: “Alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans, men vi för att vinna en oförgänglig. Jag för min del löper alltså icke såsom gällde det ett ovisst mål; jag kämpar icke likasom en man som hugger i vädret. Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.” V. 25-27.NLASB 15.3

  Underlaget till all bestående livsförnyelse är Guds lag. Det är vår uppgift att klare och tydlige visa hur viktigt det är att vi respekterar denna lag. Dess principer är lika eviga och obevekliga som Gud själv.NLASB 15.4

  En av de mest beklagliga följderna av människans ursprungliga fall var att hon förlorade sin förmåga till självbehärskning. Endast i den mån vi återvinner denna förmåga kan vi göra verkliga framsteg.NLASB 16.1

  Kroppen är det enda medel ,varigenom sinne och själ utvecklas till karaktär. Det är därför själens fiende anpassar sina frestelser så att de försvagar och undergräver de fysiska krafterna. Lyckas han därmed betyder det att vi dukar under för det onda, om inte vår fysiska naturs böjelser ställs under en högre makt.NLASB 16.2

  Kroppen skall lyda, inte härska. De andliga krafterna skall dominera. Begären skall behärskas av viljan, och denna skall stå under Guds kontroll. Förnuftet skall helgas av gudomlig nåd att bli den bestämmande makten i våra liv.NLASB 16.3

  Guds vilja måste för oss bli en samvetssak. Vi måste alla väckas till att inse vår plikt att öva självbehärskning, vara renhjärtade och fria från varje förnedrande begär och besudlande vana. Vi måste gripas av det faktum att alla våra själsförmögenheter och kroppskrafter är Guds gåvor, och att dessa skall bevaras i bästa möjliga kondition om vi skall kunna tjäna honom.NLASB 16.4

  Enligt Gamla testamentets gudstjänstordning, som var Guds evangelium framställt i symboler, fick inga skadade offer framföras till Guds altare. Offret, som skulle förebilda Kristus, måste vara felfritt. Bibeln hänvisar till detta som en illustration av hur hans barn skall vara, nämligen heliga och ostraffliga, ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. (Ef. 5:27; Rom 12: 1.)NLASB 16.5

  Men utan gudomlig kraft kan vi inte åstadkomma någon verklig reform. Mänskliga barriärer, mot naturliga och uppodlade böjelser är som en sandbank .mot en översvämmande störtflod. Först när Kristi liv blir en livgivande kraft i våra liv kan vi motstå de frestelser som ansätter oss.NLASB 16.6

  Kristus kom till vår värld och “levde. Guds lag, för att ge människan möjlighet att fullkomligt bemästra de naturliga böjelser som fördärvar själen. Kroppens och själens stora Läkare ger seger över de stridande begären. Han har försett oss med alla möjligheter att kunna äga en fullödig, god karaktär.NLASB 17.1

  När man överlämnar sig åt Kristus, ställs själen under lagens herravälde. Men detta är den konungsliga lagen, och den förkunnar frihet för den fångne. Genom att bli ett med Kristus blir människan fri. Att underordna sig Kristi vilja innebär den mänskliga naturens fullkomliga återställelse.NLASB 17.2

  Lydnad ger frihet
  Lydnad för Gud innebär frihet från syndens träldom, befrielse från’ slaveri under mänskliga passioner. Människan kan stå som segrare över sig själv, segrare över sina egna böjelser, segrare över .furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret”, över .ondskans andemakter i himlarymderna”. Ef. 6: 12.
  NLASB 17.3

  Det finns ingen plats där denna undervisning är mera nödvändig eller kommer att göra större nytta än i hemmet. Föräldrar arbetar med att lägga själva grunden till livets vanor och karaktär. Genom deras föredöme och undervisning avgörs familjens öde. Barnen kommer att bli vad deras föräldrar gör dem till.NLASB 17.4

  Om föräldrar kunde förmås inse följderna av sina handlingar, och kunde se att de genom sitt exempel och sin undervisning för alltid’ stadfäster och ökar syndens makt eller rättfärdighetens makt, så skulle helt säkert en ändring komma till stånd. Många skulle vända ryggen åt traditionsbundna skadliga seder och bruk och underordna sig livets gudomliga principer.NLASB 17.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents