Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Enkla botemedel

  Sjukdom kommer aldrig utan orsak. Vägen är beredd och man inbjuder sjukdomen genom att ringakta hälsans lagar. Många människor lider på grund av sina föräldrars överträdelser. Fastän de ju inte är ansvariga för vad föräldrarna har gjort, är det likväl deras plikt att förvissa sig om vad som är och vad som inte är överträdelse av hälsans lagar. De bör undvika sina föräldrars dåliga vanor, och genom ett korrekt levnadssätt ge sig själva ett bättre utgångsläge.NLASB 99.1

  De flesta lider emellertid på grund av sitt eget felaktiga handlingssätt. De ignorerar hälsans lagar genom sina vanor i fråga om att äta och dricka, klä sig och arbeta. Deras överträdelse av naturens lagar ger oundvikliga följder, och när sjukdom drabbar dem, tillskriver många sitt lidande inte den verkliga orsaken utan anklagar Gud för sina lidanden. Men Gud är inte ansvarig för lidande som är en följd av att man ringaktat naturens lagar.NLASB 99.2

  Gud har gett oss ett visst mitt av livskraft. Han har även gett oss organ som kan underhålla livets funktioner, och det är hans avsikt att dessa organ skall samverka harmoniskt. Om vi omsorgsfullt bevarar vår livskraft, och håller kroppens fina mekanism i ordning, blir följden god hälsa. Men om vi tömmer vår livskraft för snabbt, kommer nervsystemet att från sina kraftreserver låna kraft för stundens behov, så att när ett organ skadas, påverkas alla. Kroppen till en hel del misshandel utan synbart motstånd, men sedan vaknar den och gör beslutsamma ansträngningar för att avlägsna följderna av den dåliga behandling den fått utstå. Dess ansträngningar att rätta till sådana förhållanden visar sig ofta i feber och olika andra sjukdomsyttringar. När hälsan missbrukas till den grad att sjukdom blir följden, kan den sjuke ofta göra för sig själv vad ingen annan kan göra för honom. Det första han har att göra är att förvissa sig om sjukdomens verkliga natur, och sedan med förstånd ta itu med att avlägsna orsaken. Om kroppens harmoniska verksamhet har kommit ur balans genom överansträngning, genom att äta för mycket eller andra felaktigheter i livsföringen, försök då inte att rätta till svårigheterna genom att betunga dem ytterligare med giftiga mediciner.NLASB 100.1

  Inga patentmediciner
  En vana som håller på att lägga grunden till ett stort antal sjukdomar, ja, till och med allvarligare saker, är den ohämmade användningen av giftiga droger. Många människor gör sig inte besvär med att ta reda pi!. orsaken till sin sjukdom. Deras främsta bekymmer gäller att bli av med värken och obehaget. Därför tillgriper de patentmediciner vars verkliga egenskaper de har föga kännedom om, eller också vänder de sig till en läkare för att n någon medicin som motverkar följderna av den dåliga behandling de gett sin kropp, men utan minsta tanke att ändra sina ohälsosamma levnadsvanor. Om man inte genast blir bättre, försöker man en annan medicin och sedan ännu en annan. På så sätt fortsätter den onda cirkeln.
  NLASB 100.2

  Sjukdom är en naturens ansträngning att befria kroppen från följderna av överträdelsen av hälsans lagar. Vid sjukdomsfall bör därför orsaken till sjukdomen bli klarlagd. Ohälsosamma förhållanden bör förändras och felaktiga vanor korrigeras. Sedan skall man hjälpa naturen i dess ansträngningar att avlägsna orenheter och återställa kroppen till dess rätta tillstånd. Omåttlighet i mat och dryck är ofta en orsak till sjukdom, och vad kroppen mest behöver är att bli kvitt den oskäligt tunga börda som den blivit pålagd. Vid många sjukdomsfall är det ofta det allra bästa botemedlet att fasta över en eller två måltider, så att de överansträngda matsmältningsorganen kan n tillfälle att vila. En fruktdiet under några få dagar har ofta gett den som har tankearbete stor lindring. Många gånger har en kort tids fullständig fasta, efterföljd av enkel, måttfull kost, lett till att hälsan kommit tillbaka genom naturens egna återställande ansträngningar. Återhållsamhet i fråga om mat och dryck under en månad eller två skulle övertyga många sjuka människor om att självförnekelsens väg är vägen till hälsa.NLASB 101.1

  En del människor ådrar sig sjukdom genom överansträngning. För dem är vila, frihet från bekymmer och en sparsam kost nödvändiga för att återställa hälsan. För dem som blivit trötta av tankearbete, och nervösa på grund av ständigt arbete inomhus, kommer ett besök på landet, där de kan leva ett enkelt och bekymmersfritt liv i nära kontakt med naturen, att vara den bästa hjälpen. Vandringar i skog och mark, där man kan plocka blommor och lyssna till fåglarnas sång, kommer att göra långt mer än något annat medel för att återställa hälsan.NLASB 101.2

  Förståndig användning av vatten
  I hälsa och sjukdom är rent vatten en av himmelens mest utsökta välsignelser. Dess rätta användning befordrar hälsa. Det är drycken som Gud bestämt för att släcka törsten hos både människor och djur. Vattendrickning i riklig mängd hjälper till att ge kroppen vad den behöver och att hjälpa naturen att motstå sjukdom. Användande av vatten för utvärtes behandling är ett av de lättaste och mest tillfredsställande sätten att reglera blodcirkulationen. Ett kallt eller kylslaget bad är ett utmärkt stärkande medel. Varma bad öppnar kroppens porer och medverkar härigenom till att avlägsna orenheter. Både varma och neutrala bad lugnar nerverna och befrämjar blodcirkulationen.
  NLASB 102.1

  Men många har aldrig lärt sig av erfarenhet att värdera de goda följderna av att på lämpligt sätt använda vatten och de är rädda för det. Vattenbehandlingar värderas inte så högt som de horde, och att tillämpa dem skickligt kräver arbete som många är ovilliga att utföra. Ingen hör emellertid anse sig ursäktad på grund av okunnighet eller likgiltighet för denna sak. Det finns många sätt på vilka vatten kan användas för att lindra värk och hämma sjukdom. Alla borde lära sig hur man använder vatten för att ge enkla behandlingar i hemmet. Varje mor bör veta hur hon skall ta vård om sin familj både i hälsa och sjukdom.NLASB 102.2

  Värdet av motion
  Verksamhet är nödvändig för vår kropp. Varje kroppens organ har sin särskilda uppgift. Alla våra kroppsorgans normala verksamhet ger styrka och spänst, medan brist på användning har en tendens att orsaka avtyning och död. Sätt en arm i band endast för några få veckor och lös den sedan” och ni kommer att finna den vara svagare än den andra som’ ni använt måttligt under samma tid. Overksamhet har samma inverkan på alla kroppens muskler.
  NLASB 102.3

  Overksamhet är en avgörande orsak till sjukdom. Motion påskyndar blodets cirkulation, medan blodet vid overksamhet inre cirkulerar fritt, och de förändringar i blodströmmen, som är så viktiga för liv och hälsa hämmas. Huden blir då också overksam. Orenheterna avlägsnas inte såsom fallet skulle vara om blodcirkulationen hade påskyndats genom kraftig motion, om huden behållits i ett friskt tillstånd och lungorna blivit rikligen fyllda med ren, frisk luft. Detta overksamma kroppstillstånd lägger en dubbel börda på utsöndringsorganen, och sjukdom blir följden.NLASB 103.1

  Invalider bör inte uppmuntras till overksamhet. Om överansträngning i något avseende har förekommit, kommer fullständig vila under en tid att avvärja allvarlig sjukdom, men när det gäller obotliga invalider är det sällan nödvändigt att upphöra med all verksamhet.NLASB 103.2

  De som haft ett sammanbrott till följd av överansträngande tankearbete bör vila från tröttande tankeverksamhet, men de bör inte förledas att tro att det är farligt för dem att i viss utsträckning använda sina mentala krafter. Många är böjda att anse sin ställning värre än den verkligen är. En sådan inställning motverkar tillfrisknandet och bör inte uppmuntras.NLASB 103.3

  Lärare, studenter och andra med tankearbete lider ofta av sjukdom som en följd av svår intellektuell överansträngning. Orsaken är att de försummat att ta motion. Vad dessa personer behöver, är en mera verksam livsföring. Strängt återhållsamma vanor tillsammans med lämplig motion skulle tillförsäkra dem både intellektuell och fysisk spänst och ge kraft till uthållighet.NLASB 103.4

  De som har överansträngt sina fysiska krafter bör inte uppmuntras till att helt och hållet avstå från kroppsarbete. Men för att arbetet skall vara till största fördel, bör det utföras systematiskt och med nöje. Motion i det fria är bäst. Den skulle planläggas så att den genom utövning stärker de organ som har försvagats. Arbetet bör vara stimulerande. Händernas arbete bör aldrig få förfalla till enbart slavgöra.NLASB 104.1

  När invalider inte har någonting som upptar deras tid och intresse, börjar deras tankar kretsa omkring dem själva, och de blir sjukligt ömtååga och retliga. Många gånger tänker de då bara på hur dåliga de känner sig till dess de tror sig vara mycket sämre än de verkligen är och helt oförmögna att göra någonting.NLASB 104.2

  I alla sådana fall skulle välavpassad motion visa sig vara ett verksamt botemedel. I många fall är den oumbärlig för hälsans återställande. Viljan vaknar med händernas arbete, och vad dessa invalider behöver är att få sin vilja väckt. När viljan är overksam blir fantasin onormal och det blir då omöjligt att motstå sjukdom.NLASB 104.3

  Overksamhetens följder
  Overksamhet är den största förbannelse som kan drabba de flesta invalider. Lätt sysselsättning med nyttigt arbete som varken tröttar sinne eller kropp har ett välgörande inflytande på bådadera. Det stärker musklerna och förbättrar cirkulationen och ger invaliden tillfredsställelsen av att veta, att han inte är fullständigt onyttig. Han kanske bara kan göra helt litet i början, men han kommer snart att få se sina krafter tillta, och arbetsprestationerna kommer då att öka i samma mån.
  NLASB 104.4

  Motion hjälper den som har magbesvär genom att ge matsmältningsorganen ny kraft. Att ta itu med ansträngande studier eller kraftig motion omedelbart efter måltiden hindrar matsmältningsarbetet, men en kort promenad efter måltiden med rak rygg och tillbakadragna skuldror är till stor nytta.NLASB 104.5

  Trots allt som sagts och skrivits angående betydelsen av motion, är det ännu många som försummar den. Många får övervikt genom att kroppens organ slammas igen. Andra blir magra och svaga, därför att deras livskrafter har ut! tömts för att tillvarata all den överflödiga maten. Levern blir överansträngd i sina försök att rena blodet från orenheter, och sjukdom blir följden.NLASB 105.1

  De som har stillasittande arbete skulle, när vädret tillåter, ta motion ute i det fria varje dag, sommar och vinter. Promenader är utmärkta, ty det ger många muskler motion. Lungorna tvingas också till hälsosam verksamhet.NLASB 105.2

  Sådan motion skulle i många fall vara bättre för hälsan än medicin. Läkare råder ofta sina patienter att företa en sjöresa, att resa till någon kurort eller att besöka olika platser för att få luftombyte, när de i de flesta fall skulle återvinna hälsan, om de ville äta måttligt och ta glädjefylld, hälsosam motion. Samtidigt skulle de spara både tid och pengar.NLASB 105.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents