Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 18—AMEERIKA REFORMAATOR

  Õiglane ja ausameelne farmer, kes oli hakanud kahtlema Pühakirja jumalikus autoriteedis, kuid kes siiski soovis tõde tunda, oli mees, keda Jumal sai eriliselt kasutada Kristuse teise tuleku kuulutamisel. Sarnaselt paljudele teistele reformaatoritele oli William Millergi maadelnud nooruses vaesusega ja õppinud selle kaudu püsivust ja enesesalgamist. Suguvõsa, kust ta põlvnes, oli tuntud sõltumatuse, vabadusearmastuse, visaduse ja suure patriotismi poolest. Need iseloomujooned paistsid silma ka Williami juures. Tema isa oli koloniaalarmee kapten ja ohvrite tõttu, mida isa oli toonud tolle tormilise perioodi võitlustele ja kannatustele, pidi Miller oma nooruses elama viletsates oludes.SV 236.1

  Miller oli füüsiliselt terve ja juba lapseeas avaldus tema tavalisest suurem vaimujõud. Sedamööda, kuidas ta vanemaks sai, kasvas tema taiplikkus veelgi. Tal oli aktiivne ja hästiarenenud mõistus, mis janunes teadmiste järele. Kuigi tal polnud õnne saada kõrgemat haridust, sai temast tänu õpihimule, hoolikale analüüsivõimele ja teraselt elu jälgivale pilgule terve otsustusvõime ja avarate vaadetega mees. Millerit tunti laitmatu kõlbelise iseloomu ja kadestusväärse noormehena, keda hinnati kõikjal otsekohesuse, kokkuhoidlikkuse ja heatahtlikkuse tõttu.SV 236.2

  Energia ja usinuse varal omandas ta varakult väikese varanduse, kuid jätkas endiselt enesetäiendamist. Ta töötas tunnustustväärivalt mitmesugustel riigija sõjaväe ametikohtadel ning tulevik näis avavat tee rikkusele ja. aule.SV 236.3

  Milleri ema oli väga jumalakartlik naine. Lapsepõlves oli ka William olnud usulise mõju all, kuid noorukieas sattus ta deistide seltskonda, kelle mõju süvendas veelgi nende kodanikujulgus, haritus ja heatahtlik suhtumine inimestesse. Ümbritsev kristlik keskkond oli kujundanud paljuski nende iseloomu. Lugupidamist ja usaldust pälvinud omaduste eest olid nad tegelikult tänuvõlgu Piiblile, kuid just neid häid ande kasutati selliselt, et need avaldasid mõju Piibli vastu. Seltsinud deistidega, võttis Miller vastu nende vaated. Üldiselt tunnustatud Fühakirja tõlgitsused tundusid Millerile tollal vastuoluliste ja kooskõlastamatutena. Uued tõekspidamised jätsid Piibli hoopis kõrvale, kuid ei pakkunud selle asemele ka midagi paremat ja nii ei rahuldanud noormeest päriselt ka deism, kuigi ta jäi nende seisukohtade juurde umbes kaheteistkümneks aastaks. Kolmekümne neljandal eluaastal sai Püha Vaim mõjutada Milleri südant nii, et ta tundis ennast patusena. Senine maailmavaade ei pakkunud mingit kindlusetunnet elu lõpuks. Tulevik näis pimeda ja süngena. Vihjates hiljem oma tolleaegsetele tunnetele, ütles ta: “Mõte tulevasest kohtust oli külm ja masendav ning õpetus isiklikust vastutusest Jumala ees tähendas minu meelest vältimatut hävingut. Taevas oli otsekui vask mu pea kohal ja maa kui raud mu jalge all. Igavik — mis see oli? Ja surm — miks see oli? Mida rohkem ma endamisi arutlesin, seda segasemaks see minu arust läks. Mida rohkem ma mõtlesin, seda rohkem puntrasse jooksid mu järeldused. Püüdsin mitte mõelda, kuid ma ei suutnud valitseda oma mõtteid. Ma oigasin ja ägasin, kuid ei teadnud, kes oli selles süüdi. Ma teadsin, et midagi on valesti, kuid ma ei teadnud, kust või kuidas õiget leida. Olin kurb ja lootusetu.”SV 236.4

  Sellises masenduses oli ta mõned kuud. “Äkki,” kirjutab ta, “sai Päästja olemus mulle väga elavaks.” Näis, et on ikkagi keegi, kes on nii armastav ja kaastundlik, et ta võtab enda peale lepitada meie üleastumised ja seega päästab meid patu karistusest. Tundsin kohe, kui armastav pidi selline isik olema ja kujutlesin, kuidas ma heidan ennast tema kätesse ja loodan tema armule. Küsimus oli vaid selles, kuidas tõestada, et selline isik tõepoolest eksisteerib? Tajusin, et ainult Piiblist võin saada mingeid tõendeid sellise Päästja olemasolu kohta, samuti küsimuste kohta, mis saab pärast surma...SV 237.1

  Mõistsin, et Piibel toob esile just sellise Päästja, keda ma vajasin ning mind hämmastas see, kuidas võis raamat, mille kirjutajaks olid inimesed, esitada põhimõtteid, mis olid niivõrd kohased langenud maailma vajadustele. Olin sunnitud möönma, et Pühakiri on Jumala ilmutus. Piibel sai minu lemmikuks, ja Jeesuses leidsin enesele Sõbra. Päästja sai mulle lähedasemaks kõigist inimestest ja Pühakiri, mis varem oli salapärane ja vasturääkiv, sai nüüd lambiks mu jalgadele ja valguseks mu teerajale. Minu hingetormid rahunesid. Leidsin, et Issand Jumal on Kalju keset eluookeani. Piibel sai mulle raamatuks, mida ma kõige enam uurisin ja ma võin tõesti öelda, et uurisin teda suure rõõmuga. Ma ei suutnud mõista, kuidas polnud ma varem näinud selle ilu ja haaravust, ning kuidas olin võinud ta üldse kõrvale heita. Ma leidsin, et kõik, mida mu süda igatses, oli siin kirjas ning sisaldas ravimi hinge iga haiguse jaoks. Mul kadus huvi muu kirjanduse vastu ja ma püüdsin saada tarkust Jumalalt” G. Eliss. “Memers of the Wm. Miller”, lk. 65—67.SV 237.2

  Miller tunnistas avalikult, oma usku töekspidamistesse, mida ta oli põlanud. Ent tema uskmatud kaaslased polnud pikaldased esile tooma kõiki neid argumente, mida ta ise sageli oli toonitanud Pühakirja jumaliku autoriteedi vastu. Ta ei olnud veel võimeline neile vastama, kuid kaalutles nii: kui Piibel on ilmutus Jumalalt, peab ta olema kooskõlas endaga, ja kuna ta anti valguseks inimestele, siis peab ta olema kohandatud ka nende mõistusele. Sellepärast otsustas ta Pühakirja ise uurida ja selgusele jõuda, kas näilisi vasturääkivusi on võimalik kooskõlastada tervikuga.SV 238.1

  Soovides Pühakirjale eelarvamustevabalt läheneda, loobus ta igasugustest kommentaaridest ning võrdles kirjateksti kirjatekstiga ääremärkuste ja konkordsntsi abil. Ta uuris korrapäraselt ja kavakindlalt. Miller alustas Moosese esimese raamatuga ning luges salm-salmilt. Ta ei läinud edasi enne, km vastava lõigu tähendus talle nii selgeks sai, et see enam mõistmist ei takistanud. Kui ta leidis midagi selgusetu olevat, võrdles ta seda teiste Piibli tekstidega, mis näisid seonduvat uurimuse all oleva küsimusega. Ta laskis igal sõnal leida keha teemas, mida vastav lõik Piiblis käsitles. Kui tema arusaamine läks kokku iga kaastekstiga, siis oli selge ka asja sisu. Kui sellise uurimise käigus tuli ette mõni raskelt mõistetav lõik, siis leidis ta sellele seletuse Pühakirja mõnes teises osas. Tõsiselt paludes jumalikku valgust, sai talle selgeks see, mis varem oli tema jaoks segane olnud. Ta koges Laulja sõnade tõde: “Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi!” Laul 119, 130.SV 238.2

  Suure huviga uuris Miller Taanieli ja Ilmutuseraamatut Neis kirjas olevate prohvetikuulutuste tõlgendamiseks kasutas ta põhimõtteid, mis, teiste Piibli raamatute puhulgi, ja leidis oma suureks rõõmuks, et prohvetlikke sümboleid oli võimalik mõista ning et prohvetikuulutused, niipalju kui neist olid täitunud, olid täitunud sõna-sõnalt. Ta märkas, et esitatud mitmesugustele sümbolitele ja kujunditele anti seletus kas vahetus kontekstis või siis seletati need lahti Piibli teistes kirjakohtades ja selliselt seletatuina tuli neid mõista juba sõnasõnaliselt. “Jõudsin seega veendumusele,” ütleb ta, “et Piibel on ilmutatud tõdede süsteem, nii selgesti ja lihtsalt esitatud, et uuriv inimene, ükskõik kui vähese taibuga, ei tarvitse selles eksida.” Bliss, lk. 70.SV 238.3

  Lüli lüli järel selgines talle tõeahel ja iga sammuga tulid äha enam esile prohvetikuulutuste kontuurid, mis tasusid jõu- pingertusi Taeva inglid suuneisid Milleri mõtteid ja avasid Pühakirja tema arusaamisele.SV 238.4

  Viisi, mismoodi prohvetikuulutused olid täitunud minevi kus. võttis ta juhiseks, mille varal mõista, mismoodi täituvad seni veel täitumata ettekuulutused. Niiviisi jõudis ta veendumusele, et rahva seas populaarne vaade Kristuse vaimsest valitsemisest, maapealsest tuhandeaastasest riigist enne maailma lõppu, ei toetunud Jumala Sõnale. See õpetus, mis pakkus tuhandeaastast õiglust ja rahu enne Issanda isiklikku tulekut, lükkas Jumala suure ja hirmutava kohtupäeva kaugesse tulevikku. Kui meeldiv see mõte ka oli, oli see ometi vastuolus Kristuse ja Tema apostlite õpetustega, kes kõnelesid, et nisu ja luste kasvavad koos kuni maailma-ajastu lõikuseni; et kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks”, et “viimseil päevil tuleb raskeid aegu” ja et pimeduse riik kestab kuni Issanda tulekuni ning hävitatakse Tema suu vaimuga ja purustatakse Tema tuleku hiilgusest.” Matt 13,20.38-41; 2. Tim. 3. 13.1; 2. Tess. 2, 8.SV 239.1

  Apostellik kogudus ei õpetanud kogu maailma ümberpöördumist ega Kristuse vaimset valitsemist. Üldiselt ei võtnud kristlased seda õpetust vastu kuni kaheksateistkümnenda sajandi alguseni. Nagu iga teisegi eksiõpetuse puhul, nii olid sellegi õpetuse uskumisel halvad tagajärjed. Inimesed harjusid ootama Issanda tulemist kauges tulevikus ja jätsid tähele panemata need märgid, mis kõnelesid Tema tuleku ligidusest. Väärarusaam tõi enesekindluseja julgeolekutunde, mis polnud põhjendatud ja mille tõttu paljud jätsid hooletusse vajali-ku ettevalmistuse kohtumiseks Issandaga.SV 239.2

  Miller leidis, et Pühakirjas õpetatakse selgesti Kristuse isik likku tulekut. Paulus ütleb: “Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga.” 1. Tess. 4. 16. Ja Päästja teatab: “Nad näevad Inimese Poja tulevat taeva pilvede peal suure väe ja auhiilgusega.” “Sest otsekui välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema InimesePoja tulemine.” Matt. 24, 30. 27. Teda saadavad kõik taeva väed. “Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid te~ maga.” Matt. 25, 31. “Ja ta läkitab oma inglid suure pasunahäälega, ja nad koguvad kokku ta äravalitud.” Matt. 24, 31.SV 239.3

  Tema tulemisel äratatakse õiged surnud üles ja õiged elavad muudetakse. “Me kõik ei lähe magama,” ütleb Paulus, “aga me kõik muutume, äkitselt, ühe silmapilguga, viimase pasuna hüüdes. Sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena, ja me muutume Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega.” 1. Kor. 15, 51-53. Ka oma kirjas tessalooniklastele ütleb apostel Issanda tuleku kirjelduste jätkuks: “Kristuses surnud tõusevad üles esmalt; selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga.” 1. Tess. 4, 16. 17.SV 239.4

  Ei ole võimalik, et Tema rahvas saaks vastu võtta kuningriiki enne Kristuse isiklikku tulekut. Päästja ütles: “Aga kui Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma aujärjele; ja siis kogutakse Tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel: “Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest!” Matt. 25, 31-34.SV 240.1

  Me nägime antud kirjatekstidest, et siis kui Inimese Poeg tuleb, äratatakse surnud uue kadumatu ihuga üles ja elavad muudetakse. Selle suure muutuse kaudu tehakse nad pärandi (kuningriigi) kätte saamiseks kohaseks, sest Paulus ütleb: “Liha ja veri ei või pärida kadumatust.” 1. Kor. 15, 50. Inimene sellisena nagu ta praegu on, on surelik ehk kaduv, kuid Jumala riik on kadumatu, igavesti kestev. Seepärast ei saa ini-mene sellisena nagu ta praegu on minna Jumala riiki, kuid siis, kui Jeesus tuleb, annab Ta oma rahvale surematuse ja kutsub nad pärima kuningriiki, mille pärijateks nad senini on olnud.SV 240.2

  Need ja teised kirjatekstid tõestasid Millerile, et sündmused, mille toimumist oodati enne Kristuse tulekut, näiteks nagu üleüldine rahuriik ja Jumala riigi rajamine maa peale, pidid järgnema alles Tema teisele tulekule. Seevastu vastasid kõik ajamärgid ja olukord maailmas prohvetlikule kirjeldusele viimaste päevade kohta. Üksnes Pühakirja uurimise kaudu jõudis Miller paratamatu järelduseni, et sellele maailmale määratud aeg hakkas lõppema. “Teiseks valdkonnaks, mille tõendid mind oluliselt mõjutasid,” ütles ta, “oli Pühakirja ajatabel... Ma leidsin, et sündmused, mis olid ette kuulutatud ja mis täitusid minevikus, toimusidki määratud ajal. Sada kakskümmend aastat veeuputuseni (1. Moos. 6, 3); seitse päeva, mis pidid eelnema sellele ja nelikümmend päeva, mil pidi sadama vihma (1. Moos. 7, 4); nelisada aastat Aabrahami järglaste viibimiseks Egiptuses (1. Moos. 15, 13); kolm päeva joogikallajate ülema ja pagarite ülema unenäos (1. Moos. 40; 12-20); vaarao unenäo seitse aastat (1. Moos. 41, 28-54); nelikümmend aastat kõrbes (4. Moos. 14, 33); kolm ja pool aastat näljaaega (1. Kun. 17, 1) (vt. Luuka 4, 25); seitsekümmend aastat pagendust (Jer. 25, 11); Nebukadnetsari seitse aega (Tan. 4, 13 3-16); seitse nädalat, kuuskümmend kaks nädalat ja üks nädal, ühtekokku seitsekümmend nädalat, mis olid määratud juutidele (Taan. 9, 24-27) — need ajaga piiratud sündmused olid kõik kord prohvetlikult ette kuulutatud ja täitusid nii nagu ette öeldud.” — Bliss, lk. 74, 75.SV 240.3

  Kui Miller leidis nüüd Piiblit uurides mitmesuguseid ajaperioode, mis, vastavalt tema arusaamisele, ulatusid Kristuse teise tulekuni, nägi ta neis paratamatult “enne määratud aegu, mida Jumal oli ilmutanud oma sulastele.” “Varjatu,” ütleb Mooses, “kuulub Jehoovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele. Ja Issand teatab prohvet Aamose kaudu, et Ta “ei tee midagi ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile.” 5. Moos. 29. 28; Aamos 3, 7. Jumala Sõna uurijad võivad seega kindlalt uskuda, et kõige hämmastavam sündmus inimkonna ajaloos toimub nii, nagu on selgesti näidatud Pühakirjas.SV 241.1

  “Kui ma olin täiesti veendunud,” ütles Miller, “et kõik Jumalast inspiratsiooni kaudu antud Pühakiri on kasulik (2. Tim. 3, 16); et seda ei toodud ühelgi juhul esile inimeste tahtel, vaid et jumalakartlikud inimesed kirjutasid selle Püha Vaimu mõjutusel (2. Peetr. 1, 21) “meile õpetuseks, et meil kannatlikkuse ja Kirja troosti kaudu oleks lootust” (Rooma 15, 4), ei saanud ma teha paratamatult muud järeldust, kui see, et need osad Piiblist, mis käsitlevad ajaperioode, on niisama palju Jumala Sõna osaks, kui iga teine lõik sellest. Tundsin seepärast, et minul, kes ma püüdsin mõista seda, mida Jumal oma armus on näinud heaks meile ilmutada, polnud õigust tähele panemata jätta prohvetlikke perioode.” Bliss lk. 75.SV 241.2

  Prohvetikuulutuseks, mis näis talle kõige selgemalt ilmutavat Kristuse teise tuleku aega, oli Taan. 8, 14: “Kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut! Siis saab pühamu taas oma õiguse!” (ingl. k.: “Siis saab pühamu taas puhastatud.”).SV 241.3

  Jälgides põhimõtet, et Pühakiri tõlgendab end ise, märkas Miller, et päeva kasutatakse sümboolses prohvetikuulutuses aasta tähistamiseks (4. Moos. 14, 34; Hesek. 4, 6). Ta mõistis, et periood, mis koosneb 2300 prohvetlikust päevast või tegelikust aastast, ulatus kaugele üle juutide erilise ajastu piiri ja ei saanud seepärast viidata juutide ajastu pühamule. Mil- ler võttis omaks üldiselt tunnustatud vaate, et kristlikul ajastul on pühamuks maa ja uskus seetõttu, et Taan 8, 14 ennustatud pühamu puhastamine tähendab maa puhastamist tulega Kristuse teisel tulekul. Tuleb vaid leida 2300 päevale õige alguspunkt, kaalutles ta, siis on kerge välja arvutada Kristuse tuleku aeg; maailma lõpu aeg, see aeg, mil maailm “kogu oma uhkuses, võimus, toreduses, tühisuses, kurjuses ja rõhumises jõuab lõpule”; “mil needus kõrvaldatakse maa pealt, surm hävitatakse ja Jumala sulasele, prohvetile ning neile, kes kardavad Tema nime, antakse tasu; mil hävitatakse need, kes hävitavad maa.” — Bliss, lk. 76.SV 241.4

  Uue ja veel sügavama tõsidusega jätkas Miller prohvetikuulutuste uurimist. Ta kasutas selleks öid ja päevi. Taile näis, et siin peitus midagi sellist, mis omas tohutut tähtsust ja suuremat tähelepanu kui miski muu. Taanieli raamatu kaheksandast peatükist ei leidnud ta võtit 2300 päeva alguspunkti kohta. Ingel Gabriel, kellel kästi seletada Taanilelile nägemus, seletas ära ainult osa sellest, sest prohveti jõud rauges, kui talle kirjeldati kohutavat tagakiusamist, mis pidi tabama kogudust. Ta ei talunud korraga rohkem ja ingel lahkus temast mõneks ajaks. Taaniel “nõrkes ja oli haige mõnda aega”. “Aga ma olin kohkunud nägemuse pärast,” ütles ta, “ega mõistnud seda.”SV 242.1

  Ent Jumal oli käskinud oma saadikut: “Seleta see nägemus tollele seal!” Ülesanne tuli täita ja nii pöördus ingel mõni aeg hiljem Taanieli juurde tagasi ning ütles: “Nüüd ma olen tulnud sind targemaks tegema,” “seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust.” Taan. 8, 27, 16; 9, 22. 23. 24-27. Üks tähtis punkt 8. peatüki nägemuses oli jäänud seletamata, nimelt see, mis puudutas aega ehk kõnealust 2300-päevast perioodi; seepärast kõneleb ingel oma seletust jätkates peamiselt ajast:SV 242.2

  “Seitsekümmend aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale... ja tea ning mõista: Sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja üles ehitamiseks kuni võitud vürstini on seitse aastanädalat ja kuuskümmend kaks aastanädalat — siis on see jälle üles ehitatud turgude ja vallkraavidega, kuigi aegade surve all. Pärast kuutkümmend kaht aastanädalat kaotatakse Võitu ja teda ei ole enam ... Paljude meelest ta ei hooli lepingust ühe aastanädala jooksul ja ta lõpetab pooleks aastanädalaks tapaja roaohvri.”SV 242.3

  Ingel saadeti Taanieli juurde erilise eesmärgiga — seletada prohvetile küsimus, mida ta ei mõistnud kaheksanda pea- tüki nägemuses, nimelt “kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut, siis saab pühamu puhastatud!” Pärast seda, kui ingel oli innustanud Taanieli: “Pane tähele seda sõna ja õpi mõistma nägemust”, ütles Gabriel kõigepealt: “Seitsekümmend aastanädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale. “Sõna, mis siin on tõlgitud “seatud”, tähendab täpsemalt “ära lõigatud”. Ingel teatas, et seitsekümmend aastanädalat, mis tähendab 490 aastat, olid ära lõigatud kui eriliselt juutidele kuuluv periood. Kuid millest nad olid ära lõigatud? Kuna 2300 päeva oli ainuke kaheksandas peatükis nimetatud ajaperiood, siis pidi see olema periood, mille küljest seitsekümmend aastanädalat ära lõigati, ja seega pidi neil kahel perioodil olema ühine alguspunkt. Ingel seletas, et seitsekümmend nädalat algavad käsu väljasaatmisest taastada ja üles ehitada Jeruusalemm. Teada saada käsu väljastamise aeg tähendas kätte saada ka 2300-päevase suure perioodi alguspunkt.SV 242.4

  Esra seitsmenda peatüki salmides 12-26 leiame sellekohase dekreedi. See väljastati oma kõige täiuslikumal kujul Pärsia kuninga Artaxerxese poolt a. 457 e. m. a. Kuid Esra 6, 14 öeldakse, et Issanda koda Jeruusalemmas ehitati “Koorese, Daarjavese ja Artaxerxese, Pärsia kuningate käsul.” Kuna need kolm kuningat algatasid, taaskinnitasid ja täiustasid üht ja sama dekreeti, tuleb prohvetikuulutuse alguseks lugeda selle lõpliku jõustumise aastat.SV 243.1

  Käsk anti välja lõplikul kujul aastal 457 e. m. a.; ja kui võtta see aastaarv algorientiiriks, näeme, et iga prohvetikuulutuse üksikosa seitsmekümne aastanädala kestel on oma kohal.SV 243.2

  “Sõna väljumisest alates Jeruusalemma taastamiseks ja üles ehitamiseks kuni võitud vürstini on seitse aastanädalat; ja kuuskümmend kaks aastanädalat”; seega siis kuuskümmend üheksa aastanädalat ehk 483 aastat. Artaxerxese dekreet jõustus sügisel a. 457 e. m. a. Minnes sellest aastast edasi 483 aastat, jõuame sügisesse a. 27 m. a. j. (vaata lisa). Just siis täitus ka ettekuulutus. Sõna “Messias” tähendab “Võitu”. Sügisel a. 27 m. a. j. ristis Johannes Kristuse ja samal hetkel sai Kristus Vaimu võidmise. Apostel Peetrus tunnistab, et “Jumal Jeesuse Naatsaretist oli võidnud Püha Vaimu ja väega.” Ap. t. 10, 38. Ja Päästja ise teatas: “Issanda Vaim on minu peal; seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele.” Luuka 4, 18. Pärast ristimist läks Jeesus Galileasse ja “kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles: “Aeg on täis saanud.” Mark. 1, 14. 15.SV 243.3

  “Paljude meelest ei hooli ta lepingust ühe aastanädale jooksul.”SV 244.1

  Siin esile toodud “nädal” on viimane seitsmekümnest; viimased seitse aastat perioodist, mis oli eriliselt juutidele määratud. Selle aja vältel, nimelt a. 27 m. a. j. kuni a. 34 m. a. j., esitas Kristus evangeeliumi algul isiklikult, hiljem oma jüngrite kaudu eelkõige juutidele. Kui apostlid läksid välja heade sõnumitega kuningriigist, juhendas Päästja: “Ärge minge paganate teele ja ärge astuge samaarlaste linna, vaid minge ennemini Iisraeli koja kadunud lammaste juurde.” Matt. 10, 5. 6.SV 244.2

  “Ta lõpetab pooleks aastanädalaks tapaja roaohvri.” Aastal 31 m. a. j., kolm ja pool aastat pärast ristimist, löödi meie Issand risti. Kolgatal toodud suure ohvriga lõppes ohvriteenistussüsteem, mis oli neli tuhat aastat osutanud ette Jumala Tallele. Sümbol kohtus tegelikkusega ning kogu tseremooniasüsteemi tapaja roaohvrid pidid lõppema.SV 244.3

  Seitsekümmend aastanädalat ehk 490 aastat, mis olid eriliselt määratud juutidele, lõppesid, nagu nägime, a. 34 m. a. j. Tol ajal pitseeris juudi rahvas evangeeliumi hülgamise Sanhedrini otsuse kaudu, mis mõistis Stefanose märtrisurma ja Kristuse järelkäijad tagakiusatavaiks. Tollest ajast alates ei piirdunud päästekuulutus enam valitud rahvaga, vaid haaras kogu maailma. Jüngrid, kes olid sunnitud tagakiusamise tõttu Jeruusalemmast põgenema, “käisid... mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi sõna.” “Aga Filippus tuli Samaaria linna ja kuulutas neile Kristust.” Peetrus avas Jumala poolt juhituna evangeeliumi Caesarea pealikule, jumalakartlikule Korneeliusele. Innukale Paulusele, kes pöördus Kristuse usku, tehti ülesandeks viia rõõmsad sõnumid “kaugele paganate sekka.” Ap. t. 8, 4. 5; 22, 21.SV 244.4

  Siiani oli prohvetikuulutuse iga üksikpunkt täitunud täpipealt ja oli selge, et seitsmekümne aastanädala algus oli kahtlemata a. 457 e. m. a. ja selle lõpp a. 34 m. a. j. Toetudes eelnevale, pole raske leida 2300 päeva lõppu. Kui seitsekümmend aastanädalat — 490 päeva — lõigata ära 2300-st, jääb alles 1810 päeva. Pärast 490 päeva lõppemist jäi järele veel 1810 päeva. Liites a. 34 m. a. j. 1810 aastat, jõuame aastani 1844. Järelikult lõpevad Taanieli 8, 14 antud 2300 päeva a. 1844. Selle suure prohvetliku perioodi lõpul, vastavalt Jumala ingli tunnistusele, “saab pühamu puhastatud”. Niisiis oli pühamu puhastamise aeg — mida üldiselt usuti toimuvat Kristuse teisel tulekul — täpselt kindlaks määratud.SV 244.5

  Miller ja tema kaaslased uskusid algul, et 2300 päeva lõpevad 1844. a. kevadel, kuid prohvetikuulutus osutas selle aasta sügisele.SV 245.1

  Valearvestus selles punktis tõi pettumust ja hämmeldust neile, kes olid Issanda tulemise aja varasemale tähtajale kindlaks määranud. Ent see ei vähendanud mingil määral argumendi tugevust, et 2300 päeva lõpevad 1844. aastal ja et suur sündmus, mida on esitatud pühamu puhastamisena, saab siis toimuma.SV 245.2

  Alustanud Pühakirja uurimist selleks, et tõestada, et see on ilmutus Jumalalt, polnud Milleril olnud kõige vähematki aimu, et ta jõuab järelduseni, milleni ta nüüd oli jõudnud. Ta ise suutis vaevalt uskuda oma uurimise tulemusi. Kuid Pühakirja tõendid olid liiga selged ja veenvad selleks, et neid lihtsalt kõrvale heita.SV 245.3

  Aastal 1818 ehk kaks aastat pärast Pühakirja uurimise kallale asumist tuli Miller pühalikule veendumusele, et umbes kahekümne viie aasta pärast tuleb Kristus oma rahvast päästma. “Ma ei suuda kõnelda rõõmust,” ütleb Miller, “mis täitis mu südant suurepärase väljavaate tõttu võtta osa palavalt igatsetud lunastusrõõmust. Piibel oli minu jaoks nüüd uus raamat. Ta oli tõepoolest pidusöögiks mõistusele. Kõik, mis mulle varem oli tundunud temas tume, müstiline või ähmane, oli nüüd hajunud selge valguse ees, mis koitis pühadelt lehekülgedelt. Oo, kui selgeks ja auliseks muutus tõde! Kõik vasturääkivused ja arusaamaatused, mida ma varem Sõnast leidsin, olid kadunud... Ja kuigi leidus veel palju Piibli kohti, mille tähenduse mõistmiseks ma polnud täiesti kindel, oli suur valgus täitnud minu varem pimestatud mõistuse. Ma tundsin Pühakirja uurimisest ja tema õpetusest sellist rõõmu, mida ma varem ei osanud arvatagi.”— Bliss, lk. 76, 77.SV 245.4

  “Täis pühalikku veendumust, et sellised ülitähtsad sündmused täituvad nii lühikese aja pärast, valdas mu südent teine tungiv küsimus: milline on minu kohustus maailma ees nüüd, kui need tõendid olid mulle selgunud?” — Samas, lk. 81. Miller tundis tõsist kohustust kuulutada ka teistele valgust, mille ta oli saanud. Ta arvestas opositsiooniga jumalakartmatute poolt, kuid oli kindel, et kõiki kristlasi rõõmustab lootus kohata üsna varsti Päästjat, keda nad ütlesid armastavst, Ta kartis ainult seda. et suures rõõmus nii peat- selt toimuva aulise vabastamise pärast võtavad paljud õpetuse vastu ilma Fühakirja küllaldaselt uurimata ja selle tõepäras ise veendumata. Seepärast kõhkles ta kuulutuse levitamises, rest ta ise võis olla eksinud ja eksitada niiviisi ka teisi. Kindluse tagamiseks hakkas ta uuesti läbi vaatama tõendeid, mille kaudu ta oli jõunud selliste järeldusteni. Ta kaalutles hoolikalt igat probleemi, mis uurimise käigus tekkis, kuid leidis ka, et vastuväited kadusid Jumala Sõna valguses nagu udu päiksekiirtes. Selliselt veedetud viis aastat andsid talle täieliku veendumuse oma seisukoha õigsuses.SV 245.5

  Nüüd kerkis uuesti esile kohustus teha teistelegi teatavaks seda, mida Pühakiri tema meelest nii selgesti õpetas. “Igapäevaste toimetuste juures,” ütles ta, “kõlasid mul pidevalt kõrvus sõnad: “Mine ja hoiata maailma!” Mu mõttes keerles pidevalt kirjatekst: “Kui ma ütlen õelale — õel, sa pead surema! sina aga ei räägi, et manitseda õelat pöörduma oma teelt, siis see õel küll sureb õma süü pärast, aga tema verd ma küsin sinu käest. Aga kui sa manitsed õelat tema tee pärast, et ta sellelt pöörduks, tema aga ei pöördu oma teelt, siis ta sureb oma süü pärast ja sina oled päästnud oma hinge!” Hesek. 33, 8. 9. Ma tundsin, et siis, kui jumalakartmatuid mõjuvalt hoiatada, kahetseksid suured hulgad, ja kui neid mitte hoiatada, siis küsib Issand nende verd minu käest.” Bliss, lk. 92.SV 246.1

  Miller hakkas esitama oma vaateid sõprade hulgas._ Ta palvetas, et mõni jutlustaja tunneks nende vaadete mõjusust ja pühendaks ennast nende kuulutamisele. Kuid ta ei suutnud eemale peletada veendumust, et tal oli isiklik kohustus inimesi hoiatada, Üha uuesti meenusid talle sõnad. “Mine ja räägi maailmale, nende verd ma nõuan sinu käest.” Ometi ootas ta ühtekokku üheksa aastat, ja kogu selle aja rõhus koorem endiselt ta hinge. 1831. aastal kõneles ta esimest korda avalikult oma veendumusest.SV 246.2

  Niisamuti nagu omal ajal kutsuti Eliisa põllult härgade järelt saama prohveti mantlipärijaks, nii kutsuti ka William Miller oma adra tagant, et avada inimestele Jumala riigi saladusi. Värisedes alustas ta tööd ning juhtis kuulajaid sammsammult läbi prohvetlike perioodide Kristuse teise tulemiseni. Iga jõupingutus andis uut jõudu ning laialdane huvi, mida tema kuulutas äratas, julgustas.SV 246.3

  Alles vendade pealekäimisel, kelle sõnades ta kuulis Jumala kutset, nõustus Miller esitama oma vaateid avalikult. Ta oli nüüd viiskümmend aastat vana ega olnud harjunud avalikult kõnelema, pealegi rõhus teda teadmine oma kõlbmatusest eelseisvaks tööks. Kuid kohe algul õnnistati tema tööd tähelepanuväärselt. Tema esimesele loengule järgnes usuline ärkamine, mis tõi kolmteist perekonda pöördumisele, välja arvatud kaks pereliiget. Otsekohe kutsuti teda kõnelema mitmesse kohta ja peaaegu igas paigas oli tulemuseks Jumala töö taaselustumine. Patused pöördusid, kristlased ärkasid täielikumale pühendumisele ning deistid ja uskumatud hakkasid tunnustama Piibli tõde ja kristlikku religiooni. Need, kelle keskel ta töötas, tunnistasid: “Tema võidab inimesi, keda teised ei suuda mõjutada.” — Samas, lk. 138. Ta püüdis oma jutlustega äratada avalikku huvi usu suurte küsimuste vastu ja takistada tolle ajastu süvenevat ilmalikkust ning meelelisust.SV 246.4

  Tema jutluste tulemusel oli peaaegu igas linnas kümneid, mõnes isegi sadu pöördunuid. Paljudes kohtades avasid peaaegu kõik protestantlikud kirikud talle ukse ning erinevate uskkondade õpetajad kutsusid teda jutlusi pidama. Miller oli otsustanud, et ta ei tööta kohas, kuhu teda polnud kutsutud, kuid kutseid tuli nii palju, et ta ei suutnud rahulda-da pooligi sooviavaldusi.SV 247.1

  Paljud, kes ei toetanud tema vaateid Kristuse teise tuleku täpse aja kohta, olid veendunud, et Kristuse tulemine oli lähedal ja et neil oli vaja teha selleks ettevalmistusi. Mõnedes suurtes linnades avaldas tema töö silmapaisvat mõju. Alkohoolsete jookidega kauplejad loobusid oma ärist ja muutsid oma kauplused kocsolekuruumideks; hasartmängude urkad suleti; uskmatute, universalistide ja isegi kõire kõlvatumate eluviisidega inimeste juures, kellest mõned polnud külastanud palvemaja aastaid, toimus muutus. Erinevad uskkonnad korraldasid palvekoosolekuid erinevates kvartalites peaaegu igal päevatunnil; ärimehed kogunesid keskpäeval palvetama ja Jumalat kiitma. See ei olnud mingi haiglane erutus, vaid lausa üldine pühalikkus. Milleri töö, nagu varaste reformaatoritegi oma, oli pigem mõistuse veenmine ja südametunnistuse äratamine, kui et lihtsalt tunnete liigutamine.SV 247.2

  Aastal 1833 sai Miller baptisti koguduselt, kelle liige ta oli, loa jutlustamiseks. Suur hulk selle usuühingu jutlustajatest kiitsid tema töö heaks ja nende ametlikul toetusel jätkas ta oma tegevust. Ta rändas ja jutlustas lakkamatult, kuigi tema isiklik töö inimestega piirdus peamiselt Uus-Inglismaa ja keskosariikidega, Mitmed aastad kandis ta tööga seotud kulusid täiesti üksi ja ka hiljem ei võtnud ta vastu kogu raha reisikulude katteks kohtadesse, kuhu teda kutsuti. Seega ei toonud tema avalik töö talle kaugeltki rahalist tulu; tegelikult kahanes tema varandus sel perioodil tohutult. Miller oli suure perekonna pea, aga kuna kõik selle liikmed olid kokkuhoidlikud ja töökad, andis farm piisavalt pere ja tema enese ülalpidamiseks.SV 247.3

  Aastal 1833, kaks aastat pärast seda, kui Miller hakkas avalikult esitama Kristuse peatse tuleku tõendeid, ilmus viimane märk, mida Päästja oli esitanud oma teise tuleku märgina. Jeesus ütles: “Tähed langevad taevast maha” Matt. 24, 29. Ja Johannes teatas Ilmutuseraamatus, kui ta vaatles nägemuses sündmusi, mis pidid kuulutama Issanda päeva tulekut: “Ja taevatähed kukkusid maha otsekui viigipuu ajab maha oma toored marjad, kui suur tuul teda raputab.” Ilm. 6, 13. See prohvetikuulutus täitus silmatorkavalt ja mõjuvalt meteooride langemise ajal 13. nov. 1833. aastal. See oli kõige ulatuslikum ja imepärasem “tähesadu”, mida ajalugu tunneb; kogu taevalaotus üle kogu Ühendriikide oli tundide viisi otsekui ilutulestikus. Sellist nähtust taevalaotusel polnud selle maa asutamisest saadik veel nähtud. Osa inimesi vaatles seda suure imetlusega, teised hirmu ja kartusega. “Selle vaatepildi ülevus ja aukartustäratav ilu on paljudel senini meeles... Vihmgi ei saja palju tihedamalt, kui langes tol ööl meteoore. Neid näis pudenevat nii itta, läände, põhja kui lõunasse. Ühesõnaga, kogu taevas näis olevat liikvel. Professor Sillimani ajakiri nimetas seda näidendiks, mida nägi kogu Põhja-Ameerika... Kella kahest kuni heleda päevavalguseni kestis pimestavalt hiilgav helendus taevalaotuses, mis oli täiesti selge ja pilvitu.” — R. M. Devens, American Progress: or the Great Events of the greatest century”, ptk. 28, 1-5.SV 248.1

  “Tõepoolest, ükski keel ei suuda edasi anda selle suurepärast vaatepildi toredust; ... mitte keegi, kes seda ei näinud, ei suuda kirjeldada selle hiilgust. Näis, nagu oleks kogu tähistaevas kogunenud ühte punkti seniidi lähedal: tähed sööstsid üheaegselt välgukiirusel horisondi igasse ossa ja siiski oli neid ammendamatult — tuhanded sähvatasid tuhandete järel, otsekui loodud selle sündmuse tarvis.” — F. Reed, “Christian Advocate and Jaurnal”. 13. dets. 1833. “Pole võimalik leida tabavamat võrdlust selle nähtuse kohta, kui näide viigipuult mahapaiskuvatest marjadest, mida tugev tuul raputab.” — “The Old Countryman “Portlandi “Evening Adverziser'is”, 26. nov. 1833. a.SV 248.2

  New Yorgi ajakirjas “Journal of Commerce”, 14. nov. 1833. a. ilmus pikk artikkel selle imetlusväärse nähtuse kohta. Muuseas kirjutati järgmist: “Ma arvan, et ükski filosoof ega õpetlane pole rääkinud ega kirjeldanud ühtki sellist sündmust, mis oleks sarnanenud eilehommikuse vaatepildiga, kuid prohvet ennustas seda täpselt kaheksateist sajandit tagasi. Küsimus on ainult selles, kas me tahame tunnistada, et tähed langesid sellel ainsal eesmärgil, milleks selline ilming on mõeldud!”SV 249.1

  Nii ilmus viimane Jeesuse tuleku märkidest, millest Jeesus ise jüngritele rääkis: “Kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees.” Matt. 24, 33. Pärast neid märke nägi Johannes suurt järgnevat sündmust: “Taevas veeres ära nagu rullraamat,” maa värises, mäed ja saared nihkusid oma paigast ja õelad püüdsid hirmunult põgeneda Inimese Poja lähedusest. Ilm. 6, 12-17.SV 249.2

  Paljud, kes nägid “tähesadu”, pidasid seda tulevase kohtu kuulutajaks, “tolle suure kohutava päeva aukartust äratavaks ennustajaks, kindlaks eelkäijaks, armuliseks mär-giks.” — “The Old Countryman”, Portlandi “Evening Advertiser”, 26. nov. 1833. a. Nii juhiti inimeste tähelepanu prohvetikuulutusele ja paljude tähelepanu pöörati Kristuse teise tuleku hoiatusele.SV 249.3

  Aastal 1840 äratas suurt tähelepanu veel ühe prohvetikuulutuse tähelepanuväärne täitumine. Josiah Litch, teise tuleku kuulutuse üks juhtivaid jutlustajaid oli kirjastanud 1838. aastal seletuse Ilmutuseraamatu 9. peatüki kohta, kus ta kõneles Türgi impeeriumi langusest. Tema arvestuse koheselt pidi see riik kaotama iseseisvuse a. 1840 m. a. j., millalgi augustikuus”, ja ainult mõned päevad enne selle toimumist kirjutas ta: “Võttes arvesse, et esimene periood, 150 aastat, täitus täpselt, enne kui Descozes astus türklaste loal troonile ning et 391 aastat ja viisteist päeva algasid selle perioodi lõpul, siis jõuab kõnealune ettekuulutus välja 11. augustisse a. 1840, mil me võime oodata Otomani impeeriumi võimu murdumist Konstantinoopolis. Ma usun, et see toimub nii,” — Josiah Litch, “Signs of the Times, and Expositor of Prophecy”, 1. aug. 1840.SV 249.4

  Täpselt antud ajal võttis Türgi oma suursaadiku kaudu vastu Euroopa liitlasriikide protektoraadi ja endis end seega kristlike rahvaste valitsuse alla. See sündmus täitis täpselt ennustuse. (Vaata lisa.) Kui asi teatavaks sai, veendu- sid rahvahulgad Milleri ja tema kaaslaste prohvetliku tõlgitsuse põhimõtete õiguses, see aga endis imestusväärset hoogu adventliikumisele. Haritud ja positsiooniga inimesed ühinesid Milleriga nii selleks, et jutlustada, kui selleks, et tema seisukohti trükis avaldada ning aastast 1840 kuni aastani 1844 laienes töö kiiresti.SV 249.5

  William Milleril olid suured vaimred võimed, mida olid aidanud arendada juurdlemisja uurimisharjumused. Tarkuse tõelise Allikaga ühenduses olemine lisas neile taevase tarkuse. Ta oli inimene, kes äratas lugupidamist kõikjal, kus hinnati iseloomu väärikust ja kõlbelist käitumist. Temas oli ühinenud südameheadus, kristlik alandus ja enesevalit-semine; ta oli tähelepanelik ja sõbralik kõikide vastu, valmis kuulama ära teiste arvamusi ja kaaluma nende argumente. Ärritumata kontrollis ta kõiki teooriaid ja õpetusi Jumala Sõnaga. Tema kaine mõtlemine ja põhjalik Pühakirja tundmine võimaldasid tal määrata eksitusi ja paljastada valesid.SV 250.1

  Hoolimata kõigest ei saanud Miller jätkata tööd kibeda vastuseisuta. Nagu varasemate reformaatorite ajal, nii ei võtnud ka nüüd populaarsed usuõpetajad, heakskiitvalt vastu tõdesid, mida Miller esitas. Kuna nad ei saanud kaitsta oma seisukohti Pühakirjaga, olid nad sunnitud väljapääsu otsima inimeste ütlustest ja õpetusest. Need aga, kes kuulutasid tõde Kristuse teisest tulemisest, tunnistasid ainult Jumala Sõna. “Piibel ja ainult Piibel”, oli nende juhtlauseks. Nende vastased korvasid puudujäägid Pühakirja argumentides naeruvääristamise ja pilkega. Aega, vahendeid ja talente kasutati nende laimamiseks, kelle ainsaks süüteoks oli see, et nad ootasid rõõmuga oma Issanda taastulekut ning püüdsid elada püha elu ja manitseda teisi valmistuma Tema ilmumiseks.SV 250.2

  Innukalt püüti inimeste mõtteid Kristuse teiselt tulemiselt eemale juhtida. Prohvetikuulutuste uurimist seoses Kristuse tuleku ja maailma lõpuga hakati pidama patuks, millekski, mille üle inimestel tuleks häbi tunda. Niiviisi õõnestasid populaarsed jutlustajad usku Jumala Sõnasse. Nende jutlused muutsid inimesed uskmatuiks ja paljud hakkasid elama oma jumalakartmatute himude järele. Pahedele voli andjad aga süüdistasid kõiges selles adventiste.SV 250.3

  Kuigi koosolekuruumid olid täis intelligentseid ja tähelepanelikke kuulajaid, n metati Milleri nime harva usulises ajakirjanduses, välja arvatud juhud, kui teda püüti naeru- vääristada ja süüdistada. Kergemeelseid ja jumalakartmatuid. inimesi julgustas usuõpetajate selline suhtumine. Nad lasksid lendu ühe teotava väljenduse teise järel, et tõmmata põlgust Millerile ja tema tööle. Hallipäist meest, kes oli lahkunud mugavast kodust, et rännata oma kulu ja kirjadega Innast linna, kes nägi lakkamatult vaeva, et viia maailmale pühalikku hoiatust lähenevast kohtust, nimetati pilkavalt fanaatikuks, valetajaks ja spekuleerivaks kelmiks.SV 250.4

  Teravmeelsused, laim ja teotus, millega Miller üle külvati, kutsusid esile nördimuse ja protesti isegi ilmalikus ajakirjanduses. “Irvitamine sellise üleva ja kardetava teema üle tundus ka ilmalikele inimestele mitte ainult ebasündsana selle levitaja ja kaitsja isiku suhtes, vaid Jumaluse enese pilkamise ja Tema kohtunuhtluste halvustamisena.” — Bliss, lk. 183.SV 251.1

  Hingevaenlane püüdis lisaks adventkuulutuse mõjule vastu töötamikele hävitada otseselt ka kuulutajat ennast. Miller esitas Pühakirja tõdesid oma kuulajatele praktiliselt; noomis nende patte ja häiris seega nende enesega rahulolu. Tema selged ja teravad sõnad äratasid meeltparandamatute vaenulikkuse. Koguduseliikmete seas esinev opositsioon julgustas alatuid inimesi minema veelgi kaugemale. Vaenlased otsustasid kord võtta talt elu, kui ta koosolekult lahkub. Kuid pühad inglid olid rahva hulgas ja üks neist, inimese kujul, võttis kinni Issanda sulase käsivarrest ning viis ta vihase rahvahulga vahelt kaitstult läbi. Milleri töö ei olnud veel tehtud ja Saatana ning tema saadikute kavatsused saadeti luhta.SV 251.2

  Hoolimata vastuseisust oli huvi adventliikumise vastu pidevalt kasvanud. Kümneja sajaliikmelistest rühmadest olid kogudused kasvanud paljutuhandelisteks. Enamik pöördunutest liitus ühe või teise kogudusega, kuid teatud aja pärast pöördus opositsiooni vaim ka vastupöördunute vastu ning kirikud hakkasid manitsema neid, kes Milleri vaated heaks kiitsid. See sundis Millerit kirjutama läkituse kristlastele kõigist usulahkudest tungiva palvega näidata Pühakirjaga, milles ta eksis, kui tema õpetus oli ekslik.SV 251.3

  “Mida me oleme uskunud sellist.” küsis ta, “mida Jumala Sõna ei käsi meil uskuda? Jumala Sõna aga peate te ise meie usu ja elu ainsaks juhiseks! Mida me siis oleme teinud, et see peaks kutsuma esile sellise vaenuliku hukkamõistu kõnepultidest ja ajakirjanduses ning andma teile põhjust kõrvaldada meid (adventiste) oma kogudustest ja vendlusest?” “Kui me eksime, siis palun, näidake meile, milles seisneb meie eksitus. Näidake meile Jumala Sõnaga, et me oleme eksituses. Meid on küllalt naeruvääristatud, kuid selline meetod ei veena meid ümber. Ainult Jumala Sõna võib muuta meie vaateid. Me oleme jõudnud oma veendumusteni sügava kaalutlemise ja palve kaudu, sedamööda, kuidas Pühakirja tõendeid mõistame.” — Samas, k. 250, 252.SV 251.4

  Need hoiatused, mida Jumal on ühel või teisel ajal oma sulaste kaudu maailmale saatnud, on põrkunud ikka vasta kahtlustusi ja uskumatust. Enne kui Jumal pidi inimeste jumalakartmatuse pärast hävitama muistse maailma veeuputuse läbi, teatas Ta ette oma kavatsusest, et anda tolleaegsele sugupõlvele võimalus pöörduda oma kurjadest tegudest. Sada kakskümmend aastat kõlas neile üleskutse meelt muuta, et Jumal ei peaks neid hävitama. Ent kuulutus tundus neile tühise jutuna ja nad ei uskunud seda. Selle asemel läksid nad kurjuses veelgi kaugemale ja pilkasid Jumala saadiku tungivaid palveid ning süüdistasid teda koguni ülbuses: kuidas julges see mees üles astuda maailma kõigi suurte meeste vastu! Kui Noa kuulutus oleks olnud õige, siis miks ei mõistnud ega uskunud seda kogu maailm! Mille nimel lugeda ühe inimese väide õigemaks tuhandete tarkusest! Nad ei tahtnud uskuda hoiatust ega otsinud kaitset laevas.SV 252.1

  Pilkajad osutasid loodusnähtustele: aastaaegade muutmatule järgnevusele, sinisele taevalaotusele, kust polnud kunagi vihma sadanud, rohelistele väljadele, mida värskendas öine pehme kaste, ja nad hüüdsid: “Eks ta räägi mõistujuttu!” Põlastavalt tembeldasid nad õigluse jutlustaja sõgedaks fanaatikuks ja jätkasid veelgi innukamalt lõbustuste jahtimist ning kurjade teede tallamist. Nende uskmatus ei saanud takistada ettekuulutatud sündmuste täitumist. Jumal oli kaua talunud nende kurjust, ta oli andnud neile suurepärase võimaluse oma elu muuta, kuid määratud ajal tabas kohtuotsus Tema armu põlgajaid.SV 252.2

  Kristus teatab, et Tema teise tulemise suhtes valitseb samasugune uskmatus. Nii nagu inimesed Noa päevil “ei saanud aru, enne kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära”; “nõnda”, kõlavad Pääst ja sõnad, on lugu “ka Inimese Poja tulemisel”. Matt. 24, 39. Kui need, kes nimetavad end Jumala lasteks, ühinevad maailmaga ja võtavad osa selle patustest kommetest; kui kogudus hakkab elama samuti nagu maailm; kui pulmakellad helisevad ja kõik igatsevad rohkeid maise heaolu aastaid, siis tuleb äkki nagu välk selgest taevast lõpp nende säravatele unelmatele ja petlikele lootustele.SV 252.3

  Jumal, kes oli saatnud oma sulase hoiatama maailma veeuputuse eest, saatis Tema poolt valitud kuulutajad välja ka lõpukohtu alguse eel. Kuid nii nagu Noa kaasaegsed olid naernud ja pilganud õiguse kuulutaja sõnu, nii pilkasid ka Milleri päevil paljud hoiatussõnu; isegi need, kes nimetasid end kristlasteks.SV 253.1

  Miks oli Kristuse teise tuleku õpetus ja kuulutus kirikutele nii vastumeelt? Sellepärast, et Issanda tulek toob ühtedele rõõmu ja lootust, teistele aga häda ja hävingut. See suur tõde on kõlanud Jumalale ustavate suust igal ajastul. Miks oli tagasituleku lootus ja selle Peakangelane saanud “komistuskiviks” ja “pahandusekaljuks”? Meie Issand ise ütles oma jüngritele: “Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde.” Joh. 14, 3. Kaastundlik Päästja mõistis oma järelkäijate üksindust ja kurbust ning saatis inglid neid lohutama kinnitusega, et Ta tuleb tagasi isiklikult _samal kombel nagu Ta taevasse läks. Kui jüngrid seisid Õlimäel ja saatsid pilguga Teda, keda nad armastasid, kõlasid nende kõrvu sõnad: “Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel, kui te nägite Teda taevasse minevat!” Ap. t. 1, 11. Inglite kinnitus sütitas uue lootuse. Jüngrid “läksid tagasi Jeruusalemma suure rõõmuga ja olid alati Pühakojas, tänades Jumalat.” Luuka 24, 52. 53. Nad ei rõõmustanud selle üle, et Jeesus neist lahkus ja nemad jäid võitlema katsumuste ja kiusatustega, vaid selle üle, et inglid kõnelesid Tema taastulekust.SV 253.2

  Kristuse tuleku kuulutus peaks valmistama meile sama suurt rõõmu nagu valmistas see kord Petlemma karjastele. Need, kes tõeliselt armastavad oma Päästjat, tervitavad rõõmuga kuulutust, mis Jumala Sõnale rajanedes kinnitab, et Tema, kellesse on koondunud nende igavese elu lootus, tuleb tagasi mitte enam kui pilkealune, põlatu ja hüljatu, vaid kui see, kellel on vägi ja au lunastada oma rahvas. Need aga, kes ei armasta Päästjat, ei soovi et Ta tuleks; meelepaha ja vaenulikkus, mida kutsus esile taevast saadetud kuulutus, näitas paremini kui miski muu, et kogudused olid lahkunud Jumalast.SV 253.3

  Need, kes adventõpetuse vastu võtsid, mõistsid pöördumi še ja Jumala ette alandamise vältimatut vajadust. Paljud olid pendeldanud aastaid Kristuse ja maailma vahel, kuid nüüd tajusid nad, et oli tulnud aeg lõplikult otsustada. “Igavikuga seotud asjad muutusid nende jaoks reaalsuseks. Taevas tuli neile väga lahedale ja nad tundsid oma süüd Jumala ees.” — Bliss, lk. 146. Kristlased virgusid uuele vaimulikule elule. Nad tundsid teravalt aja lühidust ning seda, et kõik, mis kaasinimeste heaks teha oli võimalik, tuli teha ruttu. Maailm jäi tahaplaanile, igavik näis olevat avatud ja nad tundsid, et hing nõudis kõike seda, mis puudutas igavest õnne või õnnetust. Jumala Vaim oli nende peal ja andis väge nende tõsisele üleskutsele, millega nad oma vendade ja patuste poole pöördusid. Nende igapäevase elu vaikne tunnistus oli pidevaks etteheiteks pealiskaudsetele ja maailmameelsetele koguduseliikmetele. Neid ei huvitanud lõbustused ja maailmalik au. Selle tõttu tekkisid vaenulikkus ja opositsioon adventusu ja selle kuulutajate vastu.SV 253.4

  Kuna vastased mõistsid, et prohvetlike perioodide arvestus oli vääramatu, püüdsid nad prohvetikuulutuste uurimist maha laita õpetusega, et need olevat pitseeritud. Selliselt toimides astusid protestandid robma-katoliiklaste jälgedes, vahe oli vaid selles, et paavsti kirik ei andnud rahvale Piiblit (vaata lisa), protestantlikud kirikud aga väitsid, et tähtsaimat osa Fühakirjast —osa, mis esitab eriliselt meie aja jaoks vajalikke tõdesid, pole võimalik mõista.SV 254.1

  Jutlustaja ja liikmed teatasid, et Taanieli ja Johannese poolt kirja pandud prohvetikuulutused kuuluvad äraseletamgtute saladuste hulka. Kuid pöörake tähelepanu tõsiasjale, et Kristus ise juhtis oma jüngrite tähelepanu prohvet Taanielile, kui Ta kõneles sündmustest, mis pidid toimuma nende silme all. “Kes seda loeb, see pangu tähele,” ütles Kristus. Matt. 24, 15. Väide, et Ilmutuseraamat on salapärane raamat, mida ei ole võimalik mõista, on vastuolus juba raamatu pealkirjaga: “Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale andis, et ta näitaks tema sulastele, mis varsti peab sündima... Õnnis on see, kes loeb, ja need, kes kuulevad selle prohvetliku kuulutuse sõnu ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud; sest aeg on ligidal.” Ilm. 1, 1-3.SV 254.2

  Prohvet ütleb: “Õnnis on see, kes loeb” — järelikult leidub ka neid, kes ei taha lugeda ning seetõttu pole õnnistus nende jaoks. “Ja need, kes kuulevad” — samas aga leidub ka neid, kes keelduvad kuulamast prohvetikuulutusi ja nemadki ei kuulu õnnistuse saajate hulka. “Ja peavad tallel, mis sellesse on kirja pandud” — paljud aga keelduvad võtmast südamesse neid hoiatusi ja õpetusi, millest kõneleb IImutuseraamat ja järelikult ei saa keegi neist nõuda tõotatud õnnistust. Kõik need, kes naeruvääristavad prohvetikuulutusi ja pilkavad selles raamatus pühalikult esitatud sümboleid; ning ka kõik need, kes ei taha muuta oma elu ja valmistuda Inimese Poja tulekuks, jäävad ilma õnnistusest.SV 254.3

  Kuidas julgeb keegi õpetada, et Ilmutuseraamat on saladus, milleni inimene ei küüni, kui Vaimust juhendatud Pühakirja sõnad tunnistavad vastupidist? See on ilmutatud saladus, avatud raamat. Ilmutuseraamatu uurimine juhib mõtted Taanieli prohvetikuulutuste juurde ja selgub, et mõlemad kirjad esitavad äärmiselt tähtsaid õpetusi, mida Jumal on inimestele andnud nende sündmuste mõistmiseks, mis toimuvad selle maailma ajaloo lõpul.SV 255.1

  Issand näitas Johannesele sügavaid ja olulisi sündmusi koguduse käekäigu kohta. Prohvet nägi rahva olukorda, ohte, konflikte ja lõplikku pääsemist; ta kirjeldab lõpukuulutusi, mis küpsetavad maailma lõikuse: ühed viljavihuks taevaaida tarvis, teised aga aganateks hävitustule jaoks. Johennesele näidati tohutult sügavaid probleeme, mis on mõeldud eriliselt viimase koguduse jaoks. Selle raamatu leheküljed räägivad eesseisvatest ohtudest ja konfliktidest selleks, et need, kes tahavad pöörduda tõe poole, võiksid olla teadlikud, keegi ei tarvitse olla pimeduses asjade suhtes, mis maailma peale on tulemas.SV 255.2

  Miks on lai avalikkus kõigest hoolimata teadmatuses niivõrd tähtsa osa suhtes Pühakirjas? Miks esineb ikkagi üldine vastumeelsus selle raamatu õpetuste uurimise suhtes? See tuleneb pimedusevürsti sihilikest jõupingutustest varjata inimeste eest seda, mis ilmutab tema pettusi. Kristus ju kuulutas ette võitlust, mida hakatakse pidama Ilmumiseraamatu uurimise pärast, ja sellepärast lausus ta õnnistussõnad kõigile neile, kes loevad, kuulevad ja talletavad prohvetikuutustuse sõnad südames.SV 255.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents