Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 31—KURJADE VAIMUDE TEGEVUS

  Ühendus nähtava ja nähtamatu maailma vahel ning Jumala inglite teenistus ja kurjade vaimude tegevus on Pühakirjas selgesti esile toodud ja inimajalooga lahutamatult läbi põimitud. Pidevalt kasvab tendents kahelda kurjade vaimude olemasolus; paljud peavad pühi ingleid, kes on “läkitatud abistama neid, kes õndsuse pärivad” (Heebr. 1, 14) surnud inimeste vaimudeks. Ent Pühakiri ei räägi mitte ainult heade ja kurjade inglite olemasolust, vaid esitab vaieldamatuid tõendeid ka selle kohta, et inglid ei ole surnud inimeste vaimud.SV 383.3

  Inglid olid olemas enne inimese loomist, sest siis, kui maa “alussambad paigale pandi, hõiskasid hommikutähed üheskoos ... ja kõik Jumala pojad tõstsid rõõmukisa” (Iiob 38, 7.) Pärast inimese langemist saadeti inglid valvama elupuud. Kõik see toimus enne, kui ükski inimolend oli surnud. Inglid on loomult inimestest kõrgemad, sest Laulja ütleb, et ini- mene tehti pisut alamaks inglitest” (ingl. k.) (Laul 8, 5.) Piibel kõneleb meile nende taevaste olevuste arvust, väest ja aust, nende ühendusest Jumala valitsusega ja ka nende osast lunastustöös. “Jehoova on oma aujärje kinnitanud taevasse, tema kuningriik valitseb kõiki.” Prohvet ütleb: “Ja ma. . . kuulsin paljude inglite häält aujärje... ümber.” Kuningate Kuninga troonisaalis seisavad Tema inglid, “vägevad sangarid, teenijad, kes teevad Jumala tahtmist”, “kuuldes tema sõna häält” (Laul 103, 19-21). Kümme tuhat korda kümme tuhat ja tuhat korda tuhat oli taevalikke käskjalgu, keda nägi prohvet Taaniel. Apostel Paulus teatas, et neid on “lugematu hulk” (Taan. 7, 10; Heebr. 12, 22). Jumala käskjalgadena läksid nad välja “otsekui lööks välku!” (Hesek. 1, 14). Nii pimestav oli nende au ja nõnda kiire nende lend. Ingel, kes ilmus Issanda haua juurde ja kelle “nägu oli otsekui välk ja ta riided valged kui lumi”, pani valvurid hirmu pärast värisema, nii et nad “jäid otsekui surnuks” (Matt. 28, 3. 4). Kui Sanherib, kõrk assüürlane, pilkas ja teotas Jumalat ning ähvardas Iisraeli hävitada, siis “sel ööl sündis, et Jehoova ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris sada kaheksakümmend viis tuhat”. Sanheribi armeest kaotati “kõik sõjakangelased, pealikud ja vürstid” ja kuningas pidi minema tagasi oma maale, silmad häbi täis” (2. Kun. 19, 35; 2. Aja 32, 21).SV 383.4

  Inglid saadeti Jumala laste juurde armukuulutusega: Aabrahami juurde õnnistusetõotusega, Soodoma väravatesse õiget Lotti hukatusest päästma; Eelija juurde, kui ta oli kõrbes väsimusest ja näljast suremas; Eliisa juurde tuliste vankrite ja hobustega väikest linna ümbritsema, mida vaenlased piirasid; Taanieli juurde, kui ta otsis jumalikku tarkust pa-ganliku kuninga õukonnas ja siis, kui ta oli antud lõvidele saagiks; Peetruse juurde, kes vaevles surma mõistetuna Heroodese vangikojas; vangide juurde Filipis; Pauluse ja tema kaaslaste juurde tormisel ööl merel; Korneeliuse juurde, et avada tema mõistus evangeeliumi vastuvõtmiseks; Peetruse juurde teda päästekuulutusega paganliku võõramaalase kotta läkitama. Niiviisi on pühad inglid kõigil ajastutel teeninud Jumala rahvast.SV 384.1

  Igal Kristuse järelkäijal on oma kaitseingel. See taevane valvur kaitseb jumalakartlikku inimest kurjusevürsti võimu eest. Saatan ise tunnistas seda, kui ta ütles: “Kas Iiob asjata Jumalat kardab? Eks sa ole teinud igast küljest aia ümber temale ja ta kojale ning kõigele mis tal on?” (Iiobi 1, 9. 10). Sellest, mismoodi Jumal kaitseb oma rahvast, kõnelevad Laulja sõnad: “Jehoova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad, ja ta vabastab nad” (Laul 34, 8). Rääkides neist, kes usuvad Temasse, ütles Päästja: “Vaadake ette, et te ühtki neist pisukesist ei põlga; sest ma ütlen teile, et nende inglid taevas alati näevad mu Isa palet, kes on taevas.” (Matt. 18, 10.) Inglitel, kes on määratud teenima Jumala lapsi, on igal ajal võimalus astuda Jumala ette.SV 384.2

  Niiviisi on Jumala lapsed, keda ümbritseb pimedusevürsti petlik võim ja kurjus, kindlustatud lakkamatu taevaste inglite kaitsega. Sellist kaitset ei anta vajaduseta. Jumal on tõotanud oma lastele armu ja kaitset siis, kui nad on kurjade vaimude võimsate löökide all, sest ta teab, et neil on sõdimist loendamatute kindlameelsete ja väsimatute kurjusejõududega, kelle kuritahtlikkust ei saa keegi eitada.SV 385.1

  Kurjad vaimud olid algul patuta loodolevused, kes oma olemuse, väe ja ilu poolest olid samasugused, kui need pühad olendid, kes praegu on Jumala käskjalad. Kuid patu läbi nad langesid ja ühinesid selleks, et Jumalat teotada ja inimest hävitada. Liitunud Saatanaga vastuhakus ja temaga koos taevast välja heidetuina, on nad läbi kõigi järgnevate ajastute töötanud koos temaga Jumala autoriteedi vastu. Pühakirjas räägitakse meile nende liidust ja valitsusest, arukusest ja teravmeelsusest ning nende kuritahtlikest kavatsustest inimeste rahu ja õnne rikkumisel.SV 385.2

  Vana Testamendi ajalugu nimetab siin-seal kurjade inglite tegevust, kuid sel ajal, kui Kristus oli maa peal, ilmutasid deemonid oma jõudu kõige silmatorkavamalt. Kristus tuli teostama plaani, mis oli mõeldud inimeste lunastamiseks. Saatan otsustas omakorda kaitsta oma õigust valitseda maailma. Tal oli õnnestunud rajada ebajumalateenistus kogu maailmas, välja arvatud Palestiinas. Sellele ainsale maale, mis ei olnud veel täiesti alistunud kiusaja võimule, tuli nüüd Kristus, et ilmutada inimestele valgust. Seal seisid silmitsi kaks võistlevat jõudu, Jeesus sirutas välja oma armastavad käed ja kutsus kõiki, kes igatsesid andestust ja rahu, enda juurde. Pimeduse väed nägid, et nende võim polnud piiramatu ja mõistsid, et siis, kui Kristuse missiooni kroonib edu, on nende valitsusel lõpp. Saatan raevutses nagu aheldatud lõvi ja demonstreeris oma võimu nii inimeste hinge kui ihu üle.SV 385.3

  Tõsiasja, et inimesed on deemonitest seestunud, kinnitab Uus Testament selgesti. Selliselt vaevatud inimesed ei kan- natanud ainult loomulikest põhjustest tuleneva haiguse all. Kristus teadis tõesti, kellega tal oli tegemist; Ta tundis ära kurjade vaimude kohaloleku ja töö.SV 385.4

  Kujukas näide Saatana teenrite arvu, võimu ja kuritahtlikkuse kohta, samuti aga Jeesuse väe ja halastuse kohta antakse Pühakirja jutustuses seestunute tervistamisest Gadaras. Need armetud hullumeelsed väänlesid maas, ajasid suust vahtu välja, raevutsesid, täitsid õhu karjetega, tarvitasid vägivalda enda kallal ja ohustasid kõiki, kes neile lähenesid. Nende veritsevad ja moonutatud kehad ning segane mõistus oli meelepärane pimeduse vürstile. Üks deemonitest teatas võidukalt: “Mu nimi on Leegion, sest meid on palju” (Mark. 5, 9). Rooma armees koosnes leegion kolmest kuni viiest tuhandest mehest. Saatana väed on niisamuti organiseeritud rühmadeks ja üks rühmitus, kuhu kuulusid need deemonid, ulatus arvult leegionini.SV 386.1

  Jeesuse käsul lahkusid kurjad vaimud oma ohvritest, kes jäid seejärel Päästja jalge ette vaikselt istuma, ning osutusid alistunud, arukaiks ja sõbralikeks meesteks. Deemonid said loa kihutada seakari merre. Gadara elanikud aga hindasid sigu rohkem kui õnnistusi, mida Kristus oli toonud, ja palusid seepärast jumalikul Tervistajal lahkuda. Selline tulemus meeldis Saatanale. Olles veeretanud rahva silmis sigade kaotuse Jeesuse peale, äratas ta inimestes omakasupüüdliku kartuse ja takistas neid selle kaudu kuulmast Jeesuse sõnu.SV 386.2

  Saatan süüdistas pidevalt kristlasi selles, et nemad on süüdi kaotustes, õnnetustes ja kannatustes, selle asemel, et suunata etteheiteid sinna, kuhu vaja, nimelt temale ja tema abilistele.SV 386.3

  Ent Kristuse kavatsused ei nurjunud. Ta lubas kurjadel vaimudel hävitada seakarja etteheiteks juutidele, kes kasvatasid neid roojaseid loomi kasu saamiseks. Kui Kristus poleks deemoneid ohjeldanud, oleksid nad uputanud merre ühes sigadega ka nende hoidjad ja omanikud. Seakarjused ja omanikud jäid ellu ainult tänu Kristuse väele, mida Ta halastavalt nende päästmiseks kasutas. Kõnealune sündmus pidi andma jüngritele tunnistuse Saatana halastamatust võimust nii inimeste kui loomade üle. Päästja soovis, et Tema järelkäijad hakkaksid tundma vaenlast, kellega neil oli tegemist, et tema plaanid ei petaks ega võidaks neid. Ta soovis ka seda, et selle piirkonna inimesed näeksid Jumala väge purustada Saatana orjus ja vabastada tema vangid. Ja kuigi Jee- sus ise lahkus, jäid need imetlusväärsel viisil vabastatud inimesed kohale ja kuulutasid oma Heategija halastusest.SV 386.4

  Pühakirjas kõneldakse teistest samalaadsetest juhtumitest. Sürofoiniikia naise tütart vaevas rängalt kuri vaim. Jeesus ajas deemoni oma sõnaga välja. (Mark. 7, 26-30). “Seestunu, kes oli pime ja keeletu”, Matt. 12, 22), nooruk, kel oli keeletu vaim, kes sageli oli teda “küll tulle, küll vette visanud, et teda hukata” (Mark. 9, 17-27); hullumeelne, keda piinas “rüveda pahareti vaim” (Luuka 4, 33—36) ja kes rikkus hingamispäeva rahu sünagoogis Kapernaumas — kõiki neid tervistas kaastundlik Päästja. Peaaegu iga juhtumi puhul pöördus Kristus deemoni kui mõistusega olevuse poole ja käskis tal oma ohvrist lahkuda ning teda mitte enam piinata. Palvetajaid Kapernaumas, kes olid näinud Jeesuse suurt väge, valdas kohkumine “ja nad rääkisid isekeskis ning ütlesid: “Mis lugu see on, et ta meelevalla ja väega käsib rüvedaid vaime ja need väljuvad!” (Luuka 4, 36.)SV 387.1

  Tavaliselt kannatasid kurjadest vaimudest kiusatud oma piinarikka olukorra all, kuid oli ka erandeid. Leidus neid, kes andsid end üleloomuliku väe saamiseks meeleldi Saatama mõju alla. Sellised inimesed ei sõdinud deemonitega. Sellesse rühma kuulusid inimesed, kellel oli ennustusvaim: Siimon, Elümas, nõid ja tüdruk, kes järgisid Paulust ja Siilast Filipis.SV 387.2

  Kurjade vaimude mõju suhtes kõige suuremas ohus on need, kes Pühakirja otsesest tunnistusest hoolimata eitavad Saatana ja tema inglite olemasolu ja tegevust. Nii kaua, kui me ei tunne Saatana riukaid, on temal võrratult suuremad leelised. Paljud panevad tähele kurja sisendusi, samal ajal, kui nad arvavad järgivat oma tarkust. Me läheneme lõpuajale, mil Saatan hakkab töötama suurima väega, et petta ja hävitada ning levitada kõikjal uskumust nagu poleks teda olemaski. Talle on kasulik varjata ennast ja oma tööviisi.SV 387.3

  Suur petja kardab kõige rohkem seda, et tema plaanid tulevad ilmsiks. Et oma tõelist iseloomu ja kavatsusi paremini maskeerida, on ta mõjutanud inimesi kujutama kuradit olevusena, kes äratab naeruvääristust ja põlgust. Talle meeldib väga see, kui teda kujutatakse vastiku inetu olendina, poolloomana, poolinimesena. Saatanale on meelepärane kuulda, kui tema nime tarvitavad naljatledes ja mõnitades need, kes [peavad end arukaks ja teadlikuks.SV 387.4

  Kuna ta on maskeerinud end suurima osavusega, küsitakse: “Kas selline olend tõesti eksisteerib?” Selline pärimine kõneleb Saatana edust ning näitab,et teooriad, mis lükkavad ümber Pühakirja selgeima tunnistuse, leiavad usulises maailmas üldist heakskiitu. Saatan saab kõige hõlpsamalt kontrollida nende meeli, kes ei ole teadlikud tema tööst; just sellepärast esitab Jumala Sõna meile arvukalt näiteid tema kuritahtliku tegevuse kohta, mis kutsuvad meid üles valvsusele tema rünnakute suhtes.SV 387.5

  Saatana ja tema kaaslaste võim ja kuritahtlikkus võiksid meid õigusega ärevusse ajada, kui meil puuduks kaitse ja pääste Lunastajas. Me kindlustame oma maju hoolikalt riivide ja lukkudega, et kaitsta oma elu ja varandust kurjade inimeste eest; harva mõtleme me aga kurjadele inglitele, kes püüavad pidevalt meie sisemusse tungida ja kelle rünnakute vastu puudub meil enestel pisemgi kaitsevõime. Saatan võib siis, kui me anname talle selleks loa, eksitada meie mõtteid, rikkuda ja piinata ihu ning hävitada meie vara ja elu. Kurjuse väed tunnevad rõõmu ainult õnnetusest ja kaosest. Hirmus on nende olukord, kes trotsivad Jumala nõudeid ja alistuvad Saatana kiusatustele seni, kuni Jumal jätab nad kurjade vaimude meelevalda. Ent need, kes järgivad Kristust, võivad alati loota Tema kaitsele ja hoolele. Vägevad inglid saadetakse taevast neid kaitsma. Saatan ei saa läbi murda tõkkest, mille Jumal on seadnud oma rahva ümber.SV 388.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents