Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 29—KURJUSE ALGUS

  Paljudele inimestele on patu algus ja selle olemasolu põhjustanud palju küsimusi. Nad näevad kurjuse tööd, sellest tuleneva häda ja viletsuse kohutavaid tagajärgi ning ei suuda mõista, kuidas saab see kõik eksisteerida TEMA kõrgeima võimu all, kel on piiritu tarkus, jõud ja armastus. Siin peitub saladus, millele nad ei leia seletust. Teadmatuse ja kahtluste tõttu ei suuda nad hinnata tõdesid, mida on selgesti ilmutatud Jumala Sõnas ning mis on olulised päästeks. Leidub ka neid, kes püüavad tungida patu olemuse mõistmiseks probleemidesse, mida Jumal pole kunagi ilmutanud, ja seepärast ei saa nad oma küsimusele vastust. Need, kellel on kalduyusi kahelda ning vigu otsida, kasutavad mittemõistmist vabandusena, et ära heita Pühakirja ütlusi. Teised ei leia rahuldavat vastust kurjuse suurele probleemile seepärast, et traditsioon ja väärtõlgendus on tumestanud Piibli õpeiusi Jumala iseloomu, Tema valitsuse olemuse ja põhimõtete kohta, mismoodi Ta käsitleb pattu.SV 369.1

  Patu algust on sama võimatu seletada, kui võimatu on leida põhjust selle olemasoluks. Ometi on nii patu algust kui ka selle olemust võimalik mõista niipalju, et saaks täielikult ilmsiks Jumala õiglus ja halastus kurjuse kohtlemisel. Pühakirjas esitatakse väga selgelt tõsiasja, et Jumal ei ole mingil viisil vastutav patu sissetungi eest; et polnud mingit meelevaldset jumaliku armu tagasitõmbumist, mingit puudujääki Jumala valitsuses, mis oleks andnud alust vastuhaku tekkimiseks. Patt on sissetungija, mille olemasoluks pole ainsatki põhjust. See on mõistatuslik, seletamatu; vabandada seda tähendab seda kaitsta. Kui leiduks vabandus või põhjus patu eksisteerimisele, siis poleks patt enam patt. Meie ain-saks patu definitsiooniks on see, mis on antud Jumala Sõnas, see on “käsust üleastumine”; tähendab et tegutsemine põhimõtte järgi, mis on sõjajalal Jumala valitsuse aluseks oleva armastuse suure käsuga.SV 369.2

  Enne kurjuse sissetungi valitses kogu universumis rahu ja rõõm. Kõik oli täielikus kooskõlas Looja tahtega. Armastus Jumala vastu oli ülim, armastus üksteise vastu erapooletu. Kristus, Sõna, Jumala Ainusündinu, oli üks igavese Isaga — üks olemuselt, iseloomult ja kavatsustes — ainus olevus kogu universumis, kellel oli osa kõigist Jumala nõupidamistest ja kavatsustest. Kristuse kaudu tegutses Isa kõigi tae-vaste olendite loomisel. “Sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevastes. .. olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud.” (Kol 1, 16.) Kristusele, võrdsele Isaga, oli ustav kogu taevas.SV 369.3

  Armastuse käsk on Jumala valitsuse põhialuseks. Kõigi loodolevuste õnn sõltub nende täielikust kooskõlast õigluse suurte põhimõtetega. Jumal soovib kõigilt oma loovolevustelt armastuse teenistust — austust, mis tuleneb Tema iseloomu arukast hindamisest. Ta ei tunne heameelt sunnitud truudusest ja seepärast andis Ta kõigile vaba tahte, et loodolevused võiksid teenida Teda oma vabal valikul.SV 370.1

  Ent oli keegi, kes tahtis seda vabadust kasutada vääralt. Patt sai alguse temast, kes Kristusest järgmisena oli Jumalast kõige enam austatud ja kellel oli kõrgeim võim ja au taeva elanike keskel. Enne langust oli Lutsifer esimene katvatest keerubitest, püha ja puhas. “Nõnda ütleb Issand Jehoova — sa olid nagu eeskujulikkuse pitsermärk täis tarkust ja täiuslikult ilus! Sa olid Eedenis, Jumala aias, sul olid katteks kõiksugu kalliskivid!” “Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja, ja ma panin sind pühale mäele; sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel! Sa olid laitmatu oma teedel alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut.” Hesek. 28, 12—15.SV 370.2

  Lutsifer oleks võinud jääda Jumala poolehoiu osaliseks, armatatuks ja austatuks kogu inglihulga poolt; ta oleks võinud kasutada oma suurepäraseid võimeid teiste õnnistuseks ja oma Meistri auks. Kuid prohvet ütleb: “Su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse.” Salm 17. Vähehaaval hakkas Lutsifier hellitama eneseülistussoovi, “Sa omast meelest oled Jumala sarnane.” “Sina mõtlesid oma südames: “Mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele... Ma lähen üle pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõigekõrgema sarnaseks.” Salm 6; Jes. 14, 13. 14. Selle asemel, et hoida Jumalat Tema loodolevuste ülima kiindumuse ja truuduse keskmes, püüdis Lutsifer nende teenistust ja, austust enesele võita. Ihaldades austust, mida Igave- ne Isa oma Pojale osutas, taotles see inglite vürst võimu, mille eriline eesõigus kuulus ainult Kristusele.SV 370.3

  Kogu taevas oli tundnud rõõmu Looja au peegeldamisest ja Tema kiitmisest. Nii kaua kui Jumalat selliselt austati, valitses kõikjal rahu ja õnn, kuid nüüd rikkus lahkheli taevase kooskõla. Enda teenindamine ja ülistamine, mis oli risti vastu Looja plaaniga, äratas kurje eelaimusi neis, kellele Jumala au oli ülim. Taevased nõukogud püüdsid tuua Lutsiferi enesetundmisele. Jumala Poeg esitas talle Looja suurust, headust ja õiglust ning Tema seaduste püha ja muutmatut olemust. Jumal ise oli kehtestanud korra taevas ja sellest üle astumisega oleks Lutsifer põlastanud oma Meistrit ning toonud enesele huku. Ent lõputus armastuses ja halastuses antud hoiatus kutsus esile ainult vastupanu. Lutsifer lubas kadedusel Kristuse vastu võimust võtta ning muutus üha enesekindlamaks.SV 371.1

  Uhke oma au pärast, himustas ta ülemvõimu. Lutsifer ei hinnanud temale antud kõrget au kui Jumala andi ja see ei kutsunud temas esile tänulikkust Looja vastu. Ta kiitles oma hiilgusest ja ülistusest ning taotles võrdsust Jumalaga. Taevased inglihulgad armastasid ja austasid teda. Inglid tundsid rõõmu tema käskude täitmisest; tal oli tarkust ning austust rohkem kui neil kõigil. Ometi oli Jumala Poeg taeva tunnustatud Valitseja, üks Isaga võimult ja autoriteedilt, Kristus võttis osa kõigist Jumala nõupidamistest, kuid Lutsiferil ei lubatud selliselt Jumala kavatsustesse tungida. “Miks,” küsis see võimas ingel, “peaks Kristusel olema ülim autoriteet? Miks austatakse Teda rohkem kui Lutsiferi?”SV 371.2

  Lutsifer lahkus oma kohalt Jumala vahetus läheduses ja läks levitama rahulolematust inglite seas. Tema tegevust ümbritses salapära ning ta varjas mõnda aega oma tõelist eesmärki Jumala austamise katte taha. Vihjete abil nagu sunniks Jumal peale tarbetuid kitsendusi, püüdis ta äratada rahulolematust seaduste suhtes, mis juhtisid taevaseid olevusi. Ta rõhutas väitega, et inglite loomus on püha ja seepärast peaksid nad kuuletuma oma tahtele. Ta püüdis äratada kaastunnet enese vastu, esitada asja nii, nagu oleks Jumal teda ebaõiglaselt kohelnud sellega, et Ta andis ülima au Kristusele. Ta väitis, et tema suurema võimu ja au taotlemise põhjuseks polnud hoopiski mitte eneseülistus, vaid püüe kindlustada vabadus kõigile taeva elanikele, et selle kaudu viia nad eksisteerimise kõrgema astmeni.SV 371.3

  Jumal oma suures halastuses kannatas Lutsiferiga kaua. Te- da ei tagandatud kõrgelt seisukohalt kohe, kui ta avaldas rahulolematust, isegi siis mitte, kui ta hakkas oma vääraid nõudeid ustavatele inglitele esitama. Kaua taluti teda taevas. Ikka ja jälle pakuti talle andestust tingimusel, et ta kahetseb ja nõustub olema Jumalale sõnakuulelik. Tema veenmiseks tehti selliseid jõupingutusi, mida ainult lõputu armastus ja tarkus teha suutis. Rahulolematus oli taevas varem tundmatu. Lutsifer ei mõistnud algul isegi, kuhu ta triivis; ta ei mõistnud oma tunnete tõelist olemust. Aga kui selgus, et rahulolematus on põhjendamatu, tundis ka Lutsifer, et ta eksis, et jumalikud nõuded olid õiged ja et tal tuli tunnustada neid sellistena kogu taeva ees. Oleks ta seda teinud, siis oleks ta päästnud ennast ja paljusid ingleid. Senimaani ei olnud ta veel täiesti loobunud ustavusest Jumalale. Kuigi ta oli loovutanud oma positsiooni katva keerubina, oleks tema seisus taastatud niipea, kui ta oleks tahtnud Looja tarkust tunnistades Jumala juurde tagasi pöörduda ja rahulduda kohaga, mis Jumala suures plaanis talle määratud oli. Ent uhkus ei lubanud tal alistuda ja ta jätkas visalt oma suuna kaitsmist ning teatas, et tal pole midagi kahetseda. Nii laskus ta avalikku võitlusse oma Looja vastu.SV 371.4

  Siit peale pühendas Lutsifer kõik oma hingejõu petmisele, et kindlustada enesele nende inglite poolehoid, kes olid allunud tema käsklustele. Isegi fakti, et Kristus oli teda hoiatanud ja talle nõu andnud, kasutas ta ära oma reeturlike plaanide edendamiseks. Neile, kelle armastav usaldus temaga kõige lähedasemalt seondus, oli Saatan kurtnud, et tema üle oli vääralt otsustatud, et tema positsiooni ei austatud ja et tema vabadust kärbiti. Kristuse sõnade väärtõlgenduselt siirdus ta tõe väänamisele ja otsesele valele, süüdistades Jumala Poega kavatsuses alandada teda taeva elanike ees. Samuti püüdis ta näidata vales valguses enda ja ustavate inglite vahekorda. Kõiki neid, keda ta ümber veenda ega täiesti oma poolele tuua ei suutnud, süüdistas ta ükskõiksuses taevaste olendite huvide suhtes. Samas töös, mis ta ise tegi, süüdistas ta neid, kes jäid ustavaks Jumalale. Selleks, et toetada oma süüdistust nagu oleks Jumal tema suhtes ülekohtune olnud, tõlgitses ta vääralt Looja sõnu ja tegusid. Tema eesmärgiks oli inglite meeled teravamõtteliste argumentide abil Jumala kavatsuste suhtes segi ajada. Kõik, mis oli lihtne, muutis ta salapäraseks ja kavala keerutamisega äratas ta kahtlust Jehoova kõige selgemate väidete suhtes. Tema kõrge positsioon ja lähedane ühendus Jumala endaga andis tema esitusele niisuguse kaalu, et paljud ühinesid taeva autoriteedi vastu.SV 372.1

  Jumal oma tarkuses lubas Saatanal jätkata tööd seni, kuni rahulolematus küpses avalikuks väljaastumiseks. Oli vajalik, et tema plaanid täiesti ilmsiks tuleksid ja kõik võiksid näha nende tõelist olemust ja suunda. Lutsifer kui võitud keerub oli kõrgelt ülistatud, taevased olendid armastasid teda väga ja tema mõju neile oli tugev. Jumala valitsuse alla kuulusid kõik maailmad, mida Ta oli loonud. Saatan lootis, et siis, kui tal õnnestub kihutada taeva inglid ühes temaga mässule, saab ta võita enda poole ka teised maailmad. Ta esitas asja oma poolt ülimalt kavalalt ning kasutas oma eesmärkide kindlustamiseks keerutamist ja pettust. Tema võime petta oli väga suur ning valelikkuse rüü tagas teatud edu. Isegi ustavad inglid ei suutnud täiesti mõista tema iseloomu ega näha, milleni selline suund välja viib.SV 373.1

  Saatanat oli kõrgelt austatud ja kõik tema teod olid olnud nii salapärased, et inglitel oli raske mõista tema eesmärkide tõelist olemust. Kuni patt polnud täiesti välja arenenud, ei tundunud see olevat halb. Senimaani polnud terves Jumala universumis olnud mingit kohta patul, ja pühadel olenditel polnud mingit arusaamist selle olemusest ega pahelisusest. Nad ei suutnud mõista kohutavaid tagajärgi, mis tulenevad jumalike seaduste kõrvaleheitmisest. Algul oli Saatan oma tööd varjanud ja tunnistanud näiliselt oma ustavust Jumalale. Ta väitis, et ta püüab suurendada Jumala au, kindlustada Tema valitsust ja edendada kõigi taeva elanike heaolu. Sisendades rahulolematust inglitesse, kes talle allusid, laskis ta kavalalt paista nii, nagu püüaks ta rahulolematust kõrvaldada. Kui ta rõhutas, et Jumala valitsuse korras ja seadustes tuleks teha muutusi, esitas ta asja nii, nagu oleks muudatused vajalikud kooskõla säilitamise pärast taevas.SV 373.2

  Võitluses patu vastu võis Jumal kasutada ainult õiglust ja tõde. Saatan võttis kasutusele vahendid, mida Jumal ei saanud kasutada: meelitus ja pettus. Ta oli püüdnud inglite ees võltsida Jumala Sõna ja tõlgendada vääriti Tema valitsussüsteemi. Ta oli püüdnud väita, et Jumal ei lähtunud mitte õiglusest, kui Ta esitas taeva elanikele seadusi ja määrusi ning nõudis loodolevuste alistumist ja kuulekust vaid ainult eneseülistussoovist. Sellepärast oli vaja näidata taeva elanike ja kõigi maailmade ees, et Jumala valitsus on õiglane, Tema käsk täiuslik. Saatan oli lasknud paista, et just tema seisis universumi heaolu eest. Selleks, et kõik saaksid tund- ma õppida tema eesmärke, oli tarvis aega ilmutada ennast oma kurjade tegude kaudu. Nendes lahkhelides mille oli põhjustanud tema oma tegevus taevas, süüdistas Saatan Jumala valitsust ja käske. Kõik halb, seletas ta, olevat Jumala valitsuse tagajärg. Ta väitis, et tema eesmärgiks on parandada Jehoova põhiseadust. Kõige selle tõttu oli vajalik, et ta demonstreeriks oma nõuete olemust ja näitaks enda poolt jumalike seaduste juures tehtavate muudatuste tulemust. Oli vaja, et tema töö ise mõistaks ta hukka. Saatan on algusest peale väitnud, et tema pole vastuhakkaja. Kogu universum peab nägema petjat paljastatuna.SV 373.3

  Isegi siis, kui otsustati, et Saatan ei või jääda kauemaks taevasse, ei hävitanud piiritu Tarkus vastuhakkajat. Kuna Jumalale on vastuvõetav ainult armastuse teenistus, peab Tema loodolevuste truudus põhinema veendumusel, et Ta on õiglane ja halastaja. Kuna taeva ja teiste maailmade elanikud polnud valmis mõistma patu olemust ja tagajärgi, poleks nad suutnud näha Jumala õiglust ja halastust Saatana hävitamiseks. Kui vastuhakkaja oleks kohe hävitatud, oleksid nad teeninud Jumalat pigem hirmust kui armastusest. Ja sellisel juhul poleks petja mõju ikkagi täiesti hävinud ega mässuvaim viimaseni kadunud. Kurjusel tuli lasta küpseda. Kogu universumi igavese heaolu nimel peab Saatan oma põhimõtteid täielikumalt välja arendama, et kõik loodolevused näeksid tema süüdistusi Jumala valitsuse vastu õiges valguses, et Jumala õiglus ja halastus ning Tema käskude muutmatus võiksid igavesti olla väljaspool igasugust kahtlust.SV 374.1

  Saatana vastuhakk peab olema õppetunniks universumile läbi kõigi tulevaste ajastuste kui igavene tunnistus patu olemusest ja kohutavatest tagajärgedest. Saatana põhiseaduse väljatöötamine, selle mõju inimestele ja inglitele näitab, milline on Jumala põhimõtete kõrvaldamise vili. See tõendab, et Jumala valitsuse ja käskude jõus püsimisest sõltub kõigi Tema loodud olevuste heaolu. Seega peab selle kohutava vastuhaku ajalugu olema igaveseks tagatiseks kõigile pühadele olenditele: see peab hoidma neid üleastumise olemuse petlikkuse eest, säästma patustamast ja kandmast selle karistust.SV 374.2

  Kuni võitluse lõpuni taevas jätkas suur anastaja enese õigustamist. Kui teatati, et ta saadetakse koos kõigi poolehoidjatega välja õndsuse eluasemetest, tunnistas mässu juht avalikult ja julgelt oma põlgust Looja käskude vastu. Ta kordas sageli oma väidet, et inglid ei vaja mingit juhtimist, vaid peavad järgima oma tahet, mis juhib neid alati õigesti. Ta hülgas jumalikud seadused kui vabaduse piiramise ja teatas, et tema eesmärgiks on seaduse tühistamine selle nimel, et taevased inglite hulgad võiksid kord käsu ikkest vabaneda ja saavutada ülevama, aulisema eksisteerimise taseme.SV 374.3

  Üksmeelselt veeretasid Saatan ja tema pooldajad süü mässu pärast Kristusele. Nad kuulutasid, et siis, kui neile poleks etteheiteid tehtud, poleks nad kunagi mässama hakanud. Kangekaelsete ja sõnakuulmatult trotslikena püüdsid nad asjatult kukutada Jumala valitsust ja kurtsid, et nemad olid rõhuva võimu süütud ohvrid. Seepärast saadeti peamässaja ja kõik tema poolehoidjad lõpuks taevast välja.SV 375.1

  Seesama vaim, kes õhutas mässu taevas, innustab seda ka maa peal. Saatana taktika inimeste juures on sama mis inglite juures. Tema vaim valitseb nüüd sõnakuulmatutes lastes.Nagu tema, püüavad nemadki maha kiskuda Jumala käsuõpetuse kitsendusi ja tõotavad inimestele vabadust selle eeskirjadest üleastumise kaudu. Patu noomimine äratab ikka veel viha ja vastupanu. Kui Jumala hoiatuskuulutus äratab südametunnistuse, ahvatleb Saatan inimesi eneseõigustusele ja otsima teistelt toetust pattu teha. Selle asemel, et parandada oma vigu, pöördub nende meelepaha noomija vastu, nagu oleks raskuse ainsaks põhjustajaks tema. Oige Aabeli päevist kuni meie ajani on selline meelsus ilmnenud nende suhtes, kes julgevad pattu hukka mõista.SV 375.2

  Jumala iseloomu väära esitamise kaudu, mida Saatan kasutas taevas ja mille tõttu Jumalat hakati pidama karmiks ja türanlikuks, mõjutas Saatan inimest patustama. Kui tal see õnnestus, tänitas ta ,et Jumala ebaõiglased kitsendused viisid inimese langemiseni nii, nagu nad tedagi olevat mässama pannud.SV 375.3

  Ent Igavene Isa ütleb oma iseloomu kohta: “Jehoova on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata.” 2. Moos. 34, 6. 7.SV 375.4

  Saatana väljaheitmisega taevast näitas Jumal oma õiglust ja säilitas oma trooni au. Kuid siis, kui inimene oli langenud ärataganeja pettusesse ja patustanud, ilmutas Jumal oma armastust sellega, et Ta andis oma ainusündinud Poja surma langenud inimsoo eest. Lepituses avaldub Jumala iseloom. Suur tõde, mida esitab rist, näitab kogu universumile, et Jumala valitsus ei ole mingil viisil süüdi selles tees, mille Lutsifer oli valinud.SV 375.5

  Võitlus Kristuse ja Saatana vahel Päästja maapealse teenistuse ajal paljastas suure petja iseloomu. Miski poleks suutnud nii tagajärjekalt maatasa teha taeva inglite ja kogu ustava universumi poolehoidu Saatana suhtes, kui tema halastamatu võitlus maailma Lunastaja vastu. Tema jultunud nõudmine, et Kristus peaks temale austust avaldama ning tema ülbus avaldusid siis, kui ta viis Kristuse mäetipule ja templi harjale: see kuritahtlik kavatsus, mis paljastus siis, kui ta õhutas Kristust viskuma alla peadpööritavast kõrgusest, väsimatu viha, millega ta jälitas Jeesust ühest kohast teise ning sisendas preestrite ja rahva südamesse soovi tagasi lükata Tema armastust ja lõpuks hüüda: “Löö risti! Löö risti!” — kõik see äratas universumis hämmastust ja meelepaha.SV 376.1

  See oli Saatan, kes õhutas inimest Kristust kõrvale heitma. Kurjuse vürst tarvitas kogu oma võimu ja kavalust Jeesuse hävitamiseks, sest ta nägi, et Päästja halastus ja armastus, Tema kaastunne ja haletsev õrnus esitasid Kristuse iseloomu. Saatan võitles iga nõude vastu, mille Jumalä Poeg esitas ja kasutas oma abilistena inimesi, et Päästja elu kannatuste ja kurbusega täita. Ebaausus ja vale, millega ta Jeesuse tööd oli takistada püüdnud, vihkamine, mis avaldus sõnakuulmatute laste kaudu, Saatana halastamatud süüdistused Tema vastu, kelle elus avaldus võrratu headus, lähtus kõik sügavalt juurdunud kättemaksuihast. Senini vaos hoitud kadedus ja kuritahtlikkus, viha ja kättemaksuiha lahvatas Jumala Poja vastu välja Kolgatal. Kogu taevas jälgis seda sündmust vaikselt, õudusetundega.SV 376.2

  Toonud sellise suure ohvri, keeldus Kristus taevasse minnes võtmast vastu inglite austust seni, kuni Ta oli esitanud palve: “Ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, kelled sa mulle oled andnud.” Joh. 17, 24. Selle peale kõlas väljendamatu armastuse ja väega vastus Isa troonilt: “Kõik Jumala inglid kummardagu teda!” Heebr. 1, 6. Jeesus oli jäänud puhtaks. Tema alandamine oli lõppenud, Tema ohver toodud ja Temale anti nimi, mis on üle kõigi nimede.SV 376.3

  Nüüd oli näha, et Saatana patule ei leidunud mingit vabandust. Ta oli ilmutanud oma tõelist iseloomu valetajana ja mõrvarina. Oli selge, et siis kui tal oleks lubatud valitseda taeva elanike üle, oleks ta osutanud sedasama meelsust, millega ta valitses tema võimu all olevate inimlaste üle. Ta oli väitnud, et Jumala käskudest üleastumine toob vabaduse ja ülenduse, kuid selgus, et selle tulemuseks oli orjus ja man- dumine.SV 376.4

  Saatana valelikud süüdistused Jumala iseloomu ja valitsuse aadressil paljastusid nende õiges valguses. Ta oli süüdistanud Jumalat, et Looja otsib ainult eneseülistust, kui Ta nõudis alistumist ja kuulekust oma loodolevustelt. Ta oli seletanud, et kuigi Jumal nõuab enesesalgamist kõigilt teistelt, ei näita Ta ise üles enesesalgamist ega too mingit ohvrit. Nüüd ilmnes, et langenud ja patuse inimsoo päästmiseks oli universumi Valitseja toonud suurima ohvri, mida armastus üldse tuua võib, “sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma enesega”. 2. Kor. 5, 19. Oli selge, et Lutsifer oli austuse ja ülemvõimu järele janunedes avanud ukse patule, Kristus oli aga selleks, et hävitada pattu, valmis alandama ennast ja saama sõnakuulelikuks surmani.SV 377.1

  Jumal oli ilmutanud oma põlastust vastuhaku põhimõtete vastu. Kogu taevas nägi Tema õiglust nii Saatana hukkamõistmises kui inimese lunastamises. Lutsifer oli teatanud, et siis kui Jumala seadus oli muutumatu ja karistust selle vääramisel polnud võimalik vältida, polnud ka ühelgi üleastujal iialgi lootust Looja poolehoidu tagasi võita. Ta oli väitnud, et patust inimsugu polnud võimalik lunastada ja seepärast kuulusid kõik õigusega temale. Ent Kristuse surm oli selline tunnistus inimese kasuks, mida ei saanud kummu-tada. Käsu karistus langes Temale, kes oli võrdne Jumalaga, ja sellest ajast võis inimene vaba annina vastu võtta Kristuse õiguse, ning patukahetsuse ja alanduse kaudu võita Saatana võimu nii nagu Jumala Poeg selle võitis. Nii on Jumal õiglane ja siiski kõigi nende õigeksmõistja, kes usuvad Jeesusesse.SV 377.2

  Kristus ei tulnud maa peale ainult inimese lunastamiseks kannatama ja surema. Ta tuli, et “teha õpetus suureks ja võimsaks ja seda mitte ainult selleks, et selle maailma elanikud suhtuksid käsuõpetusse nii, nagu nad sellesse peaksid suhtuma, vaid ka selleks, et näidata universumi kõigile maailmadele Jumala käsu muutmatust. Kui käsu nõudeid oleks saanud eirata, poleks Jumala Pojal olnud vaja anda oma elu käsust üleastumise lepitamiseks. Kristuse surm tõestab käsu muutmatust. Ohver, milleks lõpmatu armastus Isa ja Poega sundis, näitab kogu universumile nii nagu ainult lunastusplaan näidata saab, et õiglus ja halastus on Jumala käsu ja valitsuse aluseks.SV 377.3

  Kohtuotsuse lõplikul täidesaatmisel nähakse, et patu olemasoluks pole mingit põhjust. Kui kogu maailma Kohtunik küsib Saatanalt: “Miks sa mässasid minu vastu ja röövisid minult minu kuningriigi alamaid?” ei saa kurjuse algataja esitada mingit vabandust. Iga suu on suletud ja kõik mässulised hulgad on sõnatud.SV 377.4

  Kolgata rist, kuna see tunnistab käsu muutmatusest, kuulutab universumile, et patu palk on surm. Sureva Päästja hüüatuses: “See on lõpetatud!”, lõi surmakell Saatanale. Suur võitlus, mis oli kestnud nii kaua, oli siis otsustatud ja kurjuse lõplik väljajuurimine kindlaks tehtud. Jumala Poeg läbis haua väravad, “et ta surma läbi kaotaks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi.” Heebr. 2, 14. Lutsiferi eneseülistamise soov sundis teda ütlema: “Mina tõusen taevasse, kõrgemale Jumala tähtedest... Ma teen ennast Kõigekõrgema sarnaseks.” Jumal teatab — “Ma tegin sind maa peale tuhaks... ja sind ei ole enam iialgi.” Jes. 14, 13. 14; Hes. 28, 18. 19. “Sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred! Ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehoova, ega jäta neile ei juurt ega oksa.” Mai. 3, 19.SV 378.1

  Kogu universum on saanud patu olemuse ja tagajärgede tunnistajaks. Patu täielik väljajuurimine, mis algul oleks äratanud inglites hirmu ja heitnud Jumalale nende silmis varju, tõestab nüüd Tema armastust ja kinnitab Tema vastu austust universumi loodolevustes, kellele valmistab rõõmu teha Tema tahtmist ja kelle südames on Tema käsud. Kunagi enam ei ilmu kurjus.SV 378.2

  Jumala Sõna ütleb: “Häda ei tule teist korda!” Nahum 1, 9. Jumala käsuõpetust, mida Saatan oli pilkavalt nimetanud orjaikkeks, austatakse siis vabaduse käsuna. Loodolevused, kes on läbikatsumises seisma jäänud, ei pöördu kunagi enam ära ustavusest Temale, kelle iseloomus ilmnes täielikult põhjatu armastus ja lõputu tarkus.SV 378.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents