Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 36—LÄHENEV VÕITLUS

  Suure võitluse algusest saadik on Saatana eesmärgiks olnud Jumala käskude kummutamine. Selle eesmärgi nimel alustas ta mässu Looja vastu. Siis, kui ta heideti taevast välja, jätkas ta võitlust maa peal. Tema püsivaks eesmärgiks on olnud inimeste petmine ja Jumala käsuõpetuse teotamine. Jumala käsuõpetust teotada on võimalik kas kogu käsuõpetuse äraheitmisega või ühe eeskirja kõrvaldamisega — tulemus on kokkuvõttes sama. See, kes eksib “ühe vastu”, näitab põlgust kogu käsuõpetuse vastu; tema mõju ja eeskuju soodustab üleastumist; ta saab “süüdlaseks kõigi vastu” (Jak. 2, 10).SV 437.2

  Saatan on moonutanud Piibli õpetusi, et sel teel tuua põlgust jumalikele seadustele ja nii on eksiõpetused saanud tuhandete inimeste usuks, kes tunnistavad, et nad usuvad Pühakirja. Viimane suur kokkupõrge tõe ja eksituse vahel on tegelikult Jumala käsu pärast peetud kauakestnud võitluse viimane heitlus. See lahing seisab meie ees — lahing inimeste käskude ja Jehoova eeskirjade, Piibli usu ning väljamõeldiste ja traditsioonide vahel.SV 437.3

  Jõud, mis selles võitluses ühinevad tõe ja õiguse vastu, tegutsevad ülimalt aktiivselt. Ja ometi hinnatakse nii vähe Jumala Püha Sõna, mis on meieni jõudnud selliste kannatuste ja vere hinnaga. Piibel on tänapäeval kättesaadav kõigile, kuid vähesed võtavad selle vastu elujuhisena. Uskma-tus valitseb ärevusttekitavas ulatuses mitte ainult maailmas, vaid ka koguduses. Paljud eitavad õpetusi, mis on kristliku usu tugisammasteks. Loomise suured tõed sellisel kujul nagu neid esitavad inspireeritud kirjutajad, samuti inimese languse, lepituse ja Jumala käsu püsivuse põhimõtted on kas tervikuna või osaliselt hüljanud enamik end kristlikuks tunnistatavast maailmast. Tuhended inimesed, kes uhkeldavad oma tarkuse ja sõltumatusega, peavad nõrkuseks usaldada täielikult Piiblit. Nad loevad andekuse ja õpetuse tunnuseks Pühakirja kallal norimist; nad kõrvaldavad Jumala Sõna kõige tähtsamad tõed ja annavad neile oma seletuse. Paljud jutlustajad, professorid ja õpetajad räägivad inimestele, et Jumala käsuõpetus on muudetud või tühistatud. Neid, kes peavad käsu nõudeid veelgi kehtivaks, peetakse naeru ja põlguse vääriliseks.SV 437.4

  Kui inimesed heidavad kõrvale tõe, heidavad nad ära ka tõe Autori. Kui nad tallavad jalge alla Jumala käsuõpetuse, eitavad nad ka Käsuandja autoriteeti. Õpetustest ja teooriatest on sama kerge teha endale ebajumalat kui puust või kivist. Jumala iseloomu vääresitusega püüab Saatan luua inimestes pilti Jumalast kui julmast olevusest. Nii mõnegi filosoofia ebajumala tõstavad inimesed troonile Jehoova asemele, elavat Jumalat aga nii nagu Ta on ilmutatud Tema Sõnas, Kristuses ja loomistöös, kummardavad tegelikult vähesed. Tuhanded inimesed kummardavad loodust, samal ajal salgavad nad looduse Jumalat. Ebajumalateenistus on tänapäeva kristlikus maailmas olemas sama reaalselt, kui ta oli seda vanas Iisraelis Eelija päevil; erinevus on vaid vormis. Paljude targaks peetud inimeste — filosoofide, poeetide, poliitikute, ajakirjanike jumal, tunnustatud moodsate ringkondade, kolledžite ja ülikoolide ning isegi mõnede teoloogiliste asutuste jumal pole sugugi parem kui Baal, Foiniikia päikesejumal.SV 438.1

  Mitte ükski teine eksiõpetus, mille kristlik maailm on vastu võtnud, ei kõiguta Jumala autoriteeti jultunumalt, pole loogilisele mõtlemisele vastukäivam ega hukatuslikum oma tagajärgede poolest, kui seda on kaasaegne kiireltleviv õpetus, et Jumala käsk ei ole enam kohustuslik. Igal rahval on oma seadused, mis nõuavad austust ja kuulekust; ükski valitsus ei saa eksisteerida ilma nendeta. Kuidas võiks siis ar- vata, et taeva ja maa Loojal pole ühtki seadust oma loodolevuste valitsemiseks? Oletagem, et väljapaistvad kirikuõpetajad õpetaksid avalikult, et seadused, mille põhjal valitsetakse nende maad ja mis kaitsevad riigi kodanike õigusi, ei ole kohustuslikud, kuna need piiravad inimeste vabadust, ja seepärast ei tuleks neile kuuletuda. Kui kaua lubataks sellistel meestel kantslist kõnelda? Kuid kas riigiseaduste tähele panemata jätmine on suurem kuritegu kui jumalike eeskirjade jalge alla tallamine?SV 438.2

  Arusaadavam oleks see, et riigid tühistavad ennemini oma seadused ja lubavad inimestel teha, nagu neile meeldib, kui et universumi Valitseja kõrvaldab oma seadused ja jätab maailma õiguse mõõdupuuta, mille järgi mõista hukka süüdlast ja õigeks kuulekaid. Kas me teame, milline tagajärg on Jumala käsu hülgamisel? Seda on teha püütud. Kohutavad olid sündmused Prantsusmaal, kui valitsevaks võimuks sai ateism. Siis nägi maailm, et Jumalast seatud korralduste kõrvaleheitmine tähendab kõige julmemate türannide valitsema pääsemist. Kui õiguse mõõdupuu kõrvaldatakse, avatakse kurjusevürstile tee oma võimu kinnitamiseks maa peal.SV 439.1

  Ükskõik mis punktis jumalikud eeskirjad ära heidetakse, ei näi patt seal enam patuna ega õiglus ihaldusväärsena. Need, kes keelduvad alistumast Jumala valitsusele, on täiesti võimetud valitsema iseennast. Hukatuslike õpetuste kaudu sisendatakse sõnakuulmatust loomu poolest nagunii kannatamatute laste ja noorukite südamesse. Tagajärjeks on seadusetus ja ohjeldamatus ühiskonnas. Rahvahulgad pilkavad nende kergeusklikkust, kes on kuulekad Jumala nõudmistele, kuid võtavad ise õhinal vastu Saatana pettused. Nad annavad voli oma himudele ja naudivad patte, mis on paganate peale kutsunud Jumala kohtunuhtlused.SV 439.2

  Need, kes õpetavad rahvast Jumala käskudesse üleolevalt suhtuma, külvavad sõnakuulmatust ja lõikavad seda. Kui Jumala käsuõpetuse piirav mõju täiesti hüljata, jääksid varsti kõrvale ka inimeste seadused. Kuna Jumal keelab ebaausad teod, himustamise, valelikkuse ja petmise, on inimesed valmis jalge alla tallama Jumala seadused kui takistused ilmaliku heaolu teel. Taeva eeskirjade kõrvaldamise tulemused on aga sellised, milliseid ei oska aimatagi. Kui käsud ei oleks kohustuslikud, siis ei kardaks enam keegi neist üle astuda! Siis ei oleks võimalik enam kaitsta oma vara, sest inimesed omandaksid vägivaldselt kaasinimeste omandi ja tugevaimast inimesest saaks rikkaim. Siis ei oleks elu enam kallis. Abielutõotus ei kaitseks perekonda püha kaitsevallina. See, kellel on võimu, võtaks soovi korral vägivaldselt ligimese naise. Viies käsk kõrvaldataks samuti nagu neljas ja lapsed ei kohkuks enam mõrvamast oma vanemaid, kui sel viisil on võimalik rahuldada oma rikutud südame ihasid. Tsiviliseeritud maailm muutuks röövlite ja mõrtsukate tallermaaks, rahu ja õnn pageks maa pealt sootuks.SV 439.3

  Õpetus, et inimesed on vabastatud kuulekusest Jumala nõuetele, on juba iseenesest nõrgendanud kõlbelist jõudu ja avanud maailmale ülekohtulüüsid. Seadusetus ja kõlbeline laostumine tormavad meie peale tohutu tõusulainena. Perekonnas tegutseb Saatan, tema lipp lehvib isegi näiliselt kristlikes kodudes. Selles kitsas ringis valitsevad kadedus, kurjad kahtlustused, silmakirjalikkus, võõrdumine, tülid, püha usalduse reetmine ja himude rahuldamine. Kogu usuliste põhimõtete ja õpetuste süsteem, mis peaks moodustama ühiskonna aluse ja raamistiku, näib kõikuvat kokkuvarisemise äärel.SV 440.1

  Kõige alatumatele roimaritele, kes on kuritegude tõttu vanglasse toimetatud, osutatakse sageli suurimat tähelepanu nagu oleksid nad saavutanud kadestusväärse seisukoha. Ajakirjanduses kirjeldatakse kuritegude eemaletõukavaid üksikasju; sel viisil aga pühendatakse paljusid pettuste, röövimiste ja mõrvade taktikasse ning Saatan juubeldab oma põrgu-like plaanide edu üle. Pahede levik, enesetapud, joomine ja igat liiki ülekohtu suurenemine peaks panema kõiki, kes kardavad Jumalat, mõtlema, mida küll teha kurjuse tõusu tõkestamiseks?SV 440.2

  Kohtud on äraostetavad. Valitsejaid õhutab tegevusele kasumiiha ja meelelised lõbud. Joomine on tumestanud paljude võimeid nii, et Saatan on saanud nende üle lausa piiramatu võimu. Juriste petetakse, ostetakse ära ja viiakse eksiteele. Joomingud, pidustused, viha, kadedus ja kõikmõeldav ebaõiglus valitseb nende hulgas, kes annavad välja seadusi. “Õiglus seisab kaugel, sest tõde komistab uulitsal ja otsekohesus ei saa sisse tulla!” (Jes. 59, 14.)SV 440.3

  Jumalakartmatus ja vaimulik pimedus, mis valitses rooma-katoliku kiriku ülemvõimu ajal, oli Pühakirja luku taha panemise vältimatu tagajärg. Kuid mis on üleüldise uskmatuse, Jumala käskude hülgamise ja sellest tuleneva moraalse laostumise põhjuseks evangeeliumi täie valguse ajastul, usulise vabaduse ajastul? Kuna Saatan ei saa enam hoida maailma oma võimu all Pühakirja lugemise keeluga, püüab ta teiste vahendite kasutamisega saavutada sama eesmärki. Ta hävitab usu Piiblisse ja saavutab sama, mis Piibli enda hävitamisega. Ta sisendab mõtte, et Jumala käsud ei ole kohustuslikud ning juhib inimesi nendest üle astuma sama ta-gajärjekalt, nagu oleksid nad nende suhtes täielikus teadmatuses. Nii nagu varasematel aegadel, nii tegutseb hingevaenlane ka nüüd oma plaanide teostamiseks koguduse kaudu. Tänapäeva usulised organisatsioonid keelduvad kuulmast ebapopulaarseid tõdesid, mida esitab Pühakiri; nende vastu võitlemise kaudu on nad võtnud vastu ebaõiged tõlgitsused ja seisukohad. Säilitades paavstliku eksiõpetuse inimese loomu-pärasest surematusest ja elust vaimuderiigis, on nad ära heitnud ainsa kaitse spiritismi pettuste ees. Õpetus igavesest piinast on röövinud paljudelt usu Piiblisse. Kui inimes-tele esitada neljanda käsu nõudeid, siis leiaksid nad, et seitsmes päev on hingamispäev; selleks aga, et vabaneda kohustusest, mida ei taheta täita, tuleb populaarsetel jutlustajatel väita, et Jumala käsud ei ole enam kohustuslikud. Niiviisi hülgavad nad käsuõpetuse ja hingamispäeva. Sedamööda kuidas levib valgus hingamispäeva kohta, muutub Jumala käskude äraheitmine neljanda käsu nõuetest hoidumiseks peaaegu üleüldiseks. Valeõpetused on avanud ukse uskmatusele, spiritismile ja Jumala pühade seaduste põlgamisele. Kirikute juhtidel lasub kohutav vastutus kristlikus maailmas va-litseva ülekohtu pärast. Ometi väidab just see klass inimesi, et kiiresti laienev moraalne laostumine tuleneb suurel määral niinimetatud “kristliku hingamispäeva” pühaduse teotamisest ja et pühapäeva range nõudmine parandaks suuresti ühiskonna kõlbelist palet. Seda rõhutatakse eelkõige Ameerikas, kus on õiget õpetust hingamispäevast kõige laialdasemalt kuulutatud. Siin ühendatakse sageli karskus töö kui üks tähtsaim ja väljapaistvaim kõlblusereform pühapäeva liikumisega ja selle propageerijad väidavad, et nad töötavad ühiskonna kõrgemate huvide kaitsjatena. Neid, kes keelduvad ühinemast selliste karskusseltsidega, süüdistatakse vastuseisus karskusele ja reformidele. Kuid tõsiasi, et liikumine, mis on rajatud eksitusele, ühineb tööga, mis on iseenesest hea, ei ole veel argument valeõpetuse tunnustamiseks. Me võime varjata mürki sel viisil, et segame selle tervisliku toiduga, kuid me ei suuda niiviisi muuta mürgi olemust. Otse vastupidi — mürk muutub veelgi ohtlikumaks, kuna tõenäoliselt ei osata seda sellises koostises kahtlustadagi. Üheks Saatana meetodiks ongi ühendada vale nii suure hulga tõega, et pettus muutub usaldusväärseks. Pühapäeva-liikumise juhid või- vad propageerida reformi, mida inimesed vajavad, põhimõtteid, mis on kooskõlas Piibliga, kuid nii kaua, kui nad kaitsevad nõudmisi, mis on vastuolus Jumala käskudega, ei tohi Tema sulased nendega ühineda. Miski ei õigusta Jumala käskude kõrvaldamist inimeste eeskirjade nimel.SV 440.4

  Kahe suure eksiõpetuse kaudu — hinge surematuse ja pühapäevale omistatud pühaduse kaudu — petab Saatan inimesi. Kui esimene neist paneb aluse spiritismile, siis viimane loob vendluse rooma-katoliku kirikuga. Ühendriikide protestandid ulatavad esimestena käed üle kuristiku, et haarata kinni spiritismi käest; nemad täidavad ka selle sügaviku, mis asub protestantismi ja rooma-katoliku kiriku vahel ning selle kolmekordse ühenduse mõjul hakkab see maa katoliku kiriku jälgedes tallama jalge alla südametunnistuse vabadust.SV 442.1

  Kuna spiritism jäljendab väga täpselt tänapäeva nimekristlust, on sellel ka suurem võim petta ja võrgutada. Saatan kohandab end tänapäeva olukordadele. Ta ilmub valguseinglina. Spiritismi abil tehakse imetegusid; tervistatakse haigeid ja tehakse palju muid vaieldamatuid imesid. Ja kuna vaimud tunnistavad usku Piiblisse ning avaldavad lugupidamist kiriku tavadele, võetakse nende tegevus vastu Jumala väe ilminguna.SV 442.2

  Erinevus end kristlasteks tunnistajate ja jumalakartmatute vahel on tänapäeval vaevumärgatav. Koguduseliikmed armastavad seda, mida armastab maailm ja on valmis minema maailmaga kompromissile. Saatan püüab kirikut maailmaga ühendada ja sel kombel oma võimu tugevdades nad kõik spiritismi rööbastele juhtida.SV 442.3

  Katoliiklasi, kes ülistavad imetegusid kui õige kiriku kindlaid tunnusmärke, petab Saatan hõlpsasti oma imettegeva väega, protestante, kes on hüljanud tõe kaitse, eksitab ta samuti. Katoliiklased, protestandid ja ilmalikud inimesed võtavad kõik lõpuks vastu jumalakartuse välise vormi, kuid keelduvad selle väest; nad näevad selles liidus võimsat liikumist maailma ümberpööramiseks. Nende meelest on see sissejuhatuseks kauaoodatud tuhandeaastasele rahuriigile.SV 442.4

  Spiritismi kaudu esitab Saatan end inimsoo heategijana, kes parandab haigusi ja näib esitavat uut ja kõrgemat usulist taset, kuid samal ajal tegutseb ta hävitajana. Saatana kiusatused laostavad rahvahulki. Ohjeldamatus tõukab troonilt mõistuse. Sellele järgneb meeleline eneserahuldamine, tülid ja verevalamised. Saatan ihkab sõda, sest see äratab inimhinge halvimad kired ning viib oma ohvrid igavikku koos nen de pahede ja veretöödega. Saatana eesmärgiks on õhutada rahvaid üksteise vastu sõtta. Nii saab ta juhtida inimese mõtted kõrvale vajalikust ettevalmistusest Issanda päevaks.SV 442.5

  Pimeduse vürst tegutseb ka loodusjõudude kaudu, et koguda ettevalmistamata inimestest endale rikkalikku saaki. Ta on uurinud looduse laboratooriumide saladusi ja kasutab kogu oma väge, et valitseda loodusjõude nii palju, kui Jumal lubab. Kui kiiresti pühkis ta siis, kui tal anti luba vaevata Iiobit, ära tema lambaja veisekarjad, sulased, majad ja lapsed; kui kiiresti järgnes üks õnnetus teisele! Jumal kaitseb oma loodolevusi ja hoiab neid hävitaja väe eest. Ometi põlgab kristlik maailm Jehoova käsku ja Issand teeb seda, mi-da Ta on lubanud — Ta tõmbab maa pealt tagasi õnnistused ja eemaldab oma kaitsva käe neilt, kes Tema käsu vastu mässavad ning teisi sedasama tegema sunnivad. Saatanal on võim kõigi üle, keda Jumal eriliselt ei kaitse. Higevaenlane soosib mõningaid ja annab neile edu, edu oma eesmärkide saavutamise nimel; teistele toob ta õnnetusi ja paneb nad uskuma et see on Jumal, kes neid vaevab.SV 443.1

  Esinedes suure arstina, kes võib ravida kõiki haigusi, külvab Saatan ühtaegu tõbesid ja õnnetusi, mis laostavad rahvarohked linnad. Ta tegutseb ka praegusel hetkel. Õnnetusjuhtumites nii merel kui maal, suurtes tulekahjudes, kohutavates tornaadodes, raevukates rahetormides, marudes, üleujutustes, tsüklonites, tõusulainetes ja maavärinates on män-gus Saatana käsi tuhandel viisil. Ta hävitab valmiva viljasaagi; järgneb näljahäda ning viletsus. Ta rüvetab õhku surmavate haiguspisikutega ja tuhanded inimesed hukkuvad katku läbi. Need nuhtlused muutuvad üha sagedasemaks ja hävitavamaks. Viletsus puudutab lisaks inimestele ka loomi. “Maa leinab, laostub.” “Maa rahva ülemused rammestuvad! Maa on rüvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud käsuõpetusest, muutnud seadusi, murdnud igavese lepingu!” (Jes. 24, 4. 5.)SV 443.2

  Kõige krooniks veenab suur petis inimesi, et kõige nende hädade põhjustajaks on need, kes peavad kangekaelselt kinni Jumala käsu nõudmistest. Inimesed, kes tegelikult ise on kutsunud esile Jumala meelepaha, süüdistavad kõiges neid, kelle kuulekus Jumala käskudele on üleastujatele lakkamatuks etteheiteks. Teatatakse, et pühapäeva mittepühitsemine on Jumala teotamine ning et nimetatud patt toob kaasa hädasid, mis ei lakka enne, kui pühapäevaseadus rangelt maksma pannakse. Need, kes esitavad neljanda käsu nõudeid ja have- tavad niiviisi austust pühapäeva vastu, on rahva silmis tülitegijad, kes takistavad Jumala poolehoidu ja ajalikku heaolu. Nii korratakse süüdistust, mida esitati juba ammustel aegadel Jumala sulastele: “Ja kui Ahab nägi Eelijat, siis küsis Ahab temalt: “Kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse?” Ja ta vastas: “Mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina ja su isa sugu, sest te jätate maha Jahoova käsud ja sina käid baalide järel.” (l. Kun. 18, 17. 18.) Kui valesüüdistused on rahva viha lõkkele puhunud, koheldakse Jumala saadikuid samuti nagu kohtles ärataganenud Iisrael Eelijat.SV 443.3

  Spiritismi kaudu ilmnev imettegev vägi avaldab oma mõju ka neile, kes sooviksid kuuletuda pigemini Jumalale kui inimestele. Vaimud kinnitavad, et Jumal on andnud neile ülesande veenda pühapäeva pühitsemisest loobujaid eksitusest pöörduma. Nad kinnitavad, et riigi seadustele tuleb kuuletuda samuti nagu Jumala käskudele. Vaimud kurdavad maailmas valitseva suure kurjuse üle ning toetavad usuõpetajate väidet, et kõlbelise allakäigu põhjuseks on pühapäeva teotamine. Suur on vaimudeilma saadikute meelepaha kõikide vastu, kes keelduvad nende tunnistust vastu võtmast.SV 444.1

  Saatana taktika selles viimases võitluses Jumala rahva vastu on sama, mida ta kasutas taevas võitluse algul. Tollal väitis ta, et ta püüab edendada Jumala valitsuse püsivust, kuigi samal ajal tegi salaja kõik selle kukutamiseks. Ta süüdistas Jumalale ustavaid ingleid. Sama petlik tegevus tähistab ka rooma-katoliku kiriku ajalugu. Kirik on tunnistanud end Jumala asemikuks, kuid on samas püüdnud tõsta end Jumalast kõrgemale ning muuta Tema käske. Rooma-katoliku kirik mõistis kurjategijatena hukka need, kes jäid ustavaks evangeeliumile, Öeldi, et nad on astunud liitu Saatanaga. Kasutati kõikvõimalikke vahendeid, et muuta nad rahva silmis kõige alatumateks kurjategijateks. Nii saab olema ka nüüd. Kuna Saatan püüab hävitada neid, kes austavad Jumala käske, mõjutab ta inimesi süüdistama neid käsu hülgamises, jumalateotuses ja nuhtluse toomises maa peale.SV 444.2

  Jumal ei sunni kunagi inimese tahet ega südametunnistust, kuid Saatan kasutab pidevalt karmi sundust, et saavutada võimu nende üle, keda ta ei saa teisiti hukutada. Hirmu või vägivalla abil püüab ta valitseda südametunnistust ja kindlustada endale austust. Selle eesmärgi nimel tegutseb ta nii usuliste kui ilmalike võimude kaudu, mõjutades neid välja andma Jumala käsuõpetust trotsivaid inimeste seadmisi.SV 444.3

  Need, kes austavad Piibli hingamispäeva, tembeldatakse seaduse ja korra vaenlasteks, ühiskonna kõlbluseeskirjade rikkujaiks, anarhia ja laostumise põhjustajaiks, kes tõmbavad maa peale Jumala nuhtlused. Nende ustavust nimetatakse kangekaelsuseks, jonnakuseks ja kiriku autoriteedi põlgamiseks. Neid süüdistatakse vaenulikkuses valitsuse vastu. Jutlustajad, kes eitavad Jumala käsu kohustuslikkust, nõuavad kantslist alistumist riigivõimudele kui Jumalast määratud ametnikele. Seadusandlikes kodades ja kohtutes esitatakse käsupidajaid vääriti ja mõistetakse nad hukka. Nende sõnadele antakse vale värving ja tegutsemismotiive tõlgitsetakse kõige halvemas mõttes.SV 445.1

  Kui protestantlikud kirikud hülgavad Pühakirja selged tõendid Jumala käsu muutumatuse kohta, tahavad nad sundida vaikima neid, kelle usku nad ei saa Piibliga kummutada. Sulgenud silmad õiguse ees, hakkavad ärataganejad veenma neid, kes keelduvad tegemast seda, mida keelab Jumal, ega tunnusta paavstliku hingamispäeva nõudeid.SV 445.2

  Kiriku ja riigi kõrged aukandjad ühinevad, et meelitada, veenda ja sundida jõuga kõiki pühapäeva austama. Jumaliku autoriteedi puudumine korvatakse pealesurutud seadustega. Poliitiline laostumine hävitab õiglusearmastuse ja lugupidamise tõe vastu. Isegi vabas Ameerikas annavad seaduseandjad rahva poolehoiu kindlustamiseks järele rahva nõudmistele. Väljastatakse seadus, mis kohustab kõiki pühapäeva pidama. Südametunnistuse vabadust, mis nõudis omal ajal nii suuri ohvreid, ei austata enam. Peatselt saabuva võitluse finaalis täituvad prohveti sõnad: “Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus.” (Ilm. 12, 17.)SV 445.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents