Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 24—KÕIGE PÜHAMAS PAIGAS

  Pühamu oli võtmeks, mis avas 1844. aasta pettumuse saladuse. See avas terve tõdede süsteemi ning näitas, et Jumala käsi oli juhtinud suurt adventliikumist. See paljastas ühtaegu ka ajakohased ülesanded ja näitas Jumala rahvale kätte tema koha ja töö. Nii nagu Jeesuse jüngrid olid pärast kohutavat ahastuse ja pettumuse ööd “rõõmsad, kui Issandat nägid”, nii rõõmustasid nüüd need, kes olid oodanud usus Tema teist tulekut. Nad olid oodanud, et Ta ilmub aus andma tasu oma sulastele. Kui see lootus neid pettis, kaotasid nad silmist Jeesuse ja nutsid Maarja sarnaselt haua juures: “Nad on Issanda hauast ära võtnud ja ma ei tea, kuhu nad ta on pannud!” Nüüd nägid nad Teda jälle, oma kaastundlikku ülempreestrit, kes pidi varsti ilmuma nende kuningana ja vabastajana. Valgus, mida neile andis pühamu mõistmine, valgustas minevikku, olevikku ja tulevikku. Nad teadsid, et Jumal oli juhtinud neid eksimatu ettenägelikkusega. Kuigi nad ise polnud mõistnud kuulutust, mida nad kuulutasid, oli see olnud igati õige. Seda edasi andes olid nad täitnud Jumala plaani ja nende töö ei olnud asjatu Issandas. Sünnitatud “uuesti... elavaks lootuseks”, rõõmustasid nad “ütlematu ning väga kalli rõõmuga”.SV 317.1

  Seega osutasid nii Taan. 8, 14 toodud prohvetikuulutus: “Kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut! Siis saab pühamu taas oma õiguse!”, kui esimese ingli kuulutus: “Kartke Jumalat ja andke Temale austust, sest on tulnud Tema kohtutund”, Kristuse teenistusele kõige pühamas paigas, uurimiskohtule, mitte aga Kristuse tagasitulekule. Viga ei olnud prohvetlike perioodide arvestuses, vaid sündmuses, mis pidi toimuma 2300 päeva lõpul. Selle eksituse tõttu olid usklikud kannatanud pettumust, kuigi kõik, mida prohvetid olid öelnud ja kõik, mida Piibli kirjatekstid andsid põhjust oodata, oli toimunud. Just sel ajal, kui nad hädaldasid oma lootuste nurjumise pärast, oli toimunud sündmus, mida kuulutus oli ennustanud ja mis pidi täituma enne, kui Issand võib ilmuda, et anda tasu oma sulastele.SV 317.2

  Kristus oli tulnud, mitte maa peale, nagu Teda oodati, vaid Jumala templi kõige pühamasse paika taevas, nagu sümboolne teenistus oli osutanud. Prohvet Taanielile näidati nägemuses, kuidas Kristus tuli Selle juurde, kes Vana Päevist. “Ja ma nägin öises nägemuses, ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli Inimesepoja sarnane! Ja ta saabus — mitte maa peale, vaid selle juurde, kes Vana Päevist ja viidi ligi tema ette.” Taan. 7, 13.SV 317.3

  Sellest tulemisest kõneleb ka prohvet Malakia: “Ja äkitselt tuleb oma templi juurde Issand, keda te otsite, ja lepingu ingel, keda te igatsete! Vaata, ta tuleb, ütleb vägede Jehoova!” Mal. 3, 1. Issanda tulek “oma templi juurde” oli äkiline, ootamatu Tema rahvale. Nad ei otsinud Teda sealt. Nad lootsid, et Ta tuleb maa peale “tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumile.” 2. Tess. 1, 8.SV 318.1

  Ent usklikud polnud veel valmis kohtuma oma Issandaga. Neil tuli teha veel ettevalmistusi. Tuli saada valgus, mis juhtis nende mõtted Jumala templile taevas, sest siis, kui nad usus jälgisid oma Ülempreestrit Tema teenistuses seal, pidi neile ilmutatama uusi kohustusi. Kogudusele tuli anda veel üks hoiatuskuulutus ja suuremal määral õpetusi.SV 318.2

  Prohvet ütleb: “Aga kes suudab taluda tema tuleku päeva? Ja kes jääb püsima tema ilmudes? Sest tema on nagu sulataja tuli ja nagu vanutajate leelis! Ja ta istub, sulatab ja puhastab hõbedat, ta puhastab Leevi poegi ja selitab neid nagu kulda ja hõbedat — siis toovad nad Jehoovale õige ohvrianni!” Mal. 3:2, 3. Need, kes elavad siin maa peal sel ajal, kui Kristuse eestkostmine üleval pühamus lõpeb, peavad seisma püha Jumala palge ees ilma vahendajata. Nende riided peavad olema plekita, nende iseloom peab olema puhastatud patust piserdusverega, Jumala armu ja oma hoolsate jõupingutuste kaudu peavad nad võitma võitluse kurjaga. Sel ajal, kui taevas toimub uurimiskohus, ning kahetsevate usklike patud kõrvaldatakse pühamust, peab maa peal Jumala rahva seas toimuma eriline puhastustöö, patu kõrvaldamine. Seda tööd esitavad selgesti kolm kuulutust Ilmutuseraamatu 14. peatükis.SV 318.3

  Kui see töö on tehtud, on Kristuse järelkäijad valmis Tema ilmumiseks. “Siis meeldib Jehoovale Juuda ja Jeruusalemma ohvriand nagu muistseil päevil ja ammuseil aastail!” Mai. 3, 4. Siis on kogudus, mille meie Issand oma tulekul endaga võtab, kogudus, millel ei ole “laiku ega kortsu ega muud sellesarnast”. Ef. 5, 27. Siis näeb ta välja nii nagu see, kes “koiduna alla vaatab, ilus nagu täiskuu, selge nagu päike, kardetav nagu väehulk lippudega.” Ülemlaul 6, 10.SV 318.4

  Peale Issanda tulemise oma templi juurde kirjeldab Mala kia ka Tema teist tulekut, Tema tulekut kohtuotsuse täideviimiseks, järgnevate sõnadega: “Ja ma tulen teile kohut mõistma ning olen kärmeks tunnistajaks nõidade, abielurikkujate ja valevandujate vastu ja nende vastu, kes teevad liiga palgalisele palga poolest, lesknaisele ja vaeslapsele, kes tõukavad võõra kõrvale ja kes ei karda mind, ütleb vägede Jehoova!” Juuda viitab samale sündmusele, kui ta ütleb: “Vaata, Issand tuleb oma pühade kümnetuhandetega pidama kohut kõigile ja nuhtlema kõiki jumalatuid kõigi nende jumalakartmatute tegude eest.” Juuda 14, 15. See tulemine ja Issanda tulemine oma templi juurde on kaks täiesti erinevat ja eraldi seisvat sündmust.SV 318.5

  Kristuse tulemine meie Ülempreestrina kõige pühamasse paika, et puhastada pühamu, millest kõneldakse Taan. 8, 14; Inimesepoja tulemine selle juurde, kes Vana Päevist, mida kirjeldab Taan. 7, 13 ja Malakia ettekuulutus Issanda tulemisest oma templi juurde on ühe ja sama sündmuse erinevad kirjeldused. Siia lisandub veel kujund peigmehe tulekust pulma, millest räägib Kristuse tähendamissõna kümnest neitsist Matt. 25. peatükis.SV 319.1

  1844. a. suvel ja sügisel anti kuulutus: “Ennäe, peigmees!” Selle kuulutuse tagajärjel formeerusid need kaks klassi, keda kujutatakse tarkade ja rumalate neitsitena. Ühed ootasid rõõmuga Issanda tulemist ja valmistusid hoolikalt Temaga kohtuma; teised aga lasksid mõjutada end ainult hirmul, tegutsesid hetkeimpulsside ajel ning rahuldusid tõe teooriaga ega otsinud Jumala Vaimu. Tähendamissõnas läksid siis, kui peigmees tuli, temaga pulma need, “kes olid valmis”. Siin kirjeldatud peigmehe tulek toimub enne pulma. Pulm esitab kuningriigi vastuvõtmist Kristuse poolt. Püha linna, uut Jeruusalemma, mis oli kuningriigi pealinn ja esindaja, nimetatakse “mõrsjaks, Talle naiseks”. Ingel ütles Johannesele — “Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist!” “Ja tema kandis mind vaimus,” ütleb prohvet, “suure ja kõrge mäe otsa ja näitas mulle linna, püha Jeruusalemma, mis oli maha tulemas taevast Jumala juurest.” Ilm. 21:9, 10. Selles tähendamissõnas esitab mõrsja niisiis Püha linna, ja neitsid, kes lähevad välja peigmehega kohtuma, on koguduse sümboliks. Ilmutuseraamatus öeldakse, et Jumala rahvas on külaliseks Talle pulma õhtusöömaajal. Ilm. 19, 9.SV 319.2

  Kuna Kristuse omad on külalised, ei saa nad olla samal ajal mõrsjaks. Prohvet Taaniel ütleb, et Vana Päevist annab taevas Kristusele “valitsuse ja au ning kuningriigi”. Ta võtab vastu uue Jeruusalemma, oma kuningriigi pealinna, “valmistatud otsekui pruut, kaunistatud oma mehele.” Taan. 7, 14; Ilm. 21, 2. Kui Kristus on võtnud vastu kuningriigi, siis tuleb Ta aus kui kuningate Kuningas ja isandate Issand. Ta tuleb päästma oma rahvast, et viia nad osa võtma Talle pulma õhtusöömaajast, kus nad istuvad “lauas ühes Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga” Tema kuningriigis (Matt. 8, 11; Luuka 22, 30).SV 319.3

  Kuulutus: “Ennäe peigmees!” pani 1844. a. suvel tuhanded inimesed ootama Issanda viivitamatut tulekut. Määratud ajal Peigmees tuligi, mitte aga maa peale nagu ootasid inimesed, vaid taevas selle juurde, kes Vana Päevist, tuli pulma, oma kuningriiki vastu võtma. “Kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti.” Ootajad ei saa pulmas isiklikult kohal olla, kuna see toimub taevas sellel ajal, kui nemad on maa peal. Kristuse järelkäijad peavad ootama “oma Issandat, millal ta lahkub pulmast.” Luuka 12, 36. Kuid nad peavad mõistma Tema tööd ja järgnema Talle usus, kui Ta astub Jumala ette. Selles mõttes võib öelda, et nad läksid pulma.SV 320.1

  Tähendamissõnas läksid need, kellel oli õli astjates ühes oma lampidega, pulma. Need, kes olid Piibli kaudu saanud tõe tundmise ja kellel oli Jumala Vaim ja arm, ning kes raskel katsumuseööl olid kannatlikult oodanud ja suurema valguse nimel Piiblit uurinud, need mõistsid tõde taevasest pühamust ja Päästja teenistuses toimunud muutust. Nemad järgnesid usus Temale Tema töös üleval pühamus. Kõik, kes Pühakirja tunnistuse kaudu samad tõed vastu võtavad ja Kristust usus järgivad siis, kui Ta astub Jumala ette, et teostada viimast osa vahendustöös ning selle lõpul võtta vastu oma kuningriik — kõiki neid kujutatakse nendena, kes lähevad pulma.SV 320.2

  Matt. 22. peatüki tähendamissõnas kasutatakse sedasama pulma sümbolit. Uurimiskohut esitatakse siin selgesti kui sündmust, mis toimub enne pulma. Enne pulmapeo algust tuleb kuningas sisse külalisi vaatama, et näha, kas kõik on riietatud pulmarüüga, selle puhta rüüga, mis tähistab Talle veres pestud ja valgeks tehtud iseloomu. Matt. 22, 11; Ilm. 7, 14. See, kellel puudub selline iseloom, heidetakse välja, kuid kõiki neid, kes osutuvad kaetuiks pulmarüüga, võtab Jumal vastu ja loeb vääriliseks jagama Temaga kuningriiki ning istuma ühes Temaga troonil. See toiming, mis kujutab inimese iseloomu uurimist ja otsustamist, kes on valmis astuma Jumala riiki, on uurimiskohus, taevase pühamu viimane töö.SV 320.3

  Kui see uurimistöö on lõppenud; kui kõigi kohtuasi, kes maailma algusest alates on tunnistanud end Kristuse järel- käijaks, on otsustatud, siis ja alles siis lõpeb armuaeg ja armuuks suletakse. Nii viiakse meid lühikese lausega: “Kes olid valmis, läksid Temaga pulma, ja uks suleti,” läbi Päästja lõputeenistuse viimase faasi aega, mil suur töö inimese päästmiseks on lõppenud.SV 320.4

  Maise pühamu teenistuses, mis, nagu oleme näinud, on taevase teenistuse võrdkuju, lõppes teenistus pühamu esimeses osas siis, kui ülempreester läks suurel lepituspäeval kõige pühamasse paika. Jumal käskis: “Ühtki inimest ärgu olgu kogudustelgis, kui ta läheb pühamusse lepitust toimetama, kuni ta on välja tulnud.” 3. Moos. 16, 17. Täpselt samuti lõppes Kristuse teenistus pühas paigas siis, kui Ta sisenes kõige pühamasse paika toimetama lepituse lõputööd. Kui teenistus esimeses osas lõppes, algas teenistus teises osas. Kui sümboolses teenistuses ülempreester lepituspäeval pühast paigast lahkus, läks ta Jumala ette, et esitada patuohvri verd kõigi eest Iisraelis, kes tõeliselt kahetsesid oma patte. Niisiis oli Kristus lõpetanud ainult ühe osa tööst meie vahendajana, et alustada teist osa, millega seoses Ta ikka veel esitab oma verd Isa ees patuste eestkosteks.SV 321.1

  Seda tõde ei mõistnud Kristuse teise tuleku ootajad a. 1844. Pärast selle aja möödumist, mil Päästjat oodati, uskusid nad endiselt, et Tema tulemine on lähedal. Nad arvasid, et nad olid jõudnud pöördepunkti ning et Kristuse töö inimese vahendajana Jumala ees oli lõppenud. Nad leidsid, et Piibli järgi lõpeb inimese prooviaeg, lühike aeg enne Issanda tegelikku tulemist taeva pilvedel. See ilmnes selgesti neist kirjatekstidest, mis kõnelevad ajast, mil inimesed otsivad, koputavad ja hüüavad armuukse taga, kuid seda ei avata. Nüüd tekkis Kristust oodanuil küsimus, kas tähtaeg, mil nad olid oodanud Kristuse tulemist, ei tähistanud hoopis selle perioodi algust, mis pidi vahetult eelnema Tema tulemisele. Olles andnud edasi hoiatuse kohtutunni ligidusest, arvasid nad, et nende töö maailma heaks oli tehtud ja nad ei tundnud enam hingekoormat patuste päästmsie pärast, kuna jumalakartmatute jultunud ja teotav pilkamine näis tõendavat. et Jumala Vaim oli eemaldunud Tema armu hüljanuist. Seega tundus, et prooviaeg oli lõppenud või nii nagu nad ise seda väljendasid — “armuuks oli suletud”.SV 321.2

  Ent suurem arusaamine tuli seoses pühamu küsimuse uurimisega. Mõisteti, et neil oli õigus, kui nad uskusid, et 2300 päeva lõpp märkis tähtsat pöördepunkti. Ent samapalju kui oli õige see, et lootuse ja armuuks, mille kaudu ini mesed olid leidnud kaheksateistkümne sajandi jooksul ligipääsu Jumala juurde, oli sulgunud, oli õige ka see, et teine uks sai avatud ja et inimestele pakuti nüüd andestust Kristuse eestkostmise kaudu kõige pühamas paigas. Üks osa oli lõppenud lihtsalt selleks, et anda teed teisele. Uks oli ikka veel avatud taevasesse pühamusse, kus Kristus teenib patuse heaks.SV 321.3

  Nüüd mõisteti Kristuse sõnade tähtsust, millega Ta pöördus Ilmutusraamatus just kõnealuse perioodi koguduse poole: “Nõnda ütleb Füha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti ja kes avab, ja ükski ei sule; kes suleb ja ükski ei ava. Ma tean sinu tegusid. Vaata, ma olen seadnud su ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda.” Ilm. 3, 7. 8.SV 322.1

  Neil, kes usus järgivad Jeesust Tema suures lepitustöös, on kasu Tema vahemeheteenistusest, kuid neil, kes heidavad ära valguse, mida see teenistus pakub, ei ole sellest mingit kasu, Juudid, kes heitsid ära valguse, mis anti neile Kristuse esimesel tulekul, keeldusid uskumast Temasse kui maailma Päästjasse, ega saanud seepärast Temalt pattude andes-tust. Kui Jeesus taevaminekul sisenes omaenese verega taevasesse pühamusse, et valada jüngrite peale välja need õnnistused, mida Tema eestkoste pakkus, lubas Ta juutidel jääda täielikku pimedusse ja jätkata oma tarbetuid ohverdamisi. Sümboolne varjuteenistus oli lõppenud. Uks, mille kaudu inimesed olid senini leidnud juurdepääsu Jumala juurde, ei olnud enam lahti. Juudid olid keeldunud otsimast Teda ainsal viisil, kuidas Teda tol ajal leida võis, nimelt teenistuse kaudu taevases pühamus. Seetõttu ei leidnud nad mingit ühendust Jumalaga. Nende jaoks oli uks suletud. Nad ei teadnud midagi Kristusest kui tõelisest ohvrist ja ainsast vahendajast Jumala ees ja seepärast ei saanud nad mingit kasu Tema vahemehetoöst.SV 322.2

  Uskmatute juutide olukord illustreerib hooletute ja uskmatute kristlaste olukorda, kes on tahtlikult teadmatuses armulise Ülempreestri tööst. Kui Ülempreester sisenes maise pühamu kõige pühamasse paika, pidi kogu Iisrael kogunema pühamu ümber ja kõige pühalikumal viisil avama end Jumala ees, et saada pattude andestus ja jääda püsima ko-gudusse. Võrratult tähtsam on aga praegusel tõelisel lepituspäeval mõista meie Ülempreestri tööd ja teada, millised on meie kohustused.SV 322.3

  Inimesed ei saa karistamatult põlata hoiatusi, mida Jumal neile halastuses saadab. Noa päevil saadeti maailmale hoia- tus taevast, ja inimeste pääste sõltus sellest, kuidas nad suhtusid kuulutusse. Kuna nad hoiatuse ära heitsid, lahkus Jumala Vaim patuse inimsoo juurest ja nad hukkusid veeuputuse voogudes. Aabrahami ajal lõppes armuaeg Soodoma ülekohtuste elanike jaoks ja kõik peale Loti, tema naise ja kahe tütre hävisid taevast saadetud tules. Samasugune lugu oli Kristuse päevil. Jumala Poeg lausus tolle põlvkonna uskmatutele juutidele: “Vaata, teie koda jäetakse teil maha!” Matt. 23, 28. Pidades silmas viimaseid päevi, ütles Jeesus nende kohta, kes “ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitas neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetakse hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust.” 2. Tess. 2 : 10-12. Kui inimesed lükkavad ära Jumala Sõna õpetused, võtab Jumal ära oma Vaimu ja jätab nad eksitustesse, mida nad armastavad.SV 322.4

  Praegu kostab Kristus veel inimese eest, ja neile, kes valgust otsivad, annab Ta seda. Kuigi adventistid neid seoseid kõiki kohe ei mõistnud, selgines tõeahel sedamööda, kuidas kirjatekstid, mis kirjeldasid nende tõelist seisundit, neile avanesid.SV 323.1

  Pärast aja möödumist 1844. aastal järgnes raske katsumusaeg nende jaoks, kes ikkagi hoidsid kinni usust Kristuse tulekusse. Ainus asi, mis aitas neil mõista nende õiget seisukohta tõe suhtes, oli valgus, mis juhtis nende mõtted pühamule üleval. Mõned ei uskunud enam oma varajasemat arvestust prohvetlike perioodide kohta ja omistasid Püha Vaimu mõju, mis oli kaasnenud adventliikumisele, inimlikele või saatanlikele tööriistadele. Kuid teised uskusid kindlalt, et Issand on juhtinud neid nende möödunud kogemuses. Ja kui nad valvates ja palvetades ootasid Jumala tahte mõistmist, hakkasid nad nägema suure Ülempreestri teenistust pühamu teises osas. Järgides Teda usus, hakkasid nad mõistma koguduse lõputööd. Nad omandasid selgema arusaamise esimese ja teise ingli kuulutusest ning olid valmis vastu võtma ja maailmale edasi andma Ilmutuseraamatu 14. peatüki kolmanda ingli pühalikku hoiatust.SV 323.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents