Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 23—MIS ON PÜHAMU?

  Kirjatekstiks, mis oli adventusule olnud peamiseks alussambaks, oli lause: “Kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut! Siis saab pühamu oma õiguse!” (ingl. k.: “Siis saab pühamu puhastatud!”) Taan. 8, 14. Neid sõnu tundsid kõik, kes uskusid Issanda peatsesse tulekusse. Tuhanded inimesed kordasid seda prohvetikuulutust otsekui oma usu parooli. Kõik tundsid, et sündmustest, millest see tekst kõneles, sõltusid nende eredamad ootused ja kõige kallimad lootused. Prohvetikuulutuse põhjal pidi see aeg lõppema 1844. a. sügisel. Nii nagu kogu kristlik maailm, nii uskusid ka adventistid tollal, et maa või mõni osa sellest oli pühamu. Nad mõistsid pühamu puhastamise all maa puhastamist viimase suure päeva tulega ja arvasid, et see toimub Kristuse teisel tulemisel. Sellest tehtigi järeldus, et Kristus tuleb maa peale a. 1844.SV 306.1

  Ent määratud aeg oli möödunud ja Issand ei olnud ilmunud. Usklikud teadsid, et Jumala Sõna ei võinud eksida, vaid et nende prohvetikuulutuse tõlgitsus pidi olema ekslik; kuid milles? Paljud lahendasid probleemi järelemõtlematult ja hakkasid eitama, et 2300 päeva lõppes a. 1844. Alust nii teha polnud muud kui fakt, et Kristus ei tulnud ajal, mil nemad Teda ootasid. Nad väitsid, et juhul kui prohvetlik aeg oleks tõepoolest lõppenud a. 1844, siis oleks Kristus tulnud puhastama maad tulega, ent kuna Ta polnud tulnud, polnud järelikuit aeg veel lõppenud.SV 306.2

  Sellise väite uskumine tähendas loobumist senisest prohvetlike perioodide arvestusest. Oli ju leitud, et 2300 päeva algas siis, kui Artaxerxese käsk Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks jõustus 457. a. sügisel e. m. a. Sellest alguspunktist edasi minnes kooskõlastusid täpipealt kõik sündmused, millest ingel kõneles Taanielile. Taan. 9, 25—27. Kuuskümmend üheksa aastanädalat ehk esimesed 483 aastat 2300-aastasest perioodist pidid ulatuma Messiani, Võituni. Kristluse ristimine ja Püha Vaimuga võidmine a. 27 m. a. j. täitis täpselt selle ettekuulutuse. Seitsmekümnenda aastanädala keskel pidi kaotatama Messias. Kolm ja pool aastat pärast ristimist, 31. a. kevadel, löödi Kristus risti. Seitsekümmend aastanädalat ehk 490 aastat pidid kuuluma eelkõige juutidele. Selle perioodi lõpul pitseeris rahvas Kristuse lõpliku hülgamise Tema jüngrite tagakiusamisega ja a. 34 m. a. j. pöördusid apostlid paganate poole. Sellega lõppesid 490 aastat 2300-st aastast. Järele jäi veel 1810 aastat. Aastast 34 m. a. j. edasi minnes 1810 aastat, jõuame aastasse 1844. “Siis,” ütles ingel, “saab pühamu taas oma õiguse”. Kõik prohvetikuulutuse eelnevad etapid olid kahtlematult täitunud määratud ajal.SV 307.1

  Arvestus oli selge ja kooskõlaline, välja arvatud tõsiasi, et aastal 1844 ei suudetud näha mingit sündmust, mis oleks vastanud pühamu puhastamisele. Eitada aga prohvetikuulutuse lõppemist sel ajal, tähendas kogu arvestuse kahtluse alla seadmist ja nendest seisukohtadest loobumist, mida kinnitasid prohvetikuulutuse eksimatult täitunud lülid.SV 307.2

  Ent Jumal oli juhtinud rahvast suures adventliikumises. Tema vägi ja au olid kaasnenud tööga ning Tema ei lubanud sellel lõppeda pimeduses ja pettuses. Tema ei lasknud halvustada seda kui väära, fanaatilist erutust. Tema ei tahtnud jätta Inimesi Pühakirja suhtes kahtlusesse ja teadmatusse. Kuigi paljud loobusid prohvetlike perioodide endisest arvestusest ja eitasid sellel põhineva liikumise õigsust, et tahtnud teised tunnistada valeks seda usku ja kogemust, mida toetasid Pühakirja ja Jumala Vaimu tunnistus. Nad uskusid, et nad olid järginud prohvetikuulutuse tõlgitsemisel õigeid põhimõtteid ning tundsid, et nende kohustuseks oli jääda kindlaks juba omandatud tõdedele ja jätkata Piibli uurimist. Tõsise palvega kaalusid nad senised seisukohad uuesti läbi ja uurisid Pühakirja, et avastada oma viga. Leidmata eksitust prohvetlike perioodide arvestuses, asusid nad lähemalt uurima pühamuga seotud küsimusi.SV 307.3

  Uurimise käigus selgus, et Pühakirjas ei leidunud ainsatki tõendit üldtunnustatud vaate toetuseks, et see maa on pühamu. Seevastu leidsid nad Piiblist täieliku kirjelduse pühamu, selle olemuse, asukoha ja teenistuse kohta. Pühade kirjutajate tunistus oli nii selge ja küllaldane, et antud küsimuses ei jäänud enam mingit kahtlust. Apostel Paulus ütleb kirjas heebrealastele: “Esimesel lepingul olid ju ka omad jumalateenistuse korraldused ja oma maine pühamu. Sest enne valmistati esimene telk, milles olid küünlajalad ja laud ja vaateleivad laual; seda kutsutakse “pühaks paigaks”. Selles pühamus oli ka kuldne suitsutusaltar ja seaduselaegas, mis oli üleni kullaga karratud, selle sees oli kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja seaduselauad. Ent laeka peal olid auhiilguse keerubid, kes varjasid lepituskasnt.” Heebr. 9, 1—5.SV 308.1

  Pühamu, millele Paulus siin viitab, oli kogudusetelk, mille Mooses ehitas Jumala käsul Kõigekõrgema maiseks eluasemeks. “Ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele” (2. Moos. 25, 8), oli korraldus, mis anti Moosesele siis, kui ta viibis Jumalaga mäel.SV 308.2

  Iisraellased rändasid kõrbes ja kogudusetelk oli ehitatud nii, et seda oli võimalik kanda ühest kohast teise. Hoolimata kõigest oli see suurepärane ehitus. Pühamu seinteks olid püstipandavad lauad, mis olid karratud kullaga ja asetatud hõbejalgadele, katus aga moodustati mitmetest vaipadest ehk katetest; välimine kiht nahkadest, kõige sisemisem peenest linasest riidest kunstipäraselt sissekootud keerubitega. Peale eesõue, kus asus põletusohvrialtar, koosnes kogudusetelk ise kahest osast, mida nimetati pühaks ja kõige pühamaks paigaks. Neid pooli lahutas teineteisest eesriie ehk kate. Samasugune kate sulges sissepääsu esimesse ossa.SV 308.3

  Püha paiga lõunapoolses küljes paiknes küünlajalg seitsme lambiga, mis valgustasid pühamut nii päeval kui öösel. Põhjapool seisis vaateleibade laud ja katte ees, mis eraldas püha paika kõige pühamast paigast, oli kuldne suitsutusaltar, millelt iga päev tõusis Jumala ette meeldiv lõhn koos Iisraeli palvetega.SV 308.4

  Kõige pühamas paigas oli väärispuust kullaga karratud laegas, panipaik kahele kivilauale, millele Jumal oli kirjutanud kümme käsku. Püha laeka kaaneks oli kullast armuaujärg, suurepärane kahe kuldse keerubiga kummaski otsas, mis otsekui varjasid laegast. Selles ruumis avaldus Jumala ligiolek aupilves keerubite vahel.SV 308.5

  Pärast seda kui heebrealased asusid Kaananisse paikselt elama, asendati kogudusetelk Saalomoni templiga. Kuigi see oli püsiv ja suurejoonelisem hoone, säilisid samad proportsioonid ja samalaadne sisustus. Sel kujul eksisteeris pühamu — välja arvatud Taanieli aeg, mil tempel oli varemeis — kuni aastani 70 m. a. j., mil roomlased selle hävitasid.SV 309.1

  See pühamu oli ainus tõeline pühamu maa peal, millest kõneleb Piibel. Paulus nimetas seda esimese lepingu pühamuks. Kohe kerkis küsimus, kas uuel lepingul ei ole pühamut?SV 309.2

  Need, kes otsisid tõde, pöördusid uuesti Heebrea raamatu poole ja leidsid, et needsamad salmid juba ise viitasid teisele ehk uue lepingu pühamule: “Esimesel lepingul olid ka ju oma jumalateenistuse korraldused ja oma maine pühamu.” Sõna “ka” näitab, et Paulus oli eelnevalt juba kõnelnud teisest pühamust. Ja nii lugesid nad eelmise peatüki algusest: “Aga peaasi selles, millest me kõneleme, on see — meil on selline ülempreester, kes istub Ausuuruse istme paremal käel taevas, pühamu ja tõelise telgi ametitalitaja, miile on ehitanud Jumal ja mitte inimene.” Heebr. 8, 1. 2.SV 309.3

  On selge, et siin on jutt uue lepingu pühamust. Esimese lepingu pühamu ehitas inimene, Mooses; selle on ehitanud Issand, mitte inimene. Vanas pühamus toimetasid teenistust maised preestrid; uues teenib Kristus, meie suur ülempreester, Jumala paremal käel. Üks pühamu oli maa peal, teine oli taevas.SV 309.4

  Ja veel — Moosese poolt ehitatud kogudusetelk tehti eeskuju järele. Issand lausus Moosest juhendades: “Tehke täpselt eeskuju järele, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järele.” Taas kästi: “Ja vaata, et sa teed nende eeskujude järele, mis sulle mäel näidati” 2. Moos. 25, 9. 40. Paulus ütleb, et esimene telk “on praeguse aja kohta võrdum, mille kohaselt ohverdatakse ande ja ohvreid”; et selle pühad paigad on “taevalike asjade kujud”; et preestrid, kes ohverdasid ande vastavalt käsuõpetusele, teenisid selles, mis on “taevase pühamu kuju ja vari”, ja et “Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse kui tõeline püha paiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest.” Heebr. 9, 9. 23; 8, 5; 9, 24.SV 309.5

  Pühamu taevas, milles Jeesus teenib meie heaks, on suur originaal, millest Mooses ehitas koopia. Jumal andis maise pühamu ehitajatele osa oma Vaimust. Kunstimeisterlikkus, mis ilmnes kogudustelgi konstruktsioonis, tõendas jumalikku tarkust. Seinad näisid olevat massiivsest kullast ning peegeldasid igas suunas kuldküülajala seitsme lambi valgust. Vaateleibade laud ja suitsutusaltar sädelesid otsekui poleeritud kuld. Suurepärane kate, mis moodustas lae ja millesse olid kunstipäraselt kootud keerubid purpursinisest, purpurpunasest ja helepunasest lõngast, lisasid vaatepildile ilu. Eesriide taga oli aga püha auhiilgus (sekinah), Jumala au nähtav ilmutus, mille ette ei võinud keegi peale ülempreestri astuda ja elama jääda.SV 309.6

  Maise tunnistustelgi võrratu sära peegeldas inimesele selle taevase templi au, kus Kristus, meie eelkäija teenib meie eest Jumala trooni ees. Kuningate Kuninga asupaiga suurus ja ülevus, kus tuhat korda tuhat teenivad Teda ja kümme tuhat korda kümme tuhat seisavad Tema ees (Taan. 7, 10), taevase templi igavese trooni au, kus seeravid, selle hiilgavad kaitseinglid, katavad sügava austuse märgiks palge, peegeldus kõige suurepärasemas ehituses, mille inimkäed kunagi on püstitanud, ometi väga ähmaselt. Ja ikkagi õpetati maise pühamu ja selle teenistuse kaudu tähtsaid tõdesid taevase pühamu ja selle suure töö kohta, mida seal toimetatakse inimese lunastamiseks.SV 310.1

  Taevase pühamu pühi paiku kujutasid kaks osakonda maises pühamus. Kui apostel Johannesele lubati nägemuses vaadata Jumala templit taevas, nägi ta, et seal põles “seitse tulist lampi aujärje ees.” Ilm. 4, 5. Ta nägi inglit, kellel oli “kuldsuitsutusastja käes, ja talle anti palju suitsutusrohtu, et ta neid lisaks kõigi pühade palvetele kuldaltaril, mis oli aujärje ees,” Ilm. 8, 3. Need tekstid viitavad sellele, et proh-vetil lubati vaadelda taevase pühamu esimest osakonda, kus ta nägi “seitset tulist lampi” ja “kuldaltarit”. Maises pühamus kujutasid neid kuldküünlajalg ja suitsutusaltar. Veelkord avanes “Jumala tempel taevas” (Ilm. 11, 19) ja prohvet võis heita pilgu teisele poole sisemist eesriiet, kõige pühamasse paika. Seal nägi ta “Tema tunnistuselaegast”, mida maises pühamus esitas püha laegas, mille Mooses laskis valmistada Jumala käsuõpetuse hoidmiseks.SV 310.2

  Need, kes uurisid seda teemat, leidsid vaieldamatuid tõendeid selle kohta, et taevas oli pühamu. Mooses tegi maise pühamu selle eeskuju järele, mida talle näidati. Paulus nimetab seda eeskuju tõeliseks pühamuks, mis on taevas. Ja Johannes tunnistab, et ta nägi seda taevas.SV 310.3

  Taevases templis, Jumala eluasemes, on Tema troon raja- tud õiglusele ja kohtule. Kõige pühamas paigas on Tema käsud, õiguse suur mõõdupuu, mille varal kõiki inimesi hinnatakse. Laegas, milles säilitatakse käsulaudu, on kaetud armuaujärjega, mille ees Kristus esitab oma verd patuse heaks. Niiviisi esitatakse õigluse ja armu ühendust Jumala suures lunastusplaanis. Seda ühendust, mis täidab kogu taeva imetluse ja austusega, võis välja mõelda ainult jumalik tarkus ja teostada ainult jumalik vägi. Maise pühamu keerubite pilgud olid suunatud aupaklikult alla armuaujärjele, mis pidi kõnelema huvist, millega taevaväed jälgivad lunastustööd; seda armusaladust, millesse inglid igatsevad vaadata. See kõneles ka sellest, et Jumal on õige ja Ta teeb õigeks kahetseva patuse ning taastab oma vahekorra langenud inimsooga; sellest, et Kristus oli valmis alanduma selleks, et tõsta üles “hukatuseauku” langenud inimesed ja katta nad Tema õiguse plekitu rüüga. Ta soovib neis taastada samasuguse kuju nagu oli inglitel, kes pole kunagi lange-nud, ja panna nad elama igavesti Jumala lähedusse.SV 310.4

  Kristuse tööd inimese eestkostjana esitatakse kaunis Sakarja prohvetikuulutuses “Võsust”. Prohvet ütleb: “Ta ehitab Jehoova templi ja temale saab osaks kuninglik au; ta istub ja valitseb Jehoova aujärjel ja seal on preester oma aujärjel, ja nende mõlema vahel on rahutahe!” Salk. 6, 12, 13.SV 311.1

  “Ta ehitab Jehoova templi.” Oma ohvri ja vahendusteenistuse kaudu on Kristus ühtaegu nii Jumala koguduse alus kui ehitusmeister. Apostel Paulus osutas Temale kui nurgaki-vile, “milles kogu hoone on kokku liidetud, ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles teidki “ühes üles ehitatakse Jumala eluasemeks Vaimus”. Ef 2, 20-22.SV 311.2

  “Temale saab osaks kuninglik au.” Kristusele kuulub kogu au langenud inimkonna lunastamise eest. Läbi igaviku aegade kõlab lunastatute huulilt laul: “Temale, kes meid on armastanud, ja meid on vabastanud meie pattudest oma verega ... olgu au ja vägi ajastute ajastuteni.” Ilm. 1, 5. 6.SV 311.3

  “Ta istub ja valitseb Jehoova aujärjel; ja seal on preester oma aujärjel.” Praegu veel mitte “auriigi troonil,” kuna auriik ei ole veel rajatud. Alles siis, kui Tema töö vahemehena lõpeb, annab Jumal Talle “ta isa Taaveti aujärje”, kuningriigi, millel “ei ole otsa”. Luuka 1 : 32, 33. Kristus istub praegu preestrina ühes oma Isaga Tema aujärjel. Ilm 3, 21. Ühes igavese, iseeksisteeriva Isaga jagab trooni Tema, kes “võttis enese peale meie haigused ja kandis meie valu-sid”, kes “kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski ilma patu ta”, et Ta võiks “aidata neid, keda kiusatakse”. “Ja kui keegi pattu teeb, siis on meil eestkostja Isa juures.” Jes. 53, 4; Heebr, 4, 15; 2, 18; 1. Joh. 2, 1. Õiguse olla eestkostja annab Talle Tema läbi pistetud ja murtud ihu, Tema plekitu elu. Haavatud käed, läbi torgatud külg, vigastatud jalad kostavad langenud inimese eest, kelle lunastamine nõudis nii mõõtmatut hinda.SV 311.4

  “Nende mõlema vahel on rahutahe.” Niisama palju kui seda on Poja armastüs, niisama palju on Isa armastus päästeallikaks langenud inimsoole. Jeesus ütles oma jüngritele enne, kui Ta ära läks: “Ja ma ei ütle teile, et ma palun Isa teie eest. Sest Isa ise armastab teid.” Joh. 16, 26. 27. “Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega.” 2. Kor. 5, 19. Pühamuteenistuses üleval on “nende mõlema vahel rahutahe.” “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid, et temal oleks igavene elu!” Joh. 3, 16.SV 312.1

  Piibel annab selge vastuse küsimusele: “Mis on pühamu?” Termin “pühamu” sellisena nagu seda tarvitatakse Piiblis, osutab esiteks Moosese poolt ehitatud kogudusetelgile, kui taevaste asjade koopiale; ja teiseks “tõelisele kogudusetelgile” taevas, mida kujutas maine pühamu. Kristuse surmaga lõppes sümboolne teenistus. “Tõeline kogudusetelk taevas on uue lepingu pühamu”. Kuna Taan. 8, 14, prohvetikuulutus täitub uue lepingu ajal, siis peab see pühamu, millest selles salmis kõneldakse, olema uue lepingu pühamu. Juba pikki šaljandeid enne 2300-aastase perioodi lõppu 1844. aastal polnud maa peal enam pühamut. Niisiis selgub, et prohveti sõnad: “Kaks tuhat kolmsada õhtut-hommikut! Siis saab pühamu taas õiguse!” peavad kaheldamatult silmas taevast pühamut.SV 312.2

  Ent vastamata jääb veel kõige tähtsam küsimus: mida tähendab pühamu puhastamine? Et selline teenistus oli maises pühamus olemas, sellest kõnelevad Vana Testamendi kirjad. Ent kas taevas saab olla midagi, mis vajab puhastamist? Heebrea. 9. peatükk kõneleb selgelt nii maise kui taevase pühamu puhastamisest. “Ja peaaegu kõik puhastatakse verega käsuõpetuse järele, ja ilma verd valamata ei ole andeksandmist olemas. Nii on siis tarvis, et taevalike asjade kujud puhastatakse sel teel (loomade verega), aga taevasi asju endid puhastatakse paremate ohvritega kui need” (Heebr. 9, 22. 23), nimelt Kristuse kalli verega.SV 312.3

  Puhastust nii sümboolses kui ka tõelises teenistuses tuli teostada verega; sümboolses — loomade verega, tõelises — Kristuse verega. Põhjuseks, miks puhastust tuleb teostada verega, nimetab Paulus tõsiasja, et “ilma verd valamata ei ole andeksandmist olemas”. Andeksandmine ehk patu kõrvaldamine on töö, mida tuleb teha. Ent kuidas saab patt olla seotud pühamuga, ükskõik kas siis taevase või maise pühamuga? Seda selgitab sümboolne teenistus maises pühamus, sest apostel kinnitab, et preestrid, kes teostasid teenistust maa peal, teenisid “selles, mis on taevase pühamu kuju ja vari.” Heebr. 8, 5.SV 312.4

  Teenistus maises pühamus koosneb kahest osast: preestrid teenisid iga päev pühas paigas, kuna ülempreester teostas kord aastas erilist lepitust kõige pühamas paigas, et puhastada pühamu. Päevast päeva tõid kahetsevad patused ohvreid kogudusetelgi ette ja tunnistasid, käed ohvri pea peal, üles oma patud ning kandsid need niiviisi sümboolselt üle süütule ohvriloomale. Seejärel loom tapeti. “Ilma verd valamata,” ütleb apostel, “ei ole andeksandmist olemas.” “Sest liha hing on veres.” 3. Moos. 17, 11. Jumala käsust üleastumine nõudis üleastuja elu. Vere, mis kujutas patustaja surma väärt elu, kelle süü asetati otsekui ohvrilooma õlgadele, viis preester pühasse paika ja piserdas eesriide ette, mille taga oli laegas, mis sisaldas käske, millest patustaja oli üle astunud. Selle tseremoonia kaudu kanti patt sümboolselt vere vahendusel pühamusse. Mõnel juhtumil ei viidud verd pühasse paika, kuid sellisel juhul pidid preestrid sööma ohvrilooma liha nagu Mooses õpetas Aaroni poegi, öeldes: “See on antud teile, et te võtaksite ära koguduse patusüü.” 3. Moos. 10, 17. Mõlemad tseremooniad sümboliseerisid patu ülekandmist patukahetsejalt pühamule.SV 313.1

  Selliselt kanti päevast päeva läbi kogu aasta Iisraeli patud pühamule ning nüüd tekkis vältimatu vajadus teostada eriline töö nende kõrvaldamiseks. Jumal käskis teha lepitust püha paiga kummagi osa eest. “Ja toimetagu lepitust pühamu eest Iisraeli laste roojuse pärast kõigi nende pattude kohaselt; nõnda ta tehku ka kogudusetelgiga, mis asetseb nende juures keset nende roojusi.” Lepitust tuli teha ka altari eest — “ja puhastagu ning pühitsegu seda Iisraeli laste roojuste pärast.” 3. Moos. 16, 16. 19.SV 313.2

  Kord aastasj suurel lepituspäeval, sisenes ülempreester kõige pühamasse paika pühamut puhastama. Seal teostatud teenistus lõpetas aastase teenistusringi. Lepituspäeval toodi kaks sikutalle kogudusetelgi ukse ette ja nende vahel heideti liisku — “üks liisk Jehoovale ja teine liisk Asaselile.” salm 8. Sikk, Kellele langes liisk “Issanda jaoks”, tapeti patuohvriks rahva est ja preester pidi viima tema vere sissepoole eesriiet ning piserdama seda lepituskaane peale ja lepituskaane ette. Verd tuli piserdada ka suitsutusaltarile, mis oli eesriide ees.SV 313.3

  “Ja Aaron pangu oma mõlemad käed elusa siku pea peale ja tunnistagu tema peal üles kõik Iisraeli laste süüteod ja kõik nende üleastumised kõigis nende pattudes ja pangu need siku pea peale ning saatku see ühe kõlvulise mehe käe kõrval kõrbe — sikk kannab enesega kõik nende patud tühjale maale; sikk lastagu kõrbes lahti.” salmid 21. 22. “Patusikk” ei tulnud enam kunagi tagasi Iisraeli leeri ja mehelt, kes ta ära viis, nõuti enese ja oma riiete veega pesemist enne leeri tagasipöördumist.SV 314.1

  Kogu tseremoonia pidi andma iisraellastele mõiste Jumala pühadusest ja Tema vastumeelsusest patu suhtes, ning näitama neile, et nad ei võinud patuga kokku puutudes jääda rüvetamata. Iga inimene pidi sel ajal, kui templis seda lepitustööd sooritati, alanduma Jumala ette. Kõik tööd tuli jätta kõrvale ja terve Iisraeli kogudus pidi veetma selle päeva pühalikus alandumises Jumala ees; palves, paastumises ja südame sügavas läbikatsumises.SV 314.2

  See sümboolne teenistus sisaldab tähtsaid tõdesid lepituse kohta. Patuse asemel võeti vastu tema asemik, ohvriloom, kuid looma veri ei kustutanud pattu. See oli vahendiks, mille kaudu patt saadi pühamule üle kanda. Vere valamisega tunnustas patune käsu autoriteeti, tunnistas end süüdi üleastumises ja väljendas soovi saada andestus usu kaudu tulevasse Lunastajasse, kuid ta ei olnud veel täiesti vaba käsu hukkamõistust. Lepituspäeval läks ülempreester rahvalt saadud ohvri verega kõige pühamasse paika ja piserdas seda armuaujärjele, otse käsu kohale, et rahuldada selle nõudeid. Seega võttis Tema kui pattude vahendaja need enesele ja viis need pühamust välja, kus ta asetas oma käed patusiku pea peale, tunnistas tema peale üles kõik rahva patud, mis niimoodi sümboolselt siirdusid üle temalt sikule. Seejärel kandis sikk need leerist välja, need loeti igavesti rahvast eemaldatuks.SV 314.3

  Selline oli teenistus, mida teostati “taevase pühamu kuju ja varjuna”. Kuid see, mida tehti sümboolselt maise pühamu teenistuses, seda tehakse tõeliselt taevases pühamus toimuvas teenistuses. Pärast taevasseminekut alustas meie Päästja tööd meie ülempreestrina. Paulus ütleb: “Sest Kristus ei läinud kätega tehtud pühamusse kui tõelise püha paiga kujusse, vaid taevasse enesesse, et nüüd ilmuda Jumala palge ette meie eest.” Heebr. 9, 24.SV 314.4

  See teenistus, mida preestrid toimetasid kogu aasta jooksul pühamu esimeses osas, “seespool eesriiet”, mis oli ukseks ja eraldas püha paika eesõuest, esitab teenistust, mille Kristus pärast taevaminekut vastu võttis. Preestri tööks igapäevases teenistuses oli patuohvri vere esitamine Jumalale ühes suitsutamisrohuga, mille suits tõusis üles koos Iisraeli palvetega. Nii viis Kristus oma vere tunnistuseks Isale patuste eest ja esitas Temale koos oma õiguse kalli lõhnaga kahetsevate usklike palveid. Selline oli teenistus taevase pühamu esimeses osas.SV 315.1

  Sinna suundusid ka Kristuse jüngrite pilgud usus siis, kui Ta nende nähes taevasse läks. Sinna keskendusid nende lootused, “mis meile on”, nagu Paulus ütles, “otsekui hinge ankur, kindel ja tugev, ning ulatub sissepoole eesriide taha, kuhu esijooksjana meie heaks on läinud sisse Jeesus, kui ta sai ülempreestriks igavesti.” “Ka mitte sikkude ega vasikate verega, vaid iseenese verega, läks ükskord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse.” Heebr. 6, 19. 20; 9, 12.SV 315.2

  Teenistus pühamu esimeses osas kestis kaheksateist sajandit. Kristuse veri, mille Ta esitas kahetsevate usklike eest Isale, kindlustas neile andestuse ja vastuvõtu Isa juures, kuid hoolimata sellest jäid nende patud siiski taevastesse raamatutesse. Nii nagu sümboolses teenistuses toimus lepitustöö aasta lõpul, nii toimub lepitustöö patu kõrvaldamiseks pühamust enne, kui Kristuse töö inimeste lunastamiseks lõpeb. Just see teenistus algas 2300 päeva lõpul. Sel ajal, nagu prohvet Taaniel kirjeldas, sisenes meie Ülempreester kõige pühamasse paika, et teostada viimane osa pühast teenistusest, nimelt pühamu puhastamine. Täpselt samuti nagu vanasti asetati rahva patud usu kaudu patuohvrile ja tema vere kaudu kanti sümboolselt üle maisele pühamule, nii asetatakse uue lepingu ajal patukahetseja patud usu kaudu Kristusele ja tegelikult kantakse üle taevasele pühamule. Ja nii nagu maise pühamu sümboolne puhastus teostati pattude kõrvalda-misega, millega see oli rüvetatud, nii tuleb teostada taevase pühamu tegelik puhastus nende pattude kõrvaldamise ehk kustutamisega, mis on sinna üles märgitud. Kuid enne, kui see saab toimuda, tuleb läbi vaadata aruanderaamatud, mis näitavad, kes omab patukahetsuse ja usu kaudu Kristuse õiguse. Seepärast sisaldab pühamu puhastamine uurimiskohut, mis tuleb teostada enne, kui Kristus tuleb oma rahvast lu- nastama, sest siis, kui Ta tuleb, on Tema tasu Temaga, et anda igale inimesele vastavalt tema tegudele. Ilm. 22, 12.SV 315.3

  Niisiis mõistsid need, kes järgisid prohvetliku sõna kasvavat valgust, et maa peale tulemise asemel sisenes Kristus 2300 päeva lõpul a. 1844 taevase pühamu kõige pühamasse paika teostama lepituse lõputööd enne oma tulekut.SV 316.1

  Mõisteti ka seda, et kuna patuohver osutas Kristusele kui ohvrile ja ülempreester esindas Kristuse vahendajaametit, siis patusikk, sikk Asaselile sümboliseeris Saatanat, patu algatajat, kellele lõpuks asetatakse tõelise kahetseja patud. Kui ülempreester kõrvaldas patuohvri vere teenete kaudu pühamult patud, asetas ta need patusikule. Kui Kristus oma vere teenetega kõrvaldab oma rahva patud taevaselt pühamult oma teenistuse lõpul, siis asetab Ta need Saatanale, kes kohtuotsuse täideviimisel kannab lõplikku karistust. Sikk Asasel saadeti asustamata maale ning ta ei pidanud enam kunagi tulema tagasi Iisraeli kogudusse. Nii saadetakse Saatan igavesti ära Jumala ja Tema rahva juurest; ta hävitatakse patu ja patuste lõplikus hävingus.SV 316.2

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents