Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Suur Võitlus - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PEATÜKK 21—HOIATUS TAGASI LÜKATUD

  Kui William Miller ja tema kaaslased kuulutasid Kristuse teise tuleku õpetust, tegutsesid nad ainult selle nimel, et äratada inimesi valmistuma kohtuks. Nad püüdsid äratada kristlasi mõistma koguduse tõelist lootust ja igaühe isiklikku vajadust sügavama kristliku kogemuse järele. Samal ajal töötasid nad ka selleks, et äratada mittepöördunuid mõistma oma kohustust viivitamatult kahetseda ja Jumala poole pöörduda. “Nad ei teinud mingeid katseid värvata inimesi mõnda usulahku või usulisse erakonda. Seepärast töötasid nad kõigis uskkondades ja sektides, sekkumata nende organisatsiooni või süsteemi.”SV 280.3

  “Kordagi,” ütles Miller, “polnud mul soovi, või mõtet äratada oma tööga mingit sellesuunalist huvi, mis oleks kahjustanud ühe või teise usulahu huve või pannud aluse mõnele uuele kogudusele teiste arvel. Ma tahtsin kõigile kasu tuua. Eeldades, et kõik kristased. ootavad Kristuse tulemist ja et neil, kelle usulised vaated polnud samasugused kui minul, polnud põhjust vähem armastada neid, kes selle õpetuse vastu võtsid, ei näinud ma vajadust pidada eraldatud koosolekuid. Minu ainsaks eesmärgiks oli soov pöörata inimesi Jumala poole; kuulutada maailmale lähenevat kohut ja mõju-tada kaasinimesi valmistuma selleks nii, et nad võiksid oma Jumalaga kohtuda rahus. Enamik neist, kes pöördusid minu töö tagajärjel, ühinesid mitmesuguste kogudustega.” Bliss, lk. 328.SV 280.4

  Kuna Milleri töö aitas edendada kogudusi, suhtuti sellesse mõnda aega poolehoiuga, kuid sedamööda, kuidas jutlustajad ja usulised juhid langetasid otsuse andventõpetuse vastu ning tahtsid huvi selle vastu summutada, hakkasid nad töötama sellele vastu üha ägedamalt ja keelasid lõpuks oma liikmetel kuulata teise tuleku kuulutust. Sellest kõnelemine koguduse avalikel koosolekutel keelati! Nii seati usklikud katsumuste ja kiusatuste ette. Nad armastasid oma kogudust ega tahtnud sellest lahkuda, kuid mõistsid samas, et Jumala Sõna tunnistus suruti maha ja neilt võeti õigus uurida prohvetikuulutusi. Ustavus Jumala vastu ei lubanud neil korraldusega nõustuda. Nad ei saanud pidada neid, kes püüdsid vaigistada Jumala Sõna tunnistust, Kristuse koguduseks, “tõe sambaks ja toeks”. Seepärast tundsid nad, et neil oli õigem lahkuda oma senisest kogudusest. 1844. a. suvel lahkus erinevatest kogudustest umbes viiskümmend tuhat inimest.SV 281.1

  Selle aja jooksul toimus märgatav nihe enamikes Ühendriikide kogudustes. Juba aastaid oli maailmalikkus vaimuliku kogemuse nõrgenemise kaasabil hiilinud koguduse liikmete eluviisidesse ja kommetesse. Kõnealusel aastal aga ilmnes äkiline ja silmatorkav allakäik peaaegu kõigis selle riigi kogudustes. Kuigi näis, et põhjust oli raske leida, nenditi seda fakti laialdaselt ja arutleti selle üle nii ajakirjanduses kui kantslites.SV 281.2

  Kirikuvanemate kogu koosolekul Philadelphias ütles mr. Barnes, kes oli hästi tuntud piiblikommentaator ja pastor selle linna ühes juhtivas kirikus: “Olen olnud hingekarjase ametis kakskümmend aastat, kuid pole kuni viimase õhtusöömaajani toimetanud seda usulist talitust ilma, et vähemal või suuremal hulgal inimesi poleks kogudusse vastu võetud. Kuid nüüd pole ärkamisi ega pöördumisi, pole märgata ka usutunnistajate ilmset kasvamist armus ja keegi ei tule käärkambrisse murega oma hinge päästmise pärast.SV 281.3

  Äritegevuse kasvu ja kaubanduse ning tööstuse väljavaa dete paranemise tõttu suureneb ilmalik meelsus. Nii on see kõigis ususektides.” — “Congregational Journal”, 23. mai 1844.SV 281.4

  Sama aasta veebruaris ütles professor Finney Oberlini Kolledžist: “Meie ees on tõsiasi, et meie maa protestantlikud kirikud on käesoleval ajal lausa üldiselt ükskõiksed või ot-seselt vaenulikud peaaegu kõigi kõlbeliste reformide suhtes. Üksikuid erandeid muidugi on, kuid mitte niipalju, et see mõjutaks üldist suhtumist. Meie ees on veel teinegi ilmne fakt — peaaegu üldiselt puudub kogudustes ärkamine. Vaimulik loidus on laiaulatuslik ja süvenev. Sama tunnistab kogu meie maa usuline ajakirjandus. Koguduseliikmeid on haaranud massiline moehullustus. Koos jumalakartmatutega võtavad nad osa lõbustustest, tantsudest, pidustustest jne.... Kuid meil ei tarvitse pikemalt peatuda selle valusa küsimuse juures. Piisab nentimisest, et see nähtus süveneb ja ujutab meid üle, kuna kogudused on üldiselt armetult mandunud. Nad on läinud väga kaugele Issandast ja Tema on eemaldunud neist.”SV 282.1

  Üks kirjanik tunnistas vaimulikus “Teleskoobis”: “Me pole kunagi näinud sellist üldist usulist langust nagu praegu. Tõepoolest, kogudus peaks ärkama ja otsima selle kurvastuse põhjust, sest ainult kurvastuseks saab seda pidada igaüks, kes armastab Siionit. Kui meenutame, kui “haruldased” on tõelise ümberpööramise juhtumid ja mõtleme patuste peaaegu piiramatule julmusele ning paadumisele, hüüatame tahtmatult: “Kas Jumal on unustanud olla armuline või on armuuks suletud?””SV 282.2

  Selline olukord ei eksisteeri kogudustes ilma põhjuseta. Vaimulik pimedus, mis katab rahvaid, kogudusi ja üksikisikuid, pole tingitud sellest, et Jumal hoiaks tagasi oma armu, vaid sellest, et inimesed jätavad hooletusse ja pilkavad jumalikku valgust. Tabav näide selle kohta esineb juuda rahva ajaloos Kristuse ajal. Pühendumine ilmalikele asjadele viis Jumala ja Tema Sõna unustamiseni. Selle tõttu tuhmistus inimeste arusaamine ja süda muutus ilmalikuks ning meeleliseks. Just sellepärast olid nad teadmatuses asjade suhtes, mis puudutasid Messia tulekut ja lükkasid uhkes uskmatuses tagasi oma Lunastaja. Ometi ei võtnud Jumal juuda rahvalt veel teadmist ega võimalust osa saada päästvast õnnistusest. Kuid need, kes tõe hülgasid, kaotasid igasuguse soovi omada Jumala Andi. Nad olid teinud “pimedusest valguse ja valgusest pimeduse”, kuni neis olev valgus muutus pimeduseks. Kui suur aga oli see pimedus!SV 282.3

  Saatana plaanidega sobib hästi see, kui inimesed säilitavad usu välised vormid, kuid kaotavad elava jumalakartuse. Pärast evangeeliumi hülgamist jätkasid juudid innukalt oma vanade usutalituste täitmist ja rahvusliku eraldatuse ranget kaitsmist, kuigi nad ka ise pidid möönma, et Jumala ligiolekut polnud enam nendega. Taanieli prohvetikuulutus osutas nii selgesti Messia tuleku ajale ja kuulutas nii selgelt ette Tema surma, et juudid keelasid rahval seda uurimast. Lõpuks kuulutasid rabid needuse kõigile, kes püüdsid aega välja arvutada. 1800 aastat on iisraellased olnud tõsiseks ja hoiatavaks näiteks ohust, mida kätkeb endas Jumala poolt saadud valguse hülgamine, sõge ja meeltparandamatu armu pakkumise äraheitmine.SV 283.1

  Kõikjal, kus esineb selline vaim, ilmnevad samad tagajärjed. See, kes sihilikult surub maha veendumuse oma kohustustest, sellepärast, et see on vastuolus tema soovidega, kaotab lõpuks võime eristada tõde eksitusest. Arusaamine tumeneb, südametunnistus muutub tundetuks, süda kõveneb ja hing kaugeneb Jumalast. Ükskõik kus ja miks jumalikku tõde halvustatakse või eemale tõrjutakse, seal mattub kogudus vaimulikku pimedusse. Usk ja armastus jahtuvad, ilmnevad võõrdumised ja lahkhelid. Koguduseliikmete huvid ja energia keskenduvad ilmalikele taotlustele ning patuste südamed kõvenevad meeleparandamatuses.SV 283.2

  Ilmutuseraamatu 14. peatükis esitatud esimese ingli kuulutus, mis kõneleb Jumala kohtutunni algusest ja esitab inimestele nõude karta ja kummardada Jumalat, oli määratud eraldama Jumala rahvast, maailmast ja selle laostavast mõjust ning äratama kogudust nägema oma tõelist olukorda: ilmalikkust ja tagasiminekut. Selle kuulutusega saatis Jumal kogudusele hoiatuse, mis, kui see oleks vastu võetud, oleks parandanud pahed, mis lahutasid inimesed Jumalast. Kui kuulajaskond oleks taevase kuulutuse vastu võtnud ning alandanud südame Issanda ette ja püüdnud siiralt valmistuda Temaga kohtumiseks, siis oleks kogudustes ilmnenud Jumala Vaim ja vägi.SV 283.3

  Valitsema oleksid pääsenud taas üksmeel, usk ja armastus nagu kord apostlite päevil, mil “usklike hulk oli üks süda ja üks “hing” “ja rääkisid Jumala Sõna julgesti”, ja “Issand lisas iga päev nende ühendusele juurde neid, kes päästeti.” Ap. t. 32, 31; 2, 47SV 283.4

  Kui Jumala rahvas võtaks vastu valguse sellisena nagu see särab Tema Sõnast, siis omandaksid nad sellise üksmeele, mille pärast Kristus palvetas ja millest apostel kirjutas: “Olles usinad üksmeelt pidama vaimus rahusideme läbi.” “Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine.” Ef. 4, 3-5.SV 283.5

  Selliseid õnnistatud tagajärgi kogesid need, kes võtsid vastu adventkuulutuse. Nad tulid erinevaist ususektidest, kuid nende sektidevahelised barjäärid kadusid; vastuolulised tõekspidamised purunesid; loobuti ebapiibellikust lootusest tuhandeaastasele rahuriigile maa peal; parandati väärad vaated Kristuse teise tuleku kohta; uhkus ja ilmalikkus sulasid; ülekohtused teod heastati; südamed ühinesid tõsises sõpruses; valitses armastus ja rõõm. Kui see õpetus suutis sel viisil muuta mõningaid, kes selle vastu võtsid, oleks ta muutnud kõiki, kui kõik oleksid selle vastu võtnud.SV 284.1

  Kuid kogudused üldiselt ei võtnud hoiatusi vastu. Jutlustajad, kes “Iisraeli koja” vahimeestena oleksid esimestena pidanud märkama Jeesuse tuleku märke, ei õppinud tundma tõde ei prohvetite tunnistuste ega ajamärkide kaudu. Vastavalt sellele, kuidas maailmalikkus ja auahnus täitsid südant, jalhenes armastus Jumala vastu ja usk Tema Sõnasse ning siis, kui esitati kuulutus Kristuse peatsest tulekust, äratas see ainult eelarvamusi ja uskmatust. Fakti, et kuulutust jutlustasid peamiselt koguduse lihtliikmed, kasutati argumendina selle vastu. Jumala Sõna selge tunnistuse kohta esitati sama küsimus nagu kord vanasti: “Kas ükski ülemaist või variseridest on uskunud Temasse?” Ja seejärel, kui leiti, et prohvetlike perioodide kohta esitatud tõendeid oli raske ümber lükata, hakati keelama prohvetikuulutus! uurida ja õpetada. Kinnitati, et prohvetlikud raamatud olid pitseeritud ja arusaamatud. Suured hulgad uskusid pimesi oma pastoreid ja keeldusid kuulda võtmast hoiatust. Teised, keda tõde oli veennud, ei julgenud seda tunnistada kartusel, et nad “kogudusest välja lükatakse”. Kuulutus, mille kaudu Jumal tahtis oma kogudust läbi katsuda ja puhastada, näitas väga selgelt, kui palju oli neid, kes armastasid seda maailma enam kui Kristust. Sidemed, mis köitsid neid maaga, olid tugevamad kui sidemed taevaga. Nad valisid kuulamiseks ilmaliku tarkuse häält ja pöördusid ära südantläbikatsuvast tõekuulutusest.SV 284.2

  Lükanud tagasi esimese ingli hoiatuse, lükkasid nad tagasi vahendi, mille kaudu Jumal oli soovinud neid muuta. Nad põlgasid ära armulise kuulutuse, mis oleks suunanud nad käi- ma tõeteed ja kõrvaldanud pahed, mis neid Jumalast lahutasid. Siin peituski kohutava ilmalikkuse, tagasilangemise ja vaimuliku surma põhjus, mis valitses kogudustes a. 1844.SV 284.3

  Ilmutuseraamatu 14. peatükis järgneb esimese ingli kuulutusele teine: “Langenud, langenud on suur linn Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid!” Ilm. 14, 8. Sõna “Baabülon” on tuletatud sõnast “Babel”, mis tähendab segadust. Seda tarvitatakse Pühakirjas väära või langenud religiooni mitmesuguste vormide tähistamiseks. Ilm. 17. peatükis kujutatakse Baabüloni naisena, sümbolina, mida Piiblis kasutatakse koguduse võrdkujuna: vooruslik naine kujutab puhast kogudust, langenud naine aga ususttaganenud kogudust.SV 285.1

  Püha, igavest vahekorda Kristuse ja Tema koguduse vahel kujutatakse Piiblis abieluna. Issand on sidunud oma rahva enesega pühaliku lepingu kaudu. Tema tõotab olla oma rahva Jumalaks ja Tema rahvas on tõotanud olla Tema ja ainult Tema oma. Ta teatab: “Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks; ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast!” Hoosea 2, 21. Ning taas: “Sest mina olen võtnud teid oma valdusesse.” Jer. 3, 14. Paulus tarvitab sedasama kujundit Uues Testamendis, kui ta ütleb: “Olen ma ju teid kihlanud üheleainsale mehele — Kristusele, et teid esitada Temale kui puhast neitsit.” 2. Kor. 11, 2.SV 285.2

  Koguduse ustavusetust Kristuse vastu, Tema rahva usalduse ja kiindumuse pöördumist maailmalike asjade poole ning armastust nende vastu võrreldakse abielutõotuse murdmisega. Iisraeli pattu, lahkumist Issandast, illustreeritakse sellise kujundiga. Jumala imelist armastust, mida Tema omad südametult põlgasid, kirjeldatakse liigutavalt: “Ja ma vandusin sulle ja tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jehoova, ja sa said minu omaks.” “Sa kasvasid üpris väga ilusaks ja olid kõlvuline armueluks. Su nimi sai kuulsaks paganate seas su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mille ma olin sulle ümber pannud. Aga sina olid kindel oma ilus ja armatsesid oma kuulsuse varal.” “Abielurikkuja naine, kes oma mehe asemel võtad vastu võõraid!” “Aga otsekui naine on truuduseta oma eluseltsilise vastu, nõnda olete teie, Iisraeli sugu, olnud truuduseta minu vastu, ütleb Jehoova!” Hesek 16, 8. 13-15; Jer. 3, 20.SV 285.3

  Uues Testamendis pöördutakse sarnaste väljenditega kristlaste poole, kes otsivad maailma sõprust rohkem kui Jumala heakskiitu. Apostel Jakoobus ütleb: “Te abielurikkujad, eks te tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu? Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks.” Jak. 4, 4.SV 285.4

  Ilmutuseraamatu 17. peatükis kujutatakse Baabüloni naisena, kes oli “riietatud purpuriga ja helkjaspunase riidega ning ehitud kulla, kalliskivide ja pärlitega, ja temal oli käes kuld-karikas täis jälkusi ja oma hooruse saasta. Ja tema otsaesisele oli kirjutatud nimi, saladus “Suur Baabülon, ilmamaa hoorade ja jälkuste ema.” Prohvet lisab: “Ja ma nägin naise olevat joobnud pühade verest ja Jeesuse tunnistajate verest. Baabüloni kohta teatatakse veel, et ta “on suur linn, kelle käes on valitsus ilmamaa kuningate üle.” Ilm. 17, 4-6. 18. Võimuks, mis nii paljudeks sajanditeks säilitas despootliku valitsuse kristlasikonna monarhide üle, oli rooma-katoliku kirik. Purpur ja helkjaspunane riie, kalliskivid ja pärlid kujutavad ilmekalt toredust, mis oli suurem kuningate hiilgusest ja millega Rooma troon oli üle külvatud. Ühegi teise võimu kohta ei saa nii kindlalt väita, et ta oli “joobnud pühade ve-rest”, kui selle kiriku kohta, kes oli nii halastamatult taga kiusanud Kristuse järelkäijaid. Baabüloni süüdistati keelatud ühenduses “ilmamaa kuningatega”. Issandast lahkumise ja paganatega liitu astumise tõttu sai juuda kogudus hooraks. Rooma-katoliku kirik langes sama hukkamõistu alla, kuna temagi rüvetas ennast ilmalike võimude toetuse otsimisega.SV 286.1

  Baabüloni nimetatakse “hoorade ja jälkuste emaks”. Tema tütardega sümboliseeritakse kogudusi, kes hoiavad kinni tema õpetustest ja traditsioonidest ning järgivad tema eeskuju: ohverdavad tõe ja Jumala heakskiidu, et astuda keelatud liitu maailmaga. Ilm. 14. peatükis leiduv kuulutus, mis kuulutab Baabüloni langust, peab silmas usulisi rühmitusi, kes kord olid laitmatud, kuid nüüd on langenud. Kuna see kuulutus järgneb kohtukuulutusele, saab jutt olla ainult lõpuajast ja seega ei saa tähendada ainult rooma-katoliku kirikut, sest see kirik on olnud langenud olukorras palju sajandeid. Pealegi kutsutakse Ilmutuseraamatu 18. peatükis Jumala rahvast Baabülonist välja. Vastavalt sellele kirjatekstile peavad paljud Jumala lapsed olema veel Baabülonis. Millistes usulistes organisatsioonides leidub palju Kristuse järelkäijaid? Kahtlemata mitmesugustes kirikutes, kes tunnistavad protestantlikku usku. Noil aegadel, kui need kogudused sündisid, oli nende suhtumine Jumalasse ja tõesse puhas, ning Tema õnnistus oli nendega. Isegi uskmatu maailm pidi tunnustama häid tagajärgi, mis tulenesid evangeeliumi põhimõtete vastuvõtmisest. Nende kohta võis tollal kasutada Iisraelile öeldud prohveti sõnu: “Su nimi sai kuulsaks paganate seas su ilu pärast, sest see oli täiuslik kaunistuste tõttu, mille ma olin sulle ümber pannud, ütleb Issand Jehoova.” Kuid langemine tuli samal põhjusel, mis tõi kord needuse ja hävingu Iisraelile — hakati jäljendama jumalakartmatute inimeste eluviisi ja otsima sõprust nendega. “Aga sina olid kindel oma ilus ja armastasid oma kuulsuse varal.” Hesek. 16, 14. 15.SV 286.2

  Paljud protestantlikud kirikud järgivad rooma-katoliku kiriku eeskuju ülekohtuse ühenduse loomises “ilmamaa kuningatega”. Riigikirikud on liitunud ilmalike valitsustega ja ka teised kogudused otsivad maailma heakskiitu. Sõna “Baabülon” — segadus — võib tabavalt kasutada nende kirikute kohta, kes kõik tunnistavad, et nende õpetus põhineb Piiblil, kuid ometi on jagunenud lausa arvutuiks vastuolulise usutunnistuse ja teooriaga lahkudeks.SV 287.1

  Need kogudused, kes on eraldunud rooma-katoliku kirikust, kannavad siiski mitmes suhtes samu tunnuseid. Patune ühendus maailmaga on vaid üks iseloomulik joon.SV 287.2

  Ühes rooma-katoliku teoses väidetakse: “Kui te ütlete, et rooma kirik on süüdi pühakute kummardamises, siis teadke, et tema tütar, inglise kirik, on süüdi samas asjas, kuna iga Kristusele pühendatud kiriku kohta tuleb tal kümme Maarjale pühendatud kirikut.” — Richard Challoner, “The Catholik Christian Instructed”, eessõna lk. 21, 22.SV 287.3

  Ja dr. Hopkins ütleb raamatus “A Treatise on the Millesnium”: “Pole mingit põhjust arvata, et antikristlik vaim ja tegevus piirdub ainult rooma-katoliku kirikuga. Protestantlikes kirikutes on samuti väga palju antikristlikku; nad on kaugel sellest, et olla täiesti reformeeritud kõlbelisest laostumisest ja ebajumalateenistusest.” — Samuel Hopkins, “Works”, kd. 2, lk. 328.SV 287.4

  Prebüteriaanliku kiriku lahkulöömise kohta rooma-katoliku kirikust kirjutas dr. Guthrie: “Kolmsada aastat tagasi marssis meie kirik välja rooma-katoliku kiriku väravaist, lipuks avatud Piibel ja motoks “Uuri Pühakirja”. Edasi aga esitab ta mõtlemapaneva küsimuse: “Kas ta tuli tervenisti välja Baabülonist?” — Thomas Guthrie, “The Gospel in Ezekiel”, ik. 237.SV 287.5

  “Inglise kirik,” ütleb Spurgeon, “näib olevat läbi ja läbi imbunud sakramentismiga, kuid ka teisi uskkondi näib sama palju vaevavat filosoofiline ebausk. Need, keda me paremaks pidasime, pöörduvad üksteise järel kõrvale usu alustõdedest. Ma usun, et kogu Inglismaa on läbi imbunud hukkamõistu väärivast ebausust, mis julgeb astuda ikkagi kantslisse ja nimetada ennast kristlikuks.”SV 287.6

  Kuidas lahkus kirik evangeeliumi lihtsusest? Millest sai alguse suur ususttaganemine? Paganlike kommete ja tavadega kohanemisest selle nimel, et kergendada paganail kristluse vastuvõttu. Apostel Paulus ütles juba tollal: “Sest ülekohtu saladus on juba mõjumas.” 2. Tess. 2, 7. Apostlite eluajal jäi kogudus võrdlemisi puhtaks. Kuid “teise sajandi lõpupoole omandas enamik kogudusi uue näo. Esialgne lihtsus kadus ja vähehaaval, sedamööda, kuidas vanad jüngrid läksid puhkama, asusid etteotsa nende lapsed, kes koos uuspöördunutega kujundasid ümber koguduse.” — Robert Robinson, “Ecclesiastical Researches” ptk. 6, par. 17, lk. 51.SV 288.1

  Et tagada suurema arvu inimeste liitumist kogudusega, madaldati kristliku usu kõrget taset ning selle tõttu, et kogudusse voolas kokku hulgaliselt endisi paganaid, voolasid sinna nendega koos ka paganlikud tavad, arusaamad ja ebajumalad.” — Gavazzi “Lectures”, lk. 278. Sedamööda, kuidas kristlik religioon kindlustas endale ilmalike valitsejate heakskiidu ja toetuse, võtsid suured hulgad vastu selle välise vormi. Kuigi väliselt kristlased, “jäid sellised inimesed tegelikult ikkagi paganateks, kes kummardasid salaja endiselt oma ebajumalaid.” — samas, lk. 278.SV 288.2

  Kas seesama protsess pole kordunud peaaegu igas kirikus, kes nimetab end protestantlikuks? Kui surid uue äratusliikumise asutajad, kellel oli tõeline südameusk, võtsid järeltulijad nende kohad sisse ja andsid kogudusele uue näo. Kuna usupuhastajate järelkäijad hoidsid kõvasti kinni oma isade usutunnistusest ja keeldusid vastu võtmast mingit uut tõde, mille kohta nende isad ei olnud saanud valgust, siis kaldusid nad sellega juba suuresti kõrvale isade eeskujuandvast alandlikkusest, enesesalgamisest ja maailmast erinemisest. Niiviisi kadus esialgne lihtsus”. Kogudusse valguv ilmalikkuse vool tõi “enesega kaasa ilmalikud kombed, teod ja ebajumalad.”SV 288.3

  Oo, millise kohutava ulatuse on kaasaja kristlaste seas võtnud sõprus maailmaga, mis on “vaen Jumala vastu”. Kuivõrd kaugele on läinud kristlaskonna populaarseimad kirikud Piibli alandlikkuse, enesesalgamise, lihtsuse ja jumalakartuse tasemest! John Wesley ütles raha kasutamise kohta: “Ärge raisake ühtegi osa nii väärtuslikust talendist ainult silmahimu rahuldamise peale, üleliigsete või kallihinnaliste riietusesemete ja tarbetute kaunistuste peale. .Ärge raisake ühtegi osa sel- lest oma maja väljapaistvaks tegemise peale, üleliigse või kallihinnalise mööbli, hinnaliste piltide, maalide ja nipsasjade peale... Ärge andke välja sentigi oma uhkusetunde rahul-damiseks, et inimesed teid imetleksid ja kiidaksid. ... “Nii kaua, kui teil on menu, räägivad inimesed teist head. Nii kaua, kui te olete riietatud purpurisse ja peenesse linasesse ja elate suurejoonelist seltskonnaelu, kiidavad kahtlemata paljud teie peent maitset, heldust ja külalislahkust. Kuid ärge ostke nende heakskiitu nii kallilt. Olge tuhat korda meelsamini rahul auga, mis tuleb Jumalalt.” — Wesley “Works”, jutlus 50, “The Use of Money”. Kuid paljudes kirikutes jäetakse meie ajal selline õpetus tähele panemata.SV 288.4

  Usu tunnistamine on maailmas saanud populaarseks. Valitsejad, poliitikud, õigusteadlased, arstid ja kaupmehed ühinevad kirikuga, et kindlustada endale ühiskonna lugupidamine ja usaldus ning tagada oma ilmalike huvide edenemine. Seejärel püüavad nad peita kõiki oma ebaõiglasi tehinguid kristluse sildi alla. Mitmesugused usulised organisatsioonid, keda omakorda mõjustab nende ridadesse kuuluvate ilmalike inimeste jõukus ja mõjuvõim, taotlevad veelgi suuremat populaarsust ja au. Linna tuntuimate tänavate äärde püstitatakse kõige silmatorkavamalt kaunistatud toredaid kirikuid. Juma-lateenistustest osavõtjad riietuvad kallilt ja uusima moe järgi. Andekale jutlustajale makstakse kõrget töötasu, et ta lahutaks rahva meelt ja köidaks suuri hulki. Tema jutlused ei tohi puudutada populaarseid patte, vaid peavad meeldima moodsate inimeste kõrvadele. Nii kantakse suursugused patused kiriku nimestikku ja jumalakartuse sildi all viljeldakse suuri patte.SV 289.1

  Kommenteerides kristlaste praegust suhtumist maailmasse, ütleb üks juhtiv ilmalik ajakiri: “Vähehaaval on kirik järele andnud ajavaimule ja kohandanud oma jumalateenistuse tänapäeva vajadustega.” Tõepoolest, kõiki vahendeid, mis aita-vad muuta usku kütkestavaks, kasutab kirik inimeste ligitõmbamiseks.” üks kirjanik nendib New Yorgi “Independent'is” metodismi kohta järgmiselt: “Piirjoon jumalakartliku ja uskmatu vahel muutub mingiks poolvarjuks ja kummagi poole agarad inimesed näevad vaeva, et kaotada erinevus kahe leeri tegutsemisja lõbutsemisviiside vahel.” “Religiooni populaarsus aitab tugevasti kaasa nende arvu suurendamisele, kes tahavad saada usuga kaasnevaid õnnistusi, ilma et nad tahaksid ausalt täita selle kohustusi.”SV 289.2

  Howard Crosby ütleb: “On põhjust väga muretseda, kuna näeme, et Kristuse kirik täidab nii vähe oma Issanda eesmärke. Nii nagu Iisrael vanasti laskis paganarahvastel end ebajumalateenistusse meelitada ... nii loobub tänapäeva Jeesuse kogudus salasõpruse tõttu uskmatu maailmaga tõsistest põhimõtetest ja alistub jumalakartmatu ühiskonna kahjulikele, kuigi sageli usaldust äratavatele harjumustele, argumentidele ja järeldustele, mis on võõrad Jumala Sõnale ja otseses vastuolus igasuguse kasvamisega armus.” — “The Healthy Christian An Appeal to the Church”, lk. 141, 142.SV 289.3

  Selles ilmalikkuse ja lõbustuste otsingu voolus on kadunud peaaegu täiesti enesesalgamine ja eneseohverdus Kristuse pärast. “Mõningaid mehi ja naisi, kes nüüd aktiivselt tegutsevad meie kirikutes, õpetati lastena ohvreid tooma selleks, et midagi anda ja teha Kristuse heaks, kuid “kui nüüd on tarvis summasid... ei tohi kedagi üles kutsuda andma. Oh ei! Nüüd korraldagem väljamüüke, väikesi vaimulikke lavastusi, oksjone, arhailisi õhtusöömaaegu või pakkuge midagi söödavat, et rahvast ligi tõmmata.”SV 290.1

  Kuberner Washburn Wisconsinist teatas oma iga-aastases läkituses 9. jaan. 1873: “Näib olevat vajalik kehtestada seadus, mis saadaks laiali koolid, kust tulevad hasartmängijad. Neid on kõikjal. Osutub, et kirikki (kahtlemata ebateadlikult) teeb vahel Saatana tööd. Annetuskontserdid, auhinnapakid, loteriid jne. tõsi küll, mõnikord misjonitööks või heategevaks ostatrbeks mõeldud üritused, mida sageli siiski vähem väärtuslikel eesmärkidel kasutatakse, on kõik ettevõtted, mis õpetavad raha ilma teenimata saama. Miski pole õigupoolest nii demoraliseeriv või joovastav, eriti noortele, kui raha või varanduse omandamine ilma tööta. Lugupeetud lapsevanemad tegelevad sageli ise selliste ettevõtmistega ja rahustavad oma südametunnistust mõttega, et raha läheb heaks otstarbeks. Niiviisi annavad nad oma laste harjumustele suuna, mida sellised õnneloosid neis juurutavad.”SV 290.2

  Ilmalikkus tungib kristlikesse kirikutesse üle maailma. Robert Atkins maalib ühes oma Londonis peetud jutluses tumeda pildi vaimulikust langusest, mis valitseb Inglismaal: “Tõeliselt õiged kaovad maa pealt ja keegi ei võta seda südamesse. Käesoleva aja usutunnistajad on kõigis kirikuis maailma armastajad, kes armastavad mugavust, kehalisi mõnusid ja au. Neid kutsutakse koos Kristusega raskusi taluma, kuid nad ei talu isegi väikseimat laitust... Ärataganemine, ärataganemine, ärataganemine on kirjutatud iga kiriku fassaadile. Kui nad seda teaksid, siis oleks neil veel lootust, kuid oh häda, nad hüüavad: “Me oleme rikkad ja meil on vara küllalt ega ole meil midagi vaja.” — (Second Advent Library, traktaat nr. 39).SV 290.3

  Suur patt, milles süüdistatakse Baabüloni, on see, et ta' “hooruse viinast on ilmamaa elanikud joobnuks saanud”. Joovastav karikas, mida prohvetikuulutuses kujutatud hoor pakub, esitab valeõpetusi, mida langenud naine on heaks kiitnud keelatud ühenduse tõttu selle ilma vägevatega. Sõprus maailmaga on laostanud usu ning see omakorda on mõjustanud maailma, kuna on hakatud õpetama selliseid õpetusi, mis on vastuolus Pühakirja kõige selgemate väidetega.SV 291.1

  Rooma-katoliku kirik ei andnud inimeste kätte Piiblit ja nõudis, et kõik inimesed võtaksid selle asemel vastu tema õpetused. Reformatsiooni eesmärgiks oli anda inimestele tagasi Jumala Sõna. Kuid tõsi on seegi, et kaasaja kirikutes õpetatakse inimesi rajama oma usku pigem kiriku usutunnistusele ja õpetusele kui Pühakirjale! Charles Beecher ütles protestantlikest kirikutest kõneldes: “Nad on iga nende usutunnistuse aadressil lausutud karmi sõna suhtes sama tundlikud, nagu pühad isad on olnud pühakute ja märtrite teenimise suhtes... Protestantlikud evangeelsed ususektid on sidunud üksteise käed nii, et nende ringkondades ei saa keegi jutlustajaks, kui ta ei tunnusta veel mõnda raamatut peale Piibli. Väide, et usutunnistuse võim hakkab nüüd keelustama Piiblit samamoodi või isegi teravmeelsemal viisil, kui seda tegi kord rooma-katoliku kirik, ei ole midagi ebatõenäolist.” Jutlus teemal “The Bible a Sufficient Greed”, peetud Fort Wayne'is Indianas, 22. veebr. 1846.SV 291.2

  Kui ustavad õpetajad seletavad Jumala Sõna, siis tõusevad üles õpetatud mehed, jutlustajad, kes tunnistavad, et nad mõistavad Pühakirja, kuid kes kuulutavad terve õpetuse maailma ees ketserluseks ja juhivad tõeotsijad eksiteele. Kui maailm ei oleks lootusetult joobunud Baabüloni viinast, tunneksid rahvahulgad oma süüd ja tuleksid pöördumisele Jumala Sõna selgete teravate tõdede läbi. Kuid nüüd näib usk olevat nii segane ja vastuoluline asi, et inimesed ei tea, mida tõena võtta. Maailma paadumus on patt, mille eest vastutab kirik.SV 291.3

  Ilmutuseraamatu 14. peatüki teise ingli kuulutust hakati kuulutama 1844. a. suvel ja siis pöörduti sellega otseselt Ühendriikide poole, kuna Ameerikas kuulutati kohtukuulutust kõige laialdasemalt ja seal heideti see ka kõige üldisemalt ära ning seetõttu oli langus sealsetes kirikutes ka kõige kiirem. Ent teise ingli kuulutus ei täitunud täielikult 1844. aastal. Tollased kirikud kogesid moraalset allakäiku Kristuse teise tuleku kuulutuse äralükkamise tõttu, kuid see langus polnud täielik. Jätkates pidevalt käesoleva aja jaoks antud eritõdede äralükkamist, on nad langenud üha sügavamale ja sügavamale. Ent ikka veel ei saa öelda, et “langenud on... Baabülon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid.” Ta ei ole veel pannud kõiki rahvaid joobuma. Maailmaga kohandumise meelsus ning ükskõiksus nende tõdede suhtes, mis panevad proovile meie aja inimesi, võidab pinda kõigis protestantliku usu kirikutes üle kristliku maailma. Teise ingli pühalik ja kohutav hukkamõist puudutab neid kogudusi. Ent usust ärataganemine pole jõudnud veel oma kõrgpunkti.SV 291.4

  Piibel teatab, et enne Issanda tulekut tegutseb Saatan “igasuguses valeväes ja valetunnustähtedega ja valeimetegudega ja igasuguse ülekohtu pettuses” ning need, kes “ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda”, võtavad vastu” vägeva ekistuse, et nad hakavad uskuma valet”. 2. Tess. 2, 8—11. Baabüloni langemine ei saa olla lõplik enne, kui jõutakse sellise olukorrani, ning kiriku liit maailmaga sõlmub täielikult. See tõsiasi ligineb samm-sammult ja seega on Ilm. 14, 8 täielik täitumine veel meie ees.SV 292.1

  Vaatamata vaimulikule pimedusele ja Jumalast võõrdumisele, mis eksisteerib kirikutes, kes moodustavad Baabüloni, leidub neis veel suurel hulgal Kristuse tõelisi järelkäijaid. Nende hulgas on paljusid, kes pole kunagi mõistnud erilisi tõdesid käesoleva aja jaoks. Paljud on rahulolematud oma praeguse olukorraga ja igatsevad suuremat valgust. Nad püüavad asjatult saavutada Kristuse sarnasust kirikutes, millesse nad kuuluvad. Sedamööda, kuidas need kirikud kaugenevad üha enam tõest ja ühinevad ikka tihedamini maailmaga, suureneb erinevus kahe klassi vahel veelgi, kuni tuleb lõplik lahknemine. Tuleb aeg, mil need, kes armastavad Jumalat üle kõige, ei saa kauemaks jääda ühendusse nendega, kes on “rohkem lõbuarmartajad kui jumalaarmastajad, kelledel on jumalakartuse nägu, aga kes salgavad Tema väge.”SV 292.2

  Ilmutuse 18. peatükk viitab ajale, mil kogudused, kes on hüljanud Ilmutuse 14, 6—12 kolmekordse hoiatuse, on jõudnud täielikult olukorda, millest kõneles teine ingel ja Jumala rahvas, kes viibib veel Baabülonis, peab sealt lahkuma. See kuulutus on viimane, mis maailmale antakse, see teostab oma ülesande. Sel ajal kui need, kes “ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust” (2. Tess. 2, 12), jäetakse vägeva eksituse meelevalda ja nad usuvad valet; sel ajal paistab tõe valgus kõigile neile, kelle süda on sellele avatud ja kõik Jumala lapsed, kes veel on Baabülonis, panevad tähele kutset: “Minge välja temast, minu rahvas!” (Ilm. 18, 4).SV 292.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents