Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 4—DET IDEELLE HJEM

  Evanceliet forenkler livets problemer på en vidunderlig måde. Hvis dets undervisning blev værdsat, ville det kaste lys over mangen vanskelighed og spare os for mange fejltagelser. Det lærer os at vurdere tingene efter deres rette værdi og at stræbe efter det mest værdifulde og varige. Denne undervisning har især betydning for dem, som står over for at skulle stifte hjem. De bor ikke tabe det højeste mål af syne. De bør huske, at hjemmet på jorden skal være et symbol på hjemmet i himmelen og en forberedelse til dette. Livet er en forskole, hvor forældre og bom tager optagelsesprøven til skolen i Guds boliger. Når man vælger hjemmets beliggenhed, bør man tænke herpå. Man bør ikke lade sig lede af et ønske om rigdom eller følge moden eller skik og brug. Man bør hellere tage hensyn til, hvad der vil fremme nøjsomhed, renhed og sundhed og se efter det, som har virkelig værdi.SOL 29.1

  Verden over er byerne ved at blive lastens arnesteder. Alle vegne appellerer det onde til øjne og orer. Overalt er der fristelser, som opfordrer til sanselighed og udsvævelser. Fordærvelsens og forbrydelsens flodbølge stiger mere og mere. Hver dag sker der vold, røveri, drab, selvmord og forbrydelser, som ikke engang kan nævnes ved navn.SOL 29.2

  Bylivet er uægte og kunstigt. Et umætteligt begær efter at tjene penge, trang til spænding og forlystelser og efter at leve i luksus og overdådighed gør sig gældende hos masserne og drager sindet bort fra den egentlige mening med livet. Disse ting åbner døren for tusinder af onder, og de har en næsten uimodståelig magt over ungdommen.SOL 30.1

  Lysten til fornøjelser er en af de mest lumske og farlige fristelser for børnene og de unge i byerne. Der er mange fridage, og tusindvis af mennesker går til spil og væddeløb, medens spændingens og forlystelsernes malstrøm drager dem bort fra livets alvorlige pligter. Penge, som burde have været benyttet til noget godt, ødes bort til fornøjelser og adspredelser.SOL 30.2

  Som følge af spændingen mellem de store industrivirksomheder og arbejdernes organisationer og på grund af strejker og uroligheder bliver det stadig vanskeligere at leve i byerne. Der er store besværligheder i vente, og for mange familier vil det blive en nødvendighed at forlade byerne.SOL 30.3

  Den ydre ramme om bylivet rummer ofte en fare for sundheden. Der er stadig fare for at blive smittet af sygdomme, og dårlig luft, urent vand og uren føde, overfyldte, mørke og usunde lejligheder er nogle af bylivets ulemper.SOL 30.4

  Det har aldrig været Guds hensigt, at mennesker skulle hobe sig sammen i byer eller bo i husblokke og lejekaserner. Fra begyndelsen anbragte vor Skaber menneskene under forhold, hvor skønhed appellerede til øjne og ører, og han ønsker også, at vi skal nyde naturens skønhed i dag. I jo højere grad vi indretter os efter Guds oprindelige plan, desto bedre betingelser vil vi have for at bevare den legemlige, sjælelige og åndelige sundhed.SOL 30.5

  En kostbar bolig, fine møbler, pragt, luksus og magelighed er ikke en forudsætning for, at man kan leve et nyttigt og lykkeligt liv. Jesus kom her til jorden for at udrette den største gerning, som nogen sinde er gjort blandt mennesker. Han kom som Guds sendebud for at vise os, hvorledes man skal leve for at få det bedst mulige ud af livet. Hvilke forhold lod den evige Fader da sin søn leve under? Et ensomt hjem i Galilæas bjerge og en familie, som ernærede sig ved hæderligt arbejde. Jesus levede nøjsomt, måtte daglig kæmpe med modgang og vanskeligheder og var selvopofrende, sparsommelig og tålmodig. Han udførte glad sit arbejde, modtog i al stilhed undervisning fra skriftrullen ved moderens side og færdedes i den stille morgen eller aften i naturen. Han grundede på skabelsen og forsynets virken og havde samfund med Gud. Det var således, Jesus levede sin tid her på jorden.SOL 30.6

  Det samme har været tilfældet med flertallet af de bedste og ædleste mænd ned gennem tiderne. Læs om Abraham, Jakob og Josef, Moses, David og Elias. Læs også om de mænd, som gennem historien har vist sig værdige til at beklæde betroede og ansvarsfulde stillinger, og hvis indflydelse har bidraget mest til at højne menneskeheden.SOL 31.1

  Hvor mange af disse er ikke vokset op i hjem ude på landet. De kendte ikke meget til luksus. De brugte ikke deres ungdom til fornøjelser. De var nødt til at kæmpe med fattigdom og vanskeligheder. De lærte tidligt at arbejde og styrkede alle deres evner, når de færdedes i den friske luft. De var henvist til at stole på deres egne kræfter og lærte derved at kæmpe med vanskeligheder og at overvinde hindringer, så de fik mod og udholdenhed. De lærte selvtillid og selvbeherskelse. De undgik for en stor del at have forbindelse med slette kammerater og var tilfredse med naturlige fornøjelser og gode venners selskab. De levede nøjsomt og afholdende. De var principfaste og voksede op til at blive rene, stærke og sanddru mennesker. Når tiden kom til, at de skulle tage deres livsgerning op, tog de fat med både fysisk og sjælelig styrke og et frejdigt sind. De havde evner til at lægge planer og gennemføre dem og kæmpede med fasthed mod det onde. Derved blev de positive forkæmpere for det gode her i verden.SOL 31.2

  Et sundt legeme, et sundt sind og en ædel karakter er mere værd end al verdens rigdom. Når mennesker er klar over, hvad der giver ægte fremgang i livet, vil de handle klogt i tide. Når de vælger deres hjem, vil de have livets sande værdier for øje.SOL 32.1

  I stedet for at bosætte sig, hvor man kun kan se menneskers værk, hvor omgivelserne inspirerer til onde tanker, og hvor larm og forvirring trætter og udmatter, bør man søge hen, hvor man kan betragte Guds værk. Søg hvile for sindet i naturens skønhed, stilhed og fred. Se på de grønne marker, lundene og højene. Betragt den blå himmelhvælving, som er fri for byens støv og røg, og indånd himmelens livgivende luft. Rejs derhen, hvor I kan blive fri for bylivets støj og udsvævelser, og hvor I kan være kammerater med jeres børn, hjælpe dem at blive kendt med Gud ved hjælp af hans gerninger og opdrage dem til at leve et retskaffent og nyttigt liv.SOL 32.2

  Vore kunstige vaner bcrøver os mange velsignelser og megen glæde. De gør os uskikkede til at leve sådan, at vi kan blive til størst nytte. Flot og kostbart udstyr er ikke blot spild af penge. Man mister noget, som er tusind gange værdifuldere. Hjemmet bebyrdes med bekymringer, arbejde og besvær.SOL 32.3

  Hvordan er forholdene i mange af de hjem, hvor midlerne er små, og hvor arbejdet i hjemmet hovedsagelig påhviler moderen? De bedste værelser udstyres på en måde, som beboerne slet ikke har råd til, og så sker det endda på bekostning af familiens hygge og bekvemmelighed. Der findes kostbare gulvtæpper, møbler med kunstfærdige udskæringer og polstringer og fine portierer. Borde og hylder er fyldt med nipsting, og væggene er så fulde af billeder, at man bliver træt af at se på det. Og hvilket arbejde skal der ikke til at holde alt dette rent og pænt! Når hertil så kommer de øvrige kunstige vaner, som familien har tillagt sig for at følge skik og brug, er der ingen ende på husmoderens arbejde.SOL 32.4

  I mange hjem har husmoderen ikke tid til at læse og skaffe sig oplysning. Hun kan ikke afse tid til at være kammerat med sin mand eller til at følge børnenes sjælelige udvikling. Der er heller ikke hverken tid eller anledning til at gøre Frelseren til en fortrolig og kær ledsager. Lidt efter lidt synker moderen ned til at blive familiens træl, og hendes kræfter, tid og interesser bliver fuldstændig optaget af forgængelige ting. For sent vågner hun op og opdager, at hun næsten er fremmed i sit eget hjem. De dyrebare anledninger, hun engang havde til at tale med sine kære om det evige liv, men ikke fik benyttet dertil, er svundet for bestandig.SOL 33.1

  De, som vil stifte hjem, bør beslutte sig til at leve efter en klogere plan. Først og fremmest bør de bestræbe sig på at skabe et hyggeligt hjem. Anskaf de ting, som kan lette arbejdet og bidrage til at fremme sundheden og bekvemmeligheden. Indret jer sådan, at I kan tage imod de gæster, Kristus har budt os at byde velkommen, og om hvem han siger: “Hvad I har gjort mod en af mine mindste brødre der, har I gjort mod mig.” Matt. 25, 40.SOL 33.2

  Udstyr jeres hjem med møbler, som er enkle, som kan tåle at blive brugt og er lette at holde rene. Endvidere bør de kunne erstattes uden større bekostninger. Med lidt god smag kan et meget beskedent hjem gøres tiltrækkende og indbydende, når blot der er kærlighed og tilfredshed i hjemmet.SOL 33.3

  Gud elsker det skønne. Han har klædt jorden og himmelen i skønhed, og med en faders glæde betragter han sine børns fryd over det, han har skabt. Han ønsker, at vi skal omgive vore hjem med naturens skønhed.SOL 33.4

  Trods små kår kan næsten alle, som bor på landet, anlægge en lille græsplæne foran huset og plante nogle få skyggefulde træer, prydbuske eller blomster. Dette vil bidrage langt mere til familiens lykke end kunstige prydelser. Det vil øve en mildncnde, forædlende indflydelse på familien, styrke dens kærlighed til naturen og knytte hjemmets medlemmer nærmere sammen og nærmere til Gud.SOL 33.5

  Lad børnene få et stykke af haven at dyrke. Samtidig som I lærer dem at holde haven fri for ukrudt, kan I lære dem, hvor nødvendigt det er at holde deres eget liv rent for alle skadelige og dårlige vaner. Lær dem at udrydde alt ondt af deres liv, akkurat som de udrydder ukrudt og sådanne planter, som ikke hører hjemme i haven. Det tager måske tid, før de bliver klar over dette, men det lønner sig at lære dem det.SOL 34.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents