Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 7—VIS BØRNENE FORSTÅELSE

  For børnene bor hjemmet være det mest tiltrækkende sted i verden, og især bør moderen være som en dragende kraft. Børn er af naturen følsomme og kærligt anlagte. Det er let at glæde og bedrøve dem. Ved blid myndighed og kærlige ord og handlinger kan moderen knytte børnene til sit hjerte.SOL 49.1

  Små børn holder af selskab og er sjældent glade for at være alene. De længes efter medfølelse og ømhed. Det, som glæder dem, tror de også vil glæde deres mor, og det er naturligt for dem at gå hen til hende med deres små glæder og sorger. Moderen bør da ikke såre deres følsomme sind ved at være ligegyldig og uinteresseret i det, som måske ser ubetydeligt ud for hende, men har stor betydning for de små. Hendes medfølelse og forståelse betyder meget for dem. Et bifaldende blik, et opmuntrende eller anerkendende ord vil virke som solskin i deres hjerter og kan ofte gøre dem lykkelige hele dagen igennem.SOL 49.2

  I stedet for at sende børnene ud for at blive fri for deres støj og undgå besvær bør moderen finde noget at beskæftige dem med, så deres ivrige hænder holdes i virksomhed og deres tanker har noget at arbejde med.SOL 49.3

  Ved at sætte sig ind i børnenes følelser og hjælpe dem at finde de rette fornøjelser og beskæftigelser kan moderen vinde deres fortrolighed, så hun med større virkning kan rette på deres forkerte vaner og gribe ind over for udslag af egennytte og hidsighed. Et advarende eller irettesættende ord i rette tid kan være meget værdifuldt. Ved tålmodig, årvågen kærlighed kan hun lede børnenes sind i den rigtige retning og fremelske gode, tiltalende karaktertræk hos dem.SOL 50.1

  Mødrene bør passe på, at de ikke opdrager deres børn, så de bliver hjælpeløse eller selvoptagne. Få dem aldrig til at tro, at alting drejer sig om dem. Mange forældre bruger megen tid for at underholde deres børn, men børnene bør lære at underholde sig selv og at bruge deres egen opfindsomhed og dygtighed. Derved vil de lære at være tilfreds med meget enkle fornøjelser. De bør lære at bære deres små skuffelser og prøvelser tappert. I stedet for at gøre for meget ud af det, hvis de slår sig, eller det gør lidt ondt, bør man få dem til at tænke på noget andet. Væn dem til ikke at tage sig deres små vanskeligheder og ubehageligheder nær. Stræb efter at lære børnene, hvorledes de kan vise hensyn mod andre.SOL 50.2

  På den anden side må man heller ikke lade børnene være overladt til sig selv. Mødrene har ofte så mange bekymringer, at de ikke synes, de kan afse tid til at undervise de små og vise dem kærlighed og medfølelse. De bør imidlertid huske på, at hvis børnene ikke får tilfredsstillet trangen til sympati og kammeratskab hos forældrene i hjemmet, vil de søge andre steder hen, hvor de både kan tage skade på deres sind og deres karakter.SOL 50.3

  Mangen cn moder nægter sine børn uskyldige fornøjelser, fordi hun ikke har tid, medens hun på samme tid er fuldstændig optaget af at lave et eller andet, som kun er til pynt og i bedste fald kun vil opelske forfængelighed og ødselhed hos børnene. Når børnene er ved at blive voksne, vil et sådant eksempel sætte sine spor hos dem i form af stolthed og åndelig tomhed. Moderen vil da sørge over sine børns fejl, men forstår ikke, at hun selv har sået de frø, hun nu ser høsten af.SOL 50.4

  Nogle mødre optræder ikke altid ens over for deres børn. Undertiden føjer de børnene til deres skade, medens de til andre tider nægter dem en eller anden uskyldig fornøjelse, som vil glæde de små barnehjerter. Deri følger de ikke Kristi eksempel. Han elskede børnene. Han forstod deres følelser og levede med i deres glæder og sorger.SOL 51.1

  Manden og faderen er familiens hoved. Hustruen venter at møde kærlighed og sympati hos ham, og at han skal hjælpe til med at opdrage børnene. Børnene er i Uge så høj grad hans som hendes, og han bør være lige så interesseret i deres velfærd som moderen. Børnene venter at finde hjælp og vejledning hos faderen. Han bør have den rette indstilling til livet og være klar over, hvilke forhold hans familie bør leve under. Fremfor alt bør han lade sig lede af Guds kærlighed og gudsfrygt og rette sig efter Guds ord. Det er en forudsætning for, at han kan vise sine børn den rette vej.SOL 51.2

  Faderen er familiens lovgiver og bør ligesom Abraham gøre Guds lov til rettesnor i sit hjem. Gud sagde til Abraham: “Han skal pålægge sine børn og sine efterkommere at vogte på Herrens vej.” I Mos. 18, 19. Hvis det er tilfældet, vil det onde ikke blive tålt. Der vil ikke blive udvist svaghed eller eftergivenhed, og han vil ikke gå på akkord med det, han ved er hans pligt, af misforstået kærlighed. Abraham ikke alene underviste på den rette måde, men han sørgede også for, at det, som var ret og rigtigt, blev håndhævet. Gud har givet regler for at vejlede os. Man bør ikke lade børnene forlade den trygge sti, som er afstukket i Guds ord, og begive sig ud på farefulde veje; sådanne findes overalt. Med venlighed, men bestemthed bør man hele tiden og under bøn dæmme op for deres forkerte ønsker og holde deres dårlige tilbøjeligheder nede.SOL 51.3

  Faderen bør arbejde på at håndhæve energi, retskaffenhed, tålmodighed, mod, flid og praktisk dygtighed i sin familie. Han bør selv praktisere det, han forlanger af sine børn, og ved sin optræden være et eksempel på disse egenskaber.SOL 52.1

  Fædre! Gør ikke jeres børn modløse. Foren kærlighed med myndighed og venlighed og sympati med principfasthed. Giv jeres børn en del af jeres fritid. Lær dem at kende. Vær kammerat med dem i deres arbejde og leg og vind deres fortrolighed. Bliv ven med dem, navnlig med jeres sønner. På den måde vil I øve en stærk indflydelse til det gode.SOL 52.2

  Faderen bør bidrage sit til at gøre hjemmet lykkeligt. Selv om han kommer ud for bekymringer og vanskeligheder i sit daglige arbejde, bør han ikke lade dette kaste en skygge over familielivet. Han bør være smilende og venlig, når han kommer hjem.SOL 52.3

  I en vis forstand er faderen familiens præst, som skal lægge morgen- og aftenofferet på familiealteret. Men hustruen og bør-nene bør tage del i bønnen og lovsangen. Inden faderen tager hjemmefra om morgenen for at tage til sit arbejdssted, bør han samle børnene omkring sig, knæle ned for Guds åsyn og overlade børnene i deres himmelske Faders varetægt. Efter dagens gerning bør familien atter samles for at opsende en takkebøn og for at synge lovsangen som en påskønnelse af Guds omsorg gennem dagen.SOL 52.4

  Fædre og mødre! Undlad ikke at samle jeres familie omkring Guds alter, hvor travlt I end måtte have. Bed om de hellige engles beskyttelse i jeres hjem. Tænk på, at jeres børn er udsat for fristelser. Ung som gammel kommer daglig ud for vanskeligheder. De, som gerne vil være tålmodige, venlige og glade, må bede. Kun ved hele tiden at få hjælp fra Gud kan vi sejre over selvet.SOL 52.5

  Hjemmet bør være et arnested for glæde, høflighed og kærlighed. Hvor disse dyder findes, vil der være lykke og fred. Vel kan der komme besværligheder, men det er menneskenes lod. Lad tålmodighed, taknemlighed og kærlighed altid varme hjerterne, selv om dagen er aldrig så kold og trist. I et sådant hjem dvæler Guds engle.SOL 52.6

  Mand og hustru bør bestræbe sig på at gøre hinanden lykkelige og aldrig undlade at vise hinanden små opmærksomheder og venlige handlinger, som kan skabe glæde og gøre livet lyst. Der bør være fuld fortrolighed mellem mand og hustru. De bør sammen overveje deres ansvar og i fællesskab arbejde på deres børns bedste. De bør aldrig kritisere hinandens planer eller betvivle hinandens sunde omdømme, når børnene hører på det. Hustruen bør passe på, at hun ikke vanskeliggør mandens arbejde for børnene. Manden bør holde hustruens hænder oppe, give hende gode råd og opmuntre hende i kærlighed.SOL 53.1

  Forældre og børn bør ikke være kølige eller reserverede over for hinanden. Forældrene bør lære deres børn at kende og prøve på at lære deres smag at kende og at forstå deres tankegang. De må lære at vurdere deres følelser og regne ud, hvad der bor i deres hjerte.SOL 53.2

  Forældre! Vis jeres børn, at I elsker dem, og at I vil gøre alt, hvad der står i jeres magt, for at gøre dem lykkelige. Hvis I gør det, vil de unge tillægge jeres nødvendige forbud langt større betydning. Retled jeres børn med ømhed og medfølelse og husk, at “deres engle i himmelen ser altid min Faders ansigt”. Matt. 18, 10. Hvis I ønsker, at englene skal gøre det for jeres børn, Gud har givet dem at gøre, må I samarbejde med dem ved at gøre jeres del.SOL 53.3

  Når børnene bliver opdraget med klogskab og kærlighed i et godt hjem, vil de ikke nære noget ønske om at gå andre steder hen for at søge fornøjelser og selskab. De vil ikke føle sig tiltrukket af det onde. Den ånd, som råder i hjemmet, vil præge deres karakter. De vil tilegne sig vaner og principper, som vil være et stærkt værn imod fristelse, når de engang forlader hjemmet for at indtage deres plads i verden.SOL 53.4

  Både børn og forældre har vigtige pligter i hjemmet. Børnene bør forstå, at de er parthavere i familiens firma. De får føde og klæder, er genstand for kærlighed og omsorg og bør gengælde disse goder ved at bære deres del af hjemmets byrder og ved at bringe så megen lykke som muligt ind i den familie, de tilhører.SOL 54.1

  Børn kan undertiden blive irriteret over, at de ikke må gøre alt, hvad de vil, men senere hen i livet vil de prise deres forældre for den trofaste omsorg og strenge årvågenhed, hvormed de beskyttede Og vejledede dem i barndommen.SOL 54.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents