Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 19—NATURENS LÆGEMIDLER

  Sygdom kommer aldrig uden årsag. Vejen beredes, når man tilsidesætter sundhedslovene. Mange lider som følge af deres forældres overtrædelse af disse love. Selv om de ikke er ansvarlige for, hvad deres forældre har gjort, er det alligevel deres pligt at forvisse sig om, hvad overtrædelse af sundhedens love indbefatter. De bør undgå de forkerte vaner, deres forældre havde, og ved en rigtig levevis forbedre deres levevilkår.SOL 135.1

  For de flestes vedkommende skyldes deres lidelse dog deres egen forkerte handlemåde. Ved deres spise- og drikkevaner, deres måde at arbejde og klæde sig på viser de ringeagt for sundhedsprincip- perne. Deres overtrædelse af naturlovene får sikre følger, og når folk rammes af sygdom, er der mange, som ikke tilskriver deres lidelse den sande årsag, men knurrer imod Gud på grund af deres lidelser. Gud er dog ikke ansvarlig for den lidelse, der skyldes overtrædelse af en naturlov.SOL 135.2

  Gud har givet os et vist forråd af livskraft. Han har også udstyret os med organer, der er egnede til at holde de forskellige livsfunktioner ved lige, og det er hans plan, at disse organer skal samarbejde på en harmonisk måde. Dersom vi omhyggeligt bevarer livskraften og holder legemets fine mekanisme i orden, vil det bringe os sundhed. Hvis livskraften derimod opbruges for hurtigt, er nervesystemet nødt til øjeblikkelig at bruge af sine reserver, og når det ene organ lider skade, påvirkes alle de andre. Naturen tåler megen overlast, uden at den tilsyneladende reagerer, men når man har nået en vis grænse, gør den en kraftig anstrengelse for at fjerne virkningerne efter den dårlige behandling, den har været udsat for. Dens anstrengelser for at bøde på disse forhold giver sig ofte udslag i feber og forskellige andre sygdomstegn.SOL 135.3

  Når helbredet misbruges så stærkt, at sygdom bliver resultatet, kan den syge ofte gøre mere for sig selv end nogen anden. Det første, der må gøres, er at forvisse sig om sygdommens art og derefter gå forstandigt til værks for at fjerne årsagen. Dersom organismens harmoniske virksomhed er blevet forstyrret ved overanstrengelse, forspisning eller andre misbrug, bor man ikke forsøge at kurere på det ved giftige medikamenter, der pålægger organismen nye byrder.SOL 136.1

  Uindskrænket anvendelse af giftige medikamenter er en vane, som lægger grunden til megen sygdom og store onder. Mange mennesker vil ikke gøre sig den ulejlighed at finde ud af, hvad der er årsagen, når de bliver syge. De tænker først og fremmest på at blive fri for smerter og ubehag. De tager derfor deres tilflugt til patentmedicin, som de kun har meget ringe kendskab til, eller beder deres læge om noget til at modvirke følgerne af deres fejlagtige handlemåde; men de tænker overhovedet ikke på at lægge deres usunde levevis om. Hvis de ikke får øjeblikkelig lindring, prøver de den ene medicin efter den anden, og ondet fortsætter.SOL 136.2

  Folk bør undervises om, at medicin ikke helbreder sygdom. Det er rigtigt, at den til tider kan give en øjeblikkelig lindring, og at patienten tilsyneladende kommer sig. Det skyldes, at naturen har tilstrækkelig livskraft til at udskille giften og ændre de tilstande, som fremkaldte sygdommen. Sundheden generhverves på trods af medicinen. I de fleste tilfælde får medikamentet imidlertid sygdommen til at ændre sit væsen og sæde. Giftvirkningen synes ofte at være bortskaffet en tid, men giftens følger bliver ved at gøre sig gældende i organismen og gør megen fortræd senere hen.SOL 136.3

  Ved at bruge giftige medikamenter pådrager mange sig kroniske sygdomme, og mange menneskeliv, som kunne være reddet ved behandling med naturens helbredelsesmetoder, går tabt. De giftstoffer, som findes i mange såkaldte lægemidler, lægger grunden til vaner og tilbøjeligheder, der ruinerer både sjæl og legeme. Mange af de populære patentmediciner og endog nogle af de medikamenter, som foreskrives af lægen, bidrager til at lægge grunden til drikfældighed, opiumslast og morfinisme, der er en så frygtelig forbandelse for samfundet.SOL 137.1

  Umådeholden spisning er ofte årsag til sygdom. Organismen trænger mest af alt til at blive befriet for den byrde, som er blevet lagt på den. I mange sygdomstilfælde er det allerbedste middel at udelade et måltid eller to, for at de overanstrengte fordøjelsesorganer kan få tid til at hvile. En frugtdiæt i nogle få dage har tit bragt åndsarbejdere stor lindring. Fuldstændigt afhold fra fode i kortere tid med en påfølgende indtagelse af en enkel, nøjsom kost har mange gange ført til helbredelse ved naturens hjælp. En sparsom kost i en eller to måneder ville kunne overbevise mange om, at selvfornægtelse er vejen til sundhed.SOL 137.2

  Nogle pådrager sig selv sygdom ved overanstrengelse. For at disse skal kunne genvinde helbredet er det af stor betydning, at de får hvile, undgår bekymringer og indtager en sparsom kost. For de mennesker, der på grund af stadigt indendørs arbejde lider af hjernetræthed og nervøsitet, vil det være særdeles gavnligt at få et ophold på landet, hvor de kan leve et enkelt og ubekymret liv og komme i berøring med naturen. At vandre om i mark og skov, plukke blomster og lytte til fuglenes sang vil betyde langt mere for deres helbredelse end noget andet.SOL 137.3

  For sunde og syge er rent vand en af himmelens største velsignelser. Brugt på den rigtige måde gavner det helbredet. Det er den drik, Gud bestemte til at slukke tørsten hos dyr og mennesker. Nydt i rigelig mængde tilfredsstiller det organismens behov og hjælper naturen at modstå sygdom. Udvortes brug af vand er en af de nemmeste og mest effektive metoder til at regulere blodomløbet. Et koldt eller køligt bad er meget styrkende. Varme bade åbner hudens porer og letter således udskillelsen af urene stoffer. Både varme og neutrale bade beroliger nerverne og regulerer blodomløbet.SOL 138.1

  Men mange har ikke selv erfaret, hvor gavnlig en rigtig brug af vand virkelig er. De er bange for vand. Vandbehandlinger værdsættes ikke, som de burde, og en kyndig anvendelse deraf kræver et arbejde, som mange er uvillige til at yde. Men ingen har nogen undskyldning for uvidenhed eller ligegyldighed angående dette. Der findes mange måder, hvorpå vand kan anvendes til at lindre smerter og hindre sygdom. Alle burde lære at benytte det til enkle behandlinger i hjemmet. Navnlig modre bør kunne anvende det over for syge som raske.SOL 138.2

  Bevægelse og virksomhed er en lov i vor tilværelse. Hvert organ i legemet har sit bestemte arbejde, som er af afgørende betydning for organets udvikling og styrke. En normal funktion af alle organer giver styrke og energi, medens uvirksomhed fører til forfald og død. Læg en arm i bind blot nogle få uger. Tag så bindet af, og man vil se, at den er svagere end den anden, som man har brugt normalt i det samme tidsrum. Mangel på virksomhed har en lignende virkning på hele muskulaturen.SOL 138.3

  Uvirksomhed er en væsentlig årsag til sygdom. Motion stimulerer og regulerer blodomløbet. Under lediggang cirkulerer blodet derimod ikke frit og gennemgår ikke de forandringer, som er så nødvendige for livets og sundhedens bevarelse. Også huden bliver uvirksom. De urene stoffer udskilles ikke på samme måde, som hvis blodomløbet var blevet fremmet ved kraftig motion, huden holdt sund og lungerne forsynet med rigelig frisk luft. En sådan tilstand pålægger udskillelsesorganerne en dobbelt byrde, og resultatet bliver sygdom.SOL 138.4

  Syge mennesker bør ikke opmuntres til at være uvirksomme. Efter alvorlig overanstrengelse i en eller anden retning vil fuldstændig hvile i nogen tid ofte kunne afværge alvorlig sygdom, men for kronisk syge er det sjældent nødvendigt at afbryde al virksomhed.SOL 139.1

  De, som er nedbrudt af åndeligt arbejde, bor ikke give sig af med anstrengende tænkning, men man bør ikke lade dem tro, at det er farligt at bruge åndsevnerne. Mange er tilbøjelige til at mene, at deres tilstand er værre, end den virkelig er. En sådan indstilling er ugunstig for helbredelsen og bør bekæmpes.SOL 139.2

  Prædikanter, lærere, studerende og i øvrigt åndsarbejdere lider under følgerne af stor åndelig anstrengelse, der ikke modvirkes af passende motion. Disse mennesker trænger til et mere virksomt liv. Streng afholdenhed og en passende motion vil betyde både sjælelig og fysisk styrke for alle åndsarbejdere.SOL 139.3

  De, som er fysisk overanstrengt, bør ikke tilskyndes til helt at høre op med alt legemligt arbejde. For at arbejdet skal kunne være til størst gavn bør det være systematisk og behageligt. Udendørs motion er bedst og bør lægges således til rette, at de svækkede organer styrkes ved at komme i virksomhed. Man bor gå op i sit arbejde med interesse. Håndens arbejde bør aldrig blive et ørkesløst slæb.SOL 139.4

  Når syge mennesker ikke har noget, som kan lægge beslag på deres tid og opmærksomhed, kommer de let til at tænke på sig selv, og de bliver sygelige og irritable. Ofte dvæler de så meget ved deres følelser og fornemmelser, at de til sidst tror, at det står meget værre til med dem, end det i virkeligheden gør, og at de er ganske ude af stand til at foretage sig noget.SOL 139.5

  I alle disse tilfælde ville motion under kyndig ledelse vise sig at være et virksomt lægemiddel. I nogle tilfælde er dette en nødvendighed, hvis helbredet skal vindes tilbage. Viljen styrkes ved legemligt arbejde, og det, disse syge behøver, er at få viljen vakt. Når viljen er svag, mister man kontrollen over tankerne, og da er det umuligt at modstå sygdom.SOL 140.1

  Uvirksomhed er den største forbandelse, de fleste syge kan komme ud for. Medens det lette, men nyttige arbejde ikke anstrenger sind eller legeme, har det en gunstig indflydelse på begge. Det styrker musklerne, forbedrer blodomløbet og giver patienten den tilfredsstillelse, det er at vide, at han ikke er helt unyttig i denne travle verden. Han kan måske kun udføre lidt til at begynde med, men han vil snart opdage, at kræfterne tiltager, og arbejdsmængden kan forøges tilsvarende.SOL 140.2

  Legemligt arbejde styrker også fordøjelsesorganerne, men anstrengende studium eller voldsom legemsbevægelse, umiddelbart efter at man har spist, hemmer fordøjelsesprocessen. En kort spadseretur efter måltidet er derimod meget gavnlig. Man bør gå med løftet hovede og godt tilbagetrukne skuldre.SOL 140.3

  Trods alt det, der er sagt og skrevet om betydningen af rigelig motion, er der mange, som forsømmer den. Nogle bliver korpu-lente, fordi organismen fungerer trægt. Andre bliver magre og svage, fordi deres livskraft bruges til at arbejde med den overflødige fødemængde. Leveren overanstrenges under arbejdet med at befri blodet for urene stoffer, og følgen bliver sygdom.SOL 140.4

  Når vejret tillader det, bør mennesker, som fører et stillesiddende levned, hver dag sørge for at få motion i fri luft både sommer og vinter. Spadsereture er at foretrække for kore- eller rideture, da der sættes flere muskler i bevægelse herved. Lungerne tvinges til sund virksomhed, da det er umuligt at gå en frisk spadseretur uden at trække vejret dybt.SOL 140.5

  Sådan bevægelse ville i mange tilfælde være bedre for sundheden end medicin. Læger råder ofte patienter til at foretage en sørejse eller til et ophold ved en eller anden mineralsk kilde eller til at søge luftforandring, medens de syge som oftest ved at være mådeholdende i spise og ved at skaffe sig sund motion ville kunne genvinde sundheden og spare tid og penge.SOL 141.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents