Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KAPITEL 6—BØRNENES VÆKST OG UDVIKLING

  Den undervisning, som englen gav de hebraiske forældre, gjaldt ikke blot moderens livsvaner, men også barnets opdragelse. Det var ikke tilstrækkeligt, at Israels befrier, Samson, fik en god arv fra fødslen. Han skulle også have en omhyggelig opdragelse. Lige fra ganske lille skulle han lære streng afholdenhed.SOL 41.1

  En lignende undervisning blev givet for Johannes Døberens vedkommende. For hans fodsel fik Zakarias følgende budskab fra himmelen:SOL 41.2

  “Han skal blive dig til glæde og fryd, og mange skal glædes over hans fødsel: thi han skal blive stor i Herrens øjne. Vin og stærk drik må han ikke drikke, og allerede fra moders liv skal han være fyldt af Helligånden.” Luk. 1, 14. 15.SOL 41.3

  Frelseren udtalte, at ingen af de ædle mænd, hvis navne står skrevet i himmelens bøger, er større end Johannes Døberen. Den opgave, han blev stillet overfor, krævede ikke blot fysisk styrke og udholdenhed, men også de bedste sjælelige og åndelige forudsætninger. Den fysiske udvikling, der skulle gøre ham skikket til denne gerning, blev tillagt så stor betydning, at den højeststående engel i himmelen blev sendt ned til barnets forældre for at undervise dem.SOL 41.4

  De anvisninger, der blev givet angående de hebraiske bom, viser os, at vi ikke må være ligegyldige med noget, der kan indvirke på barnets legemlige vel. Intet er uden betydning. Alt, hvad der påvirker legemets sundhed, indvirker på sind og karakter.SOL 42.1

  Man kan ikke lægge for stor vægt på barnets tidlige opdragelse. Hvad der læres i den allerførste tid og i barndommen samt de vaner, der dannes i disse år, betyder mere for karakterdannelsen og livsindstillingen end al undervisning og opdragelse senere hen.SOL 42.2

  Forældrene bør gøre sig dette klart. De bør forstå dc principper, der ligger til grund for børnenes pleje og opdragelse. De bør kunne give dem de bedste legemlige, sjælelige og moralske betingelser under opvæksten. Forældre bør sætte sig ind i naturens love og lære det menneskelige legeme at kende. Det er nødvendigt, at dc forstår de forskellige organers funktioner og deres indbyrdes afhængighed. Dc bør studere forholdet mellem de legemlige og de sjælelige kræfter og skaffe oplysning om, hvorledes de hver for sig kan arbejde bedst muligt. Mennesker begår en synd, når de påtager sig det ansvar at sætte børn i verden uden at skaffe sig en sådan forberedelse.SOL 42.3

  De årsager, som ligger til grund for den dødelighed, sygdom og degeneration, som råder i dag i de mest civiliserede og bedst stillede lande, skænkes alt for lidt opmærksomhed. Menneskeslægten er i tilbagegang. Mange børn dør som spæde. Langt de fleste af de mennesker, som når den modne alder, lider af en eller anden sygdom, og kun få bliver så gamle, som mennesker kan blive.SOL 42.4

  De fleste af de onder, som bringer elendighed og ødelæggelse over menneskene, kunne forebygges, og forældrene er for en stor del i stand til at bekæmpe dem. Det er ikke et “mystisk forsyn”, som tager de små børn fra deres forældre. Gud ønsker ikke, at de skal dø. Han giver forældrene dem, for at de skal opdrage dem, så de kan blive til nytte her i livet og blive beredt for det kommende liv. Hvis forældrene gjorde, hvad de kunne for at give deres bom en god arv og på rette måde søgte at bøde på eventuelle medfødte mangler, ville man blive vidne til en vældig forandring.SOL 42.5

  Jo mere stille og naturlig barnets tilværelse er, desto gunstigere vil både den legemlige og sjælelige udvikling blive. Moderen bør til enhver tid prøve på at være stille, rolig og fattet. Som ganske små er mange borns nervesystem yderst følsomt, og moderens milde og beherskede optræden vil have en beroligende indflydelse, som vil være til stor gavn for barnet.SOL 43.1

  Spædbørn kræver varme, men man begår ofte den alvorlige fejl at lade dem være i overophedede værelser, hvor der ikke er tilstrækkelig frisk luft. Det er en dårlig skik at tildække det lille barns ansigt, medens barnet sover, så at åndedrættet ikke kan foregå frit.SOL 43.2

  Spædbarnet skal beskyttes mod alt, hvad der kan svække eller forgifte dets organisme. Man bor sørge omhyggeligt for, at alting i barnets omgivelser er frisk og rent. Samtidig med at det kan være nødvendigt at beskytte de små imod pludselige eller store temperaturforandringer, bør der sørges nøje for, at de både dag og nat kan indånde ren, livgivende luft, både når de sover og er vågne.SOL 43.3

  Når man laver børnetøj, bør man tage hensyn til børnenes bekvemmelighed, velvære og sundhed i stedet for til moden og ikke lade sig lede af ønsket om at vække beundring. Moderen bør ikke spilde tiden med broderier eller fint håndarbejde for at pryde børnetøjet. Derved giver hun blot sig selv unødvendigt arbejde og anstrenger sig på bekostning af sin egen eller barnets sundhed. Hun bør ikke sidde bøjet over sytøjet, da det overanstrenger hendes øjne og nerver på et tidspunkt, da hun netop trænger til megen hvile og motion. Hun bør være klar over, at hun har pligt til at tage vare på sine kræfter for at kunne opfylde de krav, der stilles til hende.SOL 43.4

  Hvis barnets tøj både er varmt, beskyttende og bekvemt, er en af hovedårsagerne til irritabilitet og uro fjernet. Den lille får et bedre helbred, og barnets pleje vil ikke kræve så meget af moderens tid og kræfter.SOL 43.5

  Alle strammende klædningsstykker, der hindrer hjertets og lungernes virksomhed, bør undgås. Legemets frie bevægelighed bør ikke på nogen måde hindres af tøj, som trykker eller generer. Barnets klæder bør sidde så løst, at åndedrættet kan foregå frit og uhindret, og tøjet bor sidde sådan, at dets vægt hviler på skuldrene.SOL 44.1

  Nogle steder har man endnu den skik at lade de små børns skuldre, arme og ben være bare. Dette kan ikke fordømmes kraftigt nok. Disse lemmer kræver mere beskyttelse end de andre legemsdele, fordi de befinder sig længst borte fra hjertet. Pulsårerne, som fører blodet ud til arme og ben, er store nok til at sikre den blodtilførsel, der kræves for at give varme og næring. Men når lemmerne ikke beskyttes af en hensigtsmæssig klædedragt, trækker pulsårerne og blodårerne sig sammen, de følsomme dele af legemet afkøles, og blodomløbet hindres.SOL 44.2

  Medens barnet er i opvæksten, bør man give naturens kræfter de bedst mulige betingelser for at opbygge barnets legeme. Hvis barnets arme og ben ikke beskyttes tilstrækkeligt, kan det kun opholde sig udendørs i mildt vejr, og dette gælder navnlig for pigers vedkommende. Man holder dem derfor inde af frygt for forkølelse. Hvis børnene derimod er godt klædt på, har de kun godt af at røre sig ude i frisk luft både sommer og vinter.SOL 44.3

  Hvis mødrene ønsker, at deres drenge og piger skal blive sunde og stærke, bør de give dem passende tøj på og opmuntre dem at opholde sig meget ude i den friske luft, når vejret tillader det. Det koster måske nogen anstrengelse at bryde med skik og brug og klæde og opdrage børnene ud fra sundhedsmæssige hensyn, men resultatet vil rigeligt være anstrengelserne værd.SOL 44.4

  Den naturlige næring er den bedste for spædbarnet og bør kun anddrages det, hvis nødvendigheden taler herfor. Den moder, som på grund af magelighed eller af selskabelige grunde søger at unddrage sig den smukke opgave, som diegivningen er, begår en hjerteløs handling.SOL 44.5

  En moder bør tænke nøje over, hvilke følger det kan få, at hun lader en anden amme sit barn. I større eller mindre grad bibringer ammen det diende barn sit eget temperament og sindelag.SOL 45.1

  Man kan næppe overvurdere betydningen af, at børnene lærer de rette kostvaner. De små bør lære at forstå, at de skal spise for at leve og ikke omvendt. Denne undervisning bor allerede tage sin begyndelse, medens barnet endnu befinder sig i moderens arme. Barnet bør have mad med regelmæssige mellemrum, og efterhånden som det bliver ældre, bør der være længere mellem måltiderne. Man bør ikke give det søde sager eller samme slags mad, som de voksne får, da det ikke kan fordøje disse ting. Ved at vise omhu ved tilberedningen af spædbarnets føde og ved at servere regelmæssige måltider vil man ikke alene fremme barnets sundhed og bidrage til at gøre det roligt og ligevægtigt, men også grundlægge vaner, som bliver til velsignelse for det i den kommende tid.SOL 45.2

  Selv efter den spæde alder bør man være omhyggelig med at opdrage barnets smag og spisevaner. Bom får ofte lov til at spise, hvad de vil, og så tit, de vil, uden hensyn til sundheden. Fordi der så ofte gives penge ud til usundt slik, får børnene let den tanke, at tilfredsstillelse af appetitten er det højeste mål i livet og det, som giver størst lykke. Følgen af en sådan opdragelse bliver frådseri, siden sygdom, og til sidst begynder sådanne personer ofte at bruge giftige medikamenter.SOL 45.3

  Forældrene bør opdrage børnenes appetit og smag og ikke lade dem spise usund føde. På den anden side må de også passe på, at de ikke begår den fejl at forlange, at børnene skal spise noget, som ikke smager godt, eller at de skal spise mere, end de behover. Børn har også deres rettigheder, og når der er rimelighed i dem, bør man respektere dem.SOL 45.4

  Måltiderne bør være regelmæssige. Mellem måltiderne bør der ikke spises noget, hverken slik, nødder, frugt eller andet. Ved at spise uregelmæssigt, forstyrrer man fordøjelsesorganernes naturlige rytme, hvilket atter går ud over sundheden og ens gode humør. Når børnene kommer til bordet efter at have spist mellemmåltider, smager de sunde næringsmidler dem ikke, og appetitten kræver ting, som er til skade for dem.SOL 46.1

  Hvis mødrene opfylder børnenes ønsker på bekostning af sundhed og sindsligevægt, sår de en ond sæd, som vil spire og bære frugt. Efterhånden som børnene vokser, får de mere og mere lyst al at tilfredsstille appetitten, og både deres sjælelige og legemlige styrke svækkes. De mødre, som gør dette, vil komme til at høste frugten af den sæd, de har sået, med smerte. De ser deres børn vokse op uden den fornødne forstand og karakter til at udfylde en hæderlig plads i samfundet eller hjemmet. Både de åndelige, de sjælelige og de fysiske kræfter tager skade af usund føde. Samvittigheden sløves, og evnen til at modtage gode indtryk svækkes.SOL 46.2

  Medens man lærer børnene at beherske appetitten og at spise for sundhedens skyld, bør man gøre det klart for dem, at de kun nægter sig det, som vil være til skade for dem. Lad dem forstå, at de kun giver afkald på de skadelige ting for at vælge noget bedre. Gør bordet indbydende og tiltalende ved at servere gode retter, som Gud har skænket os så rigeligt af. Måltidet bør indtages under hyggelige og fornøjelige former. Vi bør takke og prise vor himmelske Fader, mens vi nyder hans gaver.SOL 46.3

  I mange tilfælde skyldes sygdom hos børn en forkert pleje. Lidelsens årsag kan søges i uregelmæssige spisetider, for tynd påklædning i de kølige aftentimer, mangel på motion til at stimulere blodomløbet og for lidt luft til at rense blodet. Forældrene bor søge at finde sygdommens årsag og dernæst hurtigst muligt rette fejlen.SOL 46.4

  Alle forældre kan lære en hel del om sygepleje, sygdomsforebyggelse og -behandling. Især moderen bør vide, hvad der skal gøres, når der opstår et almindeligt sygdomstilfælde i familien. Hun bør vide, hvorledes hun skal pleje sit syge barn. Hendes kærlighed og indsigt gør hende særlig egnet til at hjælpe på en måde, som ingen fremmed kan.SOL 47.1

  Forældre bør så tidligt som muligt søge at gøre deres børn interesseret i, hvorledes menneskelegemet fungerer, og lære dem dc elementære grundsætninger herfor. Fortæl dem, hvorledes de bedst kan bevare deres fysiske, sjælelige og åndelige kræfter, og hvorledes de skal bruge deres evner, så de kan blive til velsignelse for deres medmennesker og leve deres liv til Guds ære. Denne kundskab er uundværlig for de unge. Det er vigtigere at oplyse dem om det, som angår livet og sundheden, end at lære dem mange af de ting, de lærer i skolerne.SOL 47.2

  Forældrene bør interessere sig mere for deres børn og mindre for selskabslivet. Sæt jer ind i sundhedsspørgsmål og omsæt jeres viden i praksis. Lær jeres børn at slutte fra årsag til virkning. Fortæl dem, at hvis de vil opnå sundhed og lykke, må de rette sig efter naturens love. Bliv ikke skuffede, hvis I ikke ser så hurtig fremgang, som I kunne ønske. Fortsæt jeres arbejde med tålmodighed og udholdenhed.SOL 47.3

  Lær jeres børn at vise selvfornægtelse og selvbeherskelse lige fra vuggen. Lær dem at sætte pris på skønheden i naturen og at udvikle alle legemskræfter og åndsevner systematisk ved at give sig af med nyttige ting. Giv børnene en opdragelse, så de får et godt helbred, en god moral, et lyst sind og et venligt væsen. Giv dem en klar forståelse af, at Gud ikke har til hensigt, at vi blot skal leve for at opfylde dette livs krav, men at vi også skal have vort evige vel for øje. Lad dem forstå, at det er et tegn på svaghed og synd at give efter for fristelse, og at det er ædelt og mandigt at kæmpe imod fristelsen. Disse lærdomme vil være som en sæd, der sås i god jord, og vil bære frugt, som vil glæde deres hjerter.SOL 47.4

  Forældrene bør fremfor alt sørge for, at deres børn kommer til at leve i en atmosfære af glæde, høflighed og kærlighed. Englene glæder sig over at være i de hjem, hvor kærligheden kommer til udtryk i blikket, i ord og i handling.SOL 48.1

  Forældre, lad kærlighedens solskin, glæde og lykke bo i jeres egne hjerter og lad dens herlige indflydelse fylde jeres hjem. Vær venlige og overbærende og prøv også på at få jeres børn til at være det. Gør alt for at gøre livet i hjemmet lyst. En sådan atmosfære vil være det samme for børnene, som luften og solen er for planterne, og fremme både deres åndelige og legemlige sundhed.SOL 48.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents