Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Helserestauranter og helsemat

  Den himmelske forsørger

  (1902) 7T 114
  396. Vi kan finne lærdommer av den aller største betydning i beretningene om vår frelsers undergjerninger da han skaffet vin i bryllupet i Kana, og da han mettet den sultne folkeskaren ute i ørkenen. Produksjon av helsemat er et av Herrens hjelpemidler for å fylle et stort behov. Vår himmelske forsørger som skaffer all mat, vil ikke la sitt folk være uvitende om tilberedelsen av den beste maten til alle tider og anledninger.
  ROV 216.1

  Som manna

  (1902) 7T 124, 126
  397. Mange ting ble åpenbart for meg siste natt. Produksjon og salg av helsemat må overveies omhyggelig under bønn. Herren vil sikkert gi mange på forskjellige steder både innsikt og visdom til å lage sunn og velsmakende mat. Han vil gi dem kunnskap om dette, hvis han ser at de vil bruke den rett. Dyrene vil etter hvert bli mer og mer befengt med sykdommer, og det vil ikke vare lenge før mange utenfor syvendedags-adventistenes rekker også vil forkaste animalsk mat. Men snart vil mat som både er sunn og nærende, bli tilberedt på en slik måte at ingen behøver å spise kjøtt.
  ROV 216.2

  Herren vil undervise mange rundt omkring i verden om hvordan de kan lage sunn og nærende mat av frukt, kornsorter og grønnsaker. De vil få visdom til å lage mat som kan oppholle livet, og som ikke gjør folk syke. Noen som aldri har sett oppskriftene for fremstilling av de forskjellige sorter helsemat som nå er på markedet, vil begynne å eksperimentere med jordens naturlige produkter, og de vil få visdom til å bruke dem på rette måten Gud vil vise dem hva de skal gjøre. Han som gir dyktighet og innsikt til sitt folk i en del av verden, vil også gi ferdighet og visdom til sitt folk på andre steder. Der er Guds vilje ar den rikelighet av matvarer som finnes i noen land, skal tilberedes på en slik måte ar de kan brukes i andre land, hvor slike produkter kan nyttes. Liksom Gud fordum sendte manna fra himmelen til Israels barn, vil han nå gi sitt folk på de forskjellige steder i verden visdom og innsikt til å bruke jordens produkter som råstoff til å lage matvarer som kan erstatte kjøtt.ROV 216.3

  Brev 25, 1902
  398. Den samme Gud som ga Israel manna fra himmelen, lever og regjerer fremdeles. Han vil gi sitt folk dyktighet og innsikt til å lage helsemat, og han villede sitt folk i arbeidet med å lage sunn mat. Han ønsker at de skal forstå hva de bør gjøre for å lage god mat, ikke bare til sine egne familier, som naturligvis er deres første plikt; men også hvordan de kan hjelpe de fattige. De skal vise kristelig gavmildhet. De vil forstå at de er Guds representanter, og at alt de har, er en gave fra Gud.
  ROV 217.1

  Herren har virker, og han virker fremdeles med å lede menneskene til å lage sunne matvarer av kornsorter og frukt. Dette er enklere og billigere enn de produktene som nå er å få. Mange har ikke råd til å skaffe seg disse dyre matvarene. Men de behøver ikke av den grunn å leve på en mager og utilstrekkelig kost. Den samme Gud som underholder tusener av mennesker ute i ørkenen med brød fra himmelen, vil gi sitt folk i dag visdom om hvordan de kan skaffe enkel og sunn mar til livets opphold.ROV 217.2

  MS 156, 1901
  400. Når budskapet kommer til folk som ikke har hørt om sannheten for vår tid, vil de snart forstå at det er nødvendig å foreta en grundig forandring i kostholdet. De vil skjønne at de må slutte å spise kjøtt, fordi det vekker trang til sterke drikker og fyller organismen med sykdommer. Ved å spise kjøtt, blir de fysiske, intellektuelle og moralske kreftene svekket. Mennesket bygges opp av den maten det spiser. Dyriske lidenskaper vekkes som en følge av å spise kjøtt, og samtidig skaper det trang til tobakk og sterke drikker. Herren vil gi sitt folk visdom til å lage mat av naturprodukter som erstatning for kjøtt. En enkel sammensetning av nøtter, kornsorter og frukt kan fremstilles på en smakfull og delikat måte. En slik helsekost vil anbefale seg selv også til de vantro. Men i alminnelighet er det altfor mye nøtter i de sammensetningene vi nå bruker.
  ROV 217.3

  Enkelt, lettvint og sunt

  MS 78, 1902
  401. Jeg vil nå gi mine brødre den undervisning som Herren har gitt meg om produksjon av helsemat. Mange betrakter helsekosten som et menneskelig påfunn, men den er kommet fra Gud som en spesiell velsignelse til sitt folk. Helsematproduksjonen er fra Gud, og den må ikke utnyttes til personlig vinning eller til pengespekulasjoner. Ifølge det lyset som Gud har gitt meg, og som han vil fortsette å gi om matspørsmålet, skal helsematen være for Guds folk i dag det som mannaen var for Israels barn. Manna falt fra himmelen, og Herren ba folket om å samle den opp og tilberede den til mat. Slik vil Gud i dag gi sitt folk i de forskjellige deler av verden lys over dette spørsmålet, og det vil bli fremstilt helsemat som passer i de forskjellige land.
  ROV 218.1

  Menighetens medlemmer må bruke den innsikt og oppfinnsomhet som Gud har gitt dem. Han vil gi både visdom og dyktighet til dem som vil bruke sine evner og krefter til å finne metoder til å lage sunn, enkel og lettvint mat av jordens naturlige produkter. Denne maten vil bli en god erstatning for kjøtt, og det vil ikke lenger være noen unnskyldning for å spise kjøtt.ROV 218.2

  De som får kunnskap om hvordan de skal lage slik mat, må ikke bruke den på en selvisk måte. De må hjelpe sine fattige brødre. De skal være både produsenter og forbrukere.ROV 218.3

  Det er Guds hensikt at produksjonen av helsemat skal foregå på flere forskjellige steder. De som tar imot sannheten, skal lære å lage disse enkle matvarene. Det er ikke Guds vilje at de fattige skal mangle de nødvendige ting til livets opphold. Herren kaller på sitt folk i de forskjellige deler av verden. Han ønsker at de skal be om visdom, og at de skal bruke den riktig. Vi må ikke sette oss ned i håpløshet og fortvilelse. Vi bør gjøre vårt beste for å opplyse andre.ROV 218.4

  Enklere og rimeligere

  (1902) 7T 127, 128
  402. Den helsematen som nå sendes ut fra våre fabrikker, kan forbedres på mange måter. Herren vil lære sine tjenere å lage matvarer som er enklere og rimeligere. Det finnes mange som Herren vil gi undervisning om dette, hvis de er villige til å følge hans råd og vil samarbeide med sine brødre.
  ROV 219.1

  MS 75, 1906
  403. Dere må lage produkter av råstoffer som er meget rimeligere. Og dere må lage nærende, sunn mat som kan passe til de forskjellige formål. Legg vekt på å lage billigere matvarer av kornsorter og frukt. Gud har gitt oss rikelig av disse ting til å dekke vårt behov. Helsen er ikke avhengig av dyre produkter. Vi kan ha like god helse om vi bare bruker produkter som er laget av frukt, korn og grønnsaker.
  ROV 219.2

  (1902) 7T 125, 126
  404. Det er vår oppgave å lage enkel og rimelig helsemat. Mange av våre medlemmer er fattige, og vi må skaffe helsemat til priser som de fattige kan ha råd til å betale. Det er Herrens vilje at de fattigste iblant oss skal bli forsynt med rimelige helseprodukter. Fabrikker til fremstilling av slike matvarer må bli opprettet på mange forskjellige steder. Det som er blitt til velsignelse i virksomheten på ett sted, skal også bli til gagn og nytte på andre steder, hvor det er vanskeligere levevilkår.
  ROV 219.3

  Gud arbeider for sitt folk, og han ønsker ikke at de skal mangle hjelpemidler. Han vil føre dem tilbake til det kosthold som han ga menneskene i begynnelsen. Deres kost skal bestå av de produkter som Gud har skaffet til veie. Råstoffene til disse matvarene vil for det meste bestå av frukt, kornsorter og nøtter. Forskjellige rotvekster kan også nyttes.ROV 219.4

  Etter hvert som behovet øker, må matvarene bli enklere

  MS 14, 1901
  405. Vi har ennå ikke lært alt om kostholdet. Vi har fremdeles meget å lære på dette område. Herren ønsker at hans folk over hele verden skal være i en slik tilstand at de kan motta inspirasjon og veiledning om å produsere matvarer og sammensetninger som ennå ikke er prøvd, men som sikkert vil bli dagligvarer.
  ROV 220.1

  Etter hvert som sult og nød øker i verden, må produksjonen av helsemat stadig forenkles. De som er opptatt med dette arbeidet, må stadig motta undervisning fra den store lærer som elsker sitt folk, og som alltid har deres beste for øye.ROV 220.2

  En lekse i sparsommelighet

  Brev 27, 1902
  406. Meget står på spill i denne gren av verket. Vi må stadig eksperimentere med jordens naturlige råstoffer for å kunne lage rimelige og gode matvarer. Vi må gjøre produksjonen av helsemat til et alvorlig bønneemne. Vi må be Gud om visdom til å lage sunn mat. Han som mettet de fem tusen i ørkenen med fem brød og to små fisker, vil også sørge for sine barns behov i dag. Da Jesus hadde utført dette vidunderlige mirakel, ga han disiplene og folket en lekse i sparsommelighet. Da alle var mette, sa han: “Sank sammen stykkene som er blitt til overs, forat ikke noe skal spilles! Da sanket de sammen, og de fylte tolv kurver med stykker av de fem byggbrød.” Joh. 6, 12. 13.
  ROV 220.3

  Matvarer fra forskjellige land

  MS 40, 1902
  407. Herren vil gi mange personer på forskjellige steder undervisning om produksjon av helsemat. Han kan dekke bord i ørkenen. Helsematen bør produseres av våre menigheter, som prøver å praktisere helsereformens prinsipper. Noen vil kanskje si at menighetene gjør inngrep i fabrikantenes rettigheter. Men hvem har gitt dem visdom til å fremstille disse matvarene? De har fått den fra Gud. Den sanne Gud vil gi sitt folk i forskjellige land visdom og mnsikt til å bruke de stedlige naturproduktene som råstoff til fremstilling av helsemat. På en enkel og rimelig måte kan våre medlemmer eksperimentere med de frukter, kornsorter og rotfrukter som finnes der de bor. I forskjellige land vil billige helseprodukter bli laget til velsignelse så vel for de fattige som for menighetens egne familier.
  ROV 220.4

  Ifølge det budskapet som Gud har gitt meg, skal Guds folk i fremmede land ikke være avhengige av helsemat som blir importert fra Amerika. Frakt og toll gjør at prisen på disse varene blir så høy at de fattige, som er like dyrebare i Guds øyne som de rike, ikke har råd til å kjøpe dem.ROV 221.1

  Produksjonen av helsemat er Guds gjerning. Han vil lære sitt folk ute på misjonsmarkene hvordan de kan lage enkel, sunn og god mat av de naturlige råstoffene som finnes på de forskjellige steder. Hvis de ber Gud om visdom, vil han lære dem hvordan de ved hjelp av nye metoder kan gjøre bruk av disse råstoffene. Jeg har fått myndighet til å si: “Forby dem ikke å gjøre dette!”ROV 221.2

  Helsemat en betingelse for helsereform

  Brev 98, 1901
  408. På det stedet der du arbeider, er det meget å lære om tilvirkningen av helsemat. Men vi må finne utveier til å lage mat som er både sunn og rimelig. Helsebudskapet må forkynnes for de fattige. Slike som har mistet sitt arbeid fordi de har tatt imot sannheten, kan bli beskjeftiget i produksjonen av helsemat, og derved bli i stand til å tjene til livets opphold. De naturprodukter som Gud har frembrakt, skal brukes til helsemat som folk kan tilberede selv. Da passer det å undervise dem om helsereformens prinsipper, og de som hører, vil bli overbevist om logikken i disse prinsippene, og de vil ta imot dem. Men før vi kan skaffe helsemat som er velsmakende, nærende og billig, er det ikke fornuftig å undervise dem om de mest avanserte former for reformkosthold.
  ROV 221.3

  (1902) 7T 132
  409. Overalt hvor vi forkynner sannheten, burde vi gi undervisning i å tilberede helsemat. Gud ønsker at folk må lære å bruke de stedlige naturprodukter på en fornuftig måte. Dyktige lærere burde undervise folket om hvordan de best kan nytte de jordbruksvarene som de selv kan dyrke, eller som er lette å få tak i på de stedene der de hor. På den måten kan både de fattige og de som er bedre stillet, lære å leve sunt.
  ROV 221.4

  Bruk nøtter med måte

  Brev 188, 1901
  410. Herren ønsker at hans folk i alle deler av verden skal forstå å bruke de naturproduktene som jorden gir på de stedene der de bor. Disse råstoffene må man vurdere nøye for å finne ut om de kan settes sammen og bli til sunn og velsmakende mat. Hvis det lar seg gjøre å lage rimelig mat av dem, kan man spare omkostningene ved produksjon og transport av matvarer fra fjerne steder. Alle må gjøre sitt beste under Herrens ledelse for å løse denne oppgaven. Det finnes nå mange dyre matvarer, som oppfinnsomme hoder har klart å komponere. Men det er ikke nødvendig å bruke denne dyre maten.
  ROV 222.1

  For tre år siden fikk jeg et brev med følgende innhold: “Jeg kan ikke spise disse nøtteproduktene. Jeg blir syk av dem.” Da så jeg for mitt indre blikk flere forskjellige oppskrifter. En av dem foreslår at vi skal blande andre ting sammen med nøttene, og det må være ting som passer sammen. På den måten kan vi spare på nøttene. En tiendedel eller kanskje en sjettedel av nøtter vil være tilstrekkelig i forskjellige blandinger. Vi har nå prøvd dette, og det viser seg å være god mat.ROV 222.2

  Åndre ting ble nevnt for meg. En av dem var de søte kjeksene og de tørre kakene. De blir jo laget ved våre fabrikker, fordi noen mennesker liker dem. Men det finnes også mange som aldri burde spise dem. Det er ennå mange forbedringer som vi må gjøre, og Gud vil samarbeide med alle som vil samarbeide med ham.ROV 222.3

  (1902) 7T 126
  411. De som lager oppskrifter til våre helsetidsskrifter, må vise stor forsiktighet. Noen av de spesielle matvarene som vi lager, kan forbedres, og våre forslag om hvordan de bør brukes, må revideres. Noen har brukt altfor meget av våre nøtteprodukter. Mange har sagt til meg: “Vi kan ikke klare denne nøttematen. Hva skal vi så bruke i stedet for kjøttmat?” En natt syntes jeg å stå foran en forsamling, og jeg sa til den: “Vi bruker altfor mye nøtter i sammensetningen av våre helseprodukter. Organismen tåler ikke alle disse nøttene. Våre oppskrifter må forandres. Hvis vi bruker mindre nøtter i våre produkter, vil resultatet bli bedre og mer tilfredsstillende.
  ROV 222.4

  Spisesteder ved leirmøtene

  (1902) 7T 41
  412. Ved våre leirrnøter må vi ordne det slik at de fattige kan få tak i sunn og god mat så billig som mulig. Vi bør ha spisesteder som kan servere sunne, velsmakende og appetittvekkende retter. Mange av våre medlemmer kan lære en hel del av dette. Vi må ikke betrakte en slik ordning for å være noe som ligger utenfor de alminnelige og nødvendige forberedelsene tilleirmøtene. Enhver gren av Guds verk er nøye knyttet til andre grener av det samme verket. Alle må gå fremover i takt og enighet.
  ROV 223.1

  MS 79, 1900
  413. I våre byer vil interesserte arbeidere ta seg av de forskjellige grener av misjonsarbeidet. Det vil bli opprettet spisesteder som serverer helsemat. Men i dette arbeidet må vi vise den største forsiktighet. De som arbeider ved disse spisestedene, må stadig eksperimentere for å finne ut hvordan de kan sette sammen smakfulle og sunne retter. Våre helserestauranter bør være en skole for alle arbeidere som er knyttet til dem. I byene kan dette helsearbeidet drives i et langt større omfang enn på mindre steder. Men på alle steder der det finnes en menighetsskole, bør det også gis undervisning i å lage enkel og sunn mat. De som vil leve i samsvar med helsereformens prinsipper, må få anledning til å lære sunn matlaging. På alle våre misjonsmarker kan vi gjøre et lignende arbeid.
  ROV 223.2

  Våre spisesteder må sd fast på prinsippene

  Brev 201, 1902
  414. Dere må være på vakt mot å bruke visse ting som nok synes å være både uskyldige og uskadelige, men som likevel villede dere til å slå av på de prinsippene som vi alltid bør respektere i vår helsevirksomhet. . . . Vi kan ikke vente at mennesker som gjennom hele sitt liv har vært vant til å føye appetitten, plutselig skal være i stand til å lage mat som både er sunn, enkel og appetittvekkende. Men dette er nettopp den kunsten som alle våre helserestauranter og sanatorier må undervise i. . . .
  ROV 223.3

  Hvis søkningen til våre spisesteder minker på grunn av at vi står fast på våre prinsipper, så får vi finne oss i det. Vi må ikke vike av fra den veien Herren har vist oss, enten vi får hederlig omtale eller sterk kritikk.ROV 223.4

  Jeg skriver til dere om dette for å hjelpe dere til å stå fast på det som er rett, og til å forkaste det som er tvilsomt. Vi må ikke føre inn i våre sanatorier og restauranter slike tvilsomme ting som får oss til å slå av på prinsippene.ROV 224.1

  Unngå kompliserte sammensetninger

  Brev 271, 1905
  415. I alle våre spisesteder i byene er det en viss fare for at vi kan gå for langt i å blande sammen forskjellige ingredienser i rettene som blir servert. Når så mange slags matvarer blandes sammen ved ett måltid, går det ut over fordøyelsen. Husk på at enkelhet er en del av helsereformen. Det er fare for at vårt gode renomme skal bli skadet ved dette.
  ROV 224.2

  I arbeidet med å gjenvinne helsen er det nødvendig å temme appetitten, spise langsomt og bare ha en meget begrenset variasjon av retter til hvert måltid. Denne regel er det nødvendig å gjenta både titt og ofte. Det er ikke i harmoni med helsereformens prinsipper å servere så mange forskjellige retter til hvert måltid. Vi må aldri glemme at det finnes en religiøs del av virksomheten som er viktigere enn noe annet, og det er å sørge for åndelig mat for sjelen.ROV 224.3

  Helserestaurantenes misjon

  (1902) 7T 55
  416. Det ble vist meg at vi ikke skulle slå oss til ro og være tilfreds bare med den ene vegetarrestauranten som vi har i Brooklyn. Vi burde få lignende spisesteder i andre deler av byen. De mennesker som bor på ett sted i New York, aner ikke noe om hva som skjer på andre steder i denne veldige byen. De menn og kvinner som spiser i våre restauranter på de forskjellige stedene, vil merke at de er blitt friskere enn før. Og når de først har fått tillit til vårt helsearbeid, vil de være mer mottakelige for Guds spesielle budskap om sannheten.
  ROV 224.4

  Overalt hvor vi driver helsemisjonsvirksomhet i de store byene, burde vi holde kokekurser. Og overalt hvor vi har større misjonsskoler, burde vi ha en eller annen slags helserestaurant, slik at vi kan gi de unge et praktisk eksempel på riktig valg av matvarer og helsemessig tilberedelse av maten.ROV 224.5

  (1902) 7T 115
  417. Herren har et budskap til de store byene, og dette budskapet skal vi forkynne ved våre leirmøter og gjennom våre offentlige virksomheter. Budskapet skal også forkynnes gjennom vår litteratur. Men i tillegg til disse hjelpemidlene, må vi opprette helserestauranter i byene. Gjennom dem skal helsebudskapet om måtehold forkynnes. I forbindelse med restaurantvirksomheten bør det holdes offentlige møter.
  ROV 225.1

  Så sant det er mulig, bør våre spisesteder ha et spesielt rom hvor gjestene kan samles. Vi kan innby dem til foredrag om kristelig måtehold og undervise dem i kunsten å lage god mat. Etter hvert kan vi ta frem andre viktige emner. Ved disse møtene bør det være sang og bønn og også tale — ikke bare om helse og avhold, men også om andre passende bibelske emner. Mens gjestene får undervisning om hvordan de kan bevare helsen, vil det bli mange anledninger til å så sannhetens sæd i hjertene.ROV 225.2

  Det store mål med produksjonen av helsemat

  MS 10, 1906
  418. Når arbeidet med produksjonen av helsemat blir drevet på en slik måte at folks oppmerksomhet blir rettet mot evangeliet om Jesus Kristus, vil det bli til stor velsignelse. Men jeg hever min røst til advarsel mot en virksomhet som ikke utretter noe annet og mer enn bare å lage mat som kan dekke vårt fysiske behov. Det er en alvorlig feil at kvinner og menn bruker så meget tid og så mange verdifulle talenter bare for å produsere alminnelig mat, hvis vi ikke samtidig gjør spesielle anstrengelser for å forsyne menneskene med livets brød. Det er stor fare ved en virksomhet som ikke har som sitt viktigste mål å vise menneskene veien til det evige liv.
  ROV 225.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents