Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kristus vår Frelser - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapittel 31—En dommens dag

  Fårene og geitene — Som i Noahs dager — Våk og be

  Dagen for Kristi komme vil bli en dommens dag for verden. Skriften vitner: «Se, Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom over alle. » Jud. 14. «Alle folkeslag skal samles for hans åsyn, og han skal skille dem fra hverandre, likesom hyrden skiller fårene fra geitene.» Matt. 25, 32.KF 161.1

  Men før denne dag advarer Gud menneskene om hva som skal komme. Han har alltid advart menneskene mot kommende straffedommer. Noen har gitt akt på advarselen og rettet seg etter Guds Ord. På denne måten unngikk de de straffedommene som rammet de ulydige og vantro.KF 161.2

  Før Gud ødela verden ved en vannflom, bød han Noah: «Gå inn i arken, du og hele ditt hus! For jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt.» 1 Mos. 7, 1. Noah var lydig mot Gud og ble reddet. Før Sodoma ble ødelagt, kom englene til Lot og sa: «Stå opp og gå bort fra dette sted. For Herren vil ødelegge byen.» 1 Mos. 19, 14. Lot gav akt på advarselen og ble reddet. På samme måte blir vi i dag advart mot Kristi annet komme og den ødeleggelsen som skal ramme jorden, og alle de som gir akt på advarselen, vil bli reddet.KF 161.3

  De rettferdige skal rope når de ser Kristus kommer: «Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulde frelse oss, dette er Herren som vi ventet på.» Es. 25, 9.KF 161.4

  Fordi vi ikke kjenner den nøyaktige tiden for hans komme, blir vi formant til å våke: «Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer.»KF 162.1

  De som våker og venter på Herrens komme, må ikke være sløve. Forventningen om Kristi komme bør lære menneskene å frykte for Guds dom over de ugudelige slik at de må omvende seg fra sine synder eller fra å overtre Guds bud.KF 162.2

  Mens vi venter på Herrens komme, må vi være flittige til å virke for ham. Kunnskapen om at han er nær for døren, bør få oss til å arbeide mer utrettelig for våre medmenneskers frelse. På samme måte som Noah forkynte Guds advarsel for folket før syndfloden, slik må alle de som har forstand på Guds Ord, advare folket på denne tid. «Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.» Matt. 24, 37 — 39.KF 162.3

  Folket på Noahs tid misbrukte Guds gaver. De åt og drakk slik at de ble ledet til fråtseri. De glemte Gud og overgav seg til alle slags laster og vederstyggeligheter.KF 162.4

  «Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag.» 1 Mos. 6, 5. Det var på grunn av sin ugudelighet at menneskene den gang ble ødelagt.KF 162.5

  Menneskene gjør det samme i dag. Fråtseri, drukkenskap, tøylesløse lidenskaper og stygge laster fyller verden med ugudelighet.KF 162.6

  I Noahs dager ble verden ødelagt ved vann. Guds Ord lærer at den denne gang skal ødelegges ved ild. «Fra gammel tid var [det] himler og en jord som var blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds Ord, og derved gikk den verden som da var, under i vann- flommen. Men de himler som nå er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de oppholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.» 2 Pet. 3, 5 — 7.KF 162.7

  Folk før syndfloden drev spott med Guds advarsler. De kalte Noah en svermer og alarmblåser. Store og lærde menn sa at en vannflom som den han sa skulde komme, hadde menneskene aldri kjent noe til, og den vilde sikkert aldri komme.KF 163.1

  I vår tid gir også menneskene liten akt på Guds Ord. Menneskene ler av advarslene i Bibelen. Det er mange som sier at «alle ting vedblir som de var fra skapningens begynnelse», og at det ikke er noe å være redd for. Nettopp på en slik tid er det ødeleggelsen vil komme. Mens menneskene hånlig spør: «Hvor er løftet om hans gjenkomst?» går tegnene i oppfyllelse. «Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, ... og de skal ingen-lunde unnfly.» 1 Tess. 5, 3.KF 163.2

  Kristus sier: «Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg.» Åp. 3,3.KF 163.3

  I vår tid er menneskene ennå opptatt med å spise og drikke, plante og bygge, ta til ekte og gi til ekte. De kjøper og selger. De strever for å nå den høyeste stilling. Forlystelsessyke mennesker søker til teatrene, veddeløpsbaner og spillebuler. Det er opphisselse og spen-ning overalt. Og likevel nærmer prøvetiden seg sin ende, og nådens dør vil snart bli lukket for evig. Disse advarselsord fra vår Frelser er talt til oss: «Vokt eder at ikke eders hjerte noen tid tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så hin dag kommer uventet over eder som en snare!» Luk. 21, 34.KF 163.4

  «Men våk hver tid og stund, og be, så I kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!» Luk. 21, 36.KF 163.5

  «Således skal I våke — for I vet ikke når husets herre kommer, enten det blir om aftenen eller ved midnatt eller ved hanegal eller om morgenen — forat han ikke skal finne eder sovende, når han kommer uforvarende. Men det jeg sier til eder, det sier jeg til alle: Våk!» Mark. 13, 35 — 37.KF 164.1

  «Han som vitner dette, sier: Ja, jeg kommer snart. Amen, ja kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder alle! Amen.» Åp. 22, 20. 21.KF 164.2

  «Å la oss da våke og vente,
  la lampene lyse helt klart !
  Snart brudgommen kaller til bryllup,
  han kommer med lynildens fart.


  Mot himmelen vendt er vår lengsel,
  tålmodig vi venter den tid
  da fjernt fra all møye og trengsel
  vi nyter den himmelske fryd.»

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents