Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kristaus Kalno Pamokslas - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  „„Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo; jie bus pasotinti.” (Mato 5, 6)

  Teisumas yra šventumas, panašumas į Dievą, o „Die-vas yra meilė.” (1 Jono 4,16) Tai Dievo Įstatymo laikymasis, nes „teisūs visi Tavo įsakymai” (Psalmė 119, 172), o „meilė - Įstatymo įvykdymas.” (Romiečiams 13,10) Teisumas yra meilė, o meilė - Dievo šviesa ir gyvenimas. Dievo teisumą įkūnija Kristus. Priimdami Jį, mes gauname teisumą.KKP 28.1

  Teisumas įgyjamas ne skausminga kova ar varginančiu darbu, ne dovanomis ar aukomis. Jį pasiekia kiekviena alkstanti ir trokštanti siela. „Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite!.. Mano rankoje jų pergalė, - sako Viešpats... Jis bus vadinamas šitokiu vardu: ‘Viešpats - mūsų teisumas.’” (Izaijo 55,1; 54,17; Jeremijo 23, 6)KKP 28.2

  Joks žmogus nenumalšins sielos alkio ir troškulio. Tačiau Jėzus sako: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs Mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su Manimi... Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas Mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki Mane, niekuomet nebetrokš.” (Apreiškimo 3, 20; Jono 6, 35)KKP 28.3

  Kaip mums reikia maisto, kad galėtume palaikyti fi-zines jėgas, taip reikia ir Kristaus - dangiškosios Duonos, kad galėtume palaikyti savo dvasinį gyvenimą ir turėtume jėgų dirbti Dievo darbą. Kaip kūnas nuolat gauna maisto, kuris palaiko gyvybę ir jėgas, taip ir siela turi nuolat bendrauti su Kristumi, atsiduoti Jam ir visiškai priklausyti nuo Jo.KKP 28.4

  Kaip pavargęs keliautojas dykumoje ieško šaltinio, radęs jį, numalšina deginantį troškulį, taip ir ištroškęs krikščionis gaus tyro gyvybės vandens, kurio šaltinis yra Kristus.KKP 29.1

  Kai pamatysime, koks tobulas mūsų Išgelbėtojo charakteris, norėsime visiškai pasikeisti ir atsinaujinti pagal Jo tyrumo pavyzdį. Juo daugiau pažinsime Dievą, tuo tobulesnis bus mūsų siekiamas charakterio idealas, tuo nuoširdesnis bus mūsų troškimas panašėti į Jį. Dievo galybė padeda žmogui, kai jo siela siekia Dievo, o širdis gali pasakyti: „Tikrai ramiai lauk Dievo, mano siela, nes iš Jo ateina man viltis.” (Psalmė 62, 6)KKP 29.2

  Jeigu jūsų siela jaučia vidinę tuštumą, jei trokštate ir alkstate teisumo, vadinasi, Kristus paveikė jūsų širdį ir yra pasiruošęs jums padėti. Šventosios Dvasios galia padarys tai, ko negalite padaryti patys. Neverta malšinti troškulį sekliame upelyje, nes didysis šaltinis yra prieš mus, galime godžiai atsigerti jo gausių vandenų, reikia tik truputį pakilti tikėjimo keliu aukštyn.KKP 29.3

  Dievo Žodis yra gyvybės šaltinis. Jei ieškosite šio gyvojo šaltinio, Šventoji Dvasia padės jums bendrauti su Kristumi. Žinomos tiesos atsivers jums nauja šviesa. Šventojo Rašto tekstai kaip šviesos blyksnis nušvis jums nauja prasme, jūs pamatysite ryšį tarp skirtingų tiesų ir atpirkimo darbo, suprasite, kad Kristus vadovauja jums, dieviškasis Mokytojas yra šalia jūsų.KKP 29.4

  Jėzus sako: „...vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą.” (Jono 4, 14) Kai Šventoji Dvasia atvers jums tiesą, jūs branginsite neįkainojamą patirtį ir norėsite su kitais pasidalyti ta paguoda, kuri buvo jums atskleista. Su kitais jūs dalysitės naujomis mintimis apie Kristaus charakterį ir darbą. Jūs naujai parodysite Jo užjaučiančią meilę ne tik tiems, kurie Jį myli, bet ir tiems, kurie Jo nemyli.KKP 30.1

  „Duokite, ir jums bus duota” (Luko 6, 38), nes Dievo Žodis yra kaip „sodo šaltinis, gyvojo vandens versmė iš Libano tekančios srovės!” (Giesmių giesmės 4, 15) Širdis, kartą paragavusi Kristaus meilės, nuolatos trokš gilesnių patyrimų, o kai jūs jais dalysitės, gausite jų dar pilnesnį saiką. Kiekvienas Dievo apreiškimas didina sielos gebėjimą suprasti ir mylėti. Juo daugiau širdis trokš dieviškųjų dalykų, tuo daugiau suteiks jų Dvasia (žr. Romiečiams 5,9-10). Mūsų Dievui malonu daryti „nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome.” (Efeziečiams 3,20) Jėzui, kuris apiplėšė save, kad išgelbėtų puolusiąją žmoniją, Šventosios Dvasios buvo duota be saiko. Dvasios gaus ir kiekvienas Kristaus sekėjas, jei leis Jėzui apsigyventi savo širdyje. Pats mūsų Viešpats įsakė: „Būkite pilni Dvasios” (Efeziečiams 5, 18); šis įsakymas pažada, jog būsime Jos kupini. Dievas Tėvas panorėjo Kristuje „apgyvendinti visą pilnatvę”, todėl ir mes esame pripildyti Jame (Kolosiečiams 1,19; žr. 2,10).KKP 30.2

  Dievas išliejo savo meilę be saiko kaip gaivinantį lietų žemei. Jis sako: „Rasokite, dangūs, iš aukštybių, ir debesys teišlyja teisumą. žemė teprasiveria, tedygsta išganymas, drauge tesuželdo teisumą! Aš, Viešpats, tai padariau... Užguitieji ir vargšai ieško vandens, o jo nėra, ir liežuvis jiems džiūsta nuo troškulio. Aš, Viešpats, juos išgirsiu, Aš, Izraelio Dievas, jų neapleisiu. Ant plikų kalvų atversiu upes ir slėniuose šaltinius. Dykumą paversiu tvenkiniais, išdžiūvusią žemę - vandens versmėmis.” (Izaijo 45, 8; 41,17-18)KKP 31.1

  „Tikrai iš Jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės.” (Jono 1,16)KKP 31.2

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents