Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Minte, Caracter, Personalitate - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 10—Muza supusă

  Despre valenţele şi riscurile imaginaţiei

  Domnul Hristos a apelai la imaginaţia oamenilor. El a impresionat inimile oamenilor apelând la imaginaţia lor. Ilustraţiile Lui erau inspirate din experienţele vieţii de zi cu zi şi, deşi erau simple, semnificaţia lor era uimitor de profundă. Ilustraţiile Domnului Hristos continuau să repete lecţiile prezentate. Domnul Hristos nu i-a flatat niciodată pe oameni. El nu a rostit niciodată ceva care să hrănească fantezia şi imaginaţia lor şi nici nu a lăudat născocirile lor seducătoare; dar gânditorii profunzi şi fără prejudecăţi au acceptat învăţătura Lui şi au descoperit că ea le punea la încercare înţelepciunea. Ei se minunau auzind modul în care adevărul spiritual era exprimat în cel mai simplu limbaj.MCP 76.1

  Datoria de a controla imaginaţia. Puţini conştientizează faptul că exercitarea controlului asupra gândurilor şi asupra imaginaţiei constituie o datorie. O minte nedisciplinată nu se poate concentra asupra unor subiecte valoroase. Dacă gândirea nu este utilizată în mod corespunzător, religia nu poate înflori în suflet. Dacă mintea nu este preocupată de lucruri sfinte şi veşnice, ea îşi va găsi plăcerea în lucruri superficiale şi triviale. Atât puterile intelectuale, cât şi cele morale trebuie să fie disciplinate şi, prin exerciţiu, acestea se vor dezvolta şi se vor întări.MCP 76.2

  Boli generate de imaginaţie. Uneori, boala este generată de imaginaţie şi, de cele mai multe ori, este agravată de aceasta. Numeroşi oameni care au fost bolnavi toată viaţa ar fi putut fi sănătoşi, dacă ar fi gândit într-un mod sănătos. Mulţi îşi imaginează că orice expunere uşoară îi va îmbolnăvi, iar efectul rău este produs deoarece este aşteptat. Mulţi mor de boli a căror cauză este în totalitate imaginară.MCP 77.1

  Imaginaţia bolnăvicioasă are multe victime. În preajma noastră se află mii de oameni bolnavi care mor, deşi ar putea fi vindecaţi şi ar putea trăi, dacă ar dori lucrul acesta, dar imaginaţia lor îi împiedică. Ei se tem că starea sănătăţii lor s-ar putea agrava dacă ar munci sau dacă ar face efort fizic, în timp ce tocmai aceasta este schimbarea de care au nevoie pentru a-şi redobândi sănătatea.MCP 77.2

  O imaginaţie pervertită. Am înţeles că imaginaţia femeilor din această categorie [cele care au o părere exagerată despre calităţile lor] fusese pervertită din cauza faptului că citiseră literatură de ficţiune şi visaseră cu ochii deschişi, construind castele de fum - trăind astfel într-o lume imaginară. Ele nu-şi coboară gândurile la împlinirea datoriilor obişnuite şi folositoare ale vieţii. Ele nu-şi asumă responsabilităţile ce le revin, nu se străduiesc să facă un cămin fericit şi plăcut pentru soţii lor şi lasă întreaga povară asupra acestora. Aceste femei aşteaptă ca cei din jur să le anticipeze dorinţele şi să le împlinească, în timp ce ele îşi iau libertatea de a căuta greşeli şi de a comenta după plăcere. Ele suferă de un sentimentalism bolnav, considerând fără încetare că nu sunt apreciate, că soţii lor nu le oferă toată atenţia pe care o merită, imaginându-şi astfel că sunt nişte martire.MCP 77.3

  O raţiune dominată de imaginaţie. Stă în puterea ta să-ţi controlezi imaginaţia şi să învingi aceste accese de nervozitate. Eşti înzestrat cu o putere a voinţei pe care ar fi trebuit să o foloseşti spre binele tău.MCP 77.4

  Efectul ceaiului, al cafelei şi al altor băuturi. Ceaiul are o acţiune stimulatoare şi, într-o anumită măsură, produce o stare de excitaţie nervoasă. Acţiunea cafelei şi a multor altor băuturi de larg consum este similară. La început au un efect înviorător. Nervii stomacului sunt excitaţi. Aceasta determină iritarea creierului, care, la rândul lui, determină o activitate sporită a inimii şi transmite întregului organism energii a căror sursă nu este nelimitată. Pentru un timp, extenuarea este uitată; puterea pare să fie mărită. Intelectul este trezit şi imaginaţia devine mai vie.MCP 78.1

  Teatrul degradează imaginaţia. Teatrul este unul dintre cele mai periculoase locuri frecventate de oameni în căutarea plăcerii. În loc să fie o şcoală a moralităţii şi a virtuţii, aşa cum se pretinde atât de des, teatrul este chiar pepiniera imoralităţii. În spectacole sunt sugerate şi aprobate obiceiuri vicioase şi înclinaţii păcătoase. Cântecele josnice, gesturile obscene, expresiile şi atitudinile degradează imaginaţia şi înjosesc valorile morale.MCP 78.2

  Literatura de ficţiune creează o lume imaginară. Mintea ar trebui educată într-o asemenea manieră, încât toate capacităţile ei să se dezvolte simetric. Dacă este suprasolicitată în mod constant şi stimulată prin citirea literaturii de ficţiune, imaginaţia se va transforma într-o forţă tiranică ce va domina toate celelalte facultăţi intelectuale, va genera o instabilitate a gusturilor şi va perverti înclinaţiile.MCP 78.3

  Lectura afectează creierul. Cunosc personal oameni care, din cauza obiceiurilor greşite în domeniul lecturii, şi-au pierdut sănătatea mintală. Ei îşi trăiesc viaţa sub influenţa unei imaginaţii bolnave, exagerând orice mică neplăcere. Lucruri cărora o minte inteligentă şi serioasă nu le-ar acorda nicio atenţie devin pentru ei încercări insuportabile şi obstacole imposibil de trecut.MCP 78.4

  Lucrurile pe care le privim pervertesc imaginaţia. Trăim într-un veac în care imoralitatea este întâlnită la fiecare pas. Pofta ochilor şi pasiunile degradante sunt trezite prin intermediul lucrurilor pe care le privim şi al cărţilor pe care le citim. O imaginaţie pervertită corupe inima. Mintea începe să se complacă în contemplarea unor scene care trezesc pasiuni josnice şi imorale. Aceste scene vulgare, privite sub influenţa unei imaginaţii degradate, distrug sensibilitatea morală, iar persoanele amăgite şi lipsite de stabilitate morală sunt pregătite să dea frâu liber domniei pasiunilor senzuale. Evitaţi să citiţi şi să priviţi lucruri care sugerează gânduri necuviincioase. Cultivaţi-vă puterile morale şi capacităţile intelectuale. Nu îngăduiţi ca aceste însuşiri nobile să fie degradate şi pervertite prin lectura unor cărţi de ficţiune lipsite de valoare, fie acestea chiar şi de poveşti.MCP 78.5

  Masturbarea şi imaginaţia. Când oamenii sunt dependenţi de obiceiul autosatisfacerii sexuale, conştiinţa lor morală ajunge atât de insensibilă şi de imposibil de trezit, încât nu mai pot înţelege lucrurile veşnice şi nici nu găsesc plăcere în activităţile spirituale. Gândurile necurate se dezvoltă, pun stăpânire pe imaginaţie şi fascinează mintea, iar apoi apare o dorinţă aproape irezistibilă de a înfăptui acte imorale.MCP 79.1

  Visarea poate conduce la înălţare de sine. Dacă mintea visează şi făureşte planuri în care predomină eul, cuvintele şi faptele vor da pe faţă înălţarea de sine. Asemenea gânduri nu conduc la dezvoltarea unei relaţii strânse cu Dumnezeu.MCP 79.2

  Feriţi-vă de terenul fermecat al lui Satana. Chiar şi gândurile voastre să fie supuse voii lui Dumnezeu, iar simţămintele voastre să fie aşezate sub conducerea raţiunii şi a religiei. Imaginaţia nu v-a fost dată pentru a i se îngădui să alerge necontrolată în orice direcţie şi să-şi aibă propriile căi, fără niciun efort de restricţie sau disciplină. Dacă cedaţi în faţa impresiilor voastre şi îngăduiţi ca gândurile să vă alunece pe calea suspiciunii, a îndoielii şi necredinţei, veţi fi printre cei mai nefericiţi dintre muritori, iar vieţile voastre se vor dovedi a fi un eşec.MCP 79.3

  Mamele şi imaginaţia. Există mame care se lasă conduse de o imaginaţie bolnavă, iar influenţa acestora se răsfrânge asupra soţilor şi asupra copiilor lor. Ferestrele sunt ţinute închise, deoarece mama este sensibilă la curent. Dacă îi este puţin frig şi simte nevoia să-şi schimbe îmbrăcămintea, ea crede că şi copiii trebuie trataţi în aceeaşi manieră. În felul acesta, întreaga familie ajunge să-şi piardă rezistenţa Fizică. Imaginaţia bolnavă a unei femei care se consideră pe sine criteriul întregii familii face ca toţi membrii acesteia să fie îmbolnăviţi din cauza unei singure minţi. Prin obiceiurile lor greşite, aceste persoane îşi provoacă singure boala şi, în ciuda luminii şi a cunoştinţei, aleg să-şi urmeze propriile căi. Ele gândesc astfel: „Nu s-a dovedit că am dreptate? Nu vedem noi aceasta din propria experienţă?” Dar nimeni nu ar trebui să acorde o prea mare importanţă şi să se bazeze pe experienţa unor persoane a căror imaginaţie este bolnavă.MCP 79.4

  Ţinerea în frâu a imaginaţiei este un imperativ pentru creştin. Toate fiinţele omeneşti sunt înzestrate cu libertate morală şi, prin urmare, au responsabilitatea de a-şi controla gândurile şi de a le conduce pe calea cea dreaptă. Prima lucrare pe care o au de îndeplinit cei care doresc o reformă în viaţa lor este aceea de a-şi curăţi imaginaţia. Dacă mintea tinde să se îndrepte spre căile imoralităţii, ea trebuie înfrânată şi obligată să se concentreze numai asupra unor subiecte înălţătoare şi curate.MCP 80.1

  __________

  Capitol realizat pe baza fragmentelor selectate din Minte, caracter, personalitate:

  Vol. II - cap. 63 — Imaginaţia
  - cap. 64 - Obiceiurile.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents