Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Minte, Caracter, Personalitate - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 16—O citadelă care trebuie păzită

  Influenţa percepţiilor şi păzirea canalelor sufletului

  Păzirea citadelei. Toţi oamenii trebuie să fie conştienţi de nece-sitatea de a-şi menţine integritatea naturii morale prin intermediul unei vegheri neîncetate. Asemenea unor santinele credincioase, ei trebuie să-şi păzească citadela sufletului, fără să considere că şi-ar putea permite vreodată să reducă vigilenţa, chiar pentru o singură clipă.MCP 119.1

  O lege valabilă atât în domeniul spiritual, cât şi în cel intelectual. Ceea ce contemplăm ne transformă. Aceasta este o lege valabilă atât în domeniul spiritual, cât şi în cel intelectual. Mintea se adaptează treptat la subiectele asupra cărora i se îngăduie să stăruie. Ea devine asemenea lucrurilor cu care se obişnuieşte şi pe care le îndrăgeşte şi le respectă.MCP 119.2

  O percepţie selectivă. Dumnezeu nu doreşte să ascultăm tot ce poate fi auzit şi să privim tot ce poate fi văzut. Posibilitatea de a-ţi astupa urechile ca să nu auzi şi de a-ţi închide ochii ca să nu vezi reprezintă o mare binecuvântare. Cea mai mare grijă a noastră trebuie să fie aceea de a ne vedea clar propriile lipsuri şi de a auzi bine îndrumările şi mustrările de care avem nevoie. Altfel, neatenţia şi neglijenţa noastră le vor lăsa să treacă neobservate, iar noi vom deveni ascultători uituci, care nu-şi îndeplinesc lucrarea.MCP 119.3

  Păstrarea capacităţilor perceptive într-o stare de vigilenţă. Dacă sunteţi invitaţi să luaţi parte la o întrunire unde au loc anumite dezbateri, întrebaţi-vă mai întâi dacă facultăţile voastre perceptive se află într-o stare corespunzătoare pentru fi capabili să evaluaţi cu claritate dovezile ce urmează a fi prezentate. Dacă gândirea voastră este confuză şi nu vă simţiţi într-o stare corespunzătoare, nu aveţi niciun drept să participaţi la acea întrunire.MCP 120.1

  Factori care afectează percepţia. Păcatul ne întunecă mintea şi ne afectează percepţiile.MCP 120.2

  Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia şi gelozia au întunecat capacitatea de percepţie [a oamenilor].MCP 120.3

  Alegerea corectă a subiectelor de mediaţie şi contemplare.Prin meditaţia asupra iubirii lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru, prin contemplarea desăvârşirii caracterului divin, prin credinţă, noi suntem transformaţi după chipul Său. Să nu adunăm toate tablourile neplăcute - nedreptăţile, corupţia şi dezamăgirile - şi să nu le agăţăm pe pereţii memoriei, discutând despre ele şi deplângându-le până când sufletele ni se umplu de descurajare.MCP 120.4

  Originea izvoarelor vieţii sau ale morţii. „Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ” (Coloseni 3,2). Inima este citadela fiinţei umane. Din ea ţâşnesc izvoarele vieţii sau ale morţii.MCP 120.5

  Uşurătatea, îngăduinţa de sine, siguranţa de sine - trădători aflaţi în cetate. Uşurătatea şi îngăduinţa de sine lasă citadela sufletului lipsită de apărare, iar gândurile josnice reuşesc să pătrundă în ea. Decăderea minţii de la starea de puritate şi sfinţenie la o stare de corupţie, imoralitate şi nelegiuire nu este un fenomen instantaneu. Chipul creat după asemănarea lui Dumnezeu nu ajunge să reflecte imaginea murdară a lui Satana decât în urma unui proces care necesită timp. Dacă, prin înălţarea gândurilor spre cer, suntem înnobilaţi, prin îngăduirea gândurilor nesfinte, omul îşi poate deforma mintea până acolo, încât păcatul, care iniţial îi păruse respingător, ajunge să fie o plăcere.MCP 120.6

  Păziţi-vă căile de acces ale sufletului. Pentru a rezista ispitei, este necesară îndeplinirea unei lucrări. Toţi aceia care doresc să nu ajungă victime ale capcanelor pregătite de Satana trebuie să-şi păzească bine căile de acces ale sufletului, evitând să citească, să privească sau să asculte ceva care le-ar inspira gânduri nesfinte. Mintea nu ar trebui lăsată să rătăcească la întâmplare, oprindu-se asupra oricărei teme care i-ar putea fi sugerată de duşmanul sufletelor.MCP 121.1

  Anumite lecturi produc o imaginaţie bolnavă. Mulţi dintre tinerii noştri au fost înzestraţi de Dumnezeu cu capacităţi superioare. El le-a dăruit talentele cele mai nobile; dar puterile lor au fost degradate, mintea lor a devenit labilă şi confuză şi, ani de zile, nu au realizat nicio creştere în har şi în cunoştinţă, deoarece s-au dedicat satisfacerii apetitului cu o literatură uşoară. În stăpânirea dorinţei pentru aceste lucrări literare superficiale, ei au întâmpinat o dificultate la fel de mare ca aceea pe care o simte un beţiv atunci când încearcă să-şi stăpânească dorinţa după băuturile alcoolice. Astfel au ajuns nişte dispeptici intelectuali. Imaginaţia lor este bolnavă. Vieţile lor plutesc în iluzii. Nu sunt în stare să-şi ducă la îndeplinire nici măcar îndatoririle elementare ale vieţii, iar ceea ce este cel mai trist şi mai descurajator este că şi-au pierdut orice plăcere pentru o lectură serioasă.MCP 121.2

  Cărţi care slăbesc puterile minţii. Mintea este afectată într-o mare măsură de calitatea hranei intelectuale pe care o primeşte. Romanele de dragoste şi povestirile frivole şi excitante constituie o altă categorie de cărţi care reprezintă un blestem pentru toţi cititorii, chiar dacă autorul a introdus o morală pozitivă şi a antrenat sentimente religioase pe întregul parcurs al lucrării. Cititorii de literatură frivolă şi excitantă trăiesc o viaţă ireală şi ajung incapabili să-şi îndeplinească responsabilităţile care le-au fost încredinţate. Mintea este slăbită şi îşi pierde capacitatea de a medita asupra marilor teme ale datoriei şi ale destinului.MCP 121.3

  Ficţiunea şi gândurile senzuale. Hrana intelectuală pentru care cititorii de ficţiune nutresc o adevărată pasiune are un efect contaminant şi conduce la apariţia gândurilor imorale şi senzuale.MCP 121.4

  Sunete, imagini şi influenţe care corup. Aveţi un motiv serios de îngrijorare pentru copiii voştri, deoarece sunt confruntaţi la fiecare pas cu ispite. Ei nu pot evita contactul cu tovărăşiile rele. Copiii voştri vor vedea imagini, vor auzi sunete şi vor fi supuşi unor influenţe imorale care, dacă nu sunt întru totul supravegheate, le vor corupe inima şi le vor deforma caracterul într-un mod imperceptibil, dar sigur.MCP 122.1

  Imaginile imorale stimulează pasiunile josnice. Imaginile imorale au o influenţă degradantă. Mulţi citesc cu nerăbdare povestiri care le întinează imaginaţia. Fotografii care reprezintă femei dezbrăcate sunt oferite frecvent spre vânzare. Asemenea imagini degradante sunt expuse de asemenea în saloanele fotografice şi sunt agăţate pe pereţii celor care sunt pasionaţi de gravuri. Trăim într-un veac în care imoralitatea este întâlnită la orice pas. Imaginile şi lecturile trezesc pofta ochilor şi pasiunile corupte. Mintea îşi găseşte plăcere în contemplarea scenelor care instigă pornirile josnice. Privite cu o imaginaţie întinată, asemenea scene detestabile degradează însuşirile morale şi pregătesc fiinţele ademenite şi incitate pentru a da frâu liber pasiunilor păcătoase. Apoi urmează păcatele şi fărădelegile care degradează fiinţele create după chipul lui Dumnezeu, coborându-le la nivelul animalelor şi aruncându-le în cele din urmă în prăpastia pierzării. Evitaţi citirea şi privirea lucrurilor care sugerează gânduri întinate. Cultivaţi puterile morale şi intelectuale.MCP 122.2

  Influenţa lecturilor de slabă calitate. Dacă mintea copiilor este umplută de poveşti facile, adevărate sau fictive, nu va mai rămâne niciun loc pentru informaţiile şi cunoştinţele ştiinţifice de care ar trebui să fie preocupaţi. O, cât de devastatoare pentru intelect este această dragoste pentru lectura uşuratică!MCP 122.3

  Evitarea poluării vizuale şi auditive. Cei care nu doresc să devină prada capcanelor lui Satana trebuie să-şi păzească porţile sufletului; ei trebuie să evite citirea, privirea sau ascultarea unor lucruri care pot inspira gânduri imorale. Mintea nu trebuie lăsată să rătăcească la întâmplare, oprindu-se asupra oricărui subiect care i-ar putea fi sugerat de vrăjmaşul sufletelor. Dacă inima nu este supravegheată cu credincioşie, relele din afară vor trezi relele dinăuntru, iar sufletul va ajunge să rătăcească în întuneric.MCP 122.4

  Simţurile trebuie supravegheate. Dacă doreşti să fii stăpânul minţii tale şi să previi degradarea sufletului tău prin gânduri imorale şi fără valoare, trebuie să fii o santinelă credincioasă a ochilor, a urechilor şi a tuturor simţurilor tale. Numai puterea harului poate aduce la îndeplinire o lucrare atât de importantă.MCP 123.1

  Veghere permanentă prin rugăciune şi studiul Bibliei. „Încingeţi-vă coapsele minţii”, spune apostolul Petru, „fiţi treji [...] nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi neştiutori. Ci, după cum Cel care v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră” (1 Petru 1,13-15). Pavel zice: „Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească” (Filipeni 4,8). Respectarea acestei recomandări necesită rugăciune stăruitoare şi o atitudine de veghere necontenită. Pentru ca mintea noastră să fie atrasă spre cer şi pentru a găsi plăcere în preocuparea cu lucrurile curate şi sfinte, noi avem nevoie de influenţa durabilă şi temeinică a Duhului Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie studiat cu atenţie şi perseverenţă. „Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.” „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta”, spune psalmistul. (Psalmii 119,9.11)MCP 123.2

  __________

  Capitol realizat pe baza fragmentelor selectate din Minte, caracter, personalitate:

  Vol. I - cap. 9 - Citadela minţii
  - cap. 13 - Hrana minţii
  - cap. 14 - Activitatea fizică
  - cap. 25 - Iubire şi sexualitate în experienţa umană
  - cap. 35 - Influenţa percepţiilor.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents