Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Minte, Caracter, Personalitate - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 20—Lumea interioară si lumea de sus

  Influenţa credinţei şi a religiei asupra gândirii şi a vieţii sufleteşti

  Adevărata religia aduce putere, linişte şi echilibru. Adevărata religie nu este sentiment, ci manifestarea concretă a iubirii şi a milei, prin fapte. O asemenea religie este necesară în vederea sănătăţii şi a fericirii. Liniştea şi echilibrul se instaurează odată cu ea. Deoarece atmosfera cerului constituie un factor activ, când umple sufletul omenesc, puterile fizice, mintale şi morale sporesc, iar chipul lui Hristos, nădejdea slavei, este reprodus în interiorul fiinţei.MCP 143.1

  Cerul este un loc al sănătăţii. Religia Bibliei nu este dăunătoare nici sănătăţii trupului, nici sănătăţii minţii. Influenţa Duhului lui Dumnezeu este cel mai bun medicament pentru boală. Cerul este un loc al sănătăţii; cu cât influenţele cerului sunt mai profund înţelese, cu atât mai sigură va fi vindecarea suferindului care crede. Adevăratele principii ale creştinismului deschid, pentru toţi oamenii, accesul la sursa unei fericiri inestimabile. Religia este un izvor nesecat, din care creştinul poate bea atât cât doreşte, fără ca acesta să se epuizeze vreodată.MCP 143.2

  Religia autentică inspiră o viziune optimistă. Când contemplăm crucea, suntem înzestraţi cu puterea de a înţelege darurile minunate pe care aceasta le-a pus la dispoziţia tuturor credincioşilor. Dacă este privit ţintă, Dumnezeu în Hristos va risipi mândria omenească, iar în locul înălţării de sine se va instaura o umilinţă adevărată.MCP 143.3

  Influenţa religiei. Adevărata religie înnobilează mintea, rafinează gusturile, sfinţeşte judecata şi îl face pe cel care le are părtaş la puritatea şi sfinţenia cerului. Ea ne apropie de îngeri şi ne separă din ce în ce mai mult de spiritul şi de influenţa lumii. Adevărata religie influenţează toate faptele noastre şi toate relaţiile noastre sociale şi ne conferă „duhul unei minţi puternice”, iar rezultatul este fericirea şi pacea.MCP 144.1

  Dezvoltarea capacităţilor intelectuale. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale este direct proporţională cu dezvoltarea caracterului spiritual.MCP 144.2

  Religia adevărată învinge predispoziţia spre rău. Prin cultivarea unor principii sfinte, omul poate câştiga victoria asupra predispoziţiei spre rău. Dacă se supune Legii lui Dumnezeu, simţurile lui încetează să mai fie denaturate şi deviate, capacităţile lui încetează să mai fie pervertite şi irosite. Prin harul acordat de Cer, cuvintele, gândurile şi energiile pot fi curăţite; poate fi format un nou caracter, iar degradarea produsă de păcat poate fi învinsă.MCP 144.3

  Un remediu pentru flecare categorie de ispite. Pentru fiecare categorie de ispite este pregătit un remediu specific. În bătălia împotriva eului şi împotriva naturii noastre păcătoase, noi nu suntem lăsaţi să luptăm singuri, prin intermediul propriilor noastre puteri limitate. Domnul Hristos este un ajutor loial şi atotputernic. Ştiind că există o asemenea putere, pregătită şi pusă la dispoziţia noastră, niciunul dintre noi nu ar trebui să se descurajeze sau să fie învins.MCP 144.4

  Iubirea lui Hristos umple de viaţă întreaga fiinţă. Iubirea pe care o răspândeşte Hristos umple de viaţă întreaga fiinţă umană. Ea vindecă, prin atingerea sa, fiecare parte vitală a organismului - creierul, inima, nervii - şi activează energiile superioare ale fiinţei; eliberează sufletul de vinovăţia, tristeţea, anxietatea şi îngrijorarea care distrug puterile vieţii; aduce cu sine seninătate şi pace şi inspiră în suflet o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o poate risipi, o bucurie în Spiritul Sfânt, o bucurie dătătoare de sănătate şi de viaţă.MCP 144.5

  Reţeta Mântuitorului pentru vindecarea suferinţelor mintale şi spirituale. Cuvintele Mântuitorului nostru „Veniţi la Mine [...] şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11,28), reprezintă reţeta pentru vindecarea bolilor fizice, mintale şi spirituale. Deşi oamenii au adus suferinţa asupra lor înşişi, din cauza propriilor greşeli, Hristos îi tratează cu compasiune. Ei pot găsi ajutor în Isus şi El va face lucruri mari pentru aceia care se încred în El.MCP 145.1

  Numai Evanghelia poate vindeca relele care aduc blestemul asupra societăţii. Hristos este singurul remediu al păcatelor şi suferinţelor omeneşti. Numai Evanghelia harului Său poate vindeca relele care aduc blestemul asupra societăţii. Nedreptatea manifestată de cei bogaţi faţă de săraci şi ura săracilor împotriva celor bogaţi îşi au rădăcinile în egoism, iar egoismul nu poate fi eradicat decât prin supunerea faţă de Hristos. Numai El poate transforma o inimă înrăită de păcat, într-o inimă iubitoare.MCP 145.2

  Influenţa divină transformă mintea. La convertire, omul nu este dotat cu însuşiri noi, care să nu fi existat mai înainte, dar aptitudinile pe care le are sunt sfinţite şi înnobilate. O asemenea schimbare nu poate fi produsă prin intermediul puterilor omeneşti. Ea este în exclusivitate rezultatul intervenţiei Duhului Sfânt.MCP 145.3

  Mintea şi desăvârşirea spirituală. Progresul nostru din punct de vedere al purităţii morale depinde de un mod corect de a gândi şi acţiona. Toate aspectele comportamentale trebuie să fie supuse călăuzirii din partea lui Dumnezeu.MCP 145.4

  Biblia - temelia tuturor studiilor. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să constituie temelia tuturor studiilor, iar cuvintele Revelaţiei, cercetate cu atenţie, stimulează şi fortifică atât intelectul, cât şi inima.MCP 145.5

  O principialitate fermă. Acceptarea adevărurilor Bibliei va înnobila mintea şi va înălţa sufletul. Dacă ar acorda Cuvântului lui Dumnezeu o apreciere cuvenită, atât tinerii, cât şi cei mai în vârstă ar avea o integritate morală şi o principialitate fermă, care i-ar face capabili să reziste ispitei.MCP 146.1

  Definiţia înaltei educaţii. O educaţie înaltă presupune ceva divin, mai măreţ decât cunoştinţele care pot fi obţinute prin simpla însuşire a informaţiilor aflate în cărţi. Ea înseamnă o cunoaştere experimentală şi personală a lui Hristos. Ea presupune, de asemenea, biruinţă asupra încăpăţânării, a mândriei şi a egoismului, precum şi asupra scepticismului. Ea este mesajul eliberării din robia păcatului.MCP 146.2

  Biblia ne descoperă sensul existenţei. Biblia ne oferă înţelepciunea prin care putem face viaţa prezentă mai bună şi ne învaţă cum să intrăm în posesia vieţii veşnice. Nicio altă carte nu poate răspunde întrebărilor minţii şi nu poate satisface căutările inimii. Prin dobândirea unei cunoaşteri a Cuvântului lui Dumnezeu şi prin respectarea principiilor conţinute în acesta, oamenii se pot ridica din cele mai mari adâncimi ale degradării, devenind în felul acesta copii ai lui Dumnezeu.MCP 146.3

  Biblia este fără rival. Din punct de vedere educativ, Biblia este fără rival. Niciun alt domeniu de cercetare nu conferă capacităţilor minţii o vigoare care să poată fi comparată cu puterea intelectuală generată în efortul de a surprinde şi de a pătrunde adevărurile uimitoare ale revelaţiei divine.MCP 146.4

  Cercetarea Bibliei - exerciţiul cel mai bun pentru dezvoltarea minţii. Dorinţa lui Dumnezeu este aceea ca omul să-şi exercite capacităţile raţionale, iar studiul Bibliei înnobilează şi întăreşte mintea, aşa cum niciun alt domeniu de studiu nu o poate face. Cercetarea Bibliei constituie exerciţiul cel mai bun pentru dezvoltarea atât spirituală, cât şi intelectuală a minţii umane. Deşi dezvoltarea capacităţilor raţionale este în acord cu voinţa divină, noi trebuie să fim conştienţi de pericolul idolatrizării acestei raţiuni, care este supusă slăbiciunii şi infirmităţii omenescului.MCP 146.5

  Oricât de mare ar fi capacitatea noastră intelectuală, nici chiar cele mai simple adevăruri ale Scripturii nu pot fi accesibile înţelegerii decât atunci când manifestăm simplitatea şi credinţa unui copil dispus să înveţe şi să primească ajutorul Duhului Sfânt. Când ne apropiem de Biblie, raţiunea trebuie să recunoască o autoritate superioară ei înşişi, iar inima şi intelectul trebuie să se închine în faţa Marelui EU SUNT.MCP 147.1

  Cea mai nobilă dezvoltare a minţii. Dacă Biblia ar fi studiată aşa cum ar trebui să fie, oamenii ar deveni puternici din punct de vedere intelectual. Subiectele tratate în Cuvântul lui Dumnezeu, simplitatea demnă a expresiilor lui, temele nobile cu care este confruntată mintea conduc la dezvoltarea unor capacităţi în fiinţa umană care nu ar putea fi dobândite prin intermediul niciunei alte lecturi. În Biblie se deschide un domeniu nelimitat pentru imaginaţie. În urma contemplării marilor ei teme, a asimilării imaginilor ei înălţătoare, care nu au nicio semnificaţie pentru cei cu un caracter trivial, gândirea şi sensibilitatea cercetătorului ajung mai curate şi mai elevate decât dacă şi-ar fi petrecut timpul cu citirea oricărei alte lucrări de origine omenească.MCP 147.2

  Mintea tinerilor nu va atinge niciodată nivelul celei mai nobile dezvoltări, dacă neglijează cea mai înaltă sursă a înţelepciunii - Cuvântul lui Dumnezeu. Motivul pentru care există atât de puţini oameni cu gândire profundă, atât de puţini oameni de o valoare autentică şi stabilă, este lipsa de respect şi de iubire faţă de Dumnezeu şi faptul că principiile religioase nu sunt aplicate în viaţă aşa cum ar trebui să fie.MCP 147.3

  Cercetarea comorilor ascunse ale Scripturii. În virtutea conţi-nutului ei precis, Biblia a fost rânduită spre a constitui călăuza noastră. Studiul Bibliei reprezintă cel mai potrivit mijloc prevăzut pentru a conduce la dezvoltarea minţii şi la fortificarea intelectului. Dacă mintea este preocupată cu studiul Cuvântului lui Dumnezeu, capacitatea de înţelegere devine mai vastă, iar puterile superioare ale intelectului se dezvoltă, în vederea asimilării unui adevăr înalt şi înnobilator.MCP 147.4

  Biblia dezvoltă capacităţile intelectuale. Dacă urmărim să ne însuşim acea cunoştinţă ce poate fi obţinută printr-un studiu al Bibliei, capacităţile noastre intelectuale vor fi dezvoltate. Mintea îşi lărgeşte orizontul gândirii şi devine cu mult mai echilibrată în cadrul unui studiu al Bibliei, decât dacă ar fi ocupată cu dobândirea culturii generale, obţinute prin intermediul unei literaturi care nu are nicio tangenţă cu Scriptura. Nicio cunoaştere nu este atât de temeinică, de consecventă şi de vastă cum este aceea care poate fi dobândită din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul izvor al oricărei cunoaşteri. Biblia este asemenea unei fântâni. Cu cât priveşti în ea mai mult, cu atât ţi se pare că este mai adâncă. Marile adevăruri ale istoriei sacre conţin o putere şi o frumuseţe uimitoare şi au implicaţii la fel de vaste ca şi eternitatea. Nicio ştiinţă nu se poate compara cu acea ştiinţă care dezvăluie caracterul lui Dumnezeu.MCP 148.1

  Studiul Bibliei va lărgi orizontul gândirii. Gândirea tuturor acelora care studiază Cuvântul lui Dumnezeu îşi va lărgi orizontul. Cu mult mai presus de orice alt domeniu de cercetare, influenţa studiului acestui Cuvânt divin are ca scop să dezvolte capacitatea de înţelegere şi să înzestreze fiecare facultate a minţii cu o nouă putere. În felul acesta, gândirea este confruntată cu principiile vaste şi înnobilatoare ale adevărului. Mintea oamenilor este adusă într-o strânsă legătură cu cerul, primind inteligenţă, cunoştinţă şi înţelepciune.MCP 148.2

  Caracterul descoperit prin alegerea lecturii. Natura experienţei religioase a unei persoane este dezvăluită de caracterul cărţilor pe care preferă să le citească atunci când se află în momentele sale de relaxare. Pentru a avea un tonus intelectual sănătos, tinerii trebuie să trăiască într-o continuă comuniune cu Dumnezeu, prin intermediul Cuvântului Său. Conducându-ne pe calea mântuirii, prin Domnul Hristos, Biblia reprezintă călăuza noastră spre o viaţă mai nobilă şi mai bună. Paginile ei conţin cele mai interesante şi cele mai instructive relatări istorice şi biografice care ar fi putut fi scrise vreodată. Aceia a căror imaginaţie nu a fost pervertită prin citirea literaturii de ficţiune vor constata că Biblia reprezintă cea mai interesantă carte.MCP 148.3

  Adevărul are o putere liniştitoare. Puterea liniştitoare a adevărului înţeles, trăit şi respectat cu consecvenţă în toate privinţele, are atâta valoare pentru cei care suferă, încât nicio limbă omenească nu o poate descrie.MCP 149.1

  Asigurarea aprobării lui Dumnezeu. Simţământul de siguranţă cu privire la aprobarea lui Dumnezeu este benefic pentru sănătate. El fortifică sufletul împotriva îndoielii, a necazului şi a îngrijorării excesive care subminează, atât de adesea, energiile vitale şi generează boli nervoase dintre cele mai tulburătoare şi mai grave.MCP 149.2

  Evanghelia constituie tratamentul bolilor cauzate de păcat. Când este primită în toată puritatea şi puterea ei, Evanghelia constituie un adevărat tratament pentru bolile cauzate de păcat. Soarele Neprihănirii răsare, „şi tămăduirea este sub aripile Lui” (Maleahi 4,2). Nimic din această lume nu poate vindeca o inimă frântă, nu poate oferi pace minţii, nu poate îndepărta îngrijorarea şi nu poate alunga boala. Renumele, geniul, talentul - toate sunt lipsite de puterea de a înviora o inimă împovărată sau de a reface o viaţă distrusă. Viaţa lui Dumnezeu, primită în suflet, este singura speranţă a omului.MCP 149.3

  Iubirea lui Hristos este o putere ce revitalizează. Iubirea pe care Hristos o răspândeşte în întreaga fiinţă este o putere ce revitalizează. Fiecare parte vitală - creierul, inima, nervii - este atinsă de influenţa vindecătoare. Prin această iubire, puterile înalte ale fiinţei sunt trezite la viaţă. Ea eliberează sufletul de vinovăţie, de tristeţe, de teamă şi de îngrijorare, care distrug energiile vieţii. Ea aduce linişte şi mulţumire şi inspiră sufletului o bucurie pe care nimic din ceea ce este pământesc nu o poate distruge - o bucurie dătătoare de sănătate şi de viaţă.MCP 149.4

  Credinţa se ridică deasupra umbrelor. Când umbrele se aştern între sufletul vostru şi Dumnezeu, când toate circumstanţele sunt potrivnice şi întunecoase, când vrăjmaşul este gata să distrugă loialitatea sufletului vostru faţă de Dumnezeu şi faţă de adevăr şi când greşeala pare atât de acceptabilă şi de atrăgătoare, atunci este timpul pentru rugăciune şi pentru exercitarea credinţei în Dumnezeu. Prin cultivarea credinţei, sufletul devine capabil să se ridice deasupra limitelor personale şi să străpungă norii întunecaţi pe care vrăjmaşul îi adună pentru a umbri calea sufletului ce se luptă pentru o cunună nepieritoare.MCP 150.1

  Credinţa nu aparţine domeniului impulsurilor. Mulţi oameni îşi petrec ani îndelungaţi în întuneric şi îndoială, deoarece simţămintele lor nu sunt acelea pe care le-ar dori ei. Dar simţămintele nu au nicio legătură cu credinţa. Acea credinţă care lucrează prin iubire şi care purifică sufletul nu ţine de domeniul impulsurilor. Ea înaintează în necunoscut, bazându-se pe făgăduinţele lui Dumnezeu şi crezând cu tărie că Dumnezeu este capabil să aducă la îndeplinire tot ce a rostit. Sufletele noastre pot fi educate să creadă şi pot fi învăţate să se întemeieze pe Cuvântul lui Dumnezeu.MCP 150.2

  Credinţa este un vindecător puternic. Credinţa este la fel de puternică precum moartea. Dacă cel bolnav poate fi ajutat să-şi îndrepte privirile, prin credinţă, spre Marele Vindecător, vom asista la rezultate uimitoare. Credinţa va aduce viaţă trupului şi sufletului. MCP 150.3

  __________

  Capitol realizat pe baza fragmentelor selectate din Minte, caracter, personalitate:

  Vol. I cap. 4 - Influenţele spirituale şi mintea
  - cap. 8 - Mintea şi religia
  - cap. 11 - Studiul Bibliei şi dezvoltarea minţii
  - cap. 12 - Perseverenţa
  - cap. 13 - Hrana minţii

  Vol. II cap. 43 - Mintea şi sănătatea spirituală
  - cap. 58 - Credinţa.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents