Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Secțiunea 2 — O lumină în lume

  Capitolul 4 — Influența îndepărtată a căminului

  Căminul creștin este o pildă — Misiunea căminului se extinde dincolo de membrii acestuia. Căminul creștin trebuie să fie o pildă vie, care să ilustreze perfecțiunea adevăratelor principii ale vieții. O astfel de ilustrare va fi o putere spre bine în lume.... Iar când tinerii pleacă dintr-un astfel de cămin, ei împărtășesc altora lecțiile învățate. Principiile nobile ale vieții pătrund și în alte familii, și o influență înălțătoare își face lucrarea în acea comunitate socială. 1Divina vindecare, 352.CA 31.1

  Căminul în care membrii sunt amabili, binevoitori, este un cămin de creștini care exercită o influență spre bine. Alte familii vor observa rezultatele unui astfel de cămin, și-i vor urma exemplul, păzind, la rândul lor, căminul de influențele satanice. Îngerii lui Dumnezeu vizitează adesea căminul în care voia lui Dumnezeu este în centrul atenției. Sub influența harului divin, un astfel de cămin devine un loc odihnitor pentru călătorii obosiți, trudiți. Prin veghere atentă, eul nu este alimentat. Se formează deprinderi corecte. Există o grijă deosebită pentru drepturile celorlalți. La cârmă este credința care lucrează prin dragoste și curățește sufletul — fiind suverană peste toată casa. Sub influența sfințitoare a unui asemenea cămin, principiul frăției, prezentat în Cuvântul lui Dumnezeu, este mai mult recunoscut și I se dă ascultare. 2Letter 272, 1903.CA 31.2

  Influența unei familii ordonate — Nu este un lucru de mică însemnătate faptul că familia este un reprezentant pentru Isus, care ține Legea lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi necredincioase. Noi trebuie să fim epistole vii, cunoscute și citite de toți oamenii. Aceasta implică responsabilități înfricoșătoare. 3Testimonies for the Church 4:106.CA 31.3

  O familie ordonată, disciplinată, spune mai mult în favoarea creștinismului decât toate predicile ce pot fi predicate. O asemenea familie este o dovadă a faptului că părinții au avut succes în a urma rânduielile lui Dumnezeu și că, la rândul lor, copiii Îl vor sluji în cadrul bisericii. Influența lor crește; căci, pe măsură ce împărtășesc altora, ei primesc pentru a împărtăși din nou. Tații și mamele au ajutoare în copiii lor și aceștia transmit altora ceea ce au învățat în cămin. Cei din jurul lor beneficiază de ajutorul lor și acesta este un ajutor de durată, pentru veșnicie. Întreaga familie este angajată în slujirea Stăpânului; și, prin exemplul lor evlavios, și alții sunt inspirați să-I fie credincioși lui Dumnezeu, cinstiți în relațiile cu turma Sa, minunata Sa turmă. 4The Review and Herald, 6 iunie, 1899.CA 32.1

  Cea mai mare dovadă a puterii creștinismului, care poate fi prezentată lumii, este o familie ordonată și disciplinată. Aceasta va recomanda adevărul mai mult decât orice, pentru că este o dovadă vie a puterii acestuia asupra inimii. 5Testimonies for the Church 4:304.CA 32.2

  Cel mai bun test pentru creștinismul unui cămin este caracterul format prin influența Sa. Faptele vorbesc mai bine decât cea mai bună mărturisire de credință. 6Patriarhi și profeți, 579.CA 32.3

  Lucrarea pe care o avem noi de făcut în această lume ... este aceea de a vedea ce virtuți putem cultiva în copiii și familiile noastre, pentru ca ei să poată influența alte familii și astfel să devină o putere în vederea educației, chiar dacă nu pășim niciodată în fața catedrei. O familie ordonată, disciplinată, este mai prețioasă în ochii lui Dumnezeu decât aurul cel scump, chiar decât aurul din Ofir. 7Manuscript 12, 1895.CA 32.4

  Posibilități minunate la îndemâna noastră — Timpul nostru aici este scurt. Putem trece prin această lume numai o dată; dar, trecând, să facem cât putem mai mult în această viață. Lucrarea pe care suntem chemați să o facem nu necesită avuție, poziție socială sau capacități deosebite, ci doar un spirit binevoitor, sacrificiu de sine și statornicie în scopul pe care îl avem. O candelă, oricât de mică ar fi, dacă arde în mod constant, poate constitui mijlocul prin care pot fi aprinse multe alte lămpi. Sfera noastră de influență poate părea îngustă, capacitățile mărunte, ocaziile puține, cunoștințele limitate; totuși, posibilități minunate ne sunt la îndemână prin folosirea cu credincioșie a ocaziilor pe care le avem în căminele noastre. Dacă ne vom deschide inimile și căminele pentru principiile de viață divine, vom deveni canale pentru râurile puterii dătătoare de viață. Din căminele noastre vor curge șuvoaie vindecătoare, aducătoare de viață, frumusețe și rodnicie acolo unde acum este sărăcie și lipsă. 8Divina vindecare 355.CA 32.5

  Părinții temători de Dumnezeu vor avea o deosebită influență asupra altor cămine, influență ce va lucra precum plămădeala care a fost pusă în cele trei măsuri de aluat. 9The Signs of the Times, 17 septembrie 1894.CA 33.1

  Lucrul făcut cu credincioșie în cămin îi educă pe cei din casă să facă la fel. Spiritul de credincioșie față de Dumnezeu este ca și plămădeala, și atunci când se manifestă în biserică, va avea efect asupra altora și va constitui o recomandare în favoarea creștinismului pretutindeni. Lucrarea făcută cu tot sufletul de către soldații lui Hristos este tot atât de bogată în consecințe ca și veșnicia. Atunci oare de ce există o asemenea lipsă de spirit misionar în comunitățile noastre? Acest spirit lipsește, pentru că se neglijează evlavia din cămin. 10The Review and Herald, 19 februarie, 1895.CA 33.2

  Influența unei familii dezordonate — Puternic resimțită și dezastruoasă pentru întreaga societate este influența familiei dezordonate. Aceasta se acumulează într-un torent de rele care afectează familii, comunități, localități și regimul de conducere. 11Patriarhi și profeți, 579.CA 33.3

  Nici unul dintre noi nu putem trăi fără a avea o influență în lume. Nici un membru al familiei nu se poate izola fără ca cei din jur să nu simtă influența și spiritul lui. Chiar și expresia feței are o influență spre bine sau spre rău. Spiritul, cuvintele, acțiunile, atitudinea față de cei din jur, toate acestea vorbesc. Dacă este egoist, el își înconjoară sufletul cu o atmosferă răufăcătoare; dar, dacă este plin de dragostea lui Hristos, va da pe față curtoazie, bunătate, considerație față de sentimentele celorlalți și le va comunica semenilor săi, prin faptele sale de iubire, un simțământ de calm, mulțumire și fericire. Se va vedea că el trăiește pentru Hristos și că ia zilnic lecții, stând la picioarele Sale, primind lumina și pacea Sa. El va putea spune Domnului: “Bunătatea Ta m-a înălțat.” 12The Youth's Instructor, 22 iunie 1893.CA 33.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents