Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Secțiunea 15 — Haruri care aduc strălucire vieții de familie

  Capitolul 69 — Curtoazie și bunătate

  Curtoazia va alunga jumătate din relele vieții — Principiul cuprins în porunca: “Iubiți-vă unii pe alții” stă la însăși temelia fericirii din cămin. Curtoazia creștină trebuie să domnească în fiecare casă. Deși nu este atât de la îndemână, ea are puterea să îmblânzească acele firi care, altfel, ar fi reci, aspre. Cultivarea continuă a curtoaziei, voința de a face altora ceea ce voim ca ei să ne facă nouă, va alunga jumătate din relele vieții. 1The Signs of the Times, 9 septembrie, 1886.CA 421.1

  Curtoazia să se manifeste în cămin — Dacă dorim să avem copii buni, curtenitori și iubitori, noi înșine trebuie să le fim exemplu. 2The Signs of the Times, 25 mai, 1882.CA 421.2

  Părinții să fie atenți unul cu altul chiar în lucrurile mici. Bunătatea în toate trebuie să fie legea casei. Nu trebuie îngăduit nicidecum limbajul aspru; nu trebuie rostite cuvinte usturătoare. 3The Good Health, January 1, 1880, par. 6.CA 421.3

  Toți pot avea o înfățișare voioasă, o voce blândă, maniere politicoase; acestea sunt elemente puternice. Copiii sunt atrași de comportamentul optimist, luminos. Arătați-le bunătate și curtoazie, iar ei vor dovedi același spirit, față de voi și unul față de altul. 4Education, 240.CA 421.4

  Curtoazia voastră și stăpânirea de sine vor avea o influență mai mare asupra caracterelor copiilor voștri decât ar putea-o avea doar cuvintele. 5The Review and Herald, 13 iunie, 1882.CA 421.5

  Bunătatea unora față de alții face din cămin un Paradis — Vorbind frumos cu copiii și lăudându-i atunci când încearcă să facă ce este bine, părinții le pot încuraja străduințele, făcându-i foarte fericiți în jurul cercului familiei, luând astfel naștere un farmec care va alunga orice umbră și va aduce înăuntru lumina soarelui, cu seninătatea ei. Bunătatea reciprocă și stăpânirea de sine vor face din cămin un paradis și va atrage îngerii cei sfinți în cercul familiei; însă aceștia vor pleca din casa unde se aud cuvinte neplăcute, neînțelegeri și certuri. Lipsa bunătății, nemulțumirea și mânia Îl izgonesc pe Domnul Isus din cămin. 6The Signs of the Times, 17 aprilie 1884.CA 421.6

  Micile atenții din viața de zi cu zi și atașamentul care ar trebui să existe între membrii aceleiași familii nu depind de împrejurări din afară. 7The Signs of the Times, 23 august, 1877.CA 422.1

  Cuvintele plăcute, gesturile amabile și afecțiunea sinceră, care se manifestă în toate acțiunile, alături de hărnicie, curățenie și chibzuință, fac chiar dintr-o colibă cel mai fericit cămin. Creatorul privește cu mulțumire spre un asemenea cămin. 8The Signs of the Times, 2 octombrie, 1884.CA 422.2

  Există mulți care ar trebui să trăiască mai puțin pentru lumea din afară și mai mult pentru membrii familiei lor. Ar trebui să existe mai puțină etalare de politețe superficială și afecțiune față de străini și vizitatori și mai multă curtoazie, care izvorăște din adevărata dragoste și atașament, față de cei dragi din cămin. 9The Signs of the Times, 2 octombrie, 1884.CA 422.3

  Definiția adevăratei politeți — Este mare nevoie de cultivarea rafinamentului autentic în cămin. Aceasta constituie o mărturie puternică în favoarea adevărului. La oricine s-ar manifesta, vulgaritatea în vorbire și purtare dovedește o inimă stricată. Adevărul de origine divină nu degradează niciodată pe cel care îl primește și nici nu face din el o persoană grosolană, dură. Adevărul îmblânzește și rafinează. Când este primit în inimă, el face din tânăr un om respectuos și politicos. Politețea creștină se dobândește numai prin lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta nu constă într-o stare afectată, în manifestări emoționale sau gesturi artificiale — plecăciuni sau zâmbete forțate. Acest fel de politețe se întâlnește la cei lumești, însă ei sunt lipsiți de adevărata politețe creștină. Politețea adevărată se dobândește numai printr-o cunoaștere practică a Evangheliei lui Hristos. Politețea autentică și curtoazia autentică sunt bunătate dovedită față de toți, mari sau mici, bogați sau săraci. 10Manuscript 74, 1900.CA 422.4

  Esența politeții autentice constă în respectul față de ceilalți. Educația adevărată, care durează, este cea care câștigă mereu prin simpatie și încurajează bunătatea față de toată lumea. Pretinsa cultură, care nu-l face pe tânăr respectuos față de părinții lui, nu le apreciază calitățile și nu are răbdare față de defectele lor, nu-l ajută în nevoie, nu-l face atent și grijuliu, generos și gata a da ajutor celor tineri, bătrâni și celor nenorociți, constituie un eșec. 11Education, 241.CA 423.1

  Curtoazia creștină este banda de aur care-i unește pe membrii familiei cu legături de iubire, devenind tot mai strânsă și mai puternică în fiecare zi. 12The Signs of the Times, 29 noiembrie, 1877.CA 423.2

  Faceți din regula de aur legea familiei — În Biblie se pot găsi cele mai valoroase reguli pentru relațiile sociale și de familie. Acestea reprezintă nu numai cel mai bun și cel mai nobil standard de moralitate, dar și cel mai valoros cod de politețe. Predica Mântuitorului nostru de pe munte conține îndemnuri de neprețuită valoare atât pentru bătrâni, cât și pentru tineri. Biblia ar trebui citită adesea în familie, iar învățăturile ei prețioase trebuie exemplificate în viața de fiecare zi. Regula de aur: “Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” și sfatul apostolului: “În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” ar trebui să devină legea familiei. Cei care nutresc spiritul lui Hristos vor dovedi politețe în cămin și un spirit de bunăvoință chiar în lucrurile mici. Ei vor căuta să îi facă mereu fericiți pe cei din jurul lor și, fiind atenți cu cei din jur, vor uita de eul lor. Acesta este fructul care crește în pomul numit creștinism. 13The Signs of the Times, 1 iulie, 1886CA 423.3

  Regula de aur este principiul adevăratei curtoazii, iar cea mai autentică ilustrare a acesteia se vede în viața și caracterul Domnului Isus. Oh, ce raze de blândețe și frumusețe străluceau în jur în viața de zi cu zi a Mântuitorului nostru! Ce dulceață răspândea numai prezența Sa! Același spirit va fi descoperit și în copiii Săi. Cei în a căror inimă locuiește Hristos vor fi înconjurați de o atmosferă divină. Hainele lor albe vor fi înmiresmate cu parfumul grădinii lui Dumnezeu. Fețele lor vor reflecta lumină din lumina Lui, netezind cărarea pentru cei obosiți și care se împiedică pe cale. 14Thoughts From the Mount of Blessing, 135.CA 424.1

  Cel mai bun tratat științific asupra etichetei — Cel mai valoros tratat asupra etichetei, care a fost scris vreodată, este prețioasa învățătură dată de Mântuitorul și prin apostolul Pavel, sub inspirația Duhului Sfânt — cuvinte care ar trebui înscrise, fără a fi șterse vreodată, în memoria oricărui om, tânăr sau bătrân.CA 424.2

  “Cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.”CA 424.3

  “Dragostea este îndelung răbdătoare,
  este plină de bunătate:
  dragostea nu pizmuiește;
  dragostea nu se umflă de mândrie,
  nu se laudă
  nu se poartă necuviincios,
  nu caută folosul său,
  nu se mânie,
  nu se gândește la rău,
  nu se bucură de nelegiuire,
  ci se bucură de adevăr,
  acoperă totul, crede totul,
  nădăjduiește totul, suferă totul.
  Dragostea nu va pieri niciodată.” 15Education, 242.
  CA 424.4

  Biblia ne cere în mod imperios să fim curtenitori; și ea ne prezintă multe ilustrații ale unui spirit lipsit de egoism, ale harului blândeții, ale unui comportament atrăgător care caracterizează adevărata politețe. Acestea sunt doar reflecții ale caracterului lui Hristos. Amabilitatea și curtoazia autentică ce există în lume, chiar și printre cei ce nu recunosc Numele Său, provin de la El, iar El dorește ca aceste trăsături de caracter să fie reflectate în mod desăvârșit în copiii Săi. Scopul Său este ca oamenii să poată vedea în noi frumusețea Lui. 16Ibid., 241, 242.CA 425.1

  Creștinismul va face din om un gentleman. Domnul Hristos S-a purtat frumos chiar cu persecutorii Săi; iar urmașii Lui adevărați vor avea același spirit. Priviți-l pe Pavel când a fost adus în fața conducătorilor. Cuvântarea sa înaintea lui Agripa constituie o ilustrare a adevăratei curtoazii, ca și a unei elocințe convingătoare. Evanghelia nu încurajează politețea de formă, întâlnită în mod obișnuit în lume, ci acea curtoazie care izvorăște dintr-o bunătate autentică a inimii. 17The Ministry of Healing, 489, 490.CA 425.2

  Noi nu suntem pentru manifestarea a ceea ce lumea numește curtoazie, ci pentru acea curtoazie pe care oricine o va lua cu sine în locașurile cerești ale celor mântuiți. 18The Signs of the Times, 13 august, 1912. (The Signs of the Times, May 7, 1894).CA 425.3

  Adevărata curtoazie izvorăște din dragoste — Cea mai atentă cultivare a conveniențelor exterioare ale vieții nu este suficientă pentru a îndepărta nemulțumirea, judecata aspră și vorbirea indecentă. Rafinamentul autentic nu va fi niciodată dat pe față atâta vreme cât eul reprezintă obiectivul suprem. Iubirea trebuie să sălășluiască în inimă. Un creștin adevărat are ca motivație a acțiunilor sale atașamentul profund al inimii față de Mântuitorul. Iar din această rădăcină a iubirii sale pentru Hristos izvorăște atenția sa față de frații lui. 19The Ministry of Healing, 490.CA 425.4

  Din toate lucrurile care sunt căutate, nutrite și cultivate, nimic nu este atât de valoros în ochii lui Dumnezeu ca o inimă curată și o atitudine de mulțumire și pace.CA 425.5

  Dacă armonia divină a adevărului și iubirii există în inimă, aceasta va radia în exterior, în cuvinte și fapte.... În inimă trebuie să domnească spiritul bunăvoinței autentice. Iubirea conferă posesorului ei har, atenție și farmec în comportament. Dragostea luminează înfățișarea și supune vorbirea; ea rafinează și înnobilează întreaga ființă umană. Ea îl aduce în armonie cu Dumnezeu, căci ea este o caracteristică a cerului. 20Testimonies for the Church 4:559, 560.CA 426.1

  Adevărata curtoazie nu se învață doar prin practicarea regulilor etichetei. Modul de comportare trebuie avut întotdeauna în vedere; ori de cât ori nu este compromis principiul, respectul față de alții va conduce la conformarea cu obiceiurile acceptate; însă adevărata curtoazie nu cere sacrificarea principiului pentru convențional. Ea ignoră casta. Ea încurajează prețuirea de sine, respectul pentru demnitatea omului ca om, considerație pentru fiecare membru al marii familii omenești. 21Education, 240.CA 426.2

  Iubirea este exprimată prin priviri, cuvinte și acțiuni — Mai presus de toate lucrurile, părinții ar trebui să-și înconjoare copiii cu o atmosferă de voioșie, curtoazie și iubire. Căminul în care domnește dragostea, și în care aceasta este exprimată în priviri, cuvinte și fapte, este un loc în care îngerilor le face plăcere să locuiască. Părinților, lăsați ca strălucirea iubirii, voioșiei, fericirii și mulțumirii să pătrundă în inimile voastre și faceți ca influența lor dulce să învăluie căminul. Dați pe față un spirit bun, răbdător, și încurajați același lucru în copiii voștri, cultivând acele haruri care vor aduce strălucire vieții din cămin. Atmosfera astfel creată va fi pentru copii ceea ce este aerul și raza de soare pentru lumea vegetală, aducând sănătate și vigoare minții și trupului. 22Counsel to Teachers, Parents, and Students, 115.CA 426.3

  Gusturile frumoase, conversația voioasă și faptele iubitoare vor lega inimile copiilor de cele ale părinților lor prin funiile de mătase ale iubirii și vor contribui mai mult în a face căminul un loc atrăgător decât cele mai prețioase ornamente ce pot fi cumpărate cu aur. 23The Signs of the Times, 2 octombrie, 1884.CA 426.4

  Trebuie asociate temperamente diferite — Așa a rânduit Dumnezeu ca persoane cu temperamente diferite să se asocieze. Când se întâmplă astfel, fiecare membru al familiei trebuie să privească cu sfințenie sentimentele și să respecte drepturile celorlalți. În acest fel, vor fi cultivate respectul reciproc și stăpânirea de sine, vor fi îndepărtate prejudecățile, iar părțile aspre ale caracterului vor fi netezite. Astfel, poate fi asigurată armonia, iar asocierea diferitelor temperamente poate fi un beneficiu pentru fiecare. 24The Signs of the Times, 4 aprilie, 1911. (The Signs of the Times, September 9, 1886.)CA 427.1

  Nimic nu poate înlocui lipsa curtoaziei — Aceia care pretind că sunt urmași ai lui Hristos, dar sunt în același timp aspri, lipsiți de bunătate și necurtenitori în cuvinte și comportament, nu au învățat nimic de la Isus. Un om care tună și fulgeră dorește să stăpânească, înăbușindu-i pe toți în jur, unul care caută necontenit greșeli nu este un creștin; căci a fi creștin înseamnă a fi ca Hristos. Comportamentul unor așa-ziși creștini este atât de lipsit de bunătate și curtoazie, încât în loc să fie vorbiți de bine, ei sunt vorbiți de rău. Sinceritatea lor nu poate fi pusă la îndoială; corectitudinea lor nu poate fi discutată, însă sinceritatea și corectitudinea nu pot ține locul bunătății și curtoaziei. Creștinul trebuie să fie tot atât de iubitor, credincios, milos și curtenitor pe cât este de corect și cinstit. 25The Youth's Instructor, 31 martie, 1908. (The Signs of the Times, July 16, 1902.)CA 427.2

  Orice neglijare a bunătății și amabilității din partea fratelui față de frate, orice neglijare a cuvintelor bune, încurajatoare, în cercul familiei, părinții față de copii și copiii față de părinți sunt o confirmarea unor obiceiuri care denotă lipsa unui caracter asemenea lui Hristos. Însă, dacă aceste lucruri mici sunt împlinite, ele devin lucruri mari. Ele se măresc în proporție mare. Ele se transformă în viață într-o mireasmă dulce care se înalță către Dumnezeu ca tămâia sfântă. 26Manuscript 107, 1898.CA 427.3

  Mulți tânjesc după amabilitate — Mulți tânjesc cu dor după afecțiune, prietenie.... Trebuie să nu fim egoiști, ci să căutăm mereu ocazii, chiar în lucrurile mici, de a ne arăta mulțumirea pentru bunăvoința pe care ne-au arătat-o alții și să căutăm ocazii de a înveseli pe alții, de a-i însenina și de a le ușura durerile și poverile prin fapte de bunătate și amabilitate și mici fapte de iubire. Aceste atenții care, începând din familia noastră, se extind în afara cercului familiei vor contribui la fericirea vieții noastre, iar neglijarea acestor lucruri mici vor aduce amărăciune și durere în viața noastră. 27Testimonies for the Church 3:539, 540.CA 428.1

  Prin relațiile sociale intrăm în contact cu lumea — Creștinismul intră în contact cu lumea prin relațiile sociale. Fiecărui bărbat sau femeie, care a gustat dragostea lui Hristos și a primit în inimă iluminarea divină, Dumnezeu îi cere să reverse lumină pe cărarea întunecoasă a acelora care nu au cunoscut o cale mai bună. 28Idem, 4:555.CA 428.2

  Noi putem manifesta o mie de mici atenții în cuvinte prietenoase și priviri plăcute, care se vor reflecta din nou asupra noastră. Creștinii lipsiți de considerație pentru cei din jurul lor dovedesc prin această neglijență că nu sunt în legătură cu Hristos. Este imposibil să fii într-o relație cu Hristos și totuși să fii lipsit de bunătate față de alții și să uiți drepturile lor. 29Idem, 539.CA 428.3

  Noi toți trebuie să devenim martori pentru Domnul Hristos. Puterea relațiilor sociale, sfințită prin harul lui Hristos, trebuie îmbunătățită prin câștigarea sufletelor la Mântuitorul. Faceți ca lumea să vadă că noi nu suntem în mod egoist absorbiți în propriile noastre interese, ci că noi dorim ca și alții să se împărtășească de binecuvântările și privilegiile noastre. Faceți-i să vadă că religia noastră nu face din noi niște oameni lipsiți de iubire și exigenți. Fie ca toți care mărturisesc că L-au găsit pe Hristos să lucreze slujind așa cum a făcut El, în folosul oamenilor. Noi nu trebuie să dăm niciodată lumii falsa impresie că oamenii creștini sunt un popor mohorât, nefericit. 30The Desire of Ages, 152.CA 428.4

  Dacă suntem curtenitori și amabili în cămin, vom duce cu noi mireasma unui comportament plăcut și atunci când suntem plecați de acasă. Dacă dovedim stăpânire de sine, răbdare, blândețe și tărie de caracter în cămin, vom putea fi o lumină în lume. 31The Signs of the Times, 14 noiembrie, 1892.CA 429.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents