Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Secțiunea 14 — Păziți căile de acces spre suflet

  Capitolul 66 — Căile de acces asupra cărora trebuie să veghem

  Pentru ce ne-a dat Dumnezeu ochi, urechi și grai — Dumnezeu a dat oamenilor ochi, pentru ca ei să poată vedea lucrurile minunate ale Legii Sale. El le-a dat urechi, ca să poată asculta solia din partea Lui, rostită de predicator. El le-a dat oamenilor darul vorbirii, pentru ca ei să-L poată prezenta pe Domnul Hristos ca Mântuitorul care iartă păcatele. Prin credința din inimă, se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. 1Letter 21, 1899.CA 401.1

  Cum pătrunde Satana spre suflet — Toți oamenii trebuie să-și păzească simțurile, pentru ca Satana să nu obțină biruință asupra lor; căci acestea sunt căile de acces către suflet. 2Testimonies for the Church 3:507.CA 401.2

  Va trebui să devii o santinelă credincioasă, care să vegheze asupra ochilor, urechilor și tuturor simțurilor tale, dacă vrei să-ți ții sub control mintea și să eviți ca gânduri deșarte, stricate, să-ți pângărească sufletul. Această lucrare, atât de necesară, nu poate fi îndeplinită decât prin puterea harului divin. 3Testimonies for the Church, 2:561.CA 401.3

  Satana și îngerii lui sunt foarte preocupați să paralizeze simțurile, astfel ca sfaturile, avertizările și mustrările să nu poată fi auzite sau, chiar dacă ar fi auzite, să nu aibă efect asupra inimii în vederea reformării vieții. 4Testimonies for the Church, 5:493.CA 401.4

  Frații mei, Dumnezeu vă cere vouă, urmașilor Săi, să umblați în lumină. Trebuie să fiți în stare de alertă. Păcatul există între noi și nu este considerat așa cum este el, extrem de păcătos. Simțurile multora sunt amorțite prin îngăduirea poftei și jocul cu păcatul. Noi trebuie să facem pași înainte, spre ceruri. 5Testimonies for the Church, 3:476. CA 401.5

  Strategia lui Satana este de a deruta simțurile — Lucrarea lui Satana este de a-i conduce pe oameni să-L ignore pe Dumnezeu și pentru aceasta le absoarbe mintea, astfel ca Dumnezeu să nu fie prezent în gândurile lor. Educația pe care ei au primit-o a fost de așa natură, încât să pună mintea în încurcătură și să eclipseze adevărata lumină. Satana nu dorește ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu; și dacă el pune în aplicare jocuri și reprezentări teatrale, acest lucru va deruta în așa măsură simțurile tânărului, încât ființele umane vor pieri în întuneric, în timp ce lumina strălucește pretutindeni în jurul lor, iar el, Satana, este mulțumit. 6The Review and Herald, 13 martie, 1900.CA 401.6

  Satana nu poate pătrunde în minte fără consimțământul nostru — Trebuie să prezentăm înaintea poporului nostru faptul că Dumnezeu S-a îngrijit ca noi să nu fim ispitiți peste puterile noastre și că pentru fiecare ispită El va pregăti un mijloc de scăpare. Dacă trăim cu totul pentru Dumnezeu, nu vom îngădui minții să zăbovească asupra unor închipuiri egoiste.CA 402.1

  Dacă există vreo cale prin care Satana poate avea acces la minte, el își va semăna acolo buruienele sale și le va face să crească până când acestea vor produce o recoltă bogată. În nici un caz Satana nu poate obține stăpânire asupra gândurilor, cuvintelor și acțiunilor noastre, afară de cazul în care noi, în mod voit, deschidem ușa și îl invităm să intre. Atunci el va intra și, îndepărtând sămânța cea bună, semănată în inimă, va face ca adevărul să nu aibă nici un efect. 7The Review and Herald, 11 iulie, 1893.CA 402.2

  Închideți orice cale de acces în fața ispititorului — Aceia care poartă Numele lui Hristos trebuie să vegheze, să se roage și să păzească căile de acces către suflet, deoarece Satana este la lucru pentru a pângări și distruge, dacă i se oferă cea mai mică șansă. 8Testimonies for the Church 3:476.CA 402.3

  Nu suntem în siguranță dacă amânăm să gândim serios ce înseamnă să culegi recolta care urmează cedării în fața sugestiilor lui Satana. Păcatul înseamnă dezonoare și dezastru pentru fiecare suflet care se complace în el, însă, prin natura sa, el este orbitor și amăgitor, momindu-ne prin ademenirile lui lingușitoare. Dacă ne aventurăm pe terenul lui Satana, nu avem asigurare de protecție împotriva puterii lui. Atât cât depinde de noi, trebuie să închidem orice cale de acces, prin care ispititorul ar putea pătrunde la noi. 9Thoughts From the Mount of Blessing, 118.CA 402.4

  Cine poate ști, în momentul ispitirii, teribilele consecințe ce urmează unui pas greșit, pripit! Singura noastră siguranță este să fim apărați de harul lui Dumnezeu în fiecare clipă și să nu ne bazăm pe ceva ce ne spune propria noastră vedere spirituală, ca să nu ajungem să numim răul bine, iar binele rău. Fără ezitare și fără nici un argument, noi trebuie să închidem și să păzim căile de acces prin care răul poate pătrunde în suflet. 10Testimonies for the Church 3:324.CA 403.1

  Fiecare creștin trebuie să vegheze continuu, păzind orice cale spre suflet, prin care Satana ar putea pătrunde. Trebuie să se roage pentru ajutor divin și în același timp să se opună cu hotărâre oricărei înclinații către păcat. Prin curaj, credință și muncă neobosită, el poate obține biruință. Însă el trebuie să nu uite că, pentru a obține victorie, Domnul Hristos trebuie să locuiască în el și el în Hristos. 11Testimonies for the Church, 5:47.CA 403.2

  Evitați să citiți, să vedeți sau să auziți lucruri rele — Apostolul (Petru) a căutat să-i învețe pe credincioși cât de important este să nu-și lase mintea să zăbovească asupra unor subiecte interzise sau să-și consume energia cu subiecte neînsemnate. Aceia care nu vor să cadă pradă uneltirilor lui Satana trebuie să-și păzească bine căile de acces spre suflet; ei trebuie să evite să citească, să vadă sau să audă ceea ce ar sugera gânduri necurate. Mintea nu trebuie lăsată să zăbovească la întâmplare asupra oricărui subiect pe care îl sugerează vrăjmașul sufletelor. Inima trebuie păzită cu credincioșie, căci, dacă nu, peste voia noastră, rele vor trezi relele din inimă, iar sufletul va rătăci în întuneric. 12The Acts of the Apostols, 518, 519.CA 403.3

  Trebuie să facem tot ce se poate, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri, ca să nu vedem nedreptatea care există în lume. Noi trebuie să ne păzim ochii și urechile, astfel ca aceste lucruri îngrozitoare să nu pătrundă în mințile noastre. Când mi se aduce ziarul, simt că parcă ar trebui să-l ascund, astfel ca lucrurile ridicole, senzaționale, pe care le cuprinde, să nu fie văzute. Se pare că vrăjmașul ticluiește multe dintre lucrurile care se publică și apar în ziare. Lucruri păcătoase, luate de oriunde, sunt descoperite și prezentate în toată goliciunea lor în fața lumii. 13Notebook Leaflets from the Elmshaven Library, Education, Volume 1 (1845).CA 403.4

  Cei care doresc să aibă acea înțelepciune care vine de la Dumnezeu trebuie să ajungă nebuni în ce privește cunoașterea păcătoasă a lucrurilor acestui veac, pentru a deveni înțelepți. Ei trebuie să-și închidă ochii, pentru ca să nu vadă și să nu învețe răul. Ei trebuie să-și astupe urechile, ca să nu audă ceea ce este rău și să nu dobândească acea înțelegere care le-ar pângări curăția gândurilor și faptelor. Și ar trebui să-și păzească limba, pentru ca să nu rostească cuvinte stricate și pentru ca să nu se găsească vicleșug în gura lor. 14A Solemn Appeal, 76.CA 404.1

  Prin deschiderea ușii, rezistența slăbește — Nu încercați să vedeți cât de aproape puteți merge pe marginea prăpastiei fără a cădea. Evitați prima apropiere de pericol. Cu sufletul nu putem să ne jucăm. Capitalul vostru este caracterul vostru. Păstrați-l cu grijă ca pe o comoară de mare preț. Curăția morală, simțământul propriei valori, o rezistență puternică, toate acestea trebuie păzite cu hotărâre și în mod continuu. Să nu existe nici o îndepărtare de la sursă; o simplă joacă, o nechibzuință poate primejdui sufletul prin aceea că deschide ușa în calea ispitei, iar puterea de rezistență slăbește. 15Medical Ministry 143.CA 404.2

  Satana ar dori să umbrească slava viitoare — Satana a lucrat în mod continuu pentru a umbri slava lumii viitoare și pentru a atrage toată atenția la lucrurile acestei vieții. El s-a luptat să aranjeze în așa fel lucrurile, încât gândurile, preocupările și lucrul nostru să fie atât de mult angajate în lucrurile vremelnice, încât noi să nu vedem sau să realizăm valoarea realităților veșnice. În gândurile și simțămintele noastre, lumea și grijile ei ocupă prea mult spațiu, în timp ce Domnul Isus și lucrurile cerești prea puțin. Noi trebuie să ne îndeplinim cu credincioșie toate datoriile vieții noastre de zi cu zi, însă este de asemenea esențial să cultivăm, mai presus de orice altceva, un devotament sfânt pentru Domnul nostru Isus Hristos. 16The Review and Herald, 7 ianuarie, 1890.CA 404.3

  Îngerii cerului ne vor ajuta — Noi trebuie să păstrăm mereu în minte faptul că agenții nevăzuți sunt continuu la lucru, atât cei răi, cât și cei buni, pentru a ne lua în stăpânire mintea. Ei acționează cu putere nevăzută, dar care totuși se face simțită. Îngerii buni sunt duhuri slujitoare, care exercită o influență cerească asupra inimii și a minții, iar marele vrăjmaș al sufletelor, diavolul, și îngerii săi sunt continuu la lucru pentru a realiza distrugerea noastră....CA 405.1

  În timp ce trebuie să fim vigilenți și să nu ne expunem atacurilor dușmanilor nevăzuți, noi trebuie să fim siguri că ei nu ne pot aduce nici o vătămare, dacă nu câștigă consimțământul nostru. 17The Review and Herald, 19 iulie, 1887.CA 405.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents