Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 74 — Prietenii sănătoase și nesănătoase

  Lucruri care ne influențează pe noi și pe copiii noștri — Orice prietenie pe care ne-o facem, oricât de restrânsă ar fi, exercită o anumită influență asupra noastră, iar măsura în care cedăm acelei influențe va fi determinată de gradul de apropiere, de consecvența relației și de dragostea și felul în care îl venerăm pe cel cu care ne asociem. 1Testimonies for the Church 5:222, 223.CA 459.1

  Dacă ne facem prieteni a căror influență are tendința de a ne face să uităm marile cerințe pe care le are Domnul față de noi, invităm ispita și devenim prea slabi în ce privește puterea morală de a-i rezista. Noi ajungem să împărtășim spiritul și să nutrim ideile celor cu care ne asociem și să așezăm lucrurile sacre și veșnice pe o treaptă mai jos decât ideile prietenilor noștri. Pe scurt, suntem influențați în modul în care plănuiește vrăjmașul neprihănirii.CA 459.2

  Tinerii, dacă sunt astfel influențați, sunt mult mai ușor afectați decât cei mai în vârstă. Totul face impresie asupra minților lor — chipurile la care privesc, vocile pe care le aud, locurile pe care le vizitează, prietenii pe care și-i formează, cărțile pe care le citesc. Este imposibil de evaluat importanța pentru lumea aceasta, cât și pentru cea viitoare, a prieteniilor pe care le alegem atât pentru noi înșine, cât mai ales pentru copiii noștri. 2Idem, 543.CA 459.3

  Pericolele asocierii cu cei necreștini — Lumea nu trebuie să constituie pentru noi un criteriu. Nu trebuie să ne asociem cu cei necreștini și să ne facem părtași de spiritul lor, căci ei ne vor îndepărta inima de Dumnezeu către închinarea la dumnezei falși. Sufletul neclintit, tare în credință, poate face mult bine; el poate oferi multe binecuvântări, la cel mai înalt grad, celor cu care se asociază, fiindcă Legea lui Dumnezeu este în inima sa. Însă nu ne putem asocia în mod voit cu cei care calcă în picioare Legea lui Dumnezeu, păstrându-se totuși credința curată și nealterată. Ne vom molipsi de spiritul lor și, dacă nu ne despărțim de ei, vom fi legați de ei în cele din urmă și vom împărtăși aceeași soartă. 3Manuscript 6, 1892.CA 459.4

  Prin asocierea cu idolatrii și participarea la serbările lor, israeliții au ajuns să calce Legea lui Dumnezeu și să atragă judecățile Lui asupra națiunii. În același fel și acum, făcându-i pe urmașii lui Hristos să se asocieze cu necreștinii și să participe la distracțiile lor, Satana are cel mai mare succes în a-i ispiti spre păcat. “Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei”, spune Domnul, “și nu vă atingeți de ceea ce este necurat”. Dumnezeu cere poporului Său de acum să se despartă cu totul de lume, în fapte, obiceiuri, principii, așa cum i-a cerut și lui Israel în vechime. 4Patriarchs and Prophets, 458.CA 460.1

  Alegerea lui Samson — Grija providențială a lui Dumnezeu fusese asupra lui Samson, pentru ca el să poată fi pregătit să îndeplinească lucrarea la care a fost chemat. Chiar la începutul vieții sale, el a fost înconjurat de condiții favorabile pentru a avea tărie fizică, vigoare intelectuală și curăție morală. Însă, sub influența tovărășiilor rele, el s-a lăsat deposedat de ceea ce primise de la Dumnezeu, și care constituie singura tărie a omului, și a fost capturat și distrus de curentul răului. Aceia care, pe calea datoriei, întâmpină încercări, să fie siguri că Dumnezeu îi va apăra; însă, dacă în mod voit oamenii se așează sub puterea ispitei, mai curând sau mai târziu, ei vor cădea. 5Idem, 568.CA 460.2

  Influența ascunsă a nelegiuirii — Dragi tineri, zi și noapte rugăciunile părinților voștri vă vor urmări. Ascultați-le rugămințile și avertizările și nu vă alegeți prieteni nepotriviți. Voi nu aveți puterea de a discerne în cel fel influența nelegiuirii vă va întina mintea, vă va afecta obiceiurile și, călăuzindu-vă să respectați obiceiurile rele, vă vor face să vă formați un caracter nesănătos. S-ar putea să nu vedeți în aceasta un real pericol și să credeți că veți fi în stare să faceți binele la fel de ușor ca înainte de a fi cedat ispitei, însă aceasta este o greșeală. Părinții și profesorii care se tem de Dumnezeu și Îl iubesc vă pot avertiza, sfătui și îndemna, însă totul poate fi în zadar dacă voi înșivă nu vă supuneți lui Dumnezeu și nu cultivați talanții pe care vi i-a dat spre slava Sa. 6The Youth's Instructor, 18 ianuarie 1894.CA 460.3

  Feriți-vă de cei indiferenți față de religie — Dacă copiii stau împreună cu cei ale căror conversații sunt asupra lucrurilor lipsite de importanță, a celor pământești, mințile lor vor fi la același nivel. Dacă ei aud ocări la adresa principiilor religioase și a credinței noastre, dacă pe nesimțite obiecții cu privire la adevăr ajung la urechile lor, aceste lucruri se vor fixa în mintea lor și le vor modela caracterele. 7Testimonies for the Church 5:545.CA 461.1

  Nimic nu poate fi mai eficient în a împiedica sau îndepărta impresiile bune și dorințele bune decât asocierea cu persoane ușuratice, supărătoare, corupte. Oricâtă inteligență, sarcasm și umor ar poseda astfel de persoane, faptul că ele tratează religia cu ușurătate și indiferență constituie un motiv suficient ca să nu se întovărășească cu ei. Cu cât se implică mai mult în diverse alte lucruri, cu atât mai periculoasă va fi compania lor, deoarece viața lor lipsită de religie are atâtea atracții primejdioase. 8Idem, 126.CA 461.2

  Întovărășirile lumești atrag și orbesc simțurile, astfel ca evlavia, teama de Dumnezeu, credincioșia și loialitatea nu au puterea de a-i face pe oameni să fie hotărâți. În general, viața umilă și modestă a Domnului Hristos nu pare atractivă. Pentru mulți care pretind a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu, Domnul Hristos, Maiestatea cerului, este ca “un lăstar ieșit dintr-un pământ uscat; fără frumusețe și fără înfățișare care să atragă.” 9Manuscript 6, 1892.CA 461.3

  Nu vă legați afectiv de rudele lumești — Noi nu-L putem sluji pe Dumnezeu și lumea în același timp. Noi nu trebuie să ne legăm afectiv de rudele lumești, care nu iubesc adevărul. Noi trebuie să căutăm, pe orice cale posibilă, când suntem alături de ei, să lăsăm să strălucească lumina noastră; însă cuvintele noastre, comportamentul nostru, obiceiurile și practicile noastre nu trebuie să fie în nici un fel influențate de ideile și obiceiurile lor. Noi trebuie să prezentăm adevărul în toate relațiile cu ei. Dacă nu putem face acest lucru, cu cât avem mai puține legături cu ei, cu atât mai bine pentru spiritualitatea noastră. 10Testimonies for the Church 5:543.CA 462.1

  Evitați-i pe cei cu standarde joase, cu moravuri ușoare — Este un lucru greșit ca cei creștini să se întovărășească cu cei cu moravuri ușoare. Este primejdios a avea legături apropiate, zilnice, care ocupă timpul fără a contribui cu nimic la consolidarea morală și intelectuală. Dacă atmosfera morală, care îi înconjoară pe oameni, nu este curată și sfântă, ci întinată, aceia care trăiesc în această atmosferă vor descoperi că aceasta afectează aproape insensibil intelectul și inima, otrăvind și distrugând. Este periculos a discuta cu cei care sunt josnici. În mod treptat și pe nesimțite, cei care în mod natural sunt conștiincioși și iubesc curăția vor ajunge la același nivel și vor fi părtași, simpatizând cu imbecilitatea și imoralitatea acelora cu care vin în mod permanent în contact. 11Idem, 125.CA 462.2

  Un nume bun este mai prețios decât aurul. Există o tendință a tinerilor, și anume aceea de a se asocia cu cei care sunt inferiori la minte și ca moralitate. Ce fel de fericire autentică poate aștepta un tânăr dintr-o legătură voluntară cu persoane care au un standard scăzut în ce privește gândurile, sentimentele și comportamentul? Unii sunt josnici în privința gusturilor și destrăbălați în obiceiuri; toți cei care își aleg astfel de tovarăși le vor urma exemplul. Trăim în vremuri primejdioase și toți ar trebui să fie precauți. 12Testimonies for the Church 4:588.CA 462.3

  Mulți cedează ispitei, temându-se de ridicol — Copiii.... ar trebui să aibă prieteni care să nu batjocorească ceea ce este curat și demn, ci care să fie de partea a ceea ce este drept, cinstit. Teama de ridicol îi conduce pe mulți tineri să cedeze ispitei și să meargă pe calea celor fără Dumnezeu. Mamele pot face mult, prin exemplu și cuvinte, pentru a le arăta copiilor cum să fie demni și cinstiți în mijlocul disprețului și batjocurii. 13The Review and Herald, 31 martie, 1891.CA 463.1

  Oare de ce nu vor tinerii noștri să țină seama de faptul că cei care sunt gata să-i conducă pe alții pe căi greșite sunt ușor biruiți de ispită și ei reprezintă agenții prin care Satana încurajează obiceiuri dezordonate și batjocura la adresa acelora care sunt conștiincioși și care vor să-și păstreze caracterul integru? 14The Youth's Instructor, 18 ianuarie 1894.CA 463.2

  Trăiți în prezența altora ca în prezența lui Dumnezeu — Prieteni tineri, nu petreceți nici un ceas în compania acelora care v-ar abate de la lucrarea curată și sfântă a lui Dumnezeu. În fața unor străini, nu faceți nici un lucru pe care nu l-ați face înaintea tatălui și a mamei sau de care v-ați rușina înaintea Domnului Hristos și a sfinților îngeri.CA 463.3

  Se poate ca unii să gândească despre aceste precauțiuni că nu sunt necesare păzitorilor Sabatului, însă cei cărora li se potrivesc știu ce spun eu. Vă spun, tinerilor, să vă feriți; căci nu puteți face nimic care să nu fie descoperit înaintea ochilor îngerilor și ai lui Dumnezeu. Nu puteți face un lucru rău și alții să nu fie afectați de acesta. În timp ce cursul acțiunii voastre descoperă ce fel de material este folosit în clădirea caracterului vostru, acesta are și o influență puternică asupra altora. Niciodată nu pierdeți din vedere că aparțineți lui Dumnezeu, că El v-a cumpărat cu un preț și că va trebui să dați socoteală înaintea Lui pentru talanții pe care vi i-a încredințat. 15Testimonies for the Church 5:398, 399.CA 463.4

  La vreme de nevoie este făgăduit un ajutor deosebit — Noi nu trebuie să creăm condiții, astfel încât copiii noștri să fie în situația de a se întovărăși cu cei destrăbălați și josnici. Uneori, Dumnezeu, în providența Lui, poate face ca tinerii să intre în legătură cu cei care sunt lipsiți de curăție și nestăpâniți. El le va da tărie și putere de a rezista ispitei, așa cum a dat lui Daniel și tovarășilor lui în Babilon, dacă sunt dispuși să colaboreze cu El. Ei trebuie să fie într-o continuă comuniune cu Dumnezeu. Ei trebuie să se păstreze curați, refuzând să facă ceva care L-ar dezonora pe Dumnezeu și trăind doar pentru slava Sa. Ei trebuie să vegheze în privința sufletelor oamenilor, lucrând cu seriozitate pentru aceia în care chipul lui Dumnezeu a fost denaturat, căutând să-i schimbe, să-i înalțe, să-i înnobileze. 16Manuscript 18, 1892.CA 464.1

  Căutați-vă tovarăși serioși, integri — Tinerii care sunt în armonie cu Hristos își vor alege prieteni care să-i ajute să facă ceea ce este bine și vor evita societatea acelora care nu le sunt de ajutor în formarea unor principii drepte și țeluri nobile. În orice loc sunt tineri de un caracter îndoielnic. Când vin în contact cu această categorie, cei care s-au așezat fără rezervă de partea lui Hristos vor sta neclintiți de partea a ceea ce rațiunea și conștiința le spun că este drept. 17Counsel to Teachers, Parents, and Students, 226.CA 464.2

  Fie ca toți cei care vor să-și formeze un caracter drept să-și aleagă tovarăși cu o minte serioasă, oameni integri, înclinați spre religie. Cei care au evaluat prețul și vor să clădească pentru veșnicie trebuie să folosească material bun în clădire. Dacă ei acceptă lemne putrede, dacă se mulțumesc cu lipsuri în caracter, clădirea este sortită pieirii. Fie ca toți să ia seama cum clădesc. Furtuna ispitei va lovi asupra clădirii și, dacă aceasta nu este construită cu hotărâre și credincioșie, nu va rezista în fața probei. 18Testimonies for the Church 4:588.CA 464.3

  Prin asocierea cu cei care trăiesc conform unor principii, chiar cei nepăsători vor învăța să iubească neprihănirea. Și, prin punerea în practică a facerii de bine, se va crea în inimă un dezgust pentru ceea ce este ieftin și comun, în contradicție cu principiile din Cuvântul lui Dumnezeu. 19Counsel to Teachers, Parents, and Students, 222.CA 465.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents