Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 68 — Lectura și influența ei

  Alimentați mintea copilului cu o hrană corespunzătoare — Mintea copilului, care este ușor influențabilă și în continuă dezvoltare, tânjește după cunoaștere. Părinții trebuie să fie în mod constant bine informați ei înșiși pentru a putea oferi minților copiilor o hrană corespunzătoare. Ca și trupul, mintea își obține puterea din hrana pe care o primește. Ea este îmbogățită și înnobilată prin gânduri curate, care fortifică; însă ea devine îngustă și se degradează prin gânduri care sunt vremelnice, pământești.CA 410.1

  Părinților, voi sunteți cei care decideți dacă mințile copiilor voștri vor fi umplute cu gânduri înălțătoare sau cu sentimente vicioase. Mințile lor active nu pot rămâne neocupate; să nu credem că, dacă ne vom încrunta, răul va dispărea. Gândurile rele pot fi îndepărtate doar prin înrădăcinarea principiilor drepte. Dacă părinții nu sădesc semințele adevărului în inimile copiilor lor, vrăjmașul va semăna buruieni. Educația bună, sănătoasă, este singurul lucru care se poate face în vederea prevenirii cuvintelor stricate, care degradează bunele maniere. Adevărul va proteja sufletul de ispitele nenumărate, cărora trebuie să le facem față. 1Counsel to Teachers, Parents, and Students, 121.CA 410.2

  Părinții să controleze ceea ce citesc copiii — Mulți tineri sunt doritori de cărți. Ei citesc orice le cade în mână. Fac apel la părinții unor astfel de copii să controleze dorința lor după citit. Nu îngăduiți ca pe mesele voastre să existe ziare și reviste cu povești de dragoste. Înlocuiți aceste materiale de citit cu cărți care îi vor ajuta în formarea caracterului lor cu cel mai bun material — dragostea și temerea de Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos. Încurajați-i pe copiii voștri să depoziteze în minte cunoștințe de valoare, să lase ca ceea ce este bun să ocupe sufletul și să țină în stăpânire puterea, nelăsând loc pentru gânduri josnice, decăzute. Faceți restricții în privința lecturilor care nu constituie o hrană bună pentru minte. 2Idem, 133.CA 410.3

  Părinții trebuie să lupte pentru a îndepărta din cămin orice lucru care nu este o sursă de bine. În această privință, unii părinți au mult de învățat. Acelora care simt că pot citi orice reviste și romane eu le spun: voi semănați niște semințe de la care nu veți recolta roade pentru hambar. Din asemenea lecturi, nu se dobândește tărie spirituală. Dimpotrivă, acestea distrug dragostea pentru adevărul curat din Cuvânt. Prin intermediul romanelor și povestirilor din reviste, Satana este la lucru spre a umple mintea cu gânduri nereale și neserioase, minte care ar trebui să studieze cu sârguință Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, el jefuiește mii și mii de oameni de timpul, energia și disciplinarea de sine, atât de necesare în problemele aspre ale vieții. 3Idem, 120, 121.CA 411.1

  Copiii au nevoie de o lectură potrivită, care să îi destindă, să îi recreeze, și nu să demoralizeze mintea sau să slăbească trupul. Dacă ei sunt învățați să le placă romanele sentimentale și poveștile închipuite din ziare, ei nu vor mai avea gust pentru cărțile și materialele instructive. Mulți copii și tineri se vor deprinde să citească; însă, dacă nu se face o selecție pentru ei, vor alege ei înșiși. Cărți banale se găsesc pretutindeni și curând se învață cu ele și le îndrăgesc; însă, dacă sunt aprovizionați cu materiale bune pentru citit, ei își vor cultiva gustul pentru acest fel de lectură. 4The Review and Herald, 11 decembrie, 1879.CA 411.2

  Gusturile minții disciplinate și educate — Gusturile mintale trebuie disciplinate și educate cu cea mai mare grijă. Încă de la o vârstă fragedă, părinții trebuie să înceapă să le prezinte Scripturile, astfel ca mințile în dezvoltare ale copiilor să se deprindă cu obiceiuri bune în privința gândurilor lor.CA 411.3

  Nu trebuie cruțat nici un efort în vederea formării unor obiceiuri bune în ce privește studiul. Dacă mintea hoinărește, aduceți-o la realitate. Dacă gusturile intelectuale și morale au fost pervertite prin povestiri închipuite, incitante, și mintea s-a deprins deja cu o repulsie față de altceva, când este solicitată, atunci e nevoie de luptă pentru biruirea acestui obicei. Trebuie învinsă de îndată această dragoste pentru lecturi fictive. Trebuie puse în aplicare reguli solide pentru a forța mintea să rămână pe canalul corespunzător. 5Counsel to Teachers, Parents, and Students, 136.CA 411.4

  Evitați cultivarea gustului pentru ficțiune — Ce ar trebui să citească copiii noștri? Aceasta este o întrebare serioasă care necesită un răspuns serios. Sunt tulburată când văd în familii de păzitori ai Sabatului ziare și reviste care nu au o influență bună asupra minții copiilor și tinerilor. Am urmărit pe cei al căror gust pentru ficțiune a fost astfel cultivat. Ei au avut privilegiul de a asculta adevărul, de a se familiariza cu principiile credinței noastre; însă au crescut spre maturitate lipsiți de adevărata pietate și evlavie practică. 6Idem, 132.CA 412.1

  Cei care citesc închipuiri îngăduie un rău care distruge spiritualitatea și eclipsează frumusețea paginii sacre. 7The Youth's Instructor, 9 octombrie 1902.CA 412.2

  Răspândirea cărților vătămătoare — Lumea este invadată de cărți care mai bine ar fi distruse decât să circule. Cărțile cu subiecte senzaționale, publicate și puse în circulație din motive de a face bani, ar fi mai bine să nu fie niciodată citite de tineri. Există o fascinație satanică în aceste cărți....CA 412.3

  Obiceiul de a citi povești este unul dintre mijloacele folosite de Satana pentru a distruge sufletele. Acestea produc o emoție falsă, nesănătoasă, agită imaginația, mintea își pierde eficiența și este descalificată pentru orice exercițiu spiritual. De asemenea, acest lucru dezobișnuiește sufletul de rugăciune și dragoste pentru lucrurile spirituale. 8Counsel to Teachers, Parents, and Students, 133, 134.CA 412.4

  Lucrări ca romane, povestiri frivole, excitante, sunt de regulă un blestem pentru cititor. S-ar putea ca autorul să susțină că vrea să învețe o lecție morală; pe parcursul lucrării sale, el poate întreține pe ici pe colo sentimente religioase, însă adesea acestea servesc doar pentru a masca nesăbuința și goliciunea care se află dedesubt. 9The Ministry of Healing, 445.

  Autori infideli — O altă sursă de pericol împotriva căruia ar trebui să fim mereu în gardă este citirea unor autori infideli. Aceste lucrări sunt inspirate de vrăjmașul adevărului și nimeni nu le poate citi fără să-și pună sufletul în primejdie. Este adevărat că cineva care a fost afectat de ele poate în cele din urmă să se refacă; însă toți cei care se lasă pe seama influenței rele a acestora se așează pe terenul lui Satana, care știe să tragă foloase. Din moment ce ei invită ispitele lui, ei nu au înțelepciunea de a discerne sau tăria de a le rezista. Cu o putere fascinantă, de vrajă, necredința și necredincioșia se cuibăresc în mintea lor. 10Counsel to Teachers, Parents, and Students, 135, 136.CA 413.1

  Mituri și basme — În educarea copiilor, astăzi se acordă un spațiu larg basmelor, miturilor și povestirilor fictive. Cărți de acest fel se folosesc în școli și ele se găsesc în multe case. Cum pot oare părinții creștini să le îngăduie copiilor lor să folosească astfel de cărți, atât de pline cu neadevăruri? Când copiii întreabă despre semnificația povestirilor atât de opusă învățăturii primite de la părinții lor, răspunsul este că povestirile nu sunt adevărate; însă în acest fel nu se rezolvă răul ce rezultă din folosirea lor. Ideile prezentate în aceste cărți îi conduc greșit pe copii. Ei împărtășesc idei false despre viață și dau naștere dorinței după lucruri nereale....CA 413.2

  Niciodată nu ar trebui așezate în mâinile copiilor sau tinerilor cărți care conțin o pervertire a adevărului. Să ne ferim copiii ca, prin procesul prin care ei ar trebui să primească o educație, să primească idei care se vor dovedi a fi semințe ale păcatului. 11Idem, 384, 385.CA 413.3

  Cum este distrusă tăria mintală — Există puține minți bine echilibrate, deoarece părinții își neglijează datoria de a stimula însușirile mai slabe și de a le ține în stăpânire pe cele greșite. Ei nu-și aduc aminte că au cea mai solemnă obligație, de a veghea asupra tendințelor fiecărui copil, că este datoria lor de a-și educa copiii să-și formeze obiceiuri bune și un mod de gândire corect. 12The Review and Herald, 12 noiembrie, 1908.CA 414.1

  Cultivați puterile morale și intelectuale. Nu lăsați ca aceste puteri nobile să fie slăbite sau pervertite nici măcar prin citirea multor cărți de povestiri. Am cunoștință că minți puternice au fost dezechilibrate și parțial amorțite sau paralizate prin necumpătare în citire. 13Testimonies for the Church 2:410.CA 414.2

  Povestirile fascinante îl fac pe copil să fie agitat, visător — Cei care citesc povești banale, excitante, ajung să nu-și poată îndeplini datoriile vieții practice. Ei trăiesc într-o lume ireală. Am urmărit copiii cărora li s-a îngăduit să-și facă un obicei din citirea unor astfel de cărți. Atât acasă, cât și în altă parte, ei erau agitați, visători, incapabili să poarte o discuție cu excepția subiectelor celor mai comune. Gândurile și conversația spirituală erau cu totul străine pentru mințile lor. Prin cultivarea apetitului pentru povestirile senzaționale, gustul mintal este pervertit și mintea nu este satisfăcută până când nu este hrănită cu acest fel de mâncare nesănătoasă. Nu găsesc că s-ar găsi vreun nume mai potrivit pentru cei care se complac într-o asemenea lectură decât acela de bețivi mintali. Obiceiurile de necumpătare în privința cititului au asupra creierului un efect asemănător cu acela pe care necumpătarea în mâncare și băutură îl are asupra trupului. 14Counsel to Teachers, Parents, and Students, 134, 135.CA 414.3

  Înainte de a accepta adevărul prezent, unii avuseseră obiceiul de a citi romane. Când s-au atașat bisericii, ei au făcut un efort de a birui acest obicei. A așeza în mâinile acestei categorii cărți asemănătoare acelora pe care tocmai le-au lăsat deoparte este ca și cum a-i oferi de băut bețivului. Cedând ispitei pe care o au mereu în fața lor, ei își pierd curând gustul, plăcerea, pentru cărți sănătoase. Ei nu au interes pentru studiul Bibliei. Puterea lor morală slăbește. Păcatul le pare din ce în ce mai puțin respingător. Se manifestă tot mai multă necredincioșie și un continuu dezgust pentru datoriile practice ale vieții. Deoarece mintea devine pervertită, ei sunt gata să apuce orice cărți senzaționale. Astfel este deschisă calea pentru ca Satana să aducă sufletul cu totul sub stăpânirea sa. 15Testimonies for the Church 7:203.CA 414.4

  Citirea în grabă, superficială, slăbește puterea de concentrare — Datorită acestui flux imens de material tipărit, ce apare prin presă, bătrânii și tinerii își formează obiceiul de a citi în grabă și superficial, iar mintea își pierde puterea de gândire riguroasă și puterea de a face legături. Mai mult decât atât, o mare parte din ziare și cărți, ca și broaștele din Egipt, care s-au răspândit în toată țara, sunt nu numai banale, nefolositoare și enervante, dar și pline de necurății și degradante. Efectul lor nu este numai acela de a intoxica și ruina mintea, dar și de a întina și distruge sufletul. 16Education, 189, 190.CA 415.1

  “Nu-mi pot permite să-mi procur publicațiile bisericii” — Sunt persoane, dintre cei care susțin că ne sunt frați de credință, care nu cumpără Review, Sings of the Times, Instructor și Good Health [Publicații adventiste existente în vremea autoarei (n. tr.)], dar care cumpără una sau chiar mai multe publicații lumești. Copiii lor sunt foarte interesați de povești închipuite sau povești de dragoste, care se găsesc în aceste scrieri pe care tatăl lor își permite să le cumpere, deși pretinde că nu își poate permite să dea bani pentru publicațiile ce apar referitoare la adevărul prezent....CA 415.2

  Părinții trebuie să vegheze asupra copiilor lor și să-i învețe să cultive o imaginație curată și să evite ca pe o lepră pozele senzuale, prezentate în ziare. Fie ca pe mesele și în bibliotecile noastre să se găsească publicații cu subiecte morale și religioase, astfel încât copiii noștri să-și poată cultiva gustul pentru o lectură înălțătoare. 17The Review and Herald, 11 decembrie, 1879.CA 415.3

  Mesaje pentru tineri cu privire la obiectivele lecturii — Pentru că văd pericolul care îi amenință pe tineri printr-o lectură necorespunzătoare, nu mă pot abține să nu prezint în continuare avertismentele care mi-au fost date cu privire la acest mare rău.CA 416.1

  Se ia prea puțin în seamă cât de dăunătoare sunt pentru lucrători mânuirea unor materiale de un caracter discutabil. Atenția le este captivată și interesul le este trezit de subiectul pe care-l au în mână. Frazele se întipăresc în memorie. Se sugerează gânduri. În mod aproape inconștient, cititorul este influențat de spiritul scriitorului, iar mintea și caracterul primesc impresii îndreptate spre rău. Sunt unii care au puțină credință și puțină putere de stăpânire de sine și este greu pentru ei să izgonească gândurile sugerate de o astfel de literatură. 18Testimonies for the Church 7:203.CA 416.2

  Oh, de ar cugeta tinerii la influența pe care povestirile excitante le au asupra minții! Puteți voi, după ce citiți astfel de cărți, să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu și să citiți cuvintele vieții cu interes? Socotiți voi că această carte a lui Dumnezeu nu este interesantă? Farmecul poveștii de dragoste stăruie asupra minții, distrugându-i sănătatea și făcând imposibil ca tu să îți fixezi mintea asupra adevărurilor importante, solemne, care au în vedere viața ta veșnică. Tu păcătuiești împotriva părinților tăi, devotând pentru un scop atât de mărunt timpul care le aparține lor, și împotriva lui Dumnezeu, folosind în acest fel timpul care ar trebui petrecut în consacrare față de El. 19Testimonies for the Church 2:236.CA 416.3

  Copii, am o solie pentru voi. Vă decideți acum destinul vostru veșnic, iar felul în care vă clădiți caracterul vă va exclude din paradisul lui Dumnezeu.... Cât de trist este pentru Domnul Isus, Răscumpărătorul lumii, să privească asupra unei familii în care copiii nu au dragoste pentru Dumnezeu, nu au respect pentru Cuvântul Lui, ci sunt cu toții absorbiți în citirea de cărți de povești. Timpul ocupat în acest fel vă jefuiește de dorința de a fi eficienți în datoriile gospodărești, vă descalifică de a deveni capi de familie, iar dacă se continuă, vă va încurca tot mai mult în cursa lui Satana.... Unele dintre cărțile pe care le citiți conțin principii excelente, însă voi le citiți doar de dragul istorisirii relatate. Dacă ați culege din cărțile pe care le citiți ceea ce v-ar fi de folos în formarea caracterului, s-ar putea spune că dobândiți ceva bun din cărțile pe care le citiți. Însă, atunci când luați cărțile și le citiți pagină cu pagină, cu atenție, vă întrebați: Care este obiectivul meu când citesc această carte? Caut eu să dobândesc o cunoaștere reală? Nu vă puteți forma un caracter drept, punând la temelie lemne, fân și paie. 20Letter 32, 1896.CA 416.4

  Sădiți în minte semințele adevărului Bibliei — Există o asemănare izbitoare între un câmp necultivat și o minte needucată. Vrăjmașul seamănă buruieni în mințile copiilor și tinerilor și, dacă părinții nu iau aminte, acestea vor răsări și vor aduce roade rele. Este nevoie de grijă neîncetată pentru cultivarea solului minții și semănarea acestuia cu prețioasa sămânță a adevărului Bibliei. Copiii ar trebui învățați să respingă poveștile banale, ce conțin de fapt gunoaie, și să se îndrepte spre cărțile sensibile, care vor conduce mintea să-și dezvolte interesul pentru relatările biblice, istoria biblică și principiile acesteia. Scrierile care aruncă lumină asupra Cărții Sacre și trezesc dorința de a studia nu sunt periculoase, ci benefice. 21Counsel to Teachers, Parents, and Students, 136, 137.CA 417.1

  Este imposibil ca tinerii să posede o minte sănătoasă și principii religioase corecte, dacă ei nu au plăcere să citească cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu. Această carte conține cea mai interesantă istorie, scoate în evidență calea mântuirii prin Domnul Hristos și constituie călăuza lor pentru o viață mai înaltă și mai bună. 22Testimonies for the Church 2:410, 411.CA 417.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents