Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 33 — Făgăduințele călăuzirii divine

  Cât de dulce este conștiența prezenței unui prieten divin — Răscumpărătorul tău îndurător te urmărește cu dragostea și mila Sa, gata să-ți asculte rugăciunile și să-ți dea ajutorul de care ai nevoie. El cunoaște poverile din inima fiecărei mame și este prietenul ei cel mai bun în orice situație ce necesită intervenție urgentă. Brațele sale veșnice o susțin pe mama credincioasă, temătoare de Dumnezeu. Când a fost pe pământ, El a avut o mamă care s-a luptat cu sărăcia, cu multe griji și necazuri și El simte împreună cu fiecare mamă creștină în grijile și necazurile ei. Acel Mântuitor care a făcut o călătorie lungă pentru a alina inima îndurerată a femeii a cărei fiică era posedată de duhul cel rău va auzi rugăciunile mamei și îi va binecuvânta copiii.CA 204.1

  El, Cel care i-a redat văduvei pe singurul său fiu, în timp ce acesta era condus spre locul de înmormântare, simte astăzi cu durerea mamelor în suferință. El care, plin de milă, a vărsat lacrimi la mormântul lui Lazăr și l-a redat Martei și Mariei pe fratele lor cel mort și îngropat; care a iertat-o pe Maria Magdalena; care și-a adus aminte de mama Sa, când era atârnat pe cruce, în agonie; care S-a înfățișat femeilor care plângeau și le-a făcut mesagerii Săi în răspândirea primelor vești bune despre un Mântuitor înviat — El este cel mai bun prieten al femeii de astăzi și este gata să o ajute în toate situațiile vieții. 1The Signs of the Times, 9 septembrie, 1886.CA 204.2

  Nici o lucrare nu o poate egala pe aceea a mamei creștine. Ea își îndeplinește această lucrare cu simțul răspunderii creșterii copiilor ei în învățătura Domnului. Cât de adeseori ea simte greutatea poverii mai mare decât o poate duce; și atunci, cât de prețios este pentru ea privilegiul de a prezenta totul în rugăciune Mântuitorului ei! Ea își poate lăsa poverile la picioarele Lui și poate găsi în prezența Sa o putere care o va susține și îi va da optimism, speranță, curaj și înțelepciune în ceasurile cele mai greu încercate. Cât de dulce este pentru mama împovărată de griji conștiența existenței unui asemenea prieten în toate greutățile ei! Dacă mamele ar veni la Domnul Hristos mai des și s-ar încrede în El pe deplin, poverile lor ar fi mai ușoare și vor găsi odihna necesară sufletelor lor. 2The Signs of the Times, 13 septembrie, 1877.CA 204.3

  Dumnezeul cerului aude rugăciunile voastre — Nu puteți să vă creșteți copiii cum ați dori fără ajutor divin; căci natura decăzută a lui Adam luptă întotdeauna pentru a prelua stăpânirea. Inima trebuie pregătită pentru principiile adevărului, pentru ca acestea să poată prinde rădăcină în suflet și să poată fi hrănite pe parcursul vieții. 3The Review and Herald, 25 octombrie, 1892.CA 205.1

  Părinții trebuie să înțeleagă că vor primi ajutor de sus în educarea copiilor lor. Folosul lor este mare, căci, pe măsură ce îi învață pe alții, ei înșiși învață. Copiii lor vor obține biruința prin cunoașterea a ceea ce au dobândit în păstrarea căii Domnului. Ei sunt capabili să învingă tendințele naturale și moștenite spre rău. 4The Review and Herald, 6 iunie, 1899.CA 205.2

  Părinți, lucrați voi cu necontenită ardoare pentru binele copiilor voștri? Dumnezeul cerurilor notează grija voastră, seriozitatea lucrării voastre, veghea voastră continuă. El vă aude rugăciunile. Cu răbdare și duioșie, educați-vă copiii pentru Domnul. Întregul cer este interesat de lucrarea pe care o faceți voi.... Dumnezeu este alături de voi, încununându-vă eforturile cu succes. 5The Review and Herald, 29 ianuarie, 1901.CA 205.3

  Când explicați adevărurile mântuirii și Îl prezentați pe Domnul Hristos copiilor voștri, ca pe un Mântuitor personal, îngerii vor fi de partea voastră. Domnul va da taților și mamelor harul necesar spre a stârni interesul celor mici pentru prețioasa istorisire a vieții Pruncului din Betleem, care este cu adevărat speranța lumii. 6Hristos, Lumina lumii, 517.CA 205.4

  Cereți și vi se va da — În importanta lucrare, părinții trebuie să ceară și să primească ajutor divin. Chiar dacă obiceiurile, deprinderile și caracterul părinților sunt necorespunzătoare, dacă lecțiile date lor în copilărie și tinerețe i-au condus spre o nefericită dezvoltare a caracterului, ei nu trebuie să dispere. Puterea transformatoare a lui Dumnezeu poate schimba înclinațiile moștenite și cultivate; căci religia lui Isus este înălțătoare. “Nașterea din nou” înseamnă transformare, o nouă naștere în Isus Hristos. 7The Review and Herald, 13 aprilie, 1897.CA 206.1

  Să prezentăm copiilor noștri învățăturile Cuvântului. Dacă Îl chemați, Domnul vă va răspunde. El va spune: “Iată, sunt aici; ce dorești să fac pentru tine?” Cerul este legat de pământ, astfel ca fiecare suflet să poată fi în stare să-și ducă la îndeplinire misiunea. Domnul îi iubește pe copii. El dorește ca ei să fie crescuți cu înțelegerea înaltei lor chemări. 8Manuscript 31, 1909.CA 206.2

  Duhul Sfânt va călăuzi — Mama trebuie să simtă nevoia călăuzirii Duhului Sfânt, pentru ca ea însăși să poată avea o experiență în ce privește calea și voia Domnului. Apoi, prin harul Domnului Hristos, ea poate fi un învățător înțelept, blând, iubitor. 9Counsel to Teachers, Parents, and Students, 128.CA 206.3

  Domnul Hristos a oferit tot ce era necesar pentru ca fiecărui părinte care este călăuzit de Duhul Sfânt să i se dea puterea și harul de a fi un învățător în cămin. Această educație și disciplină în cămin va avea o influență modelatoare. 10Manuscript 36, 1899.CA 206.4

  Puterea divină se va uni cu efortul omenesc — Fără efortul omenesc, efortul divin este în zadar. Dumnezeu va lucra cu putere când, în plină dependență de încrederea în El, părinții se vor trezi la realitatea sacrei responsabilități și vor căuta să-și educe corespunzător copiii. El va coopera cu acei părinți care își vor educa cu grijă și rugăciune copiii, lucrând astfel pentru propria lor mântuire și pentru mântuirea copiilor lor. El va lucra în ei și voința și înfăptuirea după propria Lui plăcere. 11The Signs of the Times, 25 septembrie, 1901.CA 206.5

  Doar efortul omenesc nu va fi de folos în desăvârșirea caracterului copiilor voștri pentru ceruri; însă cu ajutor divin o mare și sfântă lucrare poate fi adusă la îndeplinire. 12The Review and Herald, 25 octombrie, 1892.CA 207.1

  Când vă preluați îndatoririle de părinte, în puterea lui Dumnezeu, cu hotărârea fermă de a nu ceda niciodată în eforturile voastre și de a nu vă părăsi postul datoriei voastre, luptând să faceți din copii ceea ce dorește Dumnezeu, atunci Dumnezeu privește asupra voastră cu aprobare. El știe că faceți tot ce puteți mai bine și vă va spori puterea. El Însuși va face acea parte a lucrării pe care tatăl și mama nu o pot face; El va lucra împreună cu eforturile înțelepte, răbdătoare, bine direcționate ale mamei temătoare de Dumnezeu. Părinți, Dumnezeu nu Își propune să facă lucrarea care este a voastră în căminul vostru. Nu trebuie să vă lăsați pradă nepăsării și să fiți niște robi leneși, dacă doriți salvarea copiilor voștri din primejdiile care îi împresoară în lume. 13The Review and Herald, 10 iulie, 1888.CA 207.2

  Agățați-vă de Domnul Isus când vin încercări — Părinți, adunați razele de lumină divină care strălucesc pe calea voastră. Umblați în lumină, căci Hristos este lumină. Când vă hotărâți pentru lucrarea de mântuire a copiilor voștri și vă mențineți pe poziție în a-i conduce pe calea spre sfințenie, vor veni cele mai provocatoare încercări. Însă nu vă pierdeți cu firea. Agățați-vă de Domnul Isus. El spune: “Să se prindă de tăria Mea, ca să poată avea pace cu Mine; și va avea pace cu Mine.” Se vor ivi greutăți. Veți întâlni obstacole. Priviți în continuu la Domnul Isus. Când se ivește o situație dificilă, întrebați: “Doamne, ce să fac acum?” 14Manuscript 67, 1901.CA 207.3

  Cu cât este mai grea bătălia, cu atât este mai mare nevoia părinților după ajutor de la Tatăl lor ceresc și cu atât mai însemnată va fi biruința obținută. 15The Review and Herald, 30 august, 1881.CA 208.1

  Apoi lucrați cu credință — Cu răbdare, cu iubire, ca niște ispravnici credincioși ai harului nemăsurat al Domnului Hristos, părinții trebuie să-și facă lucrarea încredințată lor. Se așteaptă să fie găsiți credincioși în lucrarea lor. Totul trebuie făcut cu credință. Ei trebuie să se roage necurmat, pentru ca Dumnezeu să reverse harul Său asupra copiilor lor. Să nu dea niciodată semne de oboseală, nerăbdare sau nervozitate în lucrarea lor. Ei trebuie să se agațe strâns de copiii lor și de Dumnezeu. Dacă părinții lucrează cu răbdare și iubire, străduindu-se cu seriozitate să-și ajute copiii ca să atingă cel mai înalt standard al curăției și modestiei, ei vor reuși. 16Manuscript 138, 1898.CA 208.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents