Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 58 — Familia pastorului

  Viața de familie a pastorului să fie o exemplificare a soliei — Planul lui Dumnezeu este ca cel care îi învață pe alții adevărurile Bibliei să aibă o astfel de viață în căminul său, care să fie o exemplificare a adevărurilor pe care le predă. Ceea ce este un om are o mai mare influență decât ceea ce spune. Evlavia în viața de zi cu zi va da putere mărturiei publice. Răbdarea, consecvența și iubirea vor impresiona inimile care nu sunt atinse prin predicare. 1Gospel Workers 204CA 353.1

  Dacă este adusă la îndeplinire în mod corespunzător, educația copiilor pastorului va ilustra lecțiile pe care el le prezintă la amvon. Însă dacă, prin educația greșită pe care o dă copiilor săi, pastorul dovedește incapacitatea de a-și crește și stăpâni copiii, el trebuie să învețe că Dumnezeu îi cere să-și disciplineze copiii înainte de a-și face datoria de a păstori turma lui Dumnezeu. 2Letter 1, 1877.CA 353.2

  Cea dintâi datorie a lui este față de copiii lui — Datoriile pastorului sunt pretutindeni în jurul lui, atât în preajma lui, cât și mai departe; însă cea dintâi datorie a lui este față de copiii lui. El nu trebuie să se lase atât de absorbit de datoriile din afară, încât să neglijeze instruirea de care au nevoie copiii lui. Poate că el consideră că datoriile sale familiale sunt de mai mică importanță, însă în realitate acestea stau chiar la temelia bunăstării indivizilor și societății. Fericirea bărbaților și femeilor și succesul bisericii depind într-o mare măsură de influența căminului....CA 353.3

  Nu există nici o scuză pentru pastor dacă neglijează cercul mai mic din cămin pentru cel mai mare din afară. Bunăstarea spirituală a familiei sale trebuie să fie pe primul loc. În ziua socotelii finale, Dumnezeu îl va întreba ce a făcut pentru a-i câștiga la Hristos pe aceia față de care și-a luat responsabilitatea de a-i aduce pe lume. Un bine oricât de mare făcut pentru alții nu poate anula datoria pe care o are față de Dumnezeu de a îngriji de propriii lui copii. 3Slujitorii evangheliei, 204CA 353.4

  Influența mare a pastorului — În unele cazuri, copiii pastorului sunt cei mai neglijați copii din lume din motivul că tatăl este cu ei doar puțin timp și ei sunt lăsați să-și aleagă singuri ocupația și distracțiile. 4Idem, 206CA 354.1

  Răul care izvorăște din necredincioșia părinților este mare în orice împrejurare, însă este de zece ori mai mare atunci când există în familiile acelora care sunt chemați a fi învățători ai poporului. Când aceștia eșuează în a-și stăpâni propriile lor familii, prin propriul lor exemplu, ei îi conduc pe mulți pe o cale greșită. Vinovăția lor este cu atât mai mare decât a altora cu cât poziția lor implică mai multă responsabilitate. 5Patriarchs and Prophets, 579.CA 354.2

  Soția și copiii în măsură să-i evalueze pietatea — Adevăratul nostru caracter este descoperit nu atât de mult de religia prezentată la amvon, cât de religia pe care o trăim în familie. Soția pastorului, copiii lui și cei angajați ca ajutoare în familia lui sunt cei mai în măsură să-i evalueze evlavia. Un om bun va fi o binecuvântare în familia lui. Soția, copiii săi și cei din preajmă sunt cei mai potriviți să spună acest lucru.CA 354.3

  Fraților, aduceți-L pe Domnul Hristos în familie, aduceți-L la amvon și oriunde mergeți. Atunci nu va trebui să insistați în propovăduire, căci veți purta cu voi acreditarea cerească, ce va dovedi tuturor că sunteți slujitori ai lui Hristos. 6Testimonies for the Church 5:161.CA 354.4

  Soția pastorului — un ajutor sau o piedică? — Când un bărbat acceptă responsabilitatea de a fi pastor, el acceptă să fie purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, să ia cuvintele din gura lui Dumnezeu și să le dea poporului. Cât de aproape ar trebui să fie el atunci de Marele Păstor; cât de umil ar trebui să umble el înaintea lui Dumnezeu, să-L înalțe pe Domnul Hristos, iar persoana sa să nu apară! Și cât de important este ca soția sa să aibă un caracter după modelul Bibliei și copiii săi să fie supuși cu toată seriozitatea!CA 354.5

  Soția pastorului evanghelic poate fi ori un mare ajutor și o binecuvântare pentru soțul ei, ori o piedică în lucrarea lui. Depinde foarte mult de soție dacă pastorul va prospera zi de zi în sfera utilității sau dacă va rămâne jos, la nivelul obișnuit. 7Letter 1, 1877.CA 355.1

  Am văzut că soțiile predicatorilor trebuie să-și ajute soții în lucrul lor, să fie atente, riguroase în influența pe care o exercită, pentru că de la ele se cere mai mult decât de la alte soții. Îmbrăcămintea lor trebuie să constituie un model. Modul lor de viață, conversațiile lor trebuie să fie un exemplu, care să poarte o mireasmă spre viață, nu spre moarte. Am văzut că ele trebuie să ia o poziție umilă, blândă și totuși hotărâtă și să nu lase ca discuțiile pe care le poartă să fie îndreptate spre lucruri care nu îndeamnă mintea către cele cerești. Marea lor întrebare trebuie să fie: “Cum îmi pot salva sufletul și cum pot fi eu mijlocul de a-l salva și pe al altora?” Am văzut că nici o lucrare făcută doar cu jumătate de participare a inimii nu este acceptată de Dumnezeu în această privință. El dorește toată inima și tot interesul din partea noastră, dacă nu, ceea ce îi dăm nu valorează nimic. Influența lor vorbește hotărât și fără greș în favoarea adevărului ori împotriva acestuia. Ele ori adună împreună cu Isus, ori risipesc. O soție nesfințită este cel mai mare blestem pe care-l poate avea un pastor. 8Testimonies for the Church 1:139.CA 355.2

  Satana este încontinuu la lucru spre a-i descuraja și conduce pe un drum greșit pe pastorii pe care Dumnezeu i-a ales pentru a predica adevărul. Calea cea mai eficientă prin care lucrează el este prin influența căminului, prin tovarășe de viață neconsacrate. Dacă le poate stăpâni mintea, prin aceasta poate avea ușor acces la soți, care lucrează să salveze suflete.... Satana a lucrat mult, punând frâne lucrării pastorilor prin intermediul tovarășelor lor de viață, iubitoare de un trai ușor, tihnit. 9Idem, 1:449, 451.CA 355.3

  Îndemn către pastori privind administrarea familiei — Tu ai o lucrare de făcut față de familia ta, pe care nu o poți evita, și în același timp trebuie să-I fii credincios lui Dumnezeu și încrederii acordate ție de către El.... Câmpul Evangheliei este lumea. Tu dorești să semeni câmpul cu adevărul Evangheliei și aștepți ca Dumnezeu să ude sămânța semănată, ca să aducă roadă. Ți s-a încredințat o mică bucată de pământ; însă chiar grădinița din fața casei tale este în paragină; în ea semeni spini și ciulini, în timp ce tu semeni grădinile altora. Aceasta nu este o lucrare mică, ci una măreață. Tu predici Evanghelia altora; fă acest lucru și în casa ta. 10Testimonies for the Church 4:381.CA 356.1

  Până când nu veți putea fi uniți în lucrarea de creștere corespunzătoare a copilului vostru, e mai bine ca soția să rămână cu copilul în afara scenei de lucru a soțului ei; căci în biserica lui Dumnezeu nu trebuie să se dea un exemplu de educare neglijentă, destrămată, a copiilor.CA 356.2

  Am văzut mulți pastori atât de neînțelepți, încât și-au luat cu ei în călătorie copilul nesupus, neascultător. Lucrarea lor de la amvon era contracarată de temperamentul nestăpânit al copiilor lor. 11Letter 1, 1877.CA 356.3

  Manifestați interes față de copiii altora — Interesul pentru familia voastră nu trebuie să înăbușe pe cel față de alții. Dacă beneficiați de ospitalitatea fraților voștri, e normal ca ei să aștepte ceva în schimb. Identificați-vă interesele cu cele ale părinților și copiilor și căutați să îndrumați și să binecuvântați. Sfințiți-vă în vederea lucrării lui Dumnezeu și fiți o binecuvântare pentru cei care vă întrețin, conversând cu părinții, dar în nici un caz trecându-i cu vederea pe copii. Să nu aveți simțământul că micuții voștri sunt mai prețioși în ochii lui Dumnezeu decât copiii altora. 12Testimonies for the Church 4:382.CA 356.4

  Apel către un fiu de pastor, îndărătnic — Tatăl tău este pastor al Evangheliei, iar Satana lucrează cu cel mai mare zel pentru a-i conduce pe copiii pastorilor să-și dezonoreze părinții. Dacă este cu putință, el îi prinde în lațul său, sădind în ei înclinațiile lui rele. Vrei tu să-i îngădui lui Satana să lucreze prin tine spre a distruge speranța și binele părinților tăi? Vrei tu ca ei să privească cu o continuă tristețe la tine cum te predai singur stăpânirii lui Satana? Îi vei lăsa tu pradă descurajării, gândind că au adus pe lume copii care refuză să fie educați de ei, care urmează propriile lor înclinații orice s-ar întâmpla?CA 357.1

  Ai avut porniri bune și ai trezit speranță în așteptările părinților tăi; însă până acum ai fost fără putere în a rezista ispitei, iar Satana triumfă că tu ești gata să faci exact ce dorește el. Uneori, faci declarații care inspiră nădejde părinților tăi, însă tot atât de adesea tu dai greș, pentru că nu reziști vrăjmașului. Nu-ți poți da seama cât este de dureros pentru tatăl și mama ta când ești de partea lui Satana. De multe ori, tu spui: “Eu nu fac asta”, “eu nu pot face așa ceva”, când știi bine că faci chiar lucrurile despre care spui că nu le faci. Tu poți lupta împotriva vrăjmașului, dar nu în propria ta putere, ci în puterea pe care Dumnezeu este oricând gata să ți-o dea. Încrezându-te în Cuvântul Său, nu vei mai spune niciodată “nu pot”.CA 357.2

  Mă adresez ție, în Numele Domnului, să te întorci până nu este prea târziu. Datorită faptului că ești fiul unor părinți care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu, tu trebuie să fii un fiu cu un comportament frumos, însă adesea, prin încăpățânarea ta, îți dezonorezi tatăl și mama și contracarezi lucrarea pe care ei caută să o facă. Nu e mama ta destul de supărată și zdrobită datorită îndărătniciei tale? Vei continua tu în acest fel ca inima tatălui tău să fie dărâmată de mâhnire? Îți face oare plăcere să știi că tot cerul privește asupra ta cu neplăcere? Ai tu satisfacția să știi că te afli în rândurile oștirii vrăjmașului, că îi împlinești ordinele și ești stăpânit de el?CA 357.3

  Oh, cât este astăzi, întoarce-te la Domnul! Fiecare faptă a ta te face fie mai bun, fie mai rău. Dacă acțiunile tale sunt de partea lui Satana, ele lasă înapoia lor o influență care continuă să lucreze rezultate vătămătoare. Numai cei curați și sfinți vor putea intra în cetatea lui Dumnezeu. “Astăzi dacă auzi glasul Lui, nu-ți împietri inima”, ci întoarce-te la Domnul, astfel ca drumul pe care mergi să nu lase pustiire în urmă. 13Letter 15a, 1896.CA 358.1

  Pastorul să-și trateze copiii cu bunătate și curtoazie — Să se vadă bunătate și curtoazie în felul în care pastorul își tratează copiii. El trebuie să aibă mereu în minte faptul că ei sunt bărbați și femei în miniatură, membri mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. Ei sunt foarte apropiați și foarte dragi Mântuitorului, iar dacă sunt instruiți și disciplinați în mod corespunzător, ei vor fi în serviciul Lui chiar din copilărie. Domnul Hristos este întristat de orice cuvânt aspru, sever și nechibzuit spus copiilor. Drepturile lor nu sunt respectate întotdeauna și ei sunt în mod frecvent tratați ca și când nu ar avea un caracter propriu, care are nevoie să fie dezvoltat în mod corespunzător, ca să nu fie format strâmb și scopul lui Dumnezeu pentru viața lor să nu poată fi împlinit. 14Testimonies for the Church 4:397, 398.CA 358.2

  Fie ca biserica să poarte o grijă deosebită pentru mielușeii turmei, căutând să exercite orice influență cu putință spre a câștiga iubirea copiilor și a-i lega de adevăr. Pastorii și membrii bisericii trebuie să se alăture eforturilor părinților pentru a-i conduce pe copii pe cărări sigure. Domnul îi cheamă pe cei tineri căci El dorește să facă din ei ajutoarele Sale, înrolându-i sub steagul Său. 15The Review and Herald, 25 octombrie, 1892.CA 358.3

  O predică eficientă despre evlavie — Pastorul trebuie să instruiască poporul pe care îl are în grijă în legătură cu creșterea copiilor și propriii lui copii trebuie să fie exemple de ascultare. 16Letter 1, 1877.CA 359.1

  În familia pastorului, trebuie să existe acea unitate care să fie o predică eficientă despre evlavia practică. Pe măsură ce pastorul și soția sa își fac cu credincioșie datoria în cămin, înfrânând, corectând, sfătuind, îndemnând, călăuzind, ei devin tot mai potriviți pentru lucrarea din cadrul bisericii și înmulțesc mijloacele pentru aducerea la îndeplinire a lucrării lui Dumnezeu în afara căminului. Membrii familiei de aici devin membri ai familiei de sus și sunt o putere spre bine, exercitând o influență vastă, cuprinzătoare. 17Gospel Workers 204, 205.CA 359.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents