Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 78 — Familia — un centru misionar

  Părinții trebuie să dea copiilor o orientare bună — Noi, ca părinți și creștini, trebuie să dăm copiilor o orientare dreaptă. Ei trebuie îndrumați cu grijă, cu înțelepciune, cu duioșie, pe calea slujirii, asemenea Domnului Hristos. Suntem legați prin legământ sacru de Dumnezeu spre a ne crește copiii în vederea slujirii Sale. Cea dintâi datorie a noastră este aceea de a-i înconjura cu o asemenea influență, care să-i conducă să aleagă o viață de slujire, și să le oferim instruirea necesară. 1The Ministry of Healing, 396.CA 484.1

  Copiii pot fi Danieli și Estere ai vremurilor noastre — Scopul lui Dumnezeu pentru copiii care cresc alături de inimile noastre este mai larg, mai adânc și mai înalt decât poate cuprinde viziunea noastră limitată. În trecut, aceia pe care El i-a văzut credincioși, dintre cei mai umili, i-a chemat să dea mărturie pentru El în locurile cele mai înalte din lume. Și mulți tineri de astăzi, crescând precum Daniel în căminul său iudeu, studiind Cuvântul lui Dumnezeu și lucrările Sale și învățând lecțiile serviciului credincios, vor sta și ei în adunări legislative, în camere de justiție sau în curți regale, ca o mărturie pentru Regele regilor. Mulți vor fi chemați pentru o lucrare și mai mare. Lumea întreagă se deschide pentru Evanghelie.... Din fiecare colț al lumii noastre, vine strigătul inimilor afectate de păcat, care doresc să-L cunoască pe Dumnezeul iubitor.... Noi, care avem această cunoștință, și copiii noștri, cărora le-o putem împărtăși, avem datoria de a răspunde strigătului lor. La fiecare familie și la fiecare școală, la fiecare părinte, profesor și copil asupra căruia a strălucit lumina Evangheliei, ajunge în această criză întrebarea pusă Esterei în acea criză de moment din istoria lui Israel: “Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?” 2Education, 262, 263.CA 484.2

  Căi eficiente de a da mărturie pentru Hristos — Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, însă toți pot fi misionari în familiile lor și între vecinii lor. Sunt multe căi prin care membrii bisericii pot oferi solia celor din jurul lor. Una dintre cele mai eficiente căi este aceea de a trăi o viață de creștin utilă, neegoistă. Aceia care sunt prinși în bătălia vieții, într-o luptă pe viață și pe moarte, pot fi revigorați și întăriți prin mici atenții, care nu costă nimic. Cuvintele amabile, adresate în mod simplu, micile atenții acordate în mod simplu, vor alunga norii ispitirii și îndoielii care se îngrămădesc asupra sufletului. Adevărata exprimare din inimă a împreunei simțiri, asemenea Domnului Hristos, manifestată în simplitate, are putere de a deschide ușa inimilor care au nevoie de atingerea simplă, delicată, a Spiritului lui Hristos. 3Testimonies for the Church 9:30.CA 485.1

  Există un vast câmp de lucru atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Este nevoie de ajutorul tuturor: al bucătăresei pricepute, al spălătoresei și al sorei de caritate. Membrii familiilor sărace trebuie învățați să gătească, să-și confecționeze și să-și repare îmbrăcămintea, să îngrijească de cei bolnavi și să poarte de grijă în mod corespunzător căminului. Chiar și copiii pot fi învățați să facă mici servicii, din iubire și milă pentru cei mai necăjiți decât ei. 4Idem, 9:36, 37.CA 485.2

  Copiii și tinerii să se atașeze în lucrarea de slujire a oamenilor — Din dorința de a se scuza, unii spun: “Timpul și mijloacele îmi sunt absorbite de datoriile față de familie și față de copii.” Părinților, copiii voștri trebuie să fie mâna care să vă vină în ajutor, mărindu-vă puterea și capacitatea de a lucra pentru Domnul. Copiii sunt membrii mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. Ei trebuie îndrumați să se consacre lui Dumnezeu, căruia Îi aparțin prin creațiune și răscumpărare. Ei trebuie învățați că toate puterile lor, ale trupului, minții și sufletului, sunt ale Lui. Ei trebuie instruiți să fie de ajutor în diverse domenii de serviciu neegoist. Nu le îngăduiți copiilor voștri să fie niște opreliști. Copiii voștri trebuie să poarte împreună cu voi atât poverile spirituale, cât și cele fizice. Ajutându-i pe alții, ei își sporesc propria lor fericire și utilitate. 5Idem, 7:63.CA 485.3

  Dacă în fiecare comunitate tinerii și tinerele s-ar consacra lui Dumnezeu, dacă ar pune în practică tăgăduirea de sine în viața de cămin, ajutându-și mamele obosite și copleșite de griji, ce schimbare va avea loc în comunitățile noastre! Mama ar găsi timp să facă vizite vecinilor. Când se ivește ocazia, copiii pot fi de ajutor, făcând, chiar când sunt mici, mici servicii din iubire și milă spre binecuvântarea altora. În acest fel se poate pătrunde în mii de case ale celor săraci și nevoiași. În multe case pot fi duse cărți cu privire la sănătate și cumpătare. Circulația acestor cărți este o lucrare importantă; căci ele conțin cunoștințe prețioase, legate de tratamentul bolilor — cunoștințe care pot constitui o mare binecuvântare pentru cei care nu își pot permite să plătească o consultație la medic. 6Manuscript 119, 1901.CA 486.1

  Copiii să fie mici misionari — Dumnezeu dorește acest lucru. Dumnezeu dorește ca fiecare copil, încă de la o vârstă fragedă, să fie copilul Lui, să fie adoptat în familia Sa. Deși sunt tineri, ei pot fi membri ai familiei de credință și să aibă o experiență deosebit de prețioasă. 7Letter 104, 1897.CA 486.2

  Când sunt foarte mici, copiii pot fi utili în lucrarea lui Dumnezeu.... El le va da harul Său și Duhul Său cel Sfânt, astfel ca ei să poată birui nerăbdarea, agitația și orice păcat. Domnul Isus iubește copiii. El are binecuvântări pentru ei și Îi place să-i vadă că sunt ascultători de părinții lor. El dorește ca ei să fie micuții Lui misionari, tăgăduindu-și propriile înclinații și dorințe după plăcerea egoistă în favoarea slujirii Lui; și această slujire este la fel de acceptată de Dumnezeu ca și serviciul copiilor crescuți mari. 8The Review and Herald, 17 noiembrie, 1896.CA 486.3

  Părinții trebuie să-și învețe copiii, prin cuvânt și exemplu, cum să lucreze pentru cei neconvertiți. Copiii trebuie astfel educați, încât să fie împreună simțitori cu cei în vârstă și cu cei necăjiți și să caute să aline suferințele celor săraci și nenorociți. Ei trebuie învățați să fie sârguincioși în lucrarea misionară; și astfel, din cei mai fragezi ani, li se va întipări în minte tăgăduirea de sine și sacrificiul pentru binele altora și înaintarea cauzei lui Dumnezeu, ca să poată fi împreună lucrători cu Dumnezeu. 9Mărturii pentru comunitate 6:429.CA 487.1

  Fie ca părinții să-i învețe pe copiii lor adevărul așa cum este el în Isus. Iar copiii, în simplitatea lor, vor repeta ceea ce au învățat celor cu care au legături. 10Manuscript 19, 1900.CA 487.2

  Biserica are de lucru pentru tineret — Fie ca cei care poartă răspunderi în biserică să elaboreze planuri, prin care tinerii și tinerele să poată fi instruiți spre a-și pune la lucru talanții încredințați lor. Membrii mai în vârstă ai bisericii să caute să lucreze în mod serios, cu suflet, pentru copii și tineri. Pastorii să-și pună la lucru toată iscusința în a inventa planuri prin care membrii mai tineri ai bisericii să poată fi conduși să coopereze cu ei în lucrarea misionară. Să nu vă închipuiți însă că le veți putea stârni interesul doar ținând o predică lungă la întrunirea în vederea lucrării misionare. Întocmiți planuri, prin care poate fi aprins un interes viu. Fiecare să aibă ceva de făcut. Instruiți-i pe tineri să facă ceea ce li se dă de făcut și învățați-i ca, săptămână după săptămână, să-și aducă rapoartele la întrunirile misionare, când să spună ce experiențe au avut și, prin harul lui Hristos, succesele pe care le-au dobândit. Dacă s-ar aduce astfel de rapoarte, de către lucrători consacrați, întrunirile misionare nu s-ar desfășura atât de greoi și plictisitor. Ar fi pline de interes și nu ar fi absențe în auditoriu. 11Testimonies for the Church 6:435.CA 487.3

  Căutați ocazii favorabile în împrejurimi — Ocaziile favorabile sunt la îndemâna fiecăruia. Apucați-vă de lucru în împrejurimi, căci pentru această lucrare sunteți răspunzători. Nu așteptați ca alții să vă îmboldească să faceți pași înainte. Acționați fără întârziere, fiind conștienți de răspunderea personală, pe care o aveți față de Acela care și-a dat viața pentru voi. Acționați ca și când L-ați auzi pe Domnul Hristos chemându-vă personal, pe nume, pentru a vă trezi din somn și a pune la lucru toate capacitățile pentru a-L sluji pe El. Nu căutați să vedeți pe altcineva care ar fi gata să răspundă inspirației Cuvântului Dumnezeului Celui viu. Dacă sunteți pe deplin consacrați, prin intermediul vostru, El va aduce la adevăr și pe alții pe care îi poate folosi drept canale pentru a transmite lumina multor suflete care se află în întuneric. 12Manuscript 128, 1901.CA 488.1

  Familiile creștine să pătrundă în zone care sunt în întuneric — Dumnezeu cheamă familiile creștine să pătrundă în regiuni care se află în întuneric și rătăcire și să lucreze cu înțelepciune și consecvență pentru Domnul. Este nevoie de sacrificiu de sine pentru a răspunde acestei chemări. În timp ce mulți așteaptă să fie îndepărtate toate obstacolele din cale, există suflete care mor fără speranță și fără Dumnezeu în lume. Mulți, foarte mulți, de dragul avantajului lumesc, din dorința de a dobândi cunoștințe științifice, se aventurează în regiuni periculoase și îndură greutăți și lipsuri. Unde sunt aceia care vor să facă acest lucru din dorința de a spune altora despre Mântuitorul? Unde sunt bărbații și femeile care să vrea să meargă în zone în care este nevoie de Evanghelie, ca să-i poată îndruma pe cei aflați în întuneric către Mântuitorul? 13Testimonies for the Church 9:33.CA 488.2

  Dacă unele familii s-ar stabili în regiuni întunecoase ale pământului, în locuri în care oamenii sunt învăluiți în negură spirituală, și acestea ar face ca lumina lui Hristos să strălucească în jurul lor, o mare lucrare ar putea fi îndeplinită. Fie ca aceștia să-și înceapă lucrarea în liniște, cu umilință, fără a se bizui pe fondurile conferinței, până ce interesul pentru solia lor s-ar dezvolta atât de mult, încât ei nu-și mai pot continua lucrarea fără ajutorul unui pastor. 14Idem, 442.CA 489.1

  Copiii vor lucra atunci când alții nu vor putea — Când ființele cerești văd că oamenilor nu le mai este permis să prezinte adevărul, Spiritul lui Dumnezeu îi va lua în stăpânire pe copii și ei vor face lucrarea de proclamare a adevărului, lucrare pe care oamenii adulți nu o pot face, deoarece calea le este îngrădită. 15Idem, 202.CA 489.2

  În scenele finale ale istoriei acestui pământ, mulți dintre acești copii și tineri îi vor uimi pe oameni cu mărturia lor de partea adevărului, care va fi prezentată simplu și totuși cu spirit și putere. Ei au fost învățați să se teamă de Domnul, iar inimile lor au fost atinse prin studiul atent și cu rugăciune al Bibliei. În viitorul apropiat, mulți copii vor fi luați în stăpânire de Duhul lui Dumnezeu și vor face lucrarea de proclamare a adevărului, care în acel timp nu va putea fi făcută de membrii mai vârstnici ai bisericii. 16Counsel to Teachers, Parents, and Students, 166, 167.CA 489.3

  Școlile bisericii noastre sunt rânduite de Dumnezeu pentru a-i pregăti pe copii pentru această mare lucrare. În ele, copiii trebuie instruiți cu privire la adevărul special pentru aceste vremuri și cum să facă în mod practic lucrare misionară. Ei trebuie să se înroleze în armata lucrătorilor care dau o mână de ajutor celor bolnavi și suferinzi. Copiii pot lua parte la lucrarea misionară medicală și, prin faptele lor mărunte, pot ajuta la înaintarea acesteia.... Prin ei, solia lui Dumnezeu va fi făcută cunoscută și sănătatea Lui mântuitoare va fi dusă la toate popoarele. De aceea, biserica trebuie să simtă o povară pentru mieii turmei. Copiii să fie educați și instruiți să lucreze pentru Domnul. 17Mărturii pentru comunitate 6:203.CA 489.4

  Învățați să lucrați, lucrând — Iubirea și credincioșia față de Domnul Hristos sunt cele din care izvorăște adevărata slujire. În inima atinsă de iubirea Lui se naște o dorință de a lucra pentru El. Această dorință trebuie să fie încurajată și îndrumată corect. Fie că este în cămin, între vecini sau la școală, prezența celor săraci, necăjiți, ignoranți sau nenorociți, trebuie socotită nu ca o greutate, ci ca oferind o ocazie prețioasă pentru slujire.CA 490.1

  În această lucrare, ca în oricare alta, iscusința se dobândește lucrând efectiv. Eficiența este asigurată prin instruirea în vederea îndeplinirii datoriilor obișnuite ale vieții și în lucrarea de slujire a celor lipsiți și în suferință. Fără acestea, cele mai bine intenționate eforturi sunt adesea în zadar și chiar dăunătoare. Oamenii învață să înoate în apă, nu pe uscat. 18Educație, 268.CA 490.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents