Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Căminul adventist - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Secțiunea 18 — Veți fi răsplătiți

  Capitolul 85 — Răsplata de acum și de mai târziu

  O răsplată bogată îi așteaptă pe părinții credincioși — Oferind copiilor o educație corespunzătoare, părinții vor fi ei înșiși fericiți, văzând roada creșterii în asemănarea cu Domnul Hristos în caracterul copiilor lor. Ei Îi aduc lui Dumnezeu cel mai înalt serviciu, prezentând lumii familii ordonate, disciplinate, care se tem de Domnul, Îl onorează și Îi aduc slavă prin influența lor asupra altor familii; ei își vor primi răsplata. 1The Review and Herald, 17 noiembrie, 1896.CA 533.1

  Părinți credincioși, aveți asupra voastră răspunderea de a călăuzi pașii copiilor voștri, chiar în experiența lor religioasă. Dacă Îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, ei vă vor binecuvânta și respecta pentru grija manifestată față de ei și pentru credincioșia cu care le-ați ținut în frâu dorințele și voința. 2Testimonies for the Church 1:403.CA 533.2

  Va fi o răsplată pentru că sămânța adevărului a fost semănată încă de timpuriu în inimă și păzită cu grijă. 3Counsel to Teachers, Parents, and Students, 144.CA 533.3

  Părinții ar trebui să lucreze pentru secerișul din viitor. Când seamănă cu lacrimi, trecând prin atâtea momente de descurajare, ei trebuie să facă acest lucru cu rugăciune serioasă. S-ar putea să nu vadă decât semne ale unui seceriș târziu și sărac, totuși ei nu trebuie să înceteze să semene. Ei trebuie să semene în ciuda împrejurărilor, căutând orice ocazie în folosul lor și al copiilor lor. Nu va fi zadarnică semănarea în acest fel a seminței. În timpul secerișului, mulți părinți se vor întoarce cu veselie când își vor strânge snopii. 4The Review and Herald, 30 august, 1881.CA 533.4

  Oferiți copiilor voștri o cultură intelectuală și instruire morală. Fortificați-le mințile lor fragede cu principii hotărâte, curate. Ori de câte ori aveți ocazia, ajutați-i să pună bazele unei maturități nobile. Munca voastră va fi răsplătită înmiit. 5Counsel to Teachers, Parents, and Students, 131.CA 534.1

  Părinții vor fi respectați de copiii care corespund pentru ceruri — În Cuvântul lui Dumnezeu găsim o frumoasă descriere a unui cămin fericit și a femeii care veghează asupra acestuia: “Fiii ei se scoală și o numesc fericită; bărbatul ei, de asemenea, o laudă.” Ce recunoștință mai mare decât asemenea elogii își poate dori stăpâna casei decât cele care au fost exprimate în aceste cuvinte? 6The Health Reformer, decembrie 1877.CA 534.2

  Dacă adevărata soție și mamă se îndreaptă către Dumnezeu pentru tărie și mângâiere, cu înțelepciune de la El, și în teamă de Domnul caută să-și facă datoria zi de zi, ea își va lega soțul de inima ei și își va vedea copiii ajungând la maturitate ca niște bărbați și femei onorabile, având tăria morală de a urma exemplul mamei lor. 7The Signs of the Times, 29 noiembrie, 1877.CA 534.3

  Stimulentul principal pentru mama care trudește, care este atât de împovărată, ar trebui să fie acela ca fiecare copil, educat în mod corespunzător, care are acea podoabă lăuntrică a unui duh blând și smerit, să fie potrivit pentru ceruri și să strălucească în curțile Domnului. 8Testimonies for the Church 3:566.CA 534.4

  Bucuriile cerului să înceapă în cămin — Cerul și pământul nu sunt mai departe astăzi unul de altul decât atunci când păstorii ascultau cântecul îngerilor. Omenirea este tot așa de mult obiectul grijii cerului ca și atunci când oamenii simpli, cu ocupații obișnuite, au întâlnit îngeri în miezul zilei și au vorbit cu solii cerești prin vii și câmpii. Cerul poate fi foarte aproape de noi, pe drumurile obișnuite ale vieții. Îngerii din locurile cerești vor sprijini pașii acelora care vin și merg la porunca lui Dumnezeu. 9 Hristos, Lumina lumii, 48.CA 534.5

  Viața de pe pământ este începutul vieții din ceruri, educația primită pe pământ constituie o inițiere în principiile cerului; opera vieții întregi pe acest pământ este o instruire pentru opera vieții de acolo. Ceea ce suntem aici, în ceea ce privește caracterul și slujirea noastră, reprezintă o umbră a ceea ce vom fi. 10Educație, 307.CA 535.1

  Serviciul făcut cu sinceritate, din inimă, are o mare răsplată — “Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti.” Caracterul se formează prin viața pe care o trăim prin harul lui Hristos. Frumusețea originală începe să fie restaurată în suflet. Sunt împărtășite atributele caracterului lui Hristos, iar imaginea divinului începe să strălucească. Fețele oamenilor care umblă și lucrează cu Dumnezeu exprimă pacea cerului. Pentru aceste suflete, Împărăția lui Dumnezeu a început deja. Ei au bucuria lui Hristos, bucuria de a fi o binecuvântare pentru omenire. Ei au onoarea de a fi fost acceptați în slujba Maestrului; au fost găsiți vrednici de a face lucrarea Sa în Numele Lui. 11Hristos, Lumina lumii, 312.CA 535.2

  Toți trebuie să corespundă pentru societatea din cer — Dumnezeu dorește ca planul cerului să fie adus la îndeplinire, iar ordinea și armonia divină care domnesc în ceruri să existe în fiecare familie, în fiecare biserică, în fiecare instituție. Dacă această iubire ar influența societatea, am vedea manifestarea principiilor nobile în caractere creștine rafinate, amabile, pline de milă, căci au fost cumpărate prin sângele lui Hristos. Transformarea spirituală ar fi văzută în toate familiile noastre, în instituțiile noastre, în bisericile noastre. Când are loc această transformare, acestea devin mijloacele prin care Dumnezeu va trimite lumina cerului către lume și astfel, printr-o disciplinare și instruire divină, oamenii vor ajunge să corespundă pentru societatea cerului. 12Testimonies for the Church 8:140.CA 535.3

  Răsplata finală din ziua cea mare — În lucrarea pe care o faceți pentru copiii voștri, prindeți-vă de puterea fără margini a lui Dumnezeu. Încredințați-vă copiii Domnului, prin rugăciune. Lucrați pentru ei cu seriozitate, neobosit. Dumnezeu vă va auzi rugăciunile și îi va atrage la El. Iar la sfârșit, în acea mare zi, îi veți putea aduce înaintea lui Dumnezeu și veți putea spune: “Iată-mă, eu și copiii pe care mi i-ai dat.” 13Manuscript 114, 1903.CA 536.1

  Când Samuel va primi cununa de slavă, el o va prezenta în fața tronului ca o onoare și recunoștință fericită pentru lecțiile pline de credincioșie ale mamei sale, prin meritele lui Hristos, recunoscând că prin aceasta a fost încununat cu slavă nemuritoare. 14Good Health, Martie 1880.CA 536.2

  Lucrarea părinților înțelepți nu va fi niciodată apreciată de lume, însă când va începe judecata și se vor deschide cărțile, lucrarea lor va fi apreciată așa cum o vede Dumnezeu și va fi răsplătită înaintea oamenilor și a îngerilor. Se va vedea că un copil care a fost crescut pe calea credinței a fost o lumină pentru lume. A costat lacrimi și îngrijorare și nopți nedormite pentru supravegherea formării caracterului acestui copil, însă lucrarea a fost făcută cu înțelepciune, iar părinții vor auzi glasul Stăpânului: “Bine, rob bun.” 15The Signs of the Times, 13 iulie, 1888.CA 536.3

  Titlul, calificarea pentru intrarea în palatul Regelui — Tinerii și copiii să fie învățați să aleagă pentru ei înșiși haina regească, țesută în războiul de țesut al cerului, “inul subțire, curat și alb”, pe care toți cei sfinți de pe pământ o vor purta. Această haină, însuși caracterul fără pată al Domnului Hristos, este oferită în mod liber fiecărei ființe omenești. Însă toți cei care o primesc o vor primi și o vor purta aici.CA 536.4

  Copiii să fie învățați că ei îmbracă acest frumos veșmânt al caracterului atunci când au mintea deschisă pentru gânduri curate, iubitoare, și fac fapte bune și de folos. Aceste veșminte îi vor face frumoși și iubiți aici, iar mai târziu vor constitui titlul, calificarea lor pentru primirea în palatul Regelui. Făgăduința Lui este:CA 536.5

  “Vor umbla alături de Mine, îmbrăcați în alb; căci sunt vrednici.” 16Educație, 249.CA 537.1

  Un bun-venit divin pentru cei răscumpărați — Am văzut un mare număr de îngeri, aducând din cetate coroane de slavă — câte o coroană pentru fiecare sfânt, având numele scris pe ea. Isus cerea coroanele, îngerii I le aduceau și, cu mâna Lui cea dreaptă, bunul Domn Isus așeza coroanele pe capul sfinților. Apoi, în același fel, îngerii au adus harfele și Isus le-a dăruit sfinților. Îngerii au intonat cele dintâi acorduri, iar apoi toate vocile s-au înălțat în laudă, plină de mulțumire și fericire; și fiecare mână a atins cu dibăcie corzile harfei, intonând o muzică melodioasă, în tonuri ample și desăvârșite.CA 537.2

  Apoi, L-am văzut pe Isus conducând ceata celor răscumpărați prin porțile cetății. El a apucat poarta cu balamalele ei strălucitoare, a deschis-o și a invitat să intre popoarele care au păzit adevărul. În interiorul cetății era tot ce putea delecta ochiulie Pretutindeni puteai privi slava plină de măreție. Apoi, Isus i-a privit pe sfinții Săi răscumpărați; înfățișarea lor radia de slavă; și, pe când Își avea ochii plini de iubire fixați asupra lor, a spus cu voce puternică, plină de melodie: “Privesc rodul muncii sufletului Meu și sunt mulțumit. Această slavă bogată este a voastră, pentru a vă bucura veșnic de ea. Necazurile voastre au luat sfârșit. Nu va mai fi moarte, nici durere, nici plânset și nici suferință nu va mai fi.” Am văzut ceata celor răscumpărați aplecându-se și aruncându-și coroanele strălucitoare la picioarele lui Isus; iar apoi, după ce mâna Sa iubitoare i-a ridicat, ei și-au atins harfele de aur și au umplut întregul cer cu muzica lor maiestuoasă și cu cântări la adresa Mielului....CA 537.3

  Limbajul este prea slab ca să poată reda o descriere a cerului. Și, în timp ce această scenă se înalță în fața mea, mă simt pierdută de uimire. Atrasă de splendoarea de neîntrecut și de slava minunată, las pana jos și exclam: “O, ce iubire, ce iubire uimitoare!” Cel mai înălțător limbaj nu poate descrie slava cerului sau adâncimile de nepătruns ale iubirii Mântuitorului. 17Early Writings, 288, 289.CA 538.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents