Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Skutky apoštolov

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  41. kapitola — „Bezmála by si ma presvedčil“

  Pavol sa odvolal na cisára a Festovi nezostávalo nič iné, než ho poslať k nemu do Ríma. Nejaký čas to trvalo, kým sa naskytla vhodná loď. Keďže s Pavlom mali loďou pocestovať aj iní väzni, prešetrenie ich prípadov spôsobilo ďalší odklad. Pavol tým získal možnosť vysvetliť dôvody svojej viery popredným mužom v Cézarei, ako aj kráľovi Agrippovi II., poslednému z rodu Herodesovcov.SA 259.1

  O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa. Keď tam boli už viac dní, Festus sa zmienil kráľovi o Pavlovi: Felix tu nechal vo väzení istého muža. Keď som bol v Jeruzaleme, prišli kvôli nemu za mnou veľkňazi a židovskí starší, žiadali ho odsúdiť.“ Festus opísal okolnosti, za ktorých sa väzeň odvolal na cisára; vravel o tom, ako prednedávnom Pavla vypočúval, a povedal, že Židia nevedeli proti nemu uviesť také obvinenie, aké očakával, ale „mali s ním nejaké spory o ich náboženstve a o akomsi mŕtvom Ježišovi, o ktorom Pavol tvrdí, že žijeSkutky apoštolov 25,13-15.18.19.SA 259.2

  Keď Festus celý prípad vyrozprával, Agrippa prejavil záujem a povedal: „Chcel by som aj sám počuť toho človeka.“ Na jeho prianie sa na druhý deň usporiadalo zhromaždenie, na ktoré „prišiel Agrippa a Berenika s veľkou okázalosťou. S veliteľmi a poprednými mužmi mesta vošli do audienčnej siene a na Festov rozkaz priviedli PavlaSkutky apoštolov 25,22.23.SA 259.3

  Festus na počesť svojich hostí urobil z tejto príležitosti okázalé predstavenie. Skvostné rúcha miestodržiteľa a jeho hostí, meče vojakov a trblietavé zbrane ich veliteľov dodávali predstaveniu lesk.SA 259.4

  Pred zhromaždenú spoločnosť predstúpil Pavol s putami na rukách. Aký to protiklad! Agrippa a Berenika mali moc i vznešené postavenie, a preto sa tešili priazni sveta. Chýbali im však povahové cnosti, ktoré cení Boh. Prestupovali Boží zákon, mali nešľachetné srdce a viedli zvrhlý život. Ich počínanie sa nebu protivilo.SA 259.5

  Na postaršom väzňovi, pripútanom k strážcovi, nebolo nič, prečo by mu svet mal vzdávať hold. No napriek tomu od tohto muža, ktorý očividne nemal priateľov ani bohatstvo či postavenie a pre svoju vieru v Božieho Syna bol žalárovaný, sa zaujímalo celé nebo. Jeho spoločníkmi boli anjeli. V žiare slávy ktoréhokoľvek z týchto poslov svetla, by zbledla nádhera a pýcha pozemského mocnára; kráľ i jeho dvorani by padli na zem, ako kedysi rímske stráže pri Kristovom hrobe.SA 259.6

  Zhromaždeným hosťom predstavil Pavla sám Festus slovami: „Kráľ Agrippa a všetci muži, čo ste tu s nami, vidíte toho, pre ktorého na mňa celé množstvo Židov v Jeruzaleme i tu s krikom naliehalo, že nesmie ďalej žiť. Ja som zistil, že neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. Ale on sa odvolal na Jeho Veličenstvo. Tak som sa rozhodol poslať ho ta. No nemám nič isté, čo by som o ňom napísal pánovi. Preto som ho priviedol pred vás, a hlavne pred teba kráľ Agrippa, aby som po vypočutí mal čo napísať. Lebo sa mi zdá nerozumné poslať väzňa a neuviesť jeho vinuSkutky apoštolov 25,24-27.SA 260.1

  Kráľ Agrippa potom dovolil prehovoriť Pavlovi. Lesk nádhery ani vznešené postavenie prítomných apoštola nezaskočili; dobre vedel, akú malú cenu má svetské bohatstvo a postavenie. Tento prepych a moc ho nemohli ani na chvíľu zastrašiť a nezbavili ho ani pokoja a sebaistoty.SA 260.2

  Apoštol povedal: „Kráľ Agrippa, pokladám sa za šťastného, že sa smiem dnes pred tebou brániť proti všetkému, čo Židia na mňa žalujú, tým viac, že ty poznáš všetky židovské obyčaje a sporné otázky. Preto ťa prosím, trpezlivo ma vypočujSkutky apoštolov 26,2.3.SA 260.3

  Pavol potom vyrozprával, ako sa obrátil od svojej neoblomnej nevery na vieru v Ježiša Nazaretského ako Vykupiteľa sveta. Opísal nebeské videnie, ktoré ho sprvu nevýslovne vyľakalo, no neskôr sa ukázalo, že bolo zdrojom najväčšej útechy, zjavením Božskej slávy, uprostred ktorej sedel na tróne ten, ktorým on pohrdol a ktorého natoľko nenávidel, že chcel vyhubiť ešte aj jeho nasledovníkov. Odvtedy bol Pavol novým človekom, Ježišovým úprimným a horlivým vyznávačom, akým ho urobila pretvárajúca milosť.SA 260.4

  Pavol pred Agrippom jasne a presvedčivo vyložil hlavné udalosti súvisiace s Kristovým pozemským životom. Dosviedčal, že Mesiáš z proroctva už prišiel v osobe Ježiša Nazaretského. Objasnil, že podľa starozmluvného Písma sa Mesiáš mal zjaviť ako jeden spomedzi ľudí a že v Ježišovom živote sa do všetkých podrobností naplnilo to, čo napísal Mojžiš a proroci. V záujme vykúpenia strateného sveta svätý Boží Syn zomrel na kríži, nedbal na potupu, vstal z mŕtvych a vstúpil na nebesá ako víťaz nad smrťou a hrobom.SA 260.5

  Pavol sa spýtal: Prečo by to malo byť neuveriteľné, že Kristus vstal z mŕtvych? Kedysi sa to aj jemu tak javilo, ale ako by nemal veriť tomu, čo sám videl a počul? Pred bránou v Damasku skutočne hľadel na ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista, toho istého Krista, ktorý chodil po uliciach Jeruzalema, zomrel na Golgote, zlomil putá smrti a vystúpil na nebesá. Videl ho a zhováral sa s ním práve tak, ako ho videl a zhováral sa s ním Kéfas, Jakub, Ján a niektorí ďalší učeníci. Hlas ho vyzval, aby zvestoval evanjelium o zmŕtvychvstalom Spasiteľovi. Ako by teda mohol neposlúchnuť? V Damasku, v Jeruzaleme, po celej Judei, ba aj v ďalekých krajinách svedčil o ukrižovanom Ježišovi a všetkým vrstvám ľudí hlásal, „aby robili pokánie a obrátili sa k Bohu a konali skutky hodny pokániaSkutky apoštolov 26,20.SA 261.1

  Pre toto ma Židia chytili, keď som bol v chráme, a chceli ma zabiť. Ale Boh mi pomohol, a tak som tu do dnešného dňa a svedčím malému i veľkému. A nehovorím nič zvláštne, len to, čo predpovedali do budúcnosti Proroci a Mojžiš: že Mesiáš bude trpieť a že ako prvý vstane z mŕtvych a zvestuje svetlo ľudu i pohanomSkutky apoštolov 26,21-23.SA 261.2

  Celé zhromaždenie veľmi pozorne počúvalo Pavlovo svedectvo o jeho obdivuhodných skúsenostiach. Apoštol hovoril o tom, čo bolo najmilšie jeho srdcu. Kto ho počúval, nemohol pochybovať o jeho úprimnosti. Pavlov výrečný a uchvacujúci prejav prerušil Festus slovami: „Šalieš, Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstvaSkutky apoštolov 26,24.SA 261.3

  Apoštol odpovedal: „Nešaliem, vznešený Festus, hovorím pravdivé a triezve slová. Kráľ sa vyzná v týchto veciach, preto mu hovorím tak odvážne, lebo si myslím, že nič z toho nie je mu neznáme, veď sa to nedialo v zákutí.“ Potom sa obrátil na Agrippu a oslovil ho priamo: „Veríš, kráľ Agrippa, prorokom? Viem, že veríšSkutky apoštolov 26,25-27.SA 261.4

  Agrippa, hlboko dojatý Pavlovou rečou, na chvíľu pozabudol na svoje okolie a dôstojnosť svojho postavenia. Zamyslený nad pravdami, ktoré počul, a zahľadený na obyčajného väzňa, čo pred ním stál ako Boží vyslanec, mimovoľne odpovedal: „Bezmála by si ma presvedčil, aby som sa stal kresťanomSkutky apoštolov 26,28.SA 261.5

  Apoštol odpovedal s celou vážnosťou: „Dal by Boh, aby si sa nielen ty, ale aby sa všetci títo, čo ma dnes počúvajú, stali v malom i veľkom takými, akým som ja,“ pozdvihol svoje spútané ruky a dodal: „okrem týchto pút!Skutky apoštolov 26,29.SA 261.6

  Okovy, ktorými bol apoštol spútaný, mal vlastne nosiť Festus, Agrippa a Berenika. Všetci sa totiž previnili strašnými zločinmi. V ten deň počuli títo priestupníci ponuku spásy v Kristovom mene. Aspoň jeden z nich bol takmer presvedčený, aby prijal ponúkanú milosť a odpustenie. Agrippa však predsa len ponúknutú milosť neprijal a kríž ukrižovaného Vykupiteľa odmietol.SA 262.1

  Kráľ uspokojil svoju zvedavosť a na znamenie, že rozhovor sa skončil, vstal. Keď sa zhromaždenie rozchádzalo, poslucháči sa medzi sebou ešte zhovárali a povedali si: „Tento človek nerobí nič také, za čo by si zasluhoval smrť alebo putáSkutky apoštolov 26,31.SA 262.2

  Aj keď Agrippa bol Žid, nebol tak fanaticky horlivý a slepo zaujatý ako farizeji. „Tento človek,“ povedal Festovi, „mohol byť prepustený, keby sa nebol odvolal k cisároviSkutky apoštolov 26,32. Prípad však bol postúpený vyššiemu súdnemu dvoru a do právomoci Festovej a Agrippovej už nespadal.SA 262.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents